LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยเชฟ

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์ เป็นผู้ช่วยเชฟ

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
ไชยาวิทยา
สุราษฎร์ธานี
(เลม็ด, ไชยา)

ผู้ช่วยเชฟ

21 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา  
อาชีวศึกษาเสาวภา
กรุงเทพมหานคร
(สี่แยกมหานาค, ดุสิต)

ผู้ช่วยเชฟ

19 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
นครศรีธรรมราช
(ปริก, ทุ่งใหญ่)

ผู้ช่วยเชฟ

17 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.เขาหลาง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

เชฟ,กุ๊ก,ผู้ช่วยเชฟ,ผู้ช่วยกุ๊ก

16 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนประชาพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหร, บางพลัด)

เชฟอาหารไทย

14 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเบญจประชาสัน
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัฒนา)

รีเชฟซั่น แคชเชียร์

12 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ก.ศ.น
หนองคาย
(โพนทอง, โพธิ์ตาก)

เชฟอาหารญี่ปุ่น

12 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการการจัดการ 
มสธ.
ชลบุรี
(เสม็ด, เมือง)

เชฟอาหารไทย

12 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
จบ.เบญจะประชาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัฒนา)

ล้างจาน พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยเชฟ

11 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

เสริฟอาหาร แคชเชียร์ ผู้ช่วยเชฟ

11 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

เชฟ

10 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
ร.ร"สีคิ้ว"สวัสผดุงวิทยา
นครสวรรค์
(สวนหลวง, สวนหลวง)

เชฟชูซิ

10 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทคณิต 
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

ผู้ช่วยเชฟหรือเชฟ

9 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนมัธยมปากช่อง
นครราชสีมา
( ปากช่อง, ปากช่อง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,ผู้ช่วยกุ๊ก-เชฟ,พนักงานขาย

9 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ผู้ช่วยเชฟ

8 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ปทุมธานี
(คลองสอง, คลองหลวง)

อาหาร-โภชนาการ เชฟ

7 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้ายเขาราวเทรยนทอง
ประจวบคีรีขันธ์
(เมืองประจวบคีรีขันธ์, เมืองประจวบคีรีขันธ์)

ผู้ช่วยเชฟ (เบเกอรี่,อาหารไทย) แคชเชียร์, พนักงานขาย, พนักงานบริการ

7 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
สงขลา
(ทุ่งขมิ้น, นาหม่อม)

ผู้ช่วยเชฟ

7 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, Kitchen / แผนกงานครัว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat