LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักง่านโรงงานพี่เลี้ยงเด็ก

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คหกรรมงานฝีมือ 
ขุนตาลวิทยาคม
นนทบุรี
(ลานตากฟ้า, นครชัยศรี)

ผู้ช่วยพยาบาล ,พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คิศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ธุรการ/ประชาสัมพัธ์/เลขานุการ/พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยา่ลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การท่องเที่ยว 
โรงเรียนพณิชย์การลานนาเชียงใหม่
ลำปาง
(บ้านสา, แจ้ห่ม)

ครูพี่เลี้ยง

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา บัญชี 
พาณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันกำแพง, สันกำแพง)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ,ครูพี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
เชียงใหม่
(ช่างเคิ่ง, แม่แจ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไทยโปลีเทคนิค
ลพบุรี
(ช่องสาริกา, พัฒนานิคม)

คีย์เอกสาร/พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับเพลา, วังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยง,พนักงานธนาคาร,พนักงานธุระการ

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนสาตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เชียงใหม่
(Hang Dong, Hang Dong)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, กรุงเทพ)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีพบางปะกง
น่าน
(นาไร่หลวง, สองแคว)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ควนขนุน
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็กออ่น

24 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านพัฒนา
แพร่
(หัวฝาย, สูงเม่น)

ครูพี่เลี้ยง

24 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
รามคำแหง
นครปฐม
(สนามจันทร์, เมือง)

ครูธุรการครูพี่เลี้ยงครูกศนพนักงานบริษัท

24 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านจันทร์, กัลยาณิวัฒนา)

ครูพี่เลี้ยง

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ผู้ช่วยพยาบาล
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

ครูพี่เลี้ยง

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริหารธุรกิจสาขาบริหารงานทั่วไป 
วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

แม่บ้านและแม่ครัวพี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
นครราชสีมา
(โคกกรวด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat