LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ออกแบบตกแต่งภายใน *(ไม่สนใจงานขายประกัน)

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เชียงราย
(ดอยงาม, พาน)

พนักงานขาย,แคชเชียร์,จัดเรียงสินค้า,พนักงานประจำร้าน

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพิ่มพูนเทคโนโลยีพานิชยการ
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

การท่องเที่ยว, ขายห้องชุดในโครงการ, เซลล์ มาร์เก็ตติ้ง

30 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ม.6 สาขา  
ร.ร.มัธยมชุมเเพศึกษา
ขอนแก่น
(ภูห่าน, สีชมพู)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธุรการ เสมียน

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(วังสามหมอ, วังสามหมอ)

อะไรก็ได้ค่ะที่ทำแล้วมีรายได้

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บัญชี 
เทคโนโลยี่สุรินทรศึกษา
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

เรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา การเลขานุการ 
อาชีวศึกษาสระบุรี
สระบุรี
(กุดนกเปช้า, เมือง)

พนักงานขาย เสมียน บัญชี คอม

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา พาณิชยกรรม 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
นครปฐม
(หนองดินแดง, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานจัดเรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนชุมแสง
ชัยนาท
(ต.สรรพยา, อ.สรรพยา)

แพ็ค จัดเรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมศรีสำเภาลูน
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พนักงานเรียงของ

30 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดงตาลวิทยา
นครสวรรค์
(พรมมาสตร์, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมื อง)

พนักงานแคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(วังยาง, ศรีประจันต์)

แคชเชียร์ พนักงานจัดเรียง

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกโรงเรียนจ.เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
แคมป์สนวิทยาคม
พิษณุโลก
( อรัญญิก, เมือง)

ฝ่ายจัดเรียงสินค้า

30 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป 
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองกุ่ม, เขตบึงกุ่ม)

พนักงานขาย จัดเตรียมสินค้า

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)
กรุงเทพมหานคร
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

จัดเรียงสินค้า

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ส่งเสริมการขาย

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อรรถวิทย์พานิชยการ
สมุทรปราการ
(บางเพรียง, บางบ่อ)

เสมียน

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสนาอิสลาม
ชุมพร
(บ้านนอก, ปะนาเระ)

เสมียน

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
(เบตง, เบตง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat