LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านโคกใหญ่
สมุทรสาคร
(อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

คุณครูพี่เลี้ยงสาขาเชียงใหม่

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา นิติวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

แม่บ้าน พี่เลี้ยง พนักงานขาย

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
(โนนสัง, กันทรารมย์)

ครูพี้เลี้ยงเด็ก

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา สัตวสาตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ครูพี่เลี้ยง พนักงานขาย

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก,เสริมสวย,นวดหน้า

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น. อ.เมืองสระบุรี
กรุงเทพมหานคร
(อรุณอัมรินทร์, บางกอกน้อย)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
กศน.บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทพลีลา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ติดตามทวงหนี้ ครูพี่เลี้ยง admint office

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา การตลาด 
รัตนพาริชยการ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.ภูเก็ต
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ครูพี่เลี้ยง

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
รามคำแหง
นครสวรรค์
(บางกะปิ, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27
บึงกาฬ
(หนองเลิง, เมืองบึงกาฬ)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนตะวันออก 
ม.รังสิต
ราชบุรี
(บ้านโป่ง, บ้านโป่ง)

พี่เลี้ยงเด็ก ธุรการฟาร์ม สัตวบาล

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสานวิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(บัวเชด, บัวเชด)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์บริหารธรุกิจ
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กฝรั่งในกรุงเทพ

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นครศรีธรรมราช
(บางศาลา, ปากพนัง)

ครูพี่เลี้ยง

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(ดอนรัก, หนองจิก)

ครูพี่เลี้ยง

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท-คณิต 
นาแก
นครสวรรค์
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ครูพี่เลี้ยง

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(นวมินทร์, นวมินทร์)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนป่าซาง
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat