LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา  
พาณิชยการฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
(จระเข้บัว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

6 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สกลนคร
(นาหัวบ่อ, พรรณานิคม)

พี่เลี้ยงเด็ก

6 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนเดชอุดม
ภูเก็ต
(ราไวซ์, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
วิทยาลัยบัณทิตเอเซีย
ขอนแก่น
(ศิลา, เมือง)

คูรอนุบาล/ผู้ช่วย/พี่เลี้ยง

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
สถาบันราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ครูพี่เลี้ยง,ครูประจำชั้น

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(ทรายกองดิน, คลองสามวา)

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางกร่าง, บางกรวย)

พนักงานรับโทรศัพท์ , บริการลูกค้า , พนักงานขาย , พี่เลี้ยงอนุบาล , อื่นๆ

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูพี่เลี้ยง

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

คุณครูพี่เลี้ยง

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.รามคำแหง
ประจวบคีรีขันธ์
(เขาน้อย, ปราณบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา อาหารโภชนา 
อาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด
(ในเมือง, เมือง)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็ก

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา สามัญ 
ก ศ น อำเภอปรานบุรี จ.ประจวบ
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ หรือ คนติดตาม

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

ครูพี่เลี้ยง

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัชธนบุรี
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ)

พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัย ปัญญาภิวัฒิ เทคโนธุรกิจ
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา อังกฤษฝรั่งเศส 
ร.ร แม่จันวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

งานพี่เลี้ยงเด็กพิการ

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภีฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(หนองกุง, โนนคูณ)

ครูพี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนวิสุทธรังษี
กรุงเทพมหานคร
(, )
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat