LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเกาหลี ผู้สมัครงานเกาหลี หาผู้สมัครงานเกาหลี หาพนักงานเกาหลี หาคนทำงานเกาหลี หาคนว่างงานเกาหลี หาเจ้าหน้าที่เกาหลี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ไกด์เกาหลี เป็นคนเกาหลีพูดไทยเก่งเหมือนคนไทย การโรงแรมเทรนเนอร์ ทำได้หลายอย่าง จบตรี การท่องเที่ยว มหาลัยที่เกาหลี เงินเดือน100,000บาท งานไรก็ได้

8 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
아세아항공전문학교
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ล่ามภาษาเกาหลี,ครูภาษาเกาหลี,นักแปลภาษาเกาหลี

8 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีประจำห้าง

11 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
อุบลราชธานี
(โพนแพง, ม่วงสามสิบ)

พนักขายเสื้อผ้าแฟชั้นเกาหลี

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
อุบลราชธานี
(ทรายมูล, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานจัดซื้อภาษาเกาหลี

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
Sejong
ชัยภูมิ
(บ้านค่าย, เมือง)

พนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลี

19 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ฉะเชิงเทรา
(คลองนา, เมือง)

พนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลี

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ธรรมรัตน์ใน
ชลบุรี
(หนองซ้ำซาก, บ้านบึง)

พนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลี BiG C สาขามุกดาหาร

20 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกร์
มุกดาหาร
(มุกดาหาร, เมือง)

คนูสอนภาษาเกาหลี , ผู้ช่วยครูสอนภาษาเกาหลี

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยอง
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ล่ามภาษาเกาหลี, นักแปลภาษาเกาหลี

3 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นนทบุรี
(บางใหญ่, บางใหญ่)

ล่าม ไกด์ ภาษาเกาหลี

23 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. บ้านวังร่อง
เพชรบูรณ์
(ห้วยไร่, หล่มสัก)

ครูสังคม, ติวเตอร์ภาษาเกาหลี

16 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สระบุรี
(หัวปลวก, เสาไห้)

ครูสอนภาษาเกาหลี

15 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปทุมธานี
(ลำผักกูด, ธัญบุรี)

สอนภาษาเกาหลี/นักแปลเกาหลี

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ซ.รามคำแหง 105/1 ถ.รามคำแหง, แขวงหัวหมาก บางกะปิ)

เสริฟร้านอาหารเกาหลี

9 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัย โปลีเทคนิคอุดรธานี
ชลบุรี
(ต. นาจอมเทียน, อ.สัตหีบ)

ภาษาเกาหลี

23 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(แขวง ศาลาธรรมสพน์, เขต ทวีวัฒนา)

อาจารย์สอนภาษาเกาหลีพื้นฐาน

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

แปลภาษาเกาหลี

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

ล่ามภาษาเกาหลี,แปลเอกสารภาษาเกาหลี

5 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

ครูสอนภาษาเกาหลี

26 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat