LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนีักงานร้านกาแฟ(บริการ)

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.จอมพระ จ.สุรินทร์
ภูเก็ต
(, )

พนักงานชงกาแฟ พนักงานขาย แคชเชียร์

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ดอนสัก, ดอนสัก)

ร้านกาแฟ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมธีชุณหะวันวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
(บางนกแขวก, บางคนที)

พนักงานประจำร้านกาแฟ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
กสน.วัดไชฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

พนักง่านขาย วิศวะกรโพรเซส เซลเอ็นจิเนียร์ พนักงานร้านกาแฟ ผู้จัดการร้าน

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา การจัดการ MBA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันนาเม็ง, สันทราย)

barista ร้านกาแฟ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบ
นนทบุรี
(บางสีทอง, บางกรวย)

part time 63b.for 1 hour ร้านอาหาร ร้านเครื่องดืม กาแฟ

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี
(บ่อผุด, เกาะสมุย)

พนักงานชงกาแฟ

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทย์ 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
สมุทรปราการ
(หนองปรือ, บางละมุง)

ชงกาแฟ,ผู้จัดการ,งานที่่อิสระทางความคิด,ศิลปะ

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาบัววิทยา
สมุทรปราการ
(-, -)

พนักงานขายกาแฟ

12 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านทุ่ม
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ร้านกาแฟ ไอศครีม

12 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.จ.อุบลราชธานี
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

พนักงานชงกาแฟ

11 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านทรายทองวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)

พนักงานร้านกาแฟ

10 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าตอน, แม่อาย)

พนักงานทำเบเกอรี่ , พนักงานร้านกาแฟ

9 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารอบบเร่งด่วน 
มหาวืทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ราชบุรี
(เจดีย์หัก, เมือง)

พนักงานขาย งานโรงแรม ร้านกาแฟ

9 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวน 
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

การตลาก,ธุรการ,พนักงานชงกาแฟ

9 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การตลาด 
วิบูลย์บริหารธุรกิจ
นครราชสีมา
(สีคิ้ว, สีคิ้ว)

พนักเสริฟ้ร้านกาแฟ

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าตอน, แม่อาย)

พีซี , ร้านกาแฟ , งานอิสระ , อีเว้นท์

7 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กาวิละ วิทยาลัย
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

ขายกาแฟ

6 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านท่าช้าง
นครราชสีมา
(หมูสี, ปากช่อง)

ผมอยากทำตำแหน่ง ชงกาแฟ

5 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
Laos hingt school
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat