LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เเม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากร
อำนาจเจริญ
(บุ่ง, เมือง)

ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง

22 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนปากเกร็ด
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พนักงานขาย ธุรกาน ครูพี่เลี้ยง

22 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ผู้ช่วยเภสัชกร ครูพี่เลี้ยงเด็ก ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน

22 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พี่เลี้ยง

21 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยง

21 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

ครุพี่เลี้ยง

21 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
ดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ,แม่บ้านทำอาหาร

21 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พิมายวิทยา
สมุทรสาคร
(ต.อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบจังหวัดสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางซ่อน, บางซื่อ)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปวช. สาขา บัญชี 
เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(หลักสอง, บางแค)

พนักงานทั่วไป แม่บ้าน พี่เลี้ยง

20 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ลิไทพทยาคม
สุโขทัย
(เมืองเก่า, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

19 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลปภาษา 
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ)

ครูพี่เลี้ยง

18 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปภาษา 
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองจั่น, เขตบางกะปิ)

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก,แม่บ้าน

18 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
อยุธยา
(ปลายกลัด, บางซ้าย)

แม่บ้าน หรือแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง

18 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลำปาง
(ล้อมแรด, เถิน)

ครูพี่เลี้ยง

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การเมืองการปกครอง 
ประณีตวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงอนุบาล

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรีนยบ้านคลองทรายใหญ่
ราชบุรี
(ปากแรต, บ้านโป่ง)

ครูพี่เลี้ยง

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
(บางเดชะ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat