LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเชฟ ผู้สมัครงานเชฟ หาผู้สมัครงานเชฟ หาพนักงานเชฟ หาคนทำงานเชฟ หาคนว่างงานเชฟ หาเจ้าหน้าที่เชฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เชฟชูซิ

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านตูม
ยโสธร
(กุดน้ำใส, ค้อวัง)

พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ ประจำ บจ .เชฟรอน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (NST)

16 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
กระบี่
(ทรายขาว, คลองท่อม)

รีเชฟชั่น (รอบกลางคืน)

12 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คหกิจการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
นครราชสีมา
(ปากช่อง, ปากช่อง)

เชฟ

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ลำปาง
(เวียงเหนือ, เมือง)

รีเชฟซั่น บุคคล บัญชี ธุรการ บริการ

8 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(ห้วยแก, ชนบท)

เชฟปาร์ตี้/เดมี้

1 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
ภูเก็ต
(ฉลอง, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟญี่ปุ่น

1 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
sbac
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ผู้ช่วยเชฟ

1 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนนนท์, บางกอกน้อย)

ผู้ช่วยเชฟ

30 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คหกิจการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หนองสว่าง, หล่มสัก)

เชฟ-ผู้ช่วยเชฟ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหาร สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ผู้ช่วยเชฟ

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

กุ๊ก. เชฟ. ครู. แม่ครัว.

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ต. เสิงสาง, อ. เสิงสาง)

พนักงานขาย,เชฟ

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองสิบ, หนองจอก)

เชฟหรือผู้ช่วยเชฟ

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์/ไทย 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

เชฟหรือผู้ช่วยเชฟ

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์/ไทย 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

ผู้ช่วยเชฟ

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอค่ายบางระจัน
สิงห์บุรี
(บางระจัน, ค่ายบางระจัน)

พนักงานขายเสื้อผ้า.รองเท้าแฟชั่น/กุ๊ก.เชฟ อื่นๆ

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา วิจิตรศิลป์ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยเชฟ

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
บริหารธุรกิจรักไทย
มุกดาหาร
(นาสีนวน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat