LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ธุรการ ประสานงาน,พนักงานขาย,บริการลูกค้า,ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางแวก, ภาษีเจริญ)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การโรงแรม 
สันติราษฏ์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสามประเวศ, ลาดกระบัง)

เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ต่างประเทศ

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา อังกฤษ-ไทย-สังคม 
Kanlayanawat School
กรุงเทพมหานคร
(Lad Krabang, Lad Krabang)

ครูพี่เลี้ยง

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อาหารแบะโภชนาการ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี
นครพนม
(แสนพัน, ธาตุพนม)

ครูประจำ ครูพี่เลี้ยง งานออฟฟิต

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)

ครูพี่เลี้ยง

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
บ้านผือพิทยาสรรค์
อุดรธานี
(ข้าวสาร, บ้านผือ)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนคลองพระอุดม
นนทบุรี
(ต.คลองพระอุดม, อ.ปากเกร็ด)

ครู , ครูพี่เลี้ยง, พนักงานขาย เสริมสวย

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงที่บริษัท เพลย์แอนเลอนจำกัด

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย,ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
กระบี่
(คลองยา, อ่าวลึก)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
โรงเรียนพาณิชยการนครพิงค์
เชียงใหม่
(ต.สุเทพ, อ.เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจสาขาบริหารงานทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
พาณิชย์การช่างกล
อุดรธานี
(หนองขอนกว้าง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิษ-ภาษา 
วชิรป่าซาง
ลำพูน
(น้ำดิบ, ป่าซาง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พี่เลี้ยงน้องเดินทางไปต่างชาติ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.โนนไทย
นครราชสีมา
(หนองบีวศาลา, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดูแลเด็กเล็ก 
พิชชาทรบริบาล
ปทุมธานี
(, ธัญบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
นครพนม
(อุ่มเหม้า, ธาตุพนม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat