LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูธุรการ, ครูพี่เลี้ยง, พนักงานธุรการ

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ธุรการ,เสมียน,แคชเชียร์,พนักงานเสริฟ,ครูพี่เลี้ยง

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สำเหร่, ธนบุรี)

ธุรการ,ครูพี่เลี้ยง

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

18 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ิวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนแม่จริม
น่าน
(น้ำพาง, แม่จริม)

ครูพี่เลี้ยง

17 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

17 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
เลย
(เขาหลวง, วังสะพุง)

ธุรการบัญชี ครูพี่เลี้ยง การขาย

16 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
สถาบันรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองสองต้นนุ่น, เขตลาดกระบัง)

ธุรการ ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยงเด็ก นักโภชนาการ qc นักทดลองในห้องlab

16 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มศว
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

15 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
นครราชสีมา
(โนนไทย, โนนไทย)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

15 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(บางจาด, พระโขนง)

พนักงานนวดแผนไทย พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานช่วยเหลือคนไข้

15 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เชิงดอย, ดอยสะเก็ด)

ครูพี่เลี้ยง

15 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
อำนาจเจริญ
(หัวตะพาน, หัวตะพาน)

ครูพี่เลี้ยง

14 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการชุมชน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรุงเทพมหานคร
(, คลองเตย)

พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้ป่วย

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์อังกฤษ-ไทย-สังคม 
สภาราชินี2
ตรัง
(ปะเหลียน, ปะเหลียน)

ครู,ครูพี่เลี้ยง

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์-งานประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางแม่นาง, บางใหญ่)

พี่เลี้ยงน้อง

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

ครูพี่เลี้ยง

13 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาค เสาร์ อาทิตย์
กรุงเทพมหานคร
(, บางเขน)

พี่เลี้ยง พนักงานจัดเก็บเอกสาร

12 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยง

12 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนพาณิชยการหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
(ปากน้ำปราณ, ปราณบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat