LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้ช่วย ,พี่เลี้ยงเด็ก

5 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

5 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ ม.ปลาย
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

แคดดี้ พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก เด็กเสิร์ฟ งานโรงแรม

3 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พณิชยการ 
เทคนิคพณิชยการอยุธยา
อยุธยา
(อุทัย, อุทัย)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สงขลา
(แม่ทอม, บางกล่ำ)

ครูพี่เลี้ยง

2 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ม.ราชภัฏ สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

ครูวิทยาศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงเด็ก

2 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
(หัวนาคำ, กระนวน)

พี่เลี้ยงดูแลเด็ก

2 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านกรวดวิทยาคาร
บุรีรัมย์
(ปราสาท, บ้านกรวด)

พี่เลี้ยงเด็ก,คนชรา

2 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
เทคนิคช่างกลสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
(เคหะทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครูพี่เลี้ยง

1 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชีและบริหารธุระกิจ 
วิทอาชีวะศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(ตำบศิลา, อำเเมือง)

พนักงานขาย/ครูพี่เลี้ยง/บริการ

1 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประภัสสร วิทยา
ชลบุรี
(หนองค้างคอก, เมืองชลบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศีลาจารพิพัฒน์
อุบลราชธานี
(ยางโยภาพ, ม่วงสามสิบ)

ครูพี่เลี้ยง

27 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้ จ.ลำพูน
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่)

ครูพี่เลี้ยง

27 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็ก เสมียนทั่วไป

27 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

ที่เหมาะสม หรือพี่เลี้ยง ตปท.

26 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำนาจเจริญ
(บุ่ง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง สาขาบางขุนเทียน

26 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ทั่วไป 
ละทายวิทยา
ศรีสะเกษ
(หนองแก้ว, กันทรารมย์)

พนักงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานพี่เลี้ยงดูแลเด็กและผู้สูงอายุ งานด้านความสวยความงาม

26 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนไหล่หินวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(มหาสวัสดิ์, บางกรวย)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก , พนักงานธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าอิฐ, ปากเกร็ด)

พนักงานขาย ครูพี่เลี้ยง เสริฟ การตลาด เซล์

25 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
กศน.อ.บ้านดุง
อุดรธานี
(บ้านม่วง, บ้านดุง)

ครูผู้สอน หรือ ครูพี่เลี้ยง

25 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หมื่นไวย, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat