LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟ,ผู้ช่วยเชฟ

30 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดสระเกศ
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ผู้ช่วบเชฟเบเกอรี่

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
สุโขทัยธรรมธิราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

รับโทรศัพท์/รีเชฟชั่น/ประชาสัมพันธ์

28 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

เชฟ,ผู้ช่วยเชฟ

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รพรหมพินิตชัยบุรี
พัทลุง
(ต.มะกอกเหนือ, ควนขนุน)

ธุรการ ประสานงาน กุ๊ก เชฟ นักโภชนาการ

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

เชฟเทปันเสต็ก

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านสร้าง
เพชรบูรณ์
(หนองยางทอย, ศรีอทพ)

ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing,เชฟฝึกหัด,เขียนป้ายโฆษนา วาดภาพและออกแบบ

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสคร์เทคโนโลยีการเกษตร 
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(แขวงเขต, วังทองหลาง)

ผู้ช่วย เชฟ

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
พิษณุโลก
(พลายชุมพล, เมือ)

เชฟเบเกอรี

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
วิทยาลัยดุสิตธานี
ราชบุรี
(บ้านโป่ง, บ้านโป่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยเชฟ

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา 
Bangkok university
นครสวรรค์
(, )

เชฟ,ครูสอนทำอาหาร,ผู้ช่วยครูสอนทำอาหาร,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานออฟฟิศ

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 
วิทยาลัยดุสิตธานี
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

เชฟอาหารญี่ปุ่น ยุโรป ไทย อีสาน

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นอกระบบ 
นอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ผู้ช่วยเชฟ

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การเกษรทั่วไป 
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
สระบุรี
(ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง)

พนักงานขาย,ผู้ช่วยเชฟ,พนักงานต้อนรับ

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป-ภาษา 
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

งานครัว เชฟ. ค่ะ

10 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ผู้ช่วยเชฟ

9 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(เจ้าคุณสิงห์, วังทองหลาง)

พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานขาย ผู้ช่วยเชฟ พนักงานทำความสะอาด

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-อังกฤษ 
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นครราชสีมา
(นกออก, ปักธงชัย)

เชฟอาหารญี่ปุ่น ยุโรป ไทย อีสาน

6 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ผู้ช่วยเชฟครัวไทยญี่ปุ่นอาหารนานาชาติ

5 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat