LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

6 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่แจ่ม
เชียงใหม่
(แม่ศึก, แม่แจ่ม)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

5 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่ตื่น, อมก๋อย)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการสกลนคร
นครสวรรค์
(ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่, กรุงเทพฯ)

ครูพี่เลี้ยง

4 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(คลองเจ้าคุณสิงห์, วังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

4 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เชียงดาว, เชียงดาว)

พี่เลี้ยงในเนอสเซอรี่/ครูพี่เลี้ยงเด็กในโรงเรียน

3 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ธุรการ พนักงานแปลเอกสาร พี่เลี้ยง เลขานุการ

3 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่เจดีย์ใหม่, เวียงป่าเป้า)

ครูพี่เลี้ยง พนักงานขับรถหญิง

3 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คหกรรม 
อาชีวนครนายยก
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เชียงใหม่
(วัดเกตุ, เมีอง)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(plubpha, Wangtonglang)

ครูสอนวาดภาพ วาดภาพงานจิตรกรรม พี่เลี้ยง

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี
เพชรบุรี
(ไร่ใหม่พัฒนา, ชะอำ)

พี่เลี้ยงเด็ก

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.รอ่าวลึกประชาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกรบัง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองม่วงไข่
แพร่
(แม่คำมี, หนองม่วงไข่)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์,ครูพี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สระบุรี
(เขาดินพัฒนา, เฉลิมพระเกียรติ)

พี่เลี้ยงเด็ก

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยการพยาบาลและดูแลเด็ก 
ปัญญารักษ์การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

นวด พี่เลี้ยง

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประถมศึกษา 
รร.บ้านโนนทอง
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก พนังงานขายกาแฟ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อำเภอเวียงสระ
อทัยธานี
(ทัพหลวง, บ้านไร่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat