LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หายาม ผู้สมัครงานยาม หาผู้สมัครงานยาม หาพนักงานยาม หาคนทำงานยาม หาคนว่างงานยาม หาเจ้าหน้าที่ยาม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 อสังหาริมทรัพย์,ธุรกิจการเงินการธนาคาร,บริหารทรัพย์สิน

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารงานยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

พนักงานขายศูนย์สมาร์โฟน

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

จัดเรียงสินค้า

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
นครปฐม
(กระทุ่มล้ม, สามพราน)

เกี่ยวกันการส่งเสริมสนับสนุนการตลาดและการขาย งานเกี่ยวกับธุรการบริการลูกค้า

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สระแก้ว
(สระแก้ว, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานจัดเรียงสินค้า

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ธุรการ ,บุคคล รีเชฟชั่น

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

พนักงานทรีเม้น

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมธุรกิจ 
ม.ราชภัฎศรีสะเกษ
ฉะเชิงเทรา
(บางคล้า, อ.บางคล้า)

ครูสอนนักเรียน

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลพบุรี
(เขาสามยอด, เมือง)

ผู้จัดการเกี่ยวกับงานขาย(อาหารเสริม)

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใจ, พญาไท)

จักเรียงสินค้า

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มัธยมต้น 
โรงเรียนเรื่องศรีวิทยา
นครราชสีมา
(หนองน้ำแดง, ปากช่อง)

ออกแบบฟรีแลนซ์

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ 
มทร.ธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
( ดินแดง, ดินแดง)

เสมียน,แม่บ้าน

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเกาะสิเหร่
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ทำได้ทุกอย่างตามที่รับมอบหมาย

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต กาสินธุ์
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

เกี่ยวกับกฎหมาย

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
ลำพูน
(นครเจดีย์, ป่าซาง)

คลังสินค้า,ขับโฟค์ลิพฟได้,มีใบการอบรมหลักสูตรการขับโฟค์ลิฟท์

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน หรือ พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย-ช่าง 
แสวงหาวิทยาคม
อยุธยา
(ลาดนํ้าเค็ม, ผักไห่)

นิติกร กฎหมาย

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บึงกลุ่ม, คลองกลุ่ง)

เล่นดนตรี เคยจัดเรียงสิ้นค้า

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ดานตรี 
ร.ร มัธยมวัดหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
(โคกแฝด, หนองจอก)

พนักงานขาย..จัดเรียงสิ้นค้า

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
สมุทรปราการ
(หนองแวง, นิคมคำสร้อย)

บัญชี เสมียน

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat