LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขายหน้าร้าน

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
พะเยา
(บ้านต๊ำ, เมือง)

งานธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภูเก็ต
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
ชลบุรี
(ศรีราชา, ศรีราชา)

ครูพี่เลี้ยง

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ท่าข้าม, เวียงแก่น)

ครูพี่เลี้ยง,ครูอนุบาล

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(บ้านเป้า, เมือง)

ครูปฐมวัย อนุบาล ครูพี่เลี้ยง

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(บางน้ำผึ้ง, พระประแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก,ครูพี่เลี้ยง,ผู้ดูแลเด็ก

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพุทไธสง
กรุงเทพมหานคร
(คลองเจ้าคุณสิงห์, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อังกฤษ-คณิต 
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
อุดรธานี
(นาไหม, บ้านดุง)

ครูพี่เลี้ยง

10 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บุรีรัมย์
(โคกขมิ้น, พลับพลาชัย)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, กทม)

รักเด็กกำลังศึกษาอยู่ภาคพิเศษมีประสบการณ์พร้อมที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะ

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พนักงานขาย MC พี่เลี้ยงเด็ก งานคลีนิค

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.วังเหนือ
ลำปาง
(วังทอง, วังเหนือ)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล ครูผู้ช่วย

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
วีแบค รามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พี่เลี้ยงน้อง ทำงานต่างประเทศ เป็นผู้ติดตามหญิง

9 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ธรณีศาสตร์ 
มหาวิทยาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, ยานาวา)

ครูพี่เลี้ยง

9 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

9 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนเลิงนกทา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

ครูพี่เลี้ยง

8 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
ชลบุรี
(บางนาง, พานทอง)

เเม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

8 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.จิตตภาวัน
ชลบุรี
(หนองเรือ, บางละมุง)

ครูพี่เลี้ยง

8 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองรีวิทยา
กำแพงเพชร
(นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

8 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat