LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟ-ผู้ช่วยเชฟ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหาร สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ผู้ช่วยเชฟ

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

รีเชฟชั่น,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,ผู้จัดการฝึกหัด,หัวหน้าแผนก,พนักงานประจำออฟฟิศ

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา Tourism 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สระบุรี
(ตลิ่งชัน, เมืองสระบุรี)

ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

กุ๊ก. เชฟ. ครู. แม่ครัว.

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ต. เสิงสาง, อ. เสิงสาง)

พนักงานขาย,เชฟ

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองสิบ, หนองจอก)

เชฟหรือผู้ช่วยเชฟ

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์/ไทย 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

เชฟหรือผู้ช่วยเชฟ

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์/ไทย 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

ผู้ช่วยเชฟ

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
(บางระจัน, ค่ายบางระจัน)

พนักงานขายเสื้อผ้า.รองเท้าแฟชั่น/กุ๊ก.เชฟ อื่นๆ

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา วิจิตรศิลป์ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
บริหารธุรกิจรักไทย
มุกดาหาร
(นาสีนวน, เมือง)

เชฟอาหารญี่ปุ่น

12 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

ผู้ช่้วยเชฟ

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านซับมะนาว
สระแก้ว
(หนองหว้า, เขาฉกรรจ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ(GA Helper)ระจำ บจ.เชฟรอนประเทศไทย

6 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(คลองตำหรุ, เมือง)

ธุรการ,เชฟ,งานประชาสัมพันธ์,งานบริการทั่วไป

4 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชุมพร
(ดอนยาง, ปะทิว)

ผู้ช่วยเชฟขนมปัง สถานีรถไฟสามเสน

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

เชฟ

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา อาหาร 
ราชสีมาวิทยาลัย
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

รีเชฟชั่น

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
พังงา
(รมณีย์, กะปง)

เชฟ,พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,เลขา,

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณะวิทยาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, รามอินทรา)

ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, เชฟ

27 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการครัวและภัตตาคาร 
วิทยาลัยดุสิตธานี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat