LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานประจำศูนย์กาแฟ

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

บาริสตา พนักงานชงกาแฟ

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์25จ.แพร่
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

พนักงานประจำร้านกาแฟ

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป ภาษา 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, เขตบางพลัด)

พนักงานขายกาแฟ,แคชเชียร์,ธุรการ

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัย้ทคนิคแม่วงก์
สมุทรปราการ
(บางปลา, บางพลี)

บริการ .ชงกาแฟ

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ตลุกดู่วิทยาคม
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

พนักงานร้านกาแฟ

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ธุรกิจสถานพยาบาล 
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
นครปฐม
(ทุ่งน้อย, เมือง)

ผู้จัดการฟาร์ม

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(หนองกุง, น้ำพอง)

พนักงานขายหรือบาริสต้าชงกาแฟ

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์/คณิต 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ภูเก็ต
(กะทู้, กะทู้)

การฟฟิกดีไซด์

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

พนักงานคลังสินค้า/พนักงานร้านกาแฟ/พนักงานทางด้าน it

17 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ภาคเสาร์ อาทิตย์)
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานธนาคาร,พนักงานชงกาแฟ,เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์,งานด้านกฎหมาย

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุงเทพมหานคร
(ถ.สุขุมวิท71, วัฒนา)

ร้านกาแฟ

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนบ้านสองคอน
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

manager shop coffee world

16 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(หาดใหญ, หาดใหญ่)

ผลิต-เบเกอรี่เค้ก-บาริสต้ากาแฟ

16 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

Barista พนักงานชงเครื่องดื่มกาแฟ

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศนูย์การศึกษานอกระบบอำเภอโชคชัย
นครราชสีมา
(ด่านเกวียน, โชคชัย)

Barista พนักงานชงเครื่องดื่มกาแฟ

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
นครราชสีมา
(ด่านเกวียน, โชคชัย)

พ นักงานทั่วไป,pc ประจำห้าง,พนักงานประจำร้านกาแฟ

15 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรึยนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงพลับพลา, เขควังทองหลาง)

พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานประจำร้านกาแฟ,pcประจำห้าง

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง)

พนักงานขายกาแฟสด,เสมียน,แคชเชียร์,ร้านอินเตอร์เน็ต,พนักงานขาย

14 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนจ.สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้าน, เมือง)

พนักงานชงกาแฟ

13 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านสะกาด
สมุทรปราการ
(เทพรักษ์, เมืองสมุทรปราการ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat