LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเต้น ผู้สมัครงานเต้น หาผู้สมัครงานเต้น หาพนักงานเต้น หาคนทำงานเต้น หาคนว่างงานเต้น หาเจ้าหน้าที่เต้น

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม (สอนได้ทุกวิชาระดับประถม-มัธยมต้น)

14 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมือง)

ครูสอนชีววิทยา/สอนวิทยาศาสตร์(ประถม-มัธยมต้น)

13 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(กุดสิมคุ้มใหม่, เขาวง)

ครูสอนวิชาสังคม ทั้งมัธยมต้นและปลาย

21 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ประสบการณ์ 28 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาโท สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(ประเวช, ประวเช)

นักวิทยาศาสตร์,พนักงานธุรการ,ครู,นักเต้น

17 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิยาลัยขอนแก่น
ชัยภูมิ
(บ้านเพชร, บำเหน็จณรงค์)

ครูสอนคณิตศาสตร์ มัธยมต้น - ปลาย นอกเวลาราชการ

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 21 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
วิทยาลัยครู อุบลราชธานี
ยโสธร
(สามแยก, เลิงนกทา)

ผู้นำเต้นแอโรบิก,พนักงานขาย,พนักงานเคาร์เตอร์,เทรนเนอร์,ครูพี่เลี้ยงเด็ก

1 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์สุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูคณิตศาสตร์ประถม ,มัธยมต้น,

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นครราชสีมา
(ห้วยแถลง, ห้วยแถลง)

แล้วแต่นายจ้าง

16 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา
นครสวรรค์
(ตำบลบ้านชุ้ง, อำเภอนครหลวง)

วิศวกรต้นทุน นักบัญชีต้นทุน Marketing

3 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
แพร่
(วังหงส์, เมือง)

คีย์เอกสาร สอนพิเศษคณิต ระดับประถมถึงมัธยมต้น หรือสอนการบ้านระดับประถมถึงมัธยมต้น

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางด้วน, ภาษีเจริญ)

1. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน รับสมัครจำนวน 30 อัตรา - เพศชาย/หญิง - อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ) - สามารถทำงานเป็นกะได้ รักงานบริการ - เงินเดือนเริ่มต้น 12,000บาท + ค่าอาหาร 550บาท 2. พน

9 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
อทัยธานี
(ทองหลาง, ห้วยคต)

ครูคณิตศาสตร์ มัธยมต้น

30 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(ทวีวัฒนา, ไทรน้อย)

ครูสอนประถมต้น

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูสอนประถมต้น

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ลูกเรือ ผู้ช่วยต้นกล

1 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชลธารวิทยา
ชุมพร
(นาพญา, หลังสวน)

ครูสอนดนตรีสากล มัธยมต้น-มัธยมปลาย

6 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางค์สากล(5ปี) 
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

คนขับรถ (รอบกลางวัน) เพศหญิง วุฒิการศึกษา ม.3 - ป.ตรี มีใบขับขี่รถยนต์ ขับรถตู้ให้โรงแรม และขับรถยนต์ให้เจ้านาย เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน โปร 3 เดือน ถ้าผ่านโปร 3 เดือน ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น 16,000 บาท/เดือน มีประกันสังคม รักษาฟรีท

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบริการธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยผู้จัดการ, กุ๊ก, ครูสอนคณิตศาสตร์ประถม มัธยมต้น-ปลาย, ครูสอนวิชาฟิสิกส์

27 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พัทลุง
(เกาะนางคำ, ปากพะยูน)

นักแสดง รำ เต้น

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา นาฏศิลป์ไทย ( ละคร นาง ) 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
สระแก้ว
(บ้านกลับ, หนองโดน)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชันประถม-มัธมยมต้น

29 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat