LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียน

29 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม
ฉะเชิงเทรา
(ท่าไข่, เมือง)

เสมียน

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ปิตูมุดี, ยะรัง)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.ภูเก็ต
นครราชสีมา
(ต.ในเมือง, เมือง)

รงานตำแหน่ง พนักงานประจำร้าน Part Time ไอศครีมสเวนเซ่นส์ สาขาจังซีลอน

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ราชภัฎนครศรีธรรมราช
พัทลุง
(ลานข่อย, ป่าพะยอม)

ขับรถบรรทุกมีใบขับขี่ ท.3

28 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อนุบาลบ้านแดง
กาฬสินธ์
(กมลาไสย, กมลาไสย)

อาจารย์สอนกฏหมาย

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.เอเชียอาคเนยื
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

เจ้าหน้าที่คลังยาและเวชภัณฑ์

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
(ต. ฉลอง, อ. เมือง)

เลขานุการ ประจำสาขาเซ็นทรัลพระราม2

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

นักกฎหมาย นิติกร

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นนทบุรี
(สวนใหญ่, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
(บางคอแหลม, บางคอแหลม)

ตรวจสอบภายใน

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ครีเอทีฟ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

พนักงานรายวัน

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สุเหร่าดอนสะแก
ลำพูน
(มะเขือแจ้, เมือง)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้าในห้าง

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดบางพลีใหญ่กลาง
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

พนักงานขาย,พนักงานเรียงสินค้า

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
อยุธยา
(วังจุฬา, วังน้อย)

พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสาคลีวิทยา
อยุธยา
(ตำบลบางนมโค, อำเภอเสนา)

พนักงานขาย,จัดเรียงสินค้า

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(ตลิ่งชัน, เมือง)

ผู้จัดการร้านไอศกรีม กาแฟ

27 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

ธุรการ ฝ่ายบุคคล บริการลูกค้า. งานเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองสอง, คลองหลวง)

พนักงานขาย,จัดเรียงสินค้า

27 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา - 
กศน.อ.รามัน
กรุงเทพมหานคร
(แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat