LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานจัดเรียงเอกสาร

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสารวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พนักงานดูแลสินค้าหรือจัดเรียงสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สงขลา
(สะท้อน, นาทวี)

พนักงานขาย สเวนเซ่นส์ สาขา เซนทรัลพระราม 2

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

จัดเรียงสินค้า เชียรสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อื่น 
โคราชพิทยาคม
นครราชสีมา
(บ้านใหม่, เมือง)

โฟร์แมนตกแต่งภายใน,ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน,inspector id

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พนักงานจัดเตรียมสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(ควนปริง, เมืองตรัง)

แคชเชียร์,PC,พนักงานจัดเรียงสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ส่งเสริมการเกษตร

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(กำแพงเพชร, รัตภูมิ)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.หน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์
สระบุรี
(ดาวเรือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม,ธุรการ,ประสานงาน,ฝ่ายบุคคล

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราชบุรี
(เขาแร้ง, เมือง)

ต่ำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้าในจังหวัดแพร่

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิลป์ ,สังคม 
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
แพร่
(น้ำชำ, สูงเม่น)

IT กราฟฟิคดีไซต์ โซเชียวมีเดีย

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พณิชการขอนแก่น
ขอนแก่น
(เมืองเก่า, เมือง)

ยามรักษาความปลอดภัย

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุณหะวัณ
พัทลุง
(ควนขนุน, ควนขนุน)

พีซีจัดเรียงสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

จัดเรียงสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ราชภัฏสวนสุนันทา
นนทบุรี
(พิมลราช, บางบัวทอง)

Foreman งานตกแต่งภายใน

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ออกแบบ 
อาชีวิศิลปศึกษา
นนทบุรี
(เสาธงหิน, บางใหญ่)

จัดเรียงสินค้า แคชเชียร์ พี่เลี้ยงเด้ก

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การตลาด 
ดุสิตพณิตชยการ
ปทุมธานี
(รังสิต, ธัญญบุรี)

ขาย จัดเรียง

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

งานในออฟฟิศ,ร้านกาแฟ,แคชเชียร์,จัดเรียงสินค้า,พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชสยาม
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่สินเชื้อรถจักรยายยนต์

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา เครื่องกลยานยนต์ 
โรงเรียนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต
ชุมพร
(ตากแดด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat