LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟอาหารไทยจีน อีสาน ซีฟูด

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต วิท 
หมูม้นสหมิตรวิทยาคม
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมือง)

Barista,ผู้ช่วยเชฟ

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
นครปฐม
(ต.พะเนียด, อ.นครชัยศรี)

เชฟ

25 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

เชฟอาหารไทยจีน

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต วิท 
หมูม้นสหมิตรวิทยาคม
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมือง)

พนักงานขาย , ผู้ช่วยเชฟ, แคชเชียร์,ทั่วไป

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
นิคมควนขนุนวิทยา
ภูเก็ต
(ป่าตอง, กะทู้)

ผู้ช่วยเชฟทำติ่มซำ,พนักงานต้อนรับ,พนักงานบริการ

19 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

แคชเชียร์ ผู้ช่วยเชฟ

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ชีพ 
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

Qc,พนักงานขาย,ผู้ช่วยเชฟ,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

16 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 79 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
กระบี่
(ห้วยยูง, เหนือคลอง)

ผู้ช่วยเชฟ พนักงานเสริฟ พนักงานครัว

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
ลองวิทยา
แพร่
(แม่ปาน, ลอง)

เชฟซูชิ

15 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านหนองคลองดอนแดง
ขอนแก่น
(สำโรง, หนองสองห้อง)

กุ๊ก เชฟ พ่อครัว ทำอาหาร คนสวน

14 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
อ่างทอง
(เอกราช, ป่าโมก)

ผู้ช่วยเชฟ

14 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ งานครัว

10 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

เบเกอร์รี่,พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,ผู้ช่วยเชฟ,บาริสต้า

10 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หนองบัว, เมือง)

เชฟ กุ๊ก อาหารญี่ปุ่น

9 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น เมือง นครพนม
นครพนม
(กุรุคุ, เมื่อง)

เชฟสเต็ก

8 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา พาณิชยกรรมการตลาด 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ธุรการ/เลขา/รีเชฟชั่น

7 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
ภูเก็ต
(ตำบลศรีสุนทร, อำเภอถลาง)

พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานขาย ผู้ช่วยเชฟ พนักงานทำความสะอาด

6 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-อังกฤษ 
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นครราชสีมา
(นกออก, ปักธงชัย)

พนักงาน ต่อท่อ หรือพนักโหลดดิ้ง ปรับแต่งวาวล์ เช็คน้ำมันในเรือในเรือบรรทุกน้ำมัน บนบก หรือตำ่แหนงเกี่ยวดูแลเช็คอุปกรตางๆๆทางเชฟตี้ หรือซ่อมบำรุงดูแลเม้นเทอเน้นตางๆๆ

3 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บิหารรัฐกิจ 
รามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(ชะเมา, ปากพนัง)

กุ๊ก / เชฟ

3 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สามัญ 
เตรียมอุดมพัฒนาการ
นครปฐม
(ศาลายา, พุทธมณฑล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat