LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงเด็ก

3 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชลบุรี
(บ้านเซิด, พนัสนิคม)

ครูพี่เลี้ยง

3 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา สังคม-ภาษา 
ถิ่นโอภาส
แพร่
(สบสาย, สูงเม่น)

พี่เลี้ยง

2 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โพธิสัมพัน
สมุทรสาคร
(พันท้าย, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

2 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(บางพูด, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กุนนที
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดนแดง)

ครูพี้เลี้ยง

2 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(พระแก้ว, สังขะ)

งานเอกสาร พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ธุรการ เสมียน พี่เลี้ยงเด็ก

2 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา
(ต.มะเริง, อ.เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

1 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 32 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนนนท์, บางกอกน้อย)

งาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

31 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านเขวาสินรินทร์
สุรินทร์
(ต.นอกเมือง, อ.เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
เชียงราย
(ท่าก๊อ, แม่สรวย)

ครูพี่เลี้ยง

30 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลทั่วไป 
บางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลภาษา 
บางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนแดง-เม่นใหญ่
กรุงเทพมหานคร
(แขวง พญาไทย, เขต ราชเทวี)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา กำลัง เรียน กศน. 
โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน
ขอนแก่น
(กุดกว้าง, หนองเรือ)

พี่เลี้ยง แม่บ้าน ผู้ช่วย

27 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
อุดรธานี
(สามพร้าว, เมือง)

ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง ธุรการ

26 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(เก่าย่าดี, แก้งคร้อ)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ยบ2
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

พี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

25 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ราชบุรี
(หนองโพ, โพธาราม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat