LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเพื่อปฏิบัติงานให้กับลิสซิ่งกสิกรไทย(จ.อุบลราชธานี)

25 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา การตลาด 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง, อ.เมือง)

เสมียน ,QC

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

พนักงานบัญชี,บัญชีลูกกนี้,บัญชีรายได้

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การ จัดการ ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชฏัก เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ลวงเหนือ, ดอยสะเก็ด)

สเมียน ธุรการ บัญชี

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา พาณิชยกรรมการบัญชี 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นครปฐม
(ลำพยา, เมือง)

จัดเรียงสินค้า/สต๊อกสินค้า/แคชเชียร์

25 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อกสินค้า

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านวังคอไห
ชัยนาท
(สุขเดือนห้า, เนินขาม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย,เจ้าหน้าที่ด้านกฏหมาย,ฝ่ายบุคคล

25 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

กฎหมาย,เจ้าหน้าที่บุคคล

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพชรบูรณ์
(บ้านหวาย, หล่มสัก)

เสมียน

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธูรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

เจ้าหน้าที่การตลาด /ส่งเสริมการขาย

25 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ธุระกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นนทบุรี
(สวนใหญ่, เมือง)

งานหลังเลิกเรียนหรือเสาร์อาทิตย์

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอล, ประเวศ)

พนักงานขายจัดเรียงสินค้าประจำร้าน

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน บ้านซำตะเคียน
ปทุมธานี
(ต.พยอม, อ.วังน้อย)

พนักงานขับรถ , เหมารถตู้ VIP

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบางบ่อ
พิษณุโลก
(บึงพระ, เมืองพิษณุโลก)

พนักงานขาย,จัดเรียงสินค้า,เช็คสต๊อก

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
นาข่าวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

เสมียน/เดินเอกสาร

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อื่นๆ 
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(หังฃวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานธนาคาร งานกฎหมาย พนักงานขาย พนักงานการตลาด

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสจร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุรีรัมย์
(หนองคู, ลำปลายมาศ)

เสมียน

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
อาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ตุยง, หนองจิก)

พนักงานจัดเรียงสินค้า,แคชเชียร์,

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาลัยเนชั่น
กรุงเทพมหานคร
(ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

ช่างแต่งหน้า เสริมความงาม

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การแสดง 
วิทยาลัยนาฏศิลป
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

พนักงานส่งเสริมการเกษตร

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คลองทราย, นาทวี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat