LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

17 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชัวศึกษาเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, เมือง)

พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพูนสิน < เพชรสุขอุปถัมถ์>
กรุงเทพมหานคร
( ดินแดง, ดินแดง)

ครูพี่เลี้ยง

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
นครสวรรค์
(มวกเหล็ก, มวกเหล็ก)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

แม่ครัว,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านไทยเจริญ
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

ครู,พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

ครู ครูพี่เลี้ยง ครูสอนพิเศษ

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระนอง
(บางแก้ว, ละอุ่น)

ประชาสัมพันธ์,งานโรงแรม,งานท่องเที่ยว,ครูพี่เลี้ยง,ครูอนุบาล

15 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นครปฐม
(ตำบลมาบแค, เมือง)

พี่เลี้ยง

15 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

การตลาด,บุคคล,ครูพี่เลี้ยง

14 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณา 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป-ภาษา 
โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์
สงขลา
(พะวง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
(ดอนเกาะกา, บางน้ำเปรี้ยว)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
นครปฐม
(วัดสำโรง, นครชัยศรี)

ครูพี่เลี้ยง

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีสศึกษานครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(นวลจันทร์, บึงกุ่ม)

ครูพี่เลี้ยง

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ขอนแก่น
(หว้าทอง, ภูเวียง)

พนักงานนวด,ช่างเสริมสวย,พนักงานสปา,พี่เลี้ยงเด็ก,

13 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพานพร้าว
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศนเกาะสมุย
สกลนคร
(ดงหม้อทองใต้, บ้านม่วง)

พี่เลี้ยง แม่บ้าน

12 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านคำม่วง
อุบลราชธานี
(โสกแสง, นาจะหลวย)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ภาษา สังคม 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนาบ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat