LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จัดเรียงสินค้า

26 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา สามัญ 
จตุรภูมิพิทยาคาร
นครนายก
(บางวัว, บางปะกง)

เสมียน,ธุรการ,QC,QA

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสากรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยอง
(กองดิน, แกลง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ศิลปกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(โพธิ์ไชย, โคกโพธิ์ไชย)

ธุรการฝ่ายกฎหมาย

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลบุรี
(ต.หนองปรือ, บางละมุง)

ส่งเสริมการขาย BA และสินค้าอื่นๆ

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
มหาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
ชลบุรี
(เสม็ด, เมือง)

ขับรถ,รับส่งนักเรียน,เอกสาร

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
การศึกษานกโรงเรียน
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
(บางคูลัด, บางบัวทอง)

รับเหมาเฟอร์

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดชัยภูมิวนาราม
ชลบุรี
(บ้านอำเภอ, บ้านอำเภอ)

พนักงานธนาคาร,พนักงานราชการ,บริการลูกค้า,ธุรการ ,การตลาด,พนักงานคลีนิคเสริมความงาม,บัญชี,โภชนาการอาหาร,ครู,

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

เกี่ยวกับกฎหมาย

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

วิศวกรเคมีม วิศวกรฝ่ายขาย

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฎร์ธานี
(เขาหัวควาย, พุนพิน)

pc พนักงานจัดเรียงสินค้า

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
เทคโนโลยีพณิชยการ สกลนคร
สกลนคร
(บ้านแป้น, โพนนาแก้ว)

พนักงานด้านกฎหมาย

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

เสมียน

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บวรธนวิทย์
นครปฐม
(ต.ท่าข้าม, อ.สามพราน)

อะไรก็ ใด้หนักเอาเบาสู้ มีความสมารถ เชื้อม งานช่างต่างๆ เคยทำงานช่างมาแลัว

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วักประตูสาร
ชลบุรี
(ต.เหมือง, อ.เมืองชลบุร)

ตำแหน่ง เสมียร

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ
ราชบุรี
(หนองกบ, บ้านโป่ง)

ขาย, บริการ และอื่นที่สสามารถทำได้

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ตำบลในเมือง, เมือง)

อะไรก็ได้ อยากมีงานทำ อยากศึกษาเรียนรู็สิ่งใหม่ๆ

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.กำแพงเพชรพิทยาคม
กำแพงเพชร
(ในเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat