LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเกาหลี ผู้สมัครงานเกาหลี หาผู้สมัครงานเกาหลี หาพนักงานเกาหลี หาคนทำงานเกาหลี หาคนว่างงานเกาหลี หาเจ้าหน้าที่เกาหลี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 อาจารย์สอนภาษาเกาหลี

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา  
Induk university
กรุงเทพมหานคร
(Bang o, Bangplad)

พนักงานแปล / ครูสอนภาษาเกาหลี

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
นครราชสีมา
(มะเกลือเก่า, สูงเนิน)

ล่ามภาษาเกาหลี

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ครุศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองหัวแรด, หนองบุญมาก)

งานเกี่ยวกับภาษาเกาหลี

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศรีสะเกษ
(บ่อแก้ว, วังหิน)

ครูสอนภาษาเกาหลี

12 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ล่ามภาษาเกาหลี/ธุรการ/ครู

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
บูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

พนักงานภาษาเกาหลี พนักงานจัดซื้อภาษาเกาหลี

25 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยลัยบูรพา
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

ล่ามภาษาเกาหลี

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

พูดภาษาเกาหลี อ่านออก เขียนได้

10 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ต.หนองหัวแรต, อ.หนองบุญมาก)

พนักงานภาษาเกาหลี,บรรณารักษ์, พิสูจน์อักษร

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมือง)

ครูสอนภาาาเกาหลี

4 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา เกาหลีศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พนักงานภาษาเกาหลี

1 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
เทคโนพลพนิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

พนักงานจัดซื้อภาษาเกาหลี

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(เมืองเก่า, เมือง)

ba เครื่องสำอางเกาหลี

4 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลบุรี
(บางเสร่, สัตหีบ)

อาจารย์สอนภาษาเกาหลี

1 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

สอนภาษาเกาหลี

30 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, ดอนเมือง)

ติวเตอร์สอนภาษาเกาหลี/อังกฤษ, งานโรงแรม, พนักงานประชาสัมพันธ์

22 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนครไชยศรี, ดุสิต)

ผู้จัดการ ล่ามเกาหลี

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา ภาษาเกาหลี 
SUN MOON UNIVERCITY
ระยอง
(เพ, เมือง)

ครูสอนภาษาเกาหลี หรืออังกฤษ

15 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี การบริการ งานแปล และอื่นๆเกี่ยวกับภาษา

12 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา English-Chinese (International) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat