LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

สโตร์ คลังสินค้า warehouse stock กุ๊ก ผู้ช่วยเชฟ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
รร. พระแม่มารสาทร
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

เชฟ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา การตลาด 
โรงเรียนพระนครพานิชยการ
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

งานในครัว,ผู้ช่วยเชฟ,ล้างจาน

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
(บางกรวย, บางกรวย)

กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก,ผู้ช่วยเชฟ,พนักงานเสิร์ฟ

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
น่าน
(จอมพระ, ท่าวังผา)

เชฟ หรือผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และอื่นๆ

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
นครปฐม
(ตำบลคลองโยง (ศาลายา), พุทธมณฑล)

เชฟ,ครัว,ร้านอาหารญี่ปุ่น,ผู้ช่วยกุ๊ก

12 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง)

ทำงานเชฟตี่และงานเชื่อม

11 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคม 
วัดมกุฏกษัติ
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, กำแพงเพชร)

เชฟ

11 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั้วไป 
การศึกษานอกละบบนครราชสีมา
สมุทรสาคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

เชฟ

10 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
พระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยา
ยโสธร
(กุดชุม, กุดชุม)

เชฟ

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา อังกฤษ-เสปน-พม่า 
กาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
(ตะคร้ำเอน, ท่ามะกา)

ผู้ช่วยเชฟ

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
สหคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ผู้ช่วยเชฟ

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บุคคโล, ธนบรี)

กุ๊ก /ครัว/ผุ้ช่วยเชฟ

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(เเขวงรองเมือง, เขตปทุมวัน)

ธุรการ เชฟ

1 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

กุ๊ก/เชฟ

30 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล5
กรุงเทพมหานคร
(ลุมพินี, เขตปทุมวัน)

เชฟ

30 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนจิตรลดา, ดุสิต)

พนักงานต้อนรับ,รีเชฟชั่น,

25 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

Barista , เชฟครัวร้อน

24 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

การตลาด เชฟ คนตรวจสอบสินค้า

24 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
สมุทรปราการ
(บางพึ่ง, พระประแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat