LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

29 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ธุรกิจ 
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ผู้ช่วยพยาบาล/พี่เลี้ยงเด็ก

28 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
สงขลา
(วัดขนุน, สิงหนคร)

ครูพี่เลี้ยง

28 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยสารสาสน์กนกอนุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยง

28 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.ทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติ

28 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(จะโหนง, จะนะ)

พี่เลี้ยงเด็กไปกลับ

27 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยง แม่บ้าน งานบริการ

27 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอพนมสารคาม
สมุทรปราการ
(บางบ่อ, บางบ่อ)

พี้เลี้ยงเดก

26 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

26 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา สถาปัตยกรรม 
โรงเรียนเพาะช่างเชียงใหม่
สมุทรปราการ
(แหลมฟ้าผ่า, พระสมุทรเจดีย์)

พี่เลี้ยงและแม่บ้าน

26 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านม่วงสว่างสามัคคี
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ/พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

26 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)

ผู้ช่วย , บริการ , พี่เลี้ยงเด็ก

25 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
Assumption College Nakhonratchasima
นครราชสีมา
(บ้านใหม่, เมือง)

บุคคล,ครูพี่เลี้ยง

25 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูพี่เลี้ยง อนุบาล

25 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
ธรรมศาสตร์รังสิต
นครสวรรค์
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พี่เลี้ยง

25 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พื้นฐาน 
รร.สาวะถีพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
(สาวะ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

25 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอม 
พาณิชยการช่างกล
อุดรธานี
(หนองขอนกว้าง, เมือง)

แม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็ก

25 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองโมก
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

25 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประชานุกูล(ขำสนิอนุเคราะห์)
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, เขตสายไหม)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาลเด็กเนริสเชอรี่

24 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล
อยุธยา
(โคกม่วง, ภาชี)

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน

24 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา พาณิชยกรรม 
วิมยาลัยการอาชีพเชียงคำ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat