LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยเภสัช,พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย

16 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ภาษา-สังคม 
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ครูพี่เลี้ยง

16 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พี่เลี้ยง พนักงานขาย

16 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มัธยมวัดดาวคนอง
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

ครูพี่เลี้ยง

16 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

16 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
(อินทร์บุรี, อินทร์บุรี)

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
รร.ยานาเวทวิทยาคม
นครสวรรค์
(บางนา, บางนา)

ครูภาษาไทย , ครูพี่เลี้ยง , ธุรการ ,ครูผู้ช่วย

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(หัวง้ม, พาน)

ครูพี่เลี้ยง

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท 
รร.บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, กทม)

พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)

พนักงานขาย แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ครูพี่เลี้ยง

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

พี่เลี้ยงเด็ก,แม่บ้านทำงานบ้าน

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนางรอง (กศน)
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ระโนด
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

ครูพลศึกษา ครูพี่เลี้ยง ธุรการ

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปทุมธานี
(คลองสอง, คลองหลวง)

อีเว้น , พี่เลี้ยง , พนักงานขายประจำออฟฟิต

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ครูพี่เลี้ยง

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพธ์, ทวีวัฒนา/ Thawi Watthana)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่ครัว

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
รร.ราษีไศล
ศรีสะเกษ
(ต.หนองเเค, อ.ราษีไศล)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
รามคำแหง
เพชรบุรี
(หนองกะปุ, บ้านลาด)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat