LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานจัดเรียงสินค้า

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย
สาขา  
เชียงราย
(บ้านธิ, บ้านธิ)

ธุรการ ประสานงาน เสมียน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/สโตร์

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
ราชมงคล พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
นครปฐม
(บางภาษี, บางเลน)

เสมียน

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.ป่าตัน, อ เมือง)

ช่างเชื่อม,จัดของเรียงของ,เชื่อมสิ่งต่างๆ

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ช่างเชื่อม 
ช่างฝีมือทหาร
กรุงเทพมหานคร
(, )

ธุรการ/เสมียน/พนักงานคีย์ข้อมูล

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยชุมชนสตูล
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ม.ราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
นครราชสีมา
(-, -)

งานขาย เซลล์ขายมีรถยนต์เป็นของตนเอง

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
นครปฐม
(โพรงมะเดื่อ, เมือง)

พนักงานการ,จัดเรียงสินค้า

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.คลองหลวง
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

จัดเรียงสินค้า หรือPC

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
ชลบุรี
(ต.เสม็ด, อ.เมือง)

พนักงานส่งเสริมการขาย

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

แคชเชียร์/จัดเรียงสินค้า

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(สามควายเผือก, เมืองนครปฐม)

ส่งเสริมการตลาด(PC)

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สุขศึกษา 
ร.ร. วาริชำราบ
อุบลราชธานี
(คำน้ำแซบ, วารินชำราบ)

เอกสาร ธุรการ เสมียร

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา พัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดล้า, ท่าปลา)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนสุนทรศึกษา
เชียงใหม่
(ช้าวเผือก, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียน นาแกสามัคคีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พนักงงานขายหน้าร้าน เป็นเสมียนฝ่ายขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวัดช่องลม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ยกของ,แพ๊คของ,จัดเรียงของ,พนักงานขาย,แคชเชียร์

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา การจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานฝ่ายกฎหมาย ธุรการกฎหมาย ฝ่ายบุคคล

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชุมพร
(ท่าตะเภา, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ทั่วไป 
รร.เมืองนครนายก
นครนายก
(ท่าช้าง, เมือง)

พนักงานขาย ,ยาม ,แม่บ้าน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(โคกโพธิ์, โคกโพธิ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat