LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ร้านกาแฟ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกู่แก้ว
อุดรธานี
(บ้านจีต, กู่แก้ว)

พนักงานประจำร้านกาแฟ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
(ทับยา, อินทร์บุรี)

พนักงานเสิฟ,พนักงานร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มทร.ธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

พนักงานขายกาแฟ บาริสต้า

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์นอกระบบ
นครราชสีมา
(ปางแก, ปากช่อง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ พนักงานร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(ตะพง, เมือง)

พนักงานร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)

พนักงานชงกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
บ้านห้วยกะปิชลบุรี
ร้อยเอ็ด
(เหนือเมือง, เมือง)

พนักงานขายกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาแวง
นนทบุรี
(บางรักใหญ่, บางบัวทอง)

เสริฟ ทำร้านเบเกอรี่ ทำร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ 
ม.หอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กาเคห่ะท่าทราย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พนักงานร้านกาแฟอเมซอน

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์_คณิต 
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
(โนนม่วง, ศรีบุญเรือง)

พนักงานขายร้านกาแฟ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
พิษณุโลก
(ต.สวนเมี่ยง, อ.ชาติตระการ)

กาแฟ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม 
มหาวิทยาลัย บูรพา
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

พนักงานขายกาแฟ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ประจวบคีรีขันธ์
(อ่าวน้อย, เมือง)

พนักงานขาย งานบริการ ทำกาแฟหรือเค้ก พนักงานเสริฟ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น่าน
(ศิลาเพชร, ปัว)

พนักงานเสิร์ฟ ร้านกาแฟ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-จีน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย
เชียงใหม่
(ไชยสถาน, สารภี)

พนักงานร้านกาแฟ (เสริฟ)

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ระนอง
(หาดส้มแป้น, เมืองระนอง)

พนักงานร้านกาแฟ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย
พะเยา
(แม่ปืม, เมือง)

พนักงานขายกาแฟ

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
พะเยา
(แม่กา, เมืองพะเยา)

แม่บ้่าน เด็กเสร์ฟ แคชเชียร์ ร้านกาแฟ แมคโค โลตัส เซเว่น

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
คีรีเวสรัตนูปถัมภ์
ตราด
(ตะกาง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat