LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเกาหลี ผู้สมัครงานเกาหลี หาผู้สมัครงานเกาหลี หาพนักงานเกาหลี หาคนทำงานเกาหลี หาคนว่างงานเกาหลี หาเจ้าหน้าที่เกาหลี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ล่ามเกาหลี

26 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนที่เกาหลี
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

กุ๊กอาหารไทยจีนเกาหลี

18 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างอิเล็คทรอนิค 
โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

งานที่ใช้ภาษาเกาหลี พนักงานขาย คลินิคเสริมความงาม พนักงานร้านอาหาร

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ อำเภอทรายทองวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ไกด์นำเที่ยวภาษาเกาหลี

11 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษา 
ประเทศอิตาลี
สมุทรสงคราม
(ท่าคา, อัมพวา)

แม่บ้านทำอาหารเกาหลี

8 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
_
ชลบุรี
(ทุงสุขลา, ศรีราชา)

ล่าม/จองตั๋ว/สอนภาษาเกาหลี/แปล

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คูขุด, สทิงพระ)

ประชาสัมพันธ์,ล่าม,แปล,ครูสอนเภาษาเกาหลี,ครูสอนภาษาอังกฤษ,ผู้ประสานงาน

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(สะเดา, สะเดา)

บุคคลผู้สื่อสารภาษาเกาหลี

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลำปาง
(แม่พริก, แม่พริก)

ไกด์เกาหลี เป็นคนเกาหลีพูดไทยเก่งเหมือนคนไทย การโรงแรมเทรนเนอร์ ทำได้หลายอย่าง จบตรี การท่องเที่ยว มหาลัยที่เกาหลี เงินเดือน100,000บาท งานไรก็ได้

8 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
아세아항공전문학교
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ล่ามภาษาเกาหลี,ครูภาษาเกาหลี,นักแปลภาษาเกาหลี

8 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขายเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีประจำห้าง

11 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
อุบลราชธานี
(โพนแพง, ม่วงสามสิบ)

พนักขายเสื้อผ้าแฟชั้นเกาหลี

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม
อุบลราชธานี
(ทรายมูล, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานจัดซื้อภาษาเกาหลี

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
Sejong
ชัยภูมิ
(บ้านค่าย, เมือง)

พนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลี

19 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ฉะเชิงเทรา
(คลองนา, เมือง)

พนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลี

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ธรรมรัตน์ใน
ชลบุรี
(หนองซ้ำซาก, บ้านบึง)

พนักงานขายเสื้อผ้าเกาหลี BiG C สาขามุกดาหาร

20 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกร์
มุกดาหาร
(มุกดาหาร, เมือง)

คนูสอนภาษาเกาหลี , ผู้ช่วยครูสอนภาษาเกาหลี

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยอง
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ล่ามภาษาเกาหลี, นักแปลภาษาเกาหลี

3 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นนทบุรี
(บางใหญ่, บางใหญ่)

ล่าม ไกด์ ภาษาเกาหลี

23 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. บ้านวังร่อง
เพชรบูรณ์
(ห้วยไร่, หล่มสัก)

ครูสังคม, ติวเตอร์ภาษาเกาหลี

16 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สระบุรี
(หัวปลวก, เสาไห้)
Go to page :   1 | 2 | 3 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat