LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้จัดการฝึกหัดร้านเบอเกอรี่และกาแฟ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นครสวรรค์
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานร้านกาแฟ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

มีใบการผ่านงานร้านกาแฟสด

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นาคประสิทธิ์
นครปฐม
(ท่าตลาด, สามพราน)

ธุรการ,ประสานงาน,พนักงานร้านกาแฟ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมือง)

พนักงาน ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ขอนแก่น
(วังชัย, น้ำพอง)

พนักงานร้านกาแฟ

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ธุรกิจคหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

พนักงานเสิร์ฟ /ครัวล้าง/ พนักงานชงกาแฟ

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

พนักงานร้านกาแฟ

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา  
พนมดงรักวิทยา
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

พนักงานร้านกาแฟ

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

พนักงานชงกาแฟ

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่คือ, ดอยสะเก็ด)

งานบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร, พนักงานร้านอาหาร, พนักงานร้านกาแฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณาธิการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

พนักงานรานกาแฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
พะเยา
(เชียงม่วน, เชียงม่วน)

ชงกาแฟ เครื่องดื่ม งานบรการ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
ปทุมธานี
(บางกะดี, เมือง)

งานชงกาแฟ ครัว บริการเสิร์ฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
กศน.ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

พนักงานร้านกาแฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เชียงราย
(ยางฮอม, ขุนตาล)

ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านหนองหลัก
อุดรธานี
(หนองหลัก, ไชยวาน)

พนักงานขายกาแฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนประสารวิทยา
นครราชสีมา
(ลาดบัวขาว, สีคิ้ว)

พนักงานร้านกาแฟ สาขา สนามบินดอนเมือง

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (ด.ม.)
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ขายของ.ชงกาแฟ.เด็กเสิร์ฟ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

ประชาสัมพันธ์ พนักงานขายกาแฟ แคชเชียร์ พนักงานโรงแรม

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา เลขานุการ 
St.theresa
ปทุมธานี
(ต.คูคต, อ.ลำลูกกา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat