LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเกาหลี ผู้สมัครงานเกาหลี หาผู้สมัครงานเกาหลี หาพนักงานเกาหลี หาคนทำงานเกาหลี หาคนว่างงานเกาหลี หาเจ้าหน้าที่เกาหลี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ล่ามภาษาเกาหลี

10 ธันวาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ ภาษาเกาหลี

5 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา ภาษาเกาหลี นานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

ทำโรงงาน คุยเกาหลีได้

26 กันยายน 2556

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหูช้าง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ธุรการ,ล่ามภาษาเกาหลี,ผู้ช่วยไกท์

31 สิงหาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

พนง เกี่ยวกับภาษาเกาหลี

7 มิถุนายน 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอชีวศึกษาเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

การตลาด แปลภาษา งานทีเกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี

15 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา การศึกษาภาษาและวรรณกรรมเกาเกาหลี 
soonchonhyang university
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

งานที่ได้ใช้ภาษาเกาหลี

28 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา พืชศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นครราชสีมา
(โนนเพ็ด, ประทาย)

งานที่ใช้ภาษาเกาหลี

23 เมษายน 2556

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยกเษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ประสานงานระหว่างคนเกาหลีและคนไทย งานช่างอุคสาหกรรม

16 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน-จักรกลอัตโมัติ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต จอนแก่น
ขอนแก่น
(ทรายมูล, น้ำพอง)

ล่ามภาษาเกาหลี พนักงานทั่วไป

10 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา พืชศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
นครราชสีมา
(โนนเพ็ด, ประทาย)

ผู้ช่วยกุ๊ก / พนักงาน ร้านอาหารเกาหลี@สยามเซ็นเตอร์และเซ็นทรัลพระราม 9

8 เมษายน 2556

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
นครสวรรค์
(ดินแดง, ดินแดง)

ประชาสัมพันธ์,ล่าม,แปล,ครูสอนเภาษาเกาหลี,ครูสอนภาษาอังกฤษ,ผู้ประสานงาน

23 มีนาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

การตลาด , ประสาทงาน , ธุรกิจบันเทิง สื่อสารมวลชน (นักร้อง เกาหลี )

17 มีนาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(เเพรกษาใหม่, เมือง)

อ.สอนภาษาเกาหลี

14 มีนาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เกษตร 
วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม
นครพนม
(บ้านแพง, บ้านแพง)

ไกด์ , ล่ามภาษาเกาหลี, นักแปลหนังสือ, ประสานงานทั่วไป

6 มีนาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

งานแปลเอกสาร ประสานงานเกี่ยวกับภาษาเกาหลี

23 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นครสวรรค์
(ไพศาลี, ไพศาลี)

ครูสอนภาษาเกาหลี

19 กุมภาพันธ์ 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกาหลี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ห้อยขวาง, ห้วยขวาง)

ผู้ช่วยกุ๊กอาหารเกาหลี

26 มกราคม 2556

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ออกแบบพาิณิชย์ศิลป์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
อยุธยา
(บ้านป้อม, พระนครศรีอยุธยา)

กุ๊กอาหารไทย-เกาหลี

18 ธันวาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
โรงเรียนกัลยาณวัตร
ขอนแก่น
(พระลับ, เมือง)

ประสานงาน ครูสอนภาษาเกาหลี

16 ธันวาคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชัยภูมิ
(ในเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat