LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟเบเกอรี่

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

ผู้ช่วยเชฟ

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, วัฒนา)

ผู้ช่วยเชฟ

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยะทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

เชฟ

17 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างอากาศยาน 
โรงเรียน จ่าอากาศ
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

17 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป_คำณวน 
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

เชฟ

12 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัม
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

รีเชฟชัน

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร โพธิ์แก้วประชาสรรค
ภูเก็ต
(ป่าตอง, อ.กระทู้)

สอนภาษาฝรั่งเศส,ผู้ช่วยเชฟฝรั่งเศส

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
พาณิชยกานพระนคร
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ชุมพร
(นาพญา, หลังสวน)

กุ๊ก ผู้ช่วยเชฟ

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านวังดินสอ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ บ.เชฟรอน

3 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
ช่างกลสยาม
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

R&D , ผู้ช่วยเชฟ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรุงเทพมหานคร
(-, ดุสิต)

รีเชฟชั่น

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
aligarh muslim university(India)
นครศรีธรรมราช
(โมคลาน, ท่าศาลา)

เชฟอาหารญี่ปุ่น

28 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 57 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา อาหร 
ฮอกไกโด
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัฒนา)

เชฟอาหารญี่ปุ่น , ผู้ช่วยเชฟอาหารญี่ปุ่น

25 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์สื่อสารมวลชน 
มหาวิทายาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

เชฟอาหาร เชฟเบเกอรี่ ผู้จัดการอาหาร นักโภชนาการ

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครปฐม
(พระปฐมเจดีย์, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
หนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
(หนองปรือ, หนองปรือ)

ผู้ช่วยเชฟ

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา พัฒนาอาชีพ 
ก.ศ.น การศึกษานอกโรงเรียนจ.ตรัง
สุราษฎร์ธานี
(มะเร็ด, เกาะสมุย)

Excheft(เชฟ) - Souschef(ซูเชฟ) - Partiechef(ปาตี้เชฟ)

21 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ------------ 
ร.ร วัดสิตาราม
นนทบุรี
(ต. บางบัวทอง, อ. บางบัวทอง)

เชฟอาหารอิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และอาหารเช้า อาหารไทย

21 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ด้านการอาหารและโรงแรม 
วิทยาลัยดุสิตธานี
ภูเก็ต
(เกาะแก้ว, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat