LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเต้น ผู้สมัครงานเต้น หาผู้สมัครงานเต้น หาพนักงานเต้น หาคนทำงานเต้น หาคนว่างงานเต้น หาเจ้าหน้าที่เต้น

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,เต้น,ต้อนรับ

16 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองถนน, เขตสายไหม)

ดารานักแสดง นายแบบ นักร้อง นักเต้น PR

14 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การสอนศิลปะ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

ครูสอนคณิตศาสตร์ อนุบาล - มัธยมต้น

30 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมบริการ 
วิทยาลัยดุสิตธานี
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ครูสอนสังคมศึกษา ประถม-มัธยม,วิทยาศาสตร์มัธยมต้น,แนะแนวมัธยม,ผู้บริหาร

20 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 26 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ครูคณิตศาสตร์ระดับประถม - มัธยมต้น ,พนักงานธนาคาร,ผู้ช่าวผู้จัดการ,ผู้ช่วยเลขานุการ,พนักงานธุรการ

18 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

แล้วแต่นายจ้างจะเห็นสมควร

13 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านหนองแหน
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

นักแสดง รำ เต้น

8 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 3 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา เลขานุการ 
Dbac
ชลบุรี
(, )

แล้วแต่นายจ้าง

2 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(เพ, เมือง)

ครูคณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น

27 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

มัธยมต้น

25 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นวมินทร์ทราชูทิศสตรีวิทยา2
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)

มัธยมต้น

10 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การศึกษาขันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านกลาง
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ครูสอนเต้น Cover Dance / Kpop

14 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปวส. สาขา  
Convent of the holy infant Jesus school
กรุงเทพมหานคร
(ลำผักชี, หนองจอก)

แล้วแต่นายจ้าง

12 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านหนองแหน
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

พนักงานขาย ร้องเพลง เต้น พนักงานบริการต่างๆ

12 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

แล้วแต่นายจ้างเห็นสมควร

11 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านหนองแหน
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

ครูสอนพิเศษเด็กอนุบาล-ประถมต้น,พี่เลี้ยงเด็ก,เฝ้าร้านขายของ,จัดเอกสาร,พนักงานขาย,จัดดอกไม้,ทำอาหาร

11 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

ฝ่ายต้นทุน

19 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตราด
(วังตะเคียน, เขาสมิง)

สอนหนังสือเด็ก อนุบาล ,ประถมต้น-ปลาย ; วิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ศิลปะสำหรับเด็ก3-12ปี , ฟิสิกส์(ม.4-6) ผมอาศัยอยู่ใกล้ม.เกษตร ศรีราชา จ.ชลบุรี สะดวกทำงานแถว อ่าวอุดม ศรีราชา หรือระแวกนั้นครับ

7 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(นวมินทร์, บึงกุ่ม)

เต้นคัฟ

6 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครูสอนนาฏศิลปไทย สอนเต้น

12 มกราคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศึกาา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat