LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก/ธุรการ

21 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 28 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา เลขานุการ 
พณิชยการสยาม
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 28 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นครราชสีมา
(โนนสูง, โนนสูง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พี้เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ร้านเบเกอรี

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การเคหะท่าทราย
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พี้เลี้ยงเด็ก

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ร.รชุมพลพิทยาคม
อยุธยา
(, )

ครูปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต
ขอนแก่น
(ในเมือง, ในเมือง)

พนักงาน พี่เลี้ยง งานบริการ

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา บัญชี 
เทคโนโลยี่ชลบุรี
ชลบุรี
(เหมือง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครสวรรค์
(ตลาดขวัญ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาตร์ 
ราชภัฏสงขลา
สงขลา
(คลองเปียะ, จะนะ)

แม่บ้าน พี่เลี้ยง

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองโดก
ระยอง
(สำนักท้อน, บ้านฉาง)

พี่เลี้ยงเด็ก งานเอกสาร

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีภาคตะวันออก
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
สมุทรสาคร
(ต. บางโทรัด, อ. เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

แม่บ้าน. พี่เลี้ยงเด็ก. พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรี2
ร้อยเอ็ด
(สะอาดสมบูรณ์, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
ราชภัฎอุบล
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียดวัดเปี่ยมนิโครธาราม
ฉะเชิงเทรา
(ปากน้ำ, บางคล้า)

ครู ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ช่วย

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางลำภูล่าง, คลองสาน)

ครู​พี่เลี้ยง

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ปฐมวัย 
วิทยาลัย​ชุมชน​มุกดาหาร
นครสวรรค์
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.ทองสุข คอเลช
นครปฐม
(ไร่ขิง, สามพราน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฤทธิณรงค์รอน
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat