LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู/ พี่เลี้ยงเด็ก/บาริสต้าร์ /เชฟเบเกอรี่

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นนทบุรี
(ไทรน้อย, ไทรน้อย)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นครศรีธรรมราช
(นาสาร, พระพรหม)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา ภาษา สังคม 
โรงเรียนวัดทรงธรรม
สมุทรปราการ
(บางพึ่ง, พระประแดง)

ครูวิทยาศาสตร์, ธุรการ, ครูสอนระดับประถม, ครูอนุบาล, ครูพี่เลี้ยง

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กไทย/ต่างชาติ,ครูสอนพิเศษคณิต/อังกฤษ

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
พณิชยการหัวหิน
กรุงเทพมหานคร
(บึงสนั่น, ธัญบุรี)

ครูภาษาอังกฤษ,ติวเตอร์.ครูพี่เลี้ยง,ครูสอนเด็๋กอนุบาล,ธุรการ,

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครปฐม
(ลำพยา, เมืองนครปฐม)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูเเลเด็กเล็ก) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การบัญชี 
พณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
แก่นนครวิทยาลัย
เพชรบุรี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยง

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
นาดูนประชาสรรพ์
มหาสารคาม
(ดงบัง, นาดูน)

ครูคอมพิวเตอร์,ธุรการ,ครูพี่เลี้ยง

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก เลขาผู้หญิง

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มสธ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สุเหร่าแสนแสบ
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูสอนอาหาร/ครูพี่เลี้ยง

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูพี่เลี้ยง

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดูแลเด็ก-ผู้สูงอายุ 
ร.รอังสนาบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยง

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
กรุงเทพมหานคร
(มหาสวัสดิ์, พุทธมณฑล)

พนักงานออฟฟิต โรงงาน และพี่เลี้ยงเด็ก

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน 
วิทยาลัยอาขีวศึกษาสิงห์บุรี
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

พี่เลี้ยงเด็กวุฒิปริญญาตรีหญิง

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เกษตร 
ม.ราชภัฎนครปฐม
เพชรบุรี
(ชะอำ, ชะอำ)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ อังกฤษ 
บางปะกอกวิทยาคม
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, เมือง)

ธุรการ/พี่เลี้ยง

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(สัมพันธวงค์, สัมพันธวงค์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat