LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้จัดการร้านฝึกหัด เสมียน ธุรการ

2 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

เจ้ากน้าที่ส่งเสริมการเกษตร,นักวิชาการเกษตร,QC,QA

2 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
(ท่านางงาม, บางระกำ)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด เสมียน ธุรการ

2 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

พนักงานบริการ พนักงานขาย การตลาด ธุรการ เสมียน

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิจริตศิลป์ 
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
สมุทรสาคร
(พันท้าย, เมือง)

พนักงานขาย,ส่งเสริมการขาย,พนักงานด้านการบริการ

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พนง.ประจำร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์สาขาสยามพารากอน

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ตาดกลอย, หล่มเก่า)

พนักงานขาย,การโรงแรม,รีสอร์ท,Marketing, ทัวร์,โรงเรียน,ห้างสรรพสินค้า,เซเว่น

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
ภูเก็ต
(กะทู้, เมือง)

พนักงานขาย. จัดเรียง

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตป้อมปราบสัตรูพ่าย
ชุมพร
(ขันเงิน, หลังสวน)

พนักงานตรวจสอบภายใน หรือ พนักงานด้านระบบเอกสาร

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

งานสอน,งานวิชาการ,งานธุรการ,เสมียน,

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
(คลองน้อย, ชัยบุรี)

ธุรการ, กฎหมาย

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด , เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด/พนักงานขาย-การตลาด , ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการค้าปลีก 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

แคชเชียร์,จัดเรียงสินค้า,เสมียร

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปัตตานี
(ลุโบะยิไร, มายอ)

บัญชี,ธุรการ,เสมียน,

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การบีีุบัญชี 
มหาวิทยาัลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(บางชนะ, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างยนต์ 
เทดนิดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ช่าง อลูมิเนียม

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมศิลป์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
นนทบุรี
(คลองขวาง, ไทรน้อย)

จัดเรียงสินค้า

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
จบกศน.ที่โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ต.หนามแท่ง, อ.ศรีเมืองใหม่)

pc,พนักงานขาย,จัดเรียงสินค้า

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวาปีปทุม
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

พยักงานวิเคราะห์สินเชื่อ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย,ฝ่ายบุคคล,การเงิน

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.ธรรมศาสตร์
พิจิตร
(คลองคะเชนทร์, เมือง)

งานธุรการ/เสมียน/งานบริการลูกค้า/แคชเชียร์/พนักงานขาย

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
นครปฐม
(ทัพหลวง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat