LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูดนตรี ครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง

17 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

แคชเชียร์ พนักงานขาย พนักงานร้านกาแฟ จัดเรียงสินค้า พี่เลี้ยง

17 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา คณิต/วิทย์ 
บางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว71, โชคชัย4)

เเม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวัดทุ่งคอก
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคอก, สองพี่น้อง)

ครูปฐมวัย/พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา เอกปฐมวัย 
มหาวิทยาราชภัฤสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(อนุเสาวรีย์, บางเขน)

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์เด็ก

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(มายอ, มายอ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
อยุธยา
(บ่อตาโล่, วังน้อย)

ขาย ครูพี่เลี้ยง

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
วัดปากน้ำวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์เด็ก

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(มายอ, มายอ)

ครูปฐมวัย,ครูผู้ช่วย,พี่เลี้ยงเด็ก

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ครูพี่เลี้ยง

13 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาฬสินธ์
(ห้วยโพธิ์, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ประชาราษฎร์บำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยง

11 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
ชุมพร
(ตะโก, ทุ่งตะโก)

ครูพี่เลี้ยง,งานธุรการ,คีย์ข้อมูล

11 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยจรัญสนิทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยง/แม่บ้าน/ขายของ

11 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแรง, บางเขน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

10 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คหกรมม 
รร.สงเคราะห์ตาก
เชียงราย
(ต.แม่จัน, อ.อุ้มปาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

8 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้าน, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

7 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

พนักงานขาย/ครูพี่เลี้ยง/บริการ

7 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประภัสสร วิทยา
ชลบุรี
(หนองค้างคอก, เมืองชลบุรี)

พนักงาน Therapist พี่เลี้ยงเด็ก งานขาย

6 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, เขตบางแค)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat