LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีวเคมี(Biochemistry) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็ก งานขายเช่นกาแฟหรืออาหาร

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
สถาบันราชฏัชมหาสารคาม
ปทุมธานี
(บางปรอก, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
สมุทรปราการ
(ต.เทพารักษ์, อ.เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(พานทอง, ไทรงาม)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยง ประชาสัมพันธ์

14 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
รร.ขลุงรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
(โพธิสิยานนท์, บางนา)

ครูพี่เลี้ยงห้องเด็กอ่อน สาขา ลาดพร้าว56

14 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คนิต 
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
อยุธยา
(, )

แม่บ้าน.พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานทำความสะอาด

14 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การตลาด 
ชัยภูมิโพลี่เทคนิกส์
ชัยภูมิ
(ห้วยบง, เมือง)

แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก

13 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อาชีพ 
ร.ร บ้านสร้างสะแบง
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หนองผึ้ง, สารภี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

12 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา มีใบประกาศนียบัติผู้ช่วยพยาบาล 
กศน.ต.โคกกลาง
อุดรธานี
(โคกกลาง, โนนสะอาด)

พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

12 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
(, ลาดพร้าว)

แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก

12 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คลองบางแก้ว
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

พี่เลี้ยง

11 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา  
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พี่เลี้ยง

11 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ยางหล่อวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
(ยางหล่อ, ศรีบุญเรือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สวนกุหลาบนนท์
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(ไทรน้อย, ไทรน้อย)

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

11 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(ช่องนนท์ทรีย์, ยานนาวา)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หล่มสักบริหารธุรกิจ
เพชรบูรณ์
(วัดป่า, หล่มสัก)

แม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก

10 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นิคม8
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat