LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงเด็ก

18 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

18 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเขตจอมทอว
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพูล, ธนบุรี)

ครูอนุบาล ,ครูผู้ช่วย,ครูพี่เลี้ยง

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

เลขา,การเงิน,การตลาด,อีเว้นท์,ครูพี่เลี้ยง,การจัดการ

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยง,ครูอัตราจ้าง,พนักงานราชการ,บัญชี

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หนองบัวลำภู
(กุดดู่, โนนสัง)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ อ.เขมราฐ
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
( ทับทัน, สังขะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนบางบัวทอง นนท์
สระบุรี
(ไก่เส่า, หนองแซง)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนบางบัวทอง นนท์
สระบุรี
(ไก่เส่า, หนองแซง)

พี่เลี้ยงอนุบาล

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ฉะเชิงเทรา
(คลองเปรง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
( ฉิมพลี, ตลิ่งชัน)

ครูพี่เลี้ยง/พนักงานขาย/ผู้ช่วยกุ๊ก/ผู้ช่วยห้องยา

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
กรุงเทพมหานคร
(หลัก2, บางแค)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก 
จบจาก รร.เอื้อการบริบาล
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
สมุทรสาคร
(แคราย, กระทุ่มแบน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคำยางพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษาทั่วไป 
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัชพิบูลสงครามพิษณุโลก
กำแพงเพชร
(ช่องลม, ลานกระบือ)

ครู,ครูผู้ช่วย,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการ

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครู/พี่เลี้ยง

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาละยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขื่อน, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat