LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักวานขาย จัดเรียงสิ้นค้า ทั่วไป

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พนักงานขาย ช่วยส่งเสริมการขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ภาษา-สังคใ 
บ้านหมี่วิทยา
ปทุมธานี
(รังสิต, ธัญบุรี)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
ปทุมธานี
(คลอง1, คลองหลวง)

ต้องการขับรถ..มีใบขับขี่ชนิดที่2ทุกประเภทครับ

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา เทียบเท่า 
เทียบเท่า
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ทุกตำแหน่งที่สามารถทำได้ค่ะ

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี 
รร.ลำปางพาณิชยการ์และเทคโนโลยี
ลำปาง
(สันดอนแก้ว, อ.แม่ทะ)

ขับรถส่งสินค้า จัดเรียงสินค้า

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโพธิ์สัมพันพิทยาคาร
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

จัดเรียงสินค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันกำแพง)

พนักงานฝ่ายบุคคล หัวหน้าแผนกกฎหมาย พนักงานคลังสินค้า Marketing ผู้ช่วยผู้จัดการ

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

จัดเรียงสินค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนลำปลายมาศ
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ประสานงาน,ดูแลความเรียบร้อย,maketing

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

สเมียน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

จัดเรียงสินค้า/แคชเชียร์

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

แคซเซียร์/จัดเรียงสิ้นค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสาารคาม
สระแก้ว
(โคคลาน, ตาพระยา)

พนักงานจัดเรียงสิ้นค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอม 
โรงเรียนพังเคนพิทยา
สมุทรปราการ
(แพรกษาใหม่, สมุทรปราการ)

รถดั๊มพวงน้ำมันหินทราย

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปวช
ประจวบคีรีขันธ์
(, เมืองจฺประจวบ)

จัดเรียงสินค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

เสมียน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(เชิงคีรี, ศรีสาคร)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
นราธวาส
(ศรีสาคร, ศรีสาคร)

พนังงานจัดเรียงสินค้า. พนังงานขาย แม่บ้าน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ภูเก็ต
(ศรีสุนทร, ถลาง)

พนักงานทั่วไป จัดเรียงสินค้า

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา  
เทคโนสระแก้ว
สระแก้ว
(ห้วยโจด, วัฒนานคร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat