LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

15 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลย์คำนวน 
ร.ร สมุทรปราการ
พิษณุโลก
(เนินกุ่ม, บางกระทุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สุรินทร์
(สมุด, ปราสาท)

พนักงานขาย , พี้เลี้ยงเด็ก

14 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(บางเมืองใหม่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก , พนักงานฝ่ายผลิต , ครูพี่เลี้ยง

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา - 
การศึกษานอก รร.
กรุงเทพมหานคร
(บึงกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยง แม่บ้าน ทำอาหาร

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต 
ราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา บัญชี 
พาณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(อิสรภาพ, ธนบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา บริหารธุกิจบัญชี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
พิษณุโลก
(อรัญญิก, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ชลบุรี
(ห้วยกะปิ, เมือง)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยง

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตรฺ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คหกรรมการผลิต 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
สมุทรสาคร
(เเคราย, กระทุ่มแบน)

พี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วย,แคชเชียร์,พนักงานทั่วไป,อื่นๆ

12 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยอาชีวจรัญสนิทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

แม่บ้าน พี่เลี้ยง อื่นๆ

12 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกระแชงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ครูพี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติ

12 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
รร.สังขะ
สุรินทร์
(ขอนแตก, สังขะ)

ครูพี่เลี้ยง

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การจัดการ 
ศรีวัฒนาบริหารธุระกิจ
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

แม่บ้าน หรือแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลำปาง
(ล้อมแรด, เถิน)

admin,คีย์ข้อมูล,งานบริการ,ครูพี่เลี้ยง

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ร.ร พุทธจักรวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)

ครูพี่เลี้ยง

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
ร.ร รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)

ธุรการ จัดซื้อ ฝ่ายผลิต ครูพี่เลี้ยง

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ชลบุรี
(นาป่า, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat