LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จัดเรียงสินค้า ผู้ช่วยแม่บ้าน

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ยะลา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

พนักงานขับรถ เร่งรัดหนี้สิน ส่งจดหมาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา  
กศน
แพร่
(สูงเม่น, สูงเม่น)

กฎหมาย การตลาด

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

จัดเรียงสินค้า

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พิษณุโลก
(บ้านคลอง, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า,พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
กศน.กระทุ่มแบน
นครปฐม
(อ้อมใหญ่, สามพราน)

พนักงานเรียงสินค้า

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)

ผู้ตรวจสอบภายใน

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

จัดเรียงเสื้อผ้า

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การโรงแรมและการบริการ 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

แคชเชียร์และจัดเรียงของ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)

ธุรการ/เสมียน/ขาย/พนักงานรับโทรศัพท์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียน ธรรมศาสตร์ วิทยาคม
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

จัดเรียงสินค้า งานเกี่ยวกับสี ช่างยนต์

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะศึกษาหนองม่วง
กรุงเทพมหานคร
(ร้งสิต, ธัญบุรี)

จัดเรียว

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านศรีแก้ว
นครสวรรค์
(ประชาอุทิศ127, ทุ่งครุ)

พนักงานจัดเรียงสินค้าในคลัง

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนจักคำคณาทร
ลำพูน
(ตำบลเหมืองง่า, อำเภอเมือง)

พนักงานรายผลิต

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

เสมียน ธุรการ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตรบัณฑิต/วิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราษภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

BCO เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สมุทรสาคร
(บางยาง, กระทุ่มแบน)

งานธุรการ งานเสมียน

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

พนักงานขาย,พนักเสริฟ,พนักงานต้อนรับ,พนักงานจัดเรียงสินค้า

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.จตุรพัตรพิมานรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
(บางประกอก, ราษฎร์บูรณะ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat