LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้ช่วย,พี่เลี้ยงเด็ก,งานเอกสาร,

10 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
stou
กรุงเทพมหานคร
(แสม ด ำ, บางขุนเทียน)

นักวิชาการเกษตร,พี่เลี้ยงเด็ก,ครู,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยสัตวแพทย์,

10 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เกษตร พืชสวน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยง

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(โคกแฝด, หนองจอก)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจการโรงแรม 
โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
( แขวงพลับพลา, เขตวังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยง

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
หนองพลับวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองพลับ, หัวหิน)

พี่เลี้ยงเด็กออ่น

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านพัฒนา
เชียงราย
(, )

พี่เลี้ยง บาริสต้า พนักงานเสิร์ฟ ทำเอกสาร

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสงขลา
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

คุณครูผู้ช่วยพี่เลี้ยง

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

ครูพี่เลี้ยง,call canter,ธุรการ

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ธุรการ,คีย์ข้อมูล,ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์,สรรหาบุคคล,ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.หนองชุมแสง
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ธุรการ ครูพี่เลี้ยง สาธารณสุข

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(ธนู, อุทัย)

พี่เลี้ยงเด็ก

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
กศน.อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยง

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา พัฒนาชนบทศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชัยนาท
(สรรพยา, สรรพยา)

ครูพี่เลี้ยงส่วนตัว

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์-เอกไทย 
ราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพี่เลี้ยง

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
รามคำแหง
สมุทรปราการ
(Bangkaew, Bangplee)

ครูพี่เลี้ยง

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา  
พาณิชยการฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
(จระเข้บัว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

6 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สกลนคร
(นาหัวบ่อ, พรรณานิคม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat