หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานสิ่งแวดล้อม หาคนทำงานสิ่งแวดล้อม หาสิ่งแวดล้อม

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค,สาธารณูปโภค
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (บ้านเก่า, พานทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


งานทางด้านสิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

อุดรธานี (หนองหลัก, ไชยวาน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


งานด้านสิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระนอง (มะมุ, กระบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 มีนาคม 2562


ซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 33 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) ม.ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (ต.ทะเลชุบศร, อ.เมืองลพบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มีนาคม 2562


ซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 33 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล) ม.ราชภัฏเทพสตรีลพบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (ต.ทะเลชุบศร, อ.เมืองลพบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มีนาคม 2562


วิศกรการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

นครสวรรค์ (นครสวรรค์ตก, เมืองนครสวรรค์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยแลป,งานทางเเานสิ่งแวดล้อม,อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (พุทธบาท, ชนแดน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ระยอง (วังหว้า, แกลง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 มีนาคม 2562


ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เข้าห้องปฏิบัติการเทสตัวอย่างน้ำเสีย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา Chemical engineering Thammasat University  เกรดเฉลี่ย 3.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางจาก, พระโขนง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
9 มีนาคม 2562


ธุรการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางพลีใหญ่, บางพลี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
9 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (บางหัก, พานทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
8 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (พลูตาหลวง, สัตหีบ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
4 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม พนักงานธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (บ้านโตก, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
4 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ห้องแลป,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ธุรการ,ประสานงานทั่วไป และอื่นๆ ,
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

เลย (นาแห้ว, นาแห้ว)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
3 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (บ้านฉาง, บ้านฉาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
2 มีนาคม 2562


นักทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 10 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (สระประดู่, วิเชียรบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
28 กุมภาพันธ์ 2562


สิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

นครปฐม (หนองงูเหลืม, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
26 กุมภาพันธ์ 2562


สิ่งแวดล้อม/จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (ท่าข้าม, ชนแดน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
25 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (หนองไขว่, หล่มสัก)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat