LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

ครูพี่เลี้ยง

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศนเขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา บัญชี 
เทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

พี่เลี้ยง

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ปทุมธานี
(ม.1, ต.บางขะแยง)

แม่บ้านหรื่อพี่เลี้ยงเด็กก็ได้ค่ะเพราะอยากทำจริงฟ

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวัดทองเพลง
กรุงเทพมหานคร
(คลอดต้นไทร, คลองสาน)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านท่าแค
พัทลุง
(ต.ปันแต, อ.ควนขนุน)

พี่เลี้ยงสขาลาซาล

16 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ราชดำริ
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

ครูพี่เลี้ยง

16 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ห้วยยาง, บัวใหญ่)

พนักงานขาย,การตลาด,ธุรการ,งานบริการ,ครูพี่เลี้ยง,งานครัว,ดูแลผู้สูงอายุ

16 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หนองบัว, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียธัญารักษ์บริบาลศาตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
เชียงใหม่
(น้ำบ่อหลวง, สันป่าตอง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ตำละหาร, บางบัวทอง)

พี่เลี้ยงเด็กน้อย. เสริฟ. แม่บ้าน ครัว

15 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.บางแค
กรุงเทพมหานคร
(บางเขน, เมือง)

ครูการศึกษาพิเศษ ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โพธิ์กลาง, เมือง)

ครูพี้เลี้ยง

15 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร
หนองบัวลำภู
(โนนม่วง, ศรีบุญเรือง)

พนักงานขาย แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

14 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบ้านไร่
นครสวรรค์
(สระแก้ว, ลาดยาว)

ครูพี่เลี้ยง

14 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง ธุรการ

14 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ตะเคียน, ด่านขุนทด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat