LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

30 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นครปฐม
(บางเตย, สามพราน)

ครู่พี่เลี้ยง

29 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครูพี่เลิ้ยง

29 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคาร์เนย
สมุทรปราการ
(บางพึ่ง, พระประแดง)

ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง ครูสอนดนตรี ธุรการ

29 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

ครูพี่เลี้ยง ธุรการ ฝ่ายบุคคล เลขา

28 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บริหารการตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ครูคหกรรม ครูพี่เลี้ยง เชฟ นักโภชนาการ

27 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาสิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขว้าง)

ครูพี่เลี้ยง

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนวัดเขียนเขต
กรุงเทพมหานคร
(คลองสอง, คลองหลวง)

ธุระการ,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ครูพี่เลี้ยง,ผู้ช่วยทันตแพทย์

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยง

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหระสังพิทยาคม
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศีราชา)

พี่เลี้ยงเด็ก. เเอดมิน

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา สังคม/อังกฤษ 
อิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ คณิตย์ 
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
หนองคาย
(เวียงคุก, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนตรชัยสี, ดุสิต)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ร.ร.ขาณุวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปวช. สาขา  
ลำปางพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปวช. สาขา  
ลำปางพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานพาร์ทไทม์,พนักงานเสิร์ฟ

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนราษฏรอำรุง
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหรุ, บางพลัด)

ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยง พนักงานธุรการ พนักงานขาย พนักงานออฟฟิต

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นครสวรรค์
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.โรงเรียนวัดไร่ขิง
อุดรธานี
(ปะโค, กุมพวาปี)

พี่เลี้ยง

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษา-ศิลป์ 
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยง

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat