LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาร้านกาแฟ ผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาผู้สมัครงานร้านกาแฟ หาพนักงานร้านกาแฟ หาคนทำงานร้านกาแฟ หาคนว่างงานร้านกาแฟ หาเจ้าหน้าที่ร้านกาแฟ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พนักงานร้านกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อังกฤษ-จีน 
โรงเรียนธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองสอง, คลองหลวง)

พนักงานชงกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนวังทองพิทยาคม
อยุธยา
(พยอม, วังน้อย)

พนักงานประจำร้านกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนปากช่อง
นครราชสีมา
(ปาช่อง, ปากช่อง)

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานร้านกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงราย
(, )

ร้านกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ม3
อุบลราชธานี
(ท่าช้าง, สว่างวีระวงศ์)

พนักงานขาย พนักงานชงกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การโรงแรม 
พณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานชงกาแฟหรือผู้ช่วย

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดจระเข้ใหญ่
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พนักงานร้านกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสังคมวิทยา
หนองคาย
(สังคม, สังคม)

ร้านกาแฟ

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

พนักงานร้านกาแฟ

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
สุโขทัย
(เมืองบางขลัง, สวรรคโลก)

ชงกาแฟ

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พนาศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(ทวีวัฒนา, ทีวีวัฒนา)

งานโรงงาน พนักงานเสริฟ พนักงานชงกาแฟ

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์สังคม 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

เสิรฟชงกาแฟ การตลาด

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางปะกง)

พนักงานชงกาแฟ

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน วัดธรรมศาลา
นครปฐม
(ธรรมศาลา, เมือง)

พนักงานขายกาแฟ

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ตูมพิทยานุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง_อ่อนนุช, ลาดกระบัง)

พนักงานขายกาแฟ

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
สายปัญญารังสิต
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนครขอนแก่น
ขอนแก่น
(บ้านทุ่ม, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat