LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ธุรการ ,บุคคล รีเชฟชั่น

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

เชฟ,ผู้ช่วยเชฟ, พนังงานครัว

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(มะบ้า, ทุ่งเขาหลวง)

เชฟอาหารไทย

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
กศน
นครราชสีมา
(คูขาด, คง)

ผู้ช่วยเชฟ

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา บัญชี 
อุดรพณิชยการ-ช่างกล
อุดรธานี
(หนองขอนกว้าง, เมือง)

ผู่ช่วยเชฟ

12 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาลัยรามคำแหง
สตูล
(ย่านซื่อ, ควนโดน)

รีเชฟชั่น

11 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
aligarh muslim university(India)
นครศรีธรรมราช
(โมคลาน, ท่าศาลา)

ผู้ช่วยเชฟ เชฟปาร์ตี

10 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
เรืองศรีอาชีวะ
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

รีเชฟชั่น/แคชเชียร์/เสริฟ/

9 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
การศึกษานอกระบบอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ผู้ช่วยเชฟ,ผู้จัดการร้าน

7 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา Accounting/English 
Kasem Polytechnich
กรุงเทพมหานคร
(Bangkunthien, Jomthong)

ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

5 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ผู้ช่วยเชฟ

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปการถ่ายภาพ 
มทร. ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพาะช่าง
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ผู้ช่วยเชฟ

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ร.ร วัดไทร (สินศึกษาลัย)
นครปฐม
(บางแก้ว, นครชัยศรี)

เชฟ

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน ศรีประจันทร์ เมธีประมุข
กรุงเทพมหานคร
(สามเสใน, พญาไท)

เชฟ ญี่ปุ่น ไทย จีน ยุโรป

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา อาการและเครื่องดื่ม 
การศึกษาไทยท่องเที่วยการโรงแรมเพชรบุรี
ปทุมธานี
(คลองห้า, คลองหลวง)

พ่อบ้าน (รอบกลางคืน) รีเชฟชั่น (รอบกลางคืน)

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
อุดมศาสน์วิทยา
ภูเก็ต
(ตลาดใหญ่, เมือง)

เสิร์ฟ สปา แครเชียร์ รีเชฟชั่น

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, วัฒนา)

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ประจำบจ.เชฟรอน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

เชฟ

18 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดใหญ่ชัยมงคล
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ผู้ช่วยเชฟ

15 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพี่เลี้ยง,เชฟ,อื่นๆ

13 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ(คหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ต้นมะม่วง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat