LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี
เพชรบุรี
(ไร่ใหม่พัฒนา, ชะอำ)

พี่เลี้ยงเด็ก

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.รอ่าวลึกประชาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกรบัง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองม่วงไข่
แพร่
(แม่คำมี, หนองม่วงไข่)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์,ครูพี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สระบุรี
(เขาดินพัฒนา, เฉลิมพระเกียรติ)

พี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยการพยาบาลและดูแลเด็ก 
ปัญญารักษ์การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

นวด พี่เลี้ยง

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประถมศึกษา 
รร.บ้านโนนทอง
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก พนังงานขายกาแฟ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อำเภอเวียงสระ
อทัยธานี
(ทัพหลวง, บ้านไร่)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
กาญจนบุรี
(วังขนาย, ท่าม่วง)

ครูพี่เลี้ยง

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิชาชีพ 
หนองจอกพิทยานุสรณ์
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมืองนนท์)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงิน การธนาคาร 
ม.พายัพ
อยุธยา
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
(ดอนเปา, แม่วาง)

พี่เลี้ยงเด็ก การขาย บริการ

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ท่าข้าม, พุนพิน)

พี่เลี้ยงเด็ก/ครูผู้ช่วย/ธุรการ

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ครูพี่เลี้ยงเด็กสาขาลาดกระบัง

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเดชอุดม
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นครราชสีมา
(กระเบื้องนอก, เมืองยาง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หายยา, เมืองเชียงใหม่)

ครูพี่เลี้ยงสาจาเจริญราฎช

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
(ปากน้ำปราณ, ปราณบุรี)

ผู้ช่วยกุ๊ก, พี่เลี้ยงเด็กและคนชนรา, พนักงานด้านบริการ, พนักงานธนาคารและศูนย์โทรศัพท์

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระนครใต้
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาม, คลองหลวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat