LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานครัวทำเบเกอรี่,ผู้ช่วยเชฟอาหารไทย-จีน

26 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามว่)

เชฟ กุ๊ก

26 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
ธงธานี
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

รีเชฟชั่น fb

26 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ท่าแพผดุงวิทย์
สตูล
(ละงู, ละงู)

รีเชฟชั่่น

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูเก็ต
(เกาะแก้ว, เมืองเกาะแก้ว)

ผู้ช่วย เชฟ

25 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อาหารเเละโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

พนักงานขาย, กุ๊ก, เชฟ

25 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก
กาญจนบุรี
(หนองลาน, ท่ามะกา)

เชฟ

22 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

รีเชฟขั่น

16 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
เชียรใหญ่
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก 
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
สุพรรณบุรี
(จระเข้ใหญ่, บางปลาม้า)

เชฟ

8 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
เทคนิคอุดร
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

เชฟอาหารญี่ปุ่น

7 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา พื้นฐาน 
กศน.วังชิ้น
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

ผู้ช่วยเชฟ บาริสต้า

6 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
กรุงเทพมหานคร
(วัดท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ผู้ช่วยเชฟ

3 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนำ้ขุ่นวิทยา
อุบลราชธานี
(โคกสะอาด, นำ้ขุ่น)

ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนศึกษานอกโรงเรียน
ระยอง
(คลองปูน, แกลง)

japanese chef/japanese cook/sushi chef/กุ๊กอาหารญี่ปุ่น/เชฟซูชิ

2 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา)

ธุรการทั่วไป,เจ้าหน้าที่บุคคล,จัดซื้อ,คีย์ข้อมูล,เชฟ,ผู้จัดการร้าน

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

พนักงานครัว,ผู้ช่วยเชฟ,พนักงานทำเบเกอรี่,chef

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

หัวหน้าเชฟอาหารญี่ปุ่น

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยเชฟ

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทุ่งมนวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ผุ้ช่วยเชฟ

21 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
สยามธุรกิจพนิชการ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat