LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟ ญี่ปุ่น ไทย จีน ยุโรป

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา อาการและเครื่องดื่ม 
การศึกษาไทยท่องเที่วยการโรงแรมเพชรบุรี
ปทุมธานี
(คลองห้า, คลองหลวง)

พ่อบ้าน (รอบกลางคืน) รีเชฟชั่น (รอบกลางคืน)

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
อุดมศาสน์วิทยา
ภูเก็ต
(ตลาดใหญ่, เมือง)

เสิร์ฟ สปา แครเชียร์ รีเชฟชั่น

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, วัฒนา)

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ประจำบจ.เชฟรอน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

เชฟ

18 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดใหญ่ชัยมงคล
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ผู้ช่วยเชฟ

15 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพี่เลี้ยง,เชฟ,อื่นๆ

13 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ(คหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ต้นมะม่วง, เมือง)

เชฟ การตลาด

12 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา มาเลย์เซียศึกษา 
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
นราธวาส
(โละจูด, แว้ง)

พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย ผู้ช่วยเชฟ

12 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการขนส่ง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงหัวหมาก, บางกะปิ)

พ่อครัว เชฟ

9 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
วิทยาลัยดุสิตธานี
นครนายก
(ท่าไข่, เมือง)

เสริฟ ขาย รีเชฟชัน

9 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คฌิต 
ร.รพลับพลาชัยพิทยาคม
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

ครูภาษาอังกฤษ,ผู้ช่วยเชฟ,เกษตรกรรม,เย็บปัก,สอนดนตรีไทย

7 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้มีพื้นฐานอื่นนอกตากภาษาอังกฤษ หลังสูตรนานาชาติ (TESOL) Teaching English to speaker of other language 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชัยภูมิ
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ บริษัทเชฟรอน

6 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
นครศรีธรรมราช
(โพธิเสด็จ, เมือง)

ผช.เชฟ

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา คหกรรมศ่าสตร์ 
ก.ศ.น บ้านแพ้ว2
สมุทรสาคร
(บางหญ้าแพรก, เมือง)

ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้ช่วยเชฟ พนักงานขาย

5 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ บ.เชฟรอนประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช

3 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(หัวไทร, หัวไทร)

ผู้ช่วยเชฟ

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ชลกันยานุกูล
ชลบุรี
(ตำบลห้วยกะปิ, เมือง)

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยเชฟ

25 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

ผู้ช่วยเชฟ ,ธูรการ

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเชฟ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
Bangkok university
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat