LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เสมียร ธุรการต่างๆ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
(สวนหลวง, อัมพวา)

บัญชี งานขาย การเงิน ธุรการ จัดเรียงสินค้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(บุสูง, วังหิน)

พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อักษรเทพประสิทธ์
ร้อยเอ็ด
(สว่าง, โพนทอง)

ธุรการ เสมียน คีย์ข้อมูล

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ชลบุรี
( คลองกิ่ว, บ้านบึง)

พนักงานขาย,เสมียน

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

ตามี่ได้รับหมอบหมาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนวัดสระแก้ว
อ่างทอง
(บางเสด็จ, ป่าโมก)

พนักงานธุรการ ,พนักงานขาย,รีเซฟชั่น

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ร.ร. ราชสีมาวิทยาลัย
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

พนักงานบัญชี เสมียน

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(โหรา, อาจสามารถ)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
กรุงเทพมหานคร
(หิรัญรูจี, ธนบุรี)

งานบ้าน ทำความสะอาดแถวพระราม 3 หรืองานทั่วไป

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนนิยใศาสตร์ศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ขับรถวัตถุอันตราย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ตอนปลาย 
การศึกษานอกโรงเรียนแพร่
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

จัดเรียงสิ้นค้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ดารุลฮิกมะห์
นราธวาส
(ต.กาลิซา, อ.ระแงะ)

จิตวิทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราชบุรี
(ดอนคลัง, ดำเนินสะดวก)

จัดเรียงสินค้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ้ก
อทัยธานี
(หน้าไม้, ลาดหลุมแก้ว)

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(คลองหลวงแพ่ง, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
นครสวรรค์
(พันลาน, ชุมแสง)

จัดเรียงสินค้า

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
กระบี่
(ตลิ่งชัน, เหนือคลอง)

ผู้จัดการสาขา, ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา,พนักงานประจำร้าน,จัดเรียงสินค้า,แคชเชียร์

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยพาณิชยการปราจีนบุรี
ชลบุรี
(นาเกลือ, บางละมุง)

1.) พนักงานคัดแยก จัดเรียงเตรียมเอกสาร สแกน 2.)เสมียนจัดเรียงเอกสาร ออกบิล

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การตลาด 
ตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(บุคคโล, ธนบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat