LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จัดเรียงสินค้า

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคม 
หางดงสังฆ์ราษฎร์อุปถัมภ์
เชียงใหม่
(ขัวมุง, สารภี)

พนักงานPCจัดเรียง,PC เชียร์สินค้า,PCเครื่องใช้ไฟฟ้า,PC ชงชิม

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
นครราชสีมา
(ต.ท่าหลวง, อ.พิมาย)

pc. พนักงานขาย ธุรการ เสริมสวย ออกบู๊ท

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.ศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานรายชั่วโมง

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน
อุดรธานี
(โพนสูง, ไชยวาน)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ตรัง
(ต.คลองชีล้อม, กันตัง)

เสมียน ธุรการ

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นครราชสีมา
(, )

พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ , ผู้จัดการร้าน , ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , พนักงานจัดเรียงสินค้า , แคชเชียร์

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ลพบุรี
(ทะเลชุบศร, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ฯ-คณิตฯ 
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

จัดเรียงสินค้า

28 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
อยุธยา
(ท่าเรือ, ท่าเรือ)

ประชาสัมพันธ์ งานบริการ จัดเรียงสินค้า

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นครปฐม
(สนามจันทร์ ถ.เพชรเกษม, เมืองนครปฐม)

เจ้าหหน้าที่ส่งเสริมการขาย,พนักงานขาย,การตลาด

28 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(เขาโร, ทุ่งสง)

ยาม

28 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ท2 นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(, ราษบูรณะ)

ธุรการ บุคคล เสมียน

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริการงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สระบุรี
(พรหมณี, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

28 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาติ
กรุงเทพมหานคร
(สัตหีบ, สัตหีบ)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำ AIS Shop สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จ.มหาสารคาม

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยโสธร
(ต.กุดชุม, อ.กุดชุม)

พนักงานขาย/แคชเชียร์/จัดเรียงสินค้า/เสริฟ

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

ทุกประเภท,พนักงานขาย,จัดเรียงสินค้า

28 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การขาย 
ตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, จอมทอง)

ธุรการ เสมียน

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุกิจ
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

จัดเรียงสินค้า พนักงานขาย แคชเชียร์

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ลำพูน
(อุโมงค์, เมือง)

แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า

28 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ขั้นพื้นฐาน 
ศูนยืการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, จอมทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat