LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

31 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(ช้างเผือก, จะแนะ)

พนักงานขาย พนักงานประจำร้าน ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก

31 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ลำปาง
(ใหม่พัฒนา, เกาะคา)

ครูพี่เลี้ยง

31 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นครสวรรค์
(วังข่อย, ไพศาลี)

พี่เลี้ยง

30 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศรีประจันต์ เมธีประมุข
สุพรรณบุรี
(วังยาง, ศรีประจันต์)

แคชเชียร์...ครูพี่เลี้ยง

30 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ครูผู้ช่วย,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย

30 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษยนิเวศศาสตร์ 
ุสุโขทัยธรรมธิราช
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

พนักงานขายมือถือออกบูธหรือปนะจำร้าน ครูพี่เลี้ยงเด็ก

29 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
วิบูลย์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พนักงานขาย,ฝ่ายผลิต,ครูพี่เลี้ยง

29 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

29 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

ครูพี่เลี้ยง,ครูนาฏศิลป์

29 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา นาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

28 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา กฏหมายมหาชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

พี่เลี้ยงเด็ก สามารถขับรถยนต์ได้

28 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
พาณิชย์จรัล
นครสวรรค์
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

พนักงานขาย , งานโรงงาน,ครูพี่เลี้ยง

28 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม. รามคำแหง
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

28 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกกน้อย
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

แม่บ้าน,แคชเชีย,พี่เลี้ยงเด็ก

27 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
รร.ไตรเขตประชาสามัคคีฯ
สมุทรปราการ
(แพรกษา, เมืองสมุทปราการ)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

27 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อม, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยง

26 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การจัดการสถานสยาบาล 
เทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ระยอง
(ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat