LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วยกุ๊กญี่ปุ่น

6 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา พืชศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรเดละเทคโนโลยีมหาสารคาม
เพชรบูรณ์
(เข็กน้อย, เขาค้อ)

พี่เลี้ยงเด็ก

6 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วรรธนวิทย์
ระยอง
(กองดิน, แกลง)

พี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ,พนักงานขาย,พนักงานฝ่ายผลิต

6 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
ตาก
(ตากออก, บ้านตาก)

ครูพี่เลี้ยง

5 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลปคณิต 
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

5 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

5 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนภูหลวงวิทยา
เลย
(ห้วยสีเสียด, ภูหลวง)

พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานต้อนรับศูนย์ความงาม

4 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูพี่เลี้ยง

4 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

4 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ไทย สังคม อาชีพ 
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
(ทวีวัฒนา, ทวีวีฒนา)

พี่เลี้ยง

4 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, แจ้งวัฒนะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน บ้านกุดโง้ง
ศรีสะเกษ
(ซำ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยพณิชการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(บางเมืองใหม่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
พณิชยาการลานนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ริมเหนือ, แม่ริม)

ครูพี่เลี้ยง

3 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นนทบุรี
(โสนลอย, บางบัวทอง)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองกัว
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุม)

ครูพี่เลี้ยง (เนอสเชอรี่)

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคำยางพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(, เขตลาดพร้าว)

พี่เลี้ยง ครู พนักงานขาย

2 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
มัญจาศึกษา
ขอนแก่น
(กุดเค้า, มัญจาคีรี)

ครูพี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
ร.ร ปลาปากวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูพี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.เมืองคง
นครสวรรค์
(นวลจันทร์, บึงกุ่ม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat