LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
ชลบุรี
(คลองตำหรุ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพี้เลี้ยง

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. อ.สิเกา จ.ตรัง
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรีวัดระฆัง
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติ Part time

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนธัญรัตน์
ปทุมธานี
(ลำผักกูด, ธัญบุรี)

ครูพี้เลี้ยง

19 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. อ.สิเกา จ.ตรัง
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

ครูพี่เลี้ยง,พนักงานธุรการ

18 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรีช)

ครูพี่เลี้ยง

18 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าสองคอน, เมืองมหาสารคาม)

งาน part time ร้านหนังสือ, ร้านอาหาร, พี่เลี้ยงเด็ก, จัดเอกสาร, operator, คีย์ข้อมูล, ฯลฯ

18 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปทุมธานี
(บางเดื่อ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติหรือผู้ติดตามหญิง

17 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์คนวณ 
โยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ครูพี่เลี้ยง

17 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

พนักงานบริการ hostess พี่เลี้ยงเด็ก

17 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2
กรุงเทพมหานคร
(Klongkum, Buengkum)

พี่เลี้ยงเด็ก และคนชราเฝ้าใข้

16 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการศึกษาอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(ลำปลาทิว ถนนฉลองกรุง, ลาดกระบัง)

พนักงานเอกสาร พี่เลี้ยง

16 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เบ็ญจะมะมหาราช
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

พี่เลี้ยง

15 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.บ้านแท่น
กรุงเทพมหานคร
(ลําปลาทิว, ลาดกะบัง)

พี่เลี้ยงเด็กในเนอสเซอรี่

15 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พนังานขาย / พี้เลี้ยงเด็ก

14 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรีนวัดบางกุฎีทอง
ปทุมธานี
(บางกะดี, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก /ครูผู้ช่วยเด็กอนุบาล

14 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษวิทยา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat