LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟ หรือ กุ๊ก

24 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ปัตตานี
(โคกโพธิ์, โคกโพธิ์)

เชฟ

23 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สิชลประชาสรรค์
ภูเก็ต
(รัษฏนุสร, เมืองภูเก็ต)

รปภ.เชฟรอน

23 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.รามัน
ยะลา
(กาลูปัง, รามัน)

เชฟอาหารญี่ปุ่น

22 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดราชโอรส
กรุงเทพมหานคร
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

เชฟอาหารไทย.

21 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านผึ้วิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานาวา)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ แผนกต้อนรับ เชฟ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฤทธิยวรรณาลัย
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองแก, หัวหิน)

ผู้ช่วยเชฟ

20 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี
(คลองสอง, คลองหลวง)

เชฟ

20 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(บางด้วน, ภาษีเจริญ)

รีเชฟชั่น

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การตลาด 
โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
สงขลา
(คู, จะนะ)

อยากทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟค่ะหรือชงกาเเฟก็ได้ค่ะ

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาหารเเละโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
นนทบุรี
(บางคูรัค, บางบัวทอง)

เชฟ,ผู้ช่วยเชฟ

17 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น มะกอกเหนือ
พัทลุง
(ต.มะกอกเหนือ, ควนขนุน)

ครูสอนวิชาภาษาไทย. ครูสอนประถมศึกษา ครูสอนอนุบาล. แคชเชียร์. ประชาสัมพันธ์ลูกค้า. คีย์ข้อมูล. จัดเก็บข้อมูต่างๆ. ทำงานเอกสารคอมพิวเตอร์ เชฟ หัวกน้าฝ่ายสโตร์. จป.ความปลอดภัย พนักงานฝ่ายขาย. พนักงานจัดเรียงสินค้า.

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(เขาไม้แก้ว, สิเกา)

ผู้ช่วยเชฟ

16 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนแม่ทะวิทยา
นนทบุรี
(ต.ไทรน้อย, อ.ไทรน้อย)

เชฟ เบเกอรี่

14 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

ผู้ช่วยเชฟ

12 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม
ลำพูน
(หนองปลาสะวาย, บ้านโฮ่ง)

เชฟ,barista,กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก

11 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
ราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ปากช่อง, ปากช่อง)

เกี่ยวกับร้านอาหาร ผจก. ร้าน กุ๊ก เชฟ

9 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สระบุรี
(ทับกวาง, แก่งคอย)

เชฟทำอาหารญี่ปุ่น

8 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.ลำปาง
กาญจนบุรี
(หนองประดู่, เลาขวัญ)

รีเชฟชั่น

7 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คลองเมืองพิทยาคม
นครราชสีมา
(คลองเมือง, จักราช)

ผู้ช่วยเชฟ

6 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน. กุฉินารายณ์
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat