LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ฟรีแลนซ์

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, กทม)

จัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านสวนหลวง
ประจวบคีรีขันธ์
(พงศ์ประศาสน์, บางสะพาน)

รับเหมาระบบไฟฟ้าและสี่อสาร

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้าติดตั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ
(บางบ่อ, บางบ่อ)

Pcวิ่งจัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วรรณวิทย์
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

พนักงานประจำร้าน (จัดเรียงสินค้า)

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อ.ยางตลาด
กาฬสินธ์
(อุ่มเม่า, ยางตลาด)

ดูแล Stock สินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา Engineering 
Vongchavalitkul university
นครราชสีมา
(Lumkhohong, Nonsong)

การขาย,จัดเรียง,ดูแลแนะนำสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกระบบจังหวัดสตูล
สตูล
(คลองขุด, เมือง)

พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานการเงิน

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(เขาขาว, ทุ่งสง)

ครูสอนนาฏศิลป์โรงเรียนเอกชน , ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
( มักกะสัน, ราชเทวี)

เรียงสินค้า-ยกของ

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
วัดละหาร
นนทบุรี
(โสนลอย, บางบัวทอง)

พนักงานขาย,ดูแลเสื้อผ้า,ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน,แนะนำเสื้อผ้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ราชบุรี
(กรับใหญ่, บ้านโป่ง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่
ร้อยเอ็ด
(หนองแคน, ปทุมรัตต์)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ขั้นพื้นฐาน 
กศน.อ.ศีขรภูมิ
สุรินทร์
(หนองบัว, ศีขรภูมิ)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ประมง 
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
อ่างทอง
(ตำบลหัวไผ่, เมือง)

เสมียร

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้สอน ,ฝ่ายขาย, บัญชี,เสมียน

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เอกสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรสาคร
(ตลาดกระท่มแบน, กระทุ่มแบน)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
หนองชุมแสงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

พนักงานจัดเรียงของ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
นครสวรรค์
(ลำพยนต์, ตากฟ้า)

พนักงานประจำร้าน,เสมียน

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
นครสวรรค์
(จันเสน, ตาคลี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat