LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลิ้ยงเด็ก

21 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงแม่หอพระวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

อาหาร, พนักงานขาย,พี่เลี้ยงเด็กและอื่นๆ

20 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป-ภาษา 
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหืน)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
ธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พี่เลี่ยง

20 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานร้านหนังสือ

20 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแจ่มจันทร์
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยง

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมือง)

พี่เลี้ยง

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา Travel and tourism 
sentral technolo college
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ต.ศรีแก้ว, อ.ศรีรัตนะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่ง, บางกะปิ)

ครูพี่เลี้ยง

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
กรุงเทพมหานคร
(คูคต, ลำลุกกา)

ไกล์ เลขา ผู้จักการ ออแกไนท์ พนักงานเสริน์ฟ พนักงงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก ครูสอนภาษา

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัสเซียศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

ครูพี่เลี้ยง

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูพี่เลี้ยง

18 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ธุรกิจ 
ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
ชลบุรี
(ห้วยกะปิ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ

17 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนตรปฐม
นครปฐม
(สามง่าม, ดอนตูม)

กุ๊ก พี่เลี้ยงเด็ก ขายของ งานใช้แรง

17 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียน สายน้ำผึ้ง
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองอุดมชลจร, เมืองฉะเชิงเทรา)

พนักงานธุรการ,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย,ขายเครื่องดื่ม,

16 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน.เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯลฯ
จันทบุรี
(ตำบล วัดใหม่, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat