LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานชงกาแฟ,พนักงานเสริฟ

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานร้านกาแฟ,พนังงานทึ่วไป,พนังงายขาย,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
การศึกษานอกระบบเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สะเมิงใต้, สะเมิง)

พนักงานร้านกาแฟ

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงใหม่
(ต.สันทราย, อ.ฝาง)

พนักงานร้านกาแฟ

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม
ประจวบคีรีขันธ์
(อ่าวน้อย, เมือง)

พนักงานขายกาแฟ

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปากช่อง
นครราชสีมา
(หนองน้ำแดง, ปากช่อง)

พนักงานกาแฟ

28 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(โชคชัย, ดอยหลวง)

พนักงานร้านกาแฟ

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ปี่พาทย์ 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

พนักงานร้านกาแฟ

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หนองบัวลำภู
(โนนเมือง, อำเภอนากลาง)

พนักงานชงกาแฟ

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ลำปาทิว, ลาดกระบัง)

พนังงานร้านกาแฟ

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรีขวาววิทยาคาร
ร้อยเอ็ด
(นางาม, เสลภูมิ)

ร้านกาแฟ

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)

พนักงานทำกาแฟ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คนิต อังกฤษ 
โพธสัมพันธ์พิทยาคาร
ชลบุรี
(หนองเปรือ, บางละมุง)

พนักงานร้านกาแฟ แคชเชียร์

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา อังกฤษ-คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ชลบุรี
(ต.เขาไม้แก้ว, อ.บางละมุง)

พนักงานชงกาแฟ ผู้ช่วย

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
ปทุมธานี
(ต.คลองสอง, อ.คลองหลวง)

คนทำกาแฟ

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดสระแก้ว
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีย)

กาแฟ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
กศน.
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

เสิร์ฟ,ชงกาแฟ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต-ภาษา 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

อาหารไทย อิตาเลี่ยน ก๋วยเตี๋ยว ร้านกาแฟ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ลาว ม.ส ขี้นาก
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

พนักงานร้านกาแฟ บ่อวิน

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านกะกำ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

เบเกอรี่กาแฟ

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา อังกฤษ-คณิต 
หัวหิน
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat