LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ครูพี้เลี้ยง

24 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
maelaowittayakom school
เชียงราย
(dongmada, maelao)

ครูพี่เลี้ยง

24 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
โรงเรียนสุวรรญพลับพลาพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน

24 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางด้วน, เขตภาษีเจริญ)

พี่เลี้ยงเด็ก งานบริหาร

24 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(ปากท่อ, ปากท่อ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

24 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โีรงเรียนสภาราชินี
ตรัง
(หนองบ่อ, ย่านตาขาว)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนบ้านหนองบัว
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
(ปากน้ำ, สวรรคโลก)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทางการแพทย์,พนักงานทั่วไป

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
มหาสารคาม
(หนองบอน, โกสุมพิสัย)

พี่เลี้ยงเด๋ก

23 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, บางขุนเทียน)

พนักงานขาย,แคชเชียร์,ผู้ช่วยหมอ,ครูพี่เลี้ยง

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
เซนต์โยเซฟท่าแร่สกลนคร
อุดรธานี
(โคกสะอาด, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
นครพนม
(นางัว, นาหว้า)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลคนแก่

23 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาเอกปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
อุดรธานี
(ต.บ้านขาว, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลเด็กเล็ก

22 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
เทคโนโลยีแหลมทอง
ปทุมธานี
(บางคูวัด, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กในเนอสเซอรี่ และพนักงานฝ่ายบุลคล

22 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.เมืองแคนวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

22 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสตรีพัทลุง
พัทลุง
(โตนดด้วน, ควนขนุน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

22 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ภาษาอัวกฤษ ภาษาจีน 
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
(ยุหว่า, สันป่าตอง)

พี่เลี้ยงเด็ก คอลเซ็นเตอร์ ธุรการ

22 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาชีวชลบุรี
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

22 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ประจวบคีรีขันธ์
(บางเขน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat