LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟทำอาหาร/ญี่ปุ่น/ ไทย

23 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ------ 
ร.ร.ธรรมากรวิทยานุกูล
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

เชฟครัวเบเกอรี่ ผู้ช่วยเชฟ ครัวอาหารไทย

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา กาโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ, พนักงานสต็อค สโตร์, พนักงาน Q.C. , พนักงานเสิร์ฟ, ผู้ช่วยเชฟ, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่ research & development

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปราจีนบุรี
(Nongphrong, Srimahaphote)

ผู้ช่วยเชฟ,ผู้จัดการฝึกหัด

18 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ทัพหลวง, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟญี่ปุ่น

18 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ไม่มี 
การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(พญาไท, ราชเทวี)

ผู้ช่วยเชฟ

12 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
ม.ราชฎัชสวนดุสิต
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

เชฟเบเกอรี่ บาร์ริสต้า

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน กาจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ผู้ช่วยหัวหน้าเชฟ

11 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
ภูเก็ต
(เทพกระษัตรี, ถลาง)

ผู้ช่วยเชฟ

9 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาวัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(ท่าสุด, เมือง)

Assistance fleet management ประจำ บจ.เชฟรอนประเทศไทย จังหวัดสงขลา

8 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ โทบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขต สงขลา)
สตูล
(ต.อุใดเจริญ, อ.ควนกาหลง)

เชฟครัวร้อน

7 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
เทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, จอมทอง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,เชฟ,งานเอกสาร ธุรการ

7 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
(ทรงคนอง, สามพราน)

เบเกอรี่เชฟ

7 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การตลาด 
ดุสิตพาณิชยการ
นครราชสีมา
(หมูสี, ปากช่อง)

เชฟ,พนักงานขาย,อาหาร

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บุรีรัมย์
(ในเมือง, เมือง)

เชฟ,กุ๊ก

4 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(สีลม, บางรั)

พนักงาน ประจำ พาสไทม์ เชฟ ผู้ช่วยเซฟ

4 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตร
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

1.ผู้ช่วยเชฟ 2.กุ๊กครัวร้อน ไทย เบเกอรี่

3 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
นครศรีธรรมราช
(ต.กรุงชิง, อ.นบพิตำ)

เชฟ คุมการผลิต

3 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
ราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
นครปฐม
(นครปฐม, นครปฐม)

ผู้ช่วยเชฟ

3 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ซูชิ เชฟ

29 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat