LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครุพี่เลี้ยง , ลูกค้าสัมพันธ์

31 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
โรงเรีสตรีสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(บางเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยง

31 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา การศึกษานอกระบบ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอไทรโยค
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

พี่เลี้ยง

31 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
หนองหานวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

ผู้ช่วยกุ้ก พนักงานขาย ครูพี่เลี้ยง เฝ้าไข้

29 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์24
อุดรธานี
(บ้านตาด, บ้านดุง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

28 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
หัวเฉียว
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, จตุจักร)

ครูพี่เลี้ยง

28 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
สกลนคร
(ดงเหนือ, บ้านม่วง)

ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

28 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พนักงานสโตร์ พนักงานบรรจุสินค้า พี่เลี้ยงเด็ก

28 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
กศน.ระยอง
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครู,ครูพี่เลี้ยง,เลขานุการ,ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

28 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหลวง)

พี่เลี้ยง

27 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งลูกนก, กำแพงแสน)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(แขวงวังทองหลาง, เขตวังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยง

27 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, หนองจอก)

พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

27 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลปคณิต 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(ต.สันผีเสื้อ, อ.เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กที่ คนดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้าน

27 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
บางปะกง บวรวิทยายน
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจ การขาย 
พณิชยการลานนาเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย

26 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

26 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
นครสวรรค์
(วัดพระยาไกร, บางคอแหลม)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว

26 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(บ้านโสก, หล่มสัก)

บัญชี การเงิน การโรงแรม การท่องเที่ยว เอมซี พีอา พี่เลี้ยงเด็ก ไกด์

25 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา Accounting 
University of the Thai Chamber of Commerce
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat