LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเกาหลี ผู้สมัครงานเกาหลี หาผู้สมัครงานเกาหลี หาพนักงานเกาหลี หาคนทำงานเกาหลี หาคนว่างงานเกาหลี หาเจ้าหน้าที่เกาหลี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ภาษาเกาหลี

16 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นครสวรรค์
(หนองกรด, เมือง)

ล่ามภาษาเกาหลี

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครนายก
(ป่าขะ, บ้านนา)

พนักงานร้านบิงซูเกาหลี

25 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วัสดุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานขายน้ำแข็งบิงซูเกาหลี

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

ล่ามภาษาเกาหลี พนักงานโรงแรม

5 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูราพา
ชลบุรี
(นาป่า, เมือง)

ล่ามภาษาเกาหลี , ธุรการ , งานแปล

20 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัย บูรพา
นครปฐม
(พระปบมเจดีย์, เมือง)

ผู้ช่วยกุ๊กอาหารเกาหลี อาหารไทย

14 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
นนทบุรี
(ต.บางกระสอ, อ.เมือง)

พนักงานคลังสินค้า ,ฝ่ายผลิต, ขับรถโฟล์คลิฟท์ ล่ามภาษาเกาหลีหน้างาน line ผลิต เจ้าหน้าที่ safety

14 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา คณิต-ช่างอุตสาหกรรม 
ร.ร. สบปราบพิทยาคม
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

ประสานงานทั่วไป,ธุรการ,ครูสอนภาษาเกาหลี,งานเกี่ยวกับPhotoshop

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นครศรีธรรมราช
(กำแพงเซา, เมือง)

ผู้ช่วยไกด์ภาษาเกาหลี

11 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา เกษตรศาตร์ 
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพบริเวณชายแดนเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

ล่ามเกาหลี

26 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนที่เกาหลี
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

กุ๊กอาหารไทยจีนเกาหลี

18 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างอิเล็คทรอนิค 
โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

งานที่ใช้ภาษาเกาหลี พนักงานขาย คลินิคเสริมความงาม พนักงานร้านอาหาร

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ อำเภอทรายทองวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ไกด์นำเที่ยวภาษาเกาหลี

11 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษา 
ประเทศอิตาลี
สมุทรสงคราม
(ท่าคา, อัมพวา)

แม่บ้านทำอาหารเกาหลี

8 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
_
ชลบุรี
(ทุงสุขลา, ศรีราชา)

ล่าม/จองตั๋ว/สอนภาษาเกาหลี/แปล

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คูขุด, สทิงพระ)

ประชาสัมพันธ์,ล่าม,แปล,ครูสอนเภาษาเกาหลี,ครูสอนภาษาอังกฤษ,ผู้ประสานงาน

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

บุคคลผู้สื่อสารภาษาเกาหลี

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำปาง
(แม่พริก, แม่พริก)

ไกด์เกาหลี เป็นคนเกาหลีพูดไทยเก่งเหมือนคนไทย การโรงแรมเทรนเนอร์ ทำได้หลายอย่าง จบตรี การท่องเที่ยว มหาลัยที่เกาหลี เงินเดือน100,000บาท งานไรก็ได้

8 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
아세아항공전문학교
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ล่ามภาษาเกาหลี,ครูภาษาเกาหลี,นักแปลภาษาเกาหลี

8 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat