LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บาร์นำ้ บาร์เทนเดอร์ กาแฟเบเกอรี่

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Sbac
กรุงเทพมหานคร
(บางกอกน้อย, บางกอกน้อย- บางพลัด)

บาริสต้าทำกาแฟ

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.สตรีจุลนาค
กรุงเทพมหานคร
(ดุสิต, ดุสิต)

เทเลเซลล์ขายเครื่องสำอาง/พนักงานร้านกาแฟ/แคชเชียร์

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
อาชีวศึกษาแพร่
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, ลาดพร้าว)

ชงกาแฟ

27 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา สามัญ 
การศึกษานอกโรงเรียน
ชลบุรี
(หนองรี, เมือง)

พนักงานชงกาแฟ

26 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

พนักงานประจำร้านกาแฟ พนักงานขาย พนักงานบัญชี สโตร์

26 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ภาษาไทย สังคม 
ก.ศ.น เขตจอมทอง กทม
สุราษฎร์ธานี
(แม่น้ำ, เกาะสมุย)

แคชเชียร์ ร้านอาหาร ธุรการ ร้านกาแฟ

24 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
พุทธจักรวิทยา
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

รองผู้จัดการฟารมสุกร

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานชงกาแฟ ผู้ช่วยกุ๊ก ร้านหนังสือ

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(มะอึ, ธวัชบุรี)

พนักงานขาย พนักงานกาแฟ (ประสบการณ์ทำงานเคยเป็นบาริสต้า)

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ท่าตะโกพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมมอง)

วิศวกรโยธา,รับเหมางานต่อเติม,ทำร้านกาแฟ

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ธุรการบัญชี/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารหรือกาแฟ

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

พนักงายร้านกาแฟสด

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร สันกำแพง
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางดค)

พนีักงานร้านกาแฟ(บริการ)

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.จอมพระ จ.สุรินทร์
ภูเก็ต
(, )

พนักงานชงกาแฟ พนักงานขาย แคชเชียร์

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ดอนสัก, ดอนสัก)

ร้านกาแฟ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมธีชุณหะวันวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
(บางนกแขวก, บางคนที)

พนักงานประจำร้านกาแฟ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
กสน.วัดไชฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

พนักง่านขาย วิศวะกรโพรเซส เซลเอ็นจิเนียร์ พนักงานร้านกาแฟ ผู้จัดการร้าน

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา การจัดการ MBA 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันนาเม็ง, สันทราย)

barista ร้านกาแฟ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบ
นนทบุรี
(บางสีทอง, บางกรวย)

part time 63b.for 1 hour ร้านอาหาร ร้านเครื่องดืม กาแฟ

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี
(บ่อผุด, เกาะสมุย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat