LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาสิ่งแวดล้อม ผู้สมัครงานสิ่งแวดล้อม หาผู้สมัครงานสิ่งแวดล้อม หาพนักงานสิ่งแวดล้อม หาคนทำงานสิ่งแวดล้อม หาคนว่างงานสิ่งแวดล้อม หาเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
ชัยภูมิ
(ห้วยไร่, คอนสวรรค์)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(ร่อนพิบูลย์, ร่อนพิบูลย์)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ห้องแลป

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(บ้านโพธิ์, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

21 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุดรธานี
(กุดหมากไฟ, หนองวัวซอ)

ด้านธุรการ หรือเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

20 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ลำปาง
(ล้อมแรด, เถิน)

เจ้าห้าที่สิ่งแวดล้อม,ธุรการ,เลขา

19 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุดรธานี
(นิคมสงเคราะห์, เมือง)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

19 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ยะลา
(บันนังสตา, บันนังสตา)

เจ้าหน้าที่GiS, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ควบคุมงานISo

19 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วิทยาเขตปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ด้านสิ่งแวดล้อม/ผู้ช่วยผู้จัดการ

18 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พัทลุง
(คลองเฉลิม, กงหรา)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ ISO , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,งานเอกสาร , เจ้าที่ธุรการ

18 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลับบูรพา
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม / นักวิทยาศาสตร์

18 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

17 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
(เขาวง, บ้านตาขุน)

นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,การตลาด,ประชาสัมพันธ์

15 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

15 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
พิษณุโลก
(ศรีภิรมย์, พรหมพิราม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ, สุขาภิบาล,

14 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำนาจเจริญ
(กุดปลาดุก, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่ห้องแลป

14 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(บ้านโพธิ์, เมือง)

สิ่งแวดล้อม,QA, QC

13 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฉะเชิงเทรา
(บางไผ่, เมือง)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

12 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมีสิ่งแวดล้อม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชลบุรี
(สระสี่เหลี่ยม, พนัสนิคม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย,พนักงานธุรการ,พนักงานขาย

10 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยสลัยวลัยลักษณ์
สุราษฎร์ธานี
(บ้านทำเนียบ, คีรีรัฐนิคม)

นักสิ่งแวดล้อม นักเคมี เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

9 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat