LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 



พี่เลี้ยงเด็ก

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นครสวรรค์
(บางคูวัด, เมือง)

ครูปฐมสัยกับพี่เลี้ยง

6 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมสัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูปฐมวัย ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

6 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูพี่เลี้ยง

6 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พณิชยการปราจีนบุรี
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมืิอง)

พี่เลี้ยงเด็ก

5 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา Business 
Covent of the Holy Infant Jesus School
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ้งครุ)

พนักงานขาย,ธุรการ,คีย์ข้อมูล,พี่เลี้ยงการตลาด

5 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนนารีวุฒิ
ชัยนาท
(ตลุก, สรรพยา)

ครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง

4 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(คอนสวรรค์, คอนสวรรค์)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย

4 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ขอนแก่น
(หนองปลาหมอ, โนนศิลา)

ครูพี่เลี้ยง

4 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล5
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน.ตำบลเวียงฝาง
เชียงใหม่
(แม่สาว, แม่อาย)

พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
โรงเรียนเทคโนโลยี( SBAC)
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พี่เลี้ยง

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ.อาโพน
สุรินทร์
(กระเทียม, สังขะ)

แม่บ้าน พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ร.ร.ธัญบุรี
อยุธยา
(พยอม, วังน้อย)

พนักงาน ขาย , พี่เลี้ยง เด็ก

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคประจวบคีรัขันธ์
สุโขทัย
(วังตะคร้อ, บ้านด่านลานหอย)

พนักง่านโรงงานพี่เลี้ยงเด็ก

2 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คหกรรมงานฝีมือ 
ขุนตาลวิทยาคม
นนทบุรี
(ลานตากฟ้า, นครชัยศรี)

ผู้ช่วยพยาบาล ,พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คิศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ธุรการ/ประชาสัมพัธ์/เลขานุการ/พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยา่ลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การท่องเที่ยว 
โรงเรียนพณิชย์การลานนาเชียงใหม่
ลำปาง
(บ้านสา, แจ้ห่ม)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat