LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเต้น ผู้สมัครงานเต้น หาผู้สมัครงานเต้น หาพนักงานเต้น หาคนทำงานเต้น หาคนว่างงานเต้น หาเจ้าหน้าที่เต้น

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย ช่าง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้นปลูกกระดาษ

11 มิถุนายน 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เทคนิคโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคอุบล
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

วิทยาศาสตร์ระดับประถมถึงมัธยมต้น

5 มิถุนายน 2556

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สมุทรสาคร
(บางยาง, กระทุ่มแบน)

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม, ด้านการแสดง โชว์ นาฏศิลป์ไทย เต้น

31 พฤษภาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีและการแสดง วิชาเอก นาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

นักแสดง นักเต้น ครูสอนเพศเต้น ออกแบบท่าเต้น Choreography(Dance)

9 พฤษภาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะการแสดงศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(แขวงดินแดง, เขตดินแดง)

สอนศิลปะเด็กปฐมวัย ประถมต้น

9 พฤษภาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

ฝ่ายต้นทุน

4 พฤษภาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำสาขามอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี (ฉะเชิงเทรา) เงินเดือนเริ่มต้น 20,300 บาทขึ้นไป

12 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(ต.โพนงาม, อ.หนองหาน)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing,บาร์เทนเดอร์,เสิร์ฟ,เต้น,ร้องเพลง

12 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
พนมทวนชนูปถัมภ์
กาญจนบุรี
(พนมทวน, พนมทวน)

เต้น,แดนเซอร์,Event

8 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตฯ-อังกฤษ 
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, ห้วยขวาง)

พนักงานบริการรับฝาก-ถอนเงินประจำธนาคารสาขาภาคใต้นครศรีธรรมราช

28 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

สอนมัธยมต้น

25 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ทําได้หมดแล้วแต่นายสั่ง

22 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาลัยราภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(จอมบึง, จอมบึง)

พี่เลี้ยงเด็ก ครูสอนพิเศษเด็กประถม มัธยมต้น

21 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยบ้านบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พนักงานบัญชี, นักบริหารต้นทุน, บัญชีภาษี, การตลาด

6 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ครูผู้สอนประถมต้นหรือครูอนุบาล

4 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ลพบุรี
(โพตลาดแก้ว, ท่าวุ้ง)

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมปลายและมัธยมต้น

31 มกราคม 2556

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

เจ้าหน้าที่กฎหมาย, ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถม มัธยมต้น, พนักงานฝ่ายบุคคล,แปลภาษา กองบรรณาธิการ

11 มกราคม 2556

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
Naresuan University (International College)
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูสอนนาฏศิลป์ มัธยมต้นขึ้นไป

23 พฤศจิกายน 2555

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา ศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

event งานเต้น งานออกบุธสินค้า

20 พฤศจิกายน 2555

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ผู้จัดการโครงการ,ที่ปรีกษาโครงการ,โฟร์แมนงานสถาปัตย์ งานตกแต่ง งานก่อสร้าง,ควบคุมต้นทุน จัดจ้าง

17 พฤศจิกายน 2555

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 26 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)
Go to page :   1 | 2 | 3 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat