LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ติวเตอร์ / พี่เลี้ยงเด็ก

4 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทนาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
(บ้านกุ่ม, เมือง)

ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง

4 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

พี่เลี้ยงสุนัข รปภห้าง แม่บ้านในห้าง Express

3 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 56 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย

3 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
น่าน
(ไชยสถาน, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

3 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เป็นสุข, จอมพระ)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

3 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
รร. ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมือง)

ธุรการ สโตร์ QA แม่บ้านธนาคาร ครูพี่เลี่ยงอนุบาล

3 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
สระบุรี
(ปากข้าวสาร, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง /พี่เลี้ยงเด็ก

3 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา -'' 
สายน้ำผึ้ง
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)

พี่เลี้ยง

2 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คณิตอังกฤษ 
โรงเรียนวัดสังเวช
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, )

ครูพี่เลี้ยง

2 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บานา)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

1 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

ครูพี่เลี้ยง

1 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
สถาบันราชภัฎวไลอลงกรณ์
นครสวรรค์
(หัวดง, เก้าเลี้ยว)

พี่เลี้ยงเด็ก

1 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โคกสะอาดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(, ดุสิต)

คนดูแลผู้สูงอายุ และพี่เลี้ยงเด็ก

1 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพิษณุโลก
ระยอง
(ทางเกวียน, แกลง)

รปภ​ พี่เลี้ยง​ งานตามนายหญิง​

31 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา พาณิช​ยการ 
วิทยาลัย​การ​อาชีพ​นางรอง​
บุรีรัมย์
(บุกระสัง, หนองกี่)

ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็ก

31 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางซื่อ, เขต บางซื่อ)

ครูพี่เลี้ยง

31 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
(ขุนยวม, ขุนยวม)

พนักงานออฟฟิต ครูพี่เลี้ยง

31 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(นามาลา, นาแห้ว)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานอื่นๆ

30 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชนบ้านผำ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

พี่เลี้ยง

30 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.โรงเรียน กิตติพาณิชย์การ
กรุงเทพมหานคร
(, )
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat