LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
กศน
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง-อนุบาล

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(วัดท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ครูพี่เลี้ยง,แคชเชียร์

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว
ชัยภูมิ
(ต.สระโพนทอง, เกษตรสมบูรณ์)

ครูพี่เลี้ยง สาขา แจ้งวัฒนะ

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(หลักสอง, บางแค)

ครูพี่เลี้ยง แพ็คสินค้า คลังสินค้า

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อาชีพ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สมุทรปราการ
(ต.ท้ายบ้านใหม่, อ.เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ดูกอึ่งประชาสามัคคี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
กศน
ราชบุรี
(ต. หน้าเมืง, อ. เมือง)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(หนองหญ้าปล้อง, วังสะพุง)

ครูพี่เลี้ยง

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิต-จีน 
โรงเรียนนนทรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

พี่เลี้ยงเด็ก

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาอาชีพและสามัญ 
กศน.นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พี่เลี้ยงเด็กเงินเดือนแล้วแต่คุณสมบัติค่ะ

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดด่านสำโรง
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
( ต.เทพารักษ์, อ.เมือง)

แม่บ้าน พี่เลี้ยง ทั่วไป

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(ราษบูรณะ, ราษบูรณะ)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงด็ก

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดุริยางค์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ระยอง
(แกลง, เมือง)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมฯธุรกิจ 
พณิชยการกาฬสินธุ์
หนองคาย
(กุดสิมคุ้มใหม่, เขาวง)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

ครูพี่เลี้ยง

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(รัตนบุรี, รัตนบุรี)

เจ้าหน้าที่การเงิน/การธนาคาร/ครูพี่เลี้ยงเด็ก

7 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พี่เลี้ยงเด็ก

6 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
หล่มเก่าพิทยาคม
ปทุมธานี
(ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat