LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ หรือ คนติดตาม

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

ครูพี่เลี้ยง

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัชธนบุรี
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ)

พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัย ปัญญาภิวัฒิ เทคโนธุรกิจ
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา อังกฤษฝรั่งเศส 
ร.ร แม่จันวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

งานพี่เลี้ยงเด็กพิการ

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภีฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(หนองกุง, โนนคูณ)

ครูพี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนวิสุทธรังษี
กรุงเทพมหานคร
(, )

พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา พณิชยการ วิชาเอก เลขานุการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน นครราชสีมา
นครราชสีมา
(ไทยเจริญ, หนองบุญมาก)

พนักงานบัญชี,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ

2 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป, 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พะเยา
(หย่วน, เชียงคำ)

ครูอนุบาล , พี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
ราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(สะกาด, สังขะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ฝรั่งเศษ 
เทพสิรินร์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.น้ำบ่อหลวง, สันป่าตอง)

ผู้ช้วยพี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3
ฉะเชิงเทรา
(ลาดขวาง, บ้านโพธิ์)

ครูพี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา - 
โรงเรยนบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, างกะปิ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(บ้านอดง, พิบูลย์รักษ์)

พี่เลี้ยงดูแลเด็กอ่อน

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ท่องเที่ยวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด้ก

2 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา ศิลปศาสตร์ 
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นครสวรรค์
(บางคอแหลม, ยานนาวา)

พี่เลี้ยงเด็ก

1 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อินเตอร์พัฒนศาสตร์
นครพนม
(ปลาปาก, ปลาปาก)

พี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ ผู้ติดตามผู้หญิง

1 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
(สร่างโศก, บ้านหมอ)

พี่เลี้ยงเด็ก

1 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อินเตอร์พัฒนศาสตร์
นครพนม
(ปลาปาก, ปลาปาก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat