หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานสถาปนิก หาคนทำงานสถาปนิก หาสถาปนิก

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

สถาปนิก
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา ผังเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


ช่างเขียนแบบ / Programmer cnc mechanical plant. / GPS ANALIZE DTC.
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 42 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

หนองคาย (หินโงม, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


เขียนแบบ Solidwork
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บุคคโล, ธนบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


พนักงานเขียนแบบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (, พระสมุทรเจดีย์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 มีนาคม 2562


วิศวกร วางแผน. วิศวกรเขียนแบบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุสาหการ มหาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

บึงกาฬ (น้ำจั้น, เซกา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 มีนาคม 2562


เขียนแบบ/โฟร์แมน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 30 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน ไทยวิจิตรศิลป  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (จอมพล, จตุจักร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 มีนาคม 2562


AutoCAD
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

กาญจนบุรี (ท่ากระดาน, ศรีสวัสดิ์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 มีนาคม 2562


พนักงานเขียนแบบ , พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 35 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 12 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (นางั่ว, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มีนาคม 2562


เขียนแบบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 43 ปี วุฒิ ปวส. สาขา เขียนแบบวิิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.8  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (หนองรี, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มีนาคม 2562


งานเขียนแบบ, ช่างทำโมเดล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปวช. สาขา สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก, เขตบางกะปิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มีนาคม 2562


วิศวกร/เจ้าหน้าที่วิศวกรรม/เขียนแบบ/วิศวเครื่องกล/วิศวกรซ่อมบำรุง
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (ท่าทราย, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มีนาคม 2562


งานประมาณราคา,ออกแบบ,เขียนแบบ,ที่ปรึกษา
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 31 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา ราชมงคล  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (-, -)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มีนาคม 2562


งานเขียนแบบโครงสรา้งเหล็ก
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.1  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (บ่อวิน, ศรีราชา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
14 มีนาคม 2562


สถาปนิก ออกแบบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หนองแขม, หนองแขม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
14 มีนาคม 2562


QC, เขียนแบบ, ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (ห้วยกะปิ, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 มีนาคม 2562


AutocadDraftman
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 32 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วังทองหลาง, วังทองหลาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 มีนาคม 2562


การเขียนแบบ Auto cad /solid work
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (สะพานไม้แก่น, จะนะ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 มีนาคม 2562


ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเขียนแบบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

อยุธยา (บ้านกุ่ม, บางบาล)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 มีนาคม 2562


ออกแบบ / ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน /สถาปัตยกรรม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

นครสวรรค์ (โคกขาม, เมืองสมุทรสาคร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 มีนาคม 2562


เขียนแบบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 36 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 10 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (พญาไท, พญาไท)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
11 มีนาคม 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat