LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 รีเชฟชั่น,แคชเชียร์,พนักงานทำความสะอาดห้องพัก

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ชุมเห็ด, เมือง)

กุ๊ก, ผู้ช่วยเชฟ, พ่อครัว, Chef de Parties, sous chef

1 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี, ยานนาวา)

ผู้ช่วยหัวหน้าเชฟ

1 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ตรัง
(โคกสะบ้า, นาโยง)

กุ๊ก ผู้ช่วยเชฟ

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ทั่วไป 
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

ผู้ช่วยหัวหน้าเชฟ

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฤทธิยะวรรณาลัย
ระนอง
(ปากน้ำ, เมือง)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด ผู้ช่วยเชฟ

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนงเหนือ, วัฒนา)

ผู้จัดการร้านอาหาร,ผู้จัดการร้าน,การตลาด,เชฟ,

26 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
อุดรธานี
(หนองนาคำ, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

22 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา  
วิทยาลัยตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(บางเเค, บางเเค)

เชฟอาหารคาว

18 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
BFS school
นครปฐม
(บางพูด, ปากเกร็ด)

พนักงานขาย / เชฟ /PC

18 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
กศน.
อุดรธานี
(ดอนกลอย, พิบูลย์รักษ์)

เชฟเบเกอรี่

13 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อยุธยา
(สามกอ, เสนา)

เชฟเบเกอรี ครูคหกรรม

13 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ผู้ช่วยเชฟ

11 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษานอกโรงเรียน
ระนอง
(เขานิเวศน์, เมือง)

อาหารญื่ปุ่นเชฟ

10 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบรบือวืทยาคาร
ชลบุรี
(ศรีราชา, ศรีราชา)

พนักงานขาย , เชฟอาหารญี่ปุ่น, อื่นๆ

10 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
อนุกูลนารี
กรุงเทพมหานคร
(บางไผ่, บางเเค)

ผู้ช้วยเชฟทำขนม

9 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
หนองคาย
(นาหนัง, โพนพิสัย)

เชฟ ผู้ชว่ยหัวหน้าเชฟ

8 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
สงขลา
(ตำบลบางเหรียง, ควนเนียง)

ผู้ช่วยเชฟ

5 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.วัดบัวขวัญ
กรุงเทพมหานคร
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

ผู้ช่วยเชฟ

5 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
น่าน
(ป่ากลาง, ปัว)

พนักงานขับรถผู้บริหารบริษัท เชฟรอน

4 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา โลหะการ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ต.ช้างซ้าย, พระพรหม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat