LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงอนุบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานบัญชี

28 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(นวลจันทร์, บึงกุ่ม)

ครู ครูพี่เลี้ยง

28 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สระแก้ว
(วังน้ำเย็น, วังน้ำเย็น)

ครูพี่เลี้ยง

28 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน.อำเภอปราณบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกระปิ)

พี่เลี้ยง

28 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ริ้วหว้าวิทยาคม
อ่างทอง
(อินทประมูล, โพธิ์ทอง)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล พนักงานต้อนรับร้านทัณตกรรม

27 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครูพี่เลี้ยง

27 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา เมคคาทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชัวศึกษาเพชรบุรี
เพชรบุรี
(บางจาก, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นนทบุรี
(บางม่วง, บางใหญ่)

พี่เลี้ยงเด็ก เนอสเซอรี่

27 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร วัดกก
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
นครราชสีมา
(โนนทองหลาง, บัวใหญ่)

พนักงานบริการ พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลคนป่วยคนชรา call center

26 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยาประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา พัฒนามนุษย์และครอบครัว 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

24 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นนทรีวิทยา
เชียงใหม่
(วัดเกตุ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

ครูพี่เลี้ยง แคชเชียร์ แม่บ้านบริษัท ขายของหน้าร้าน

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรนครพนม
ชลบุรี
(ทุ่งสุขขลา, ศรีราชา)

พนักงานธนาคาร,แพทย์แผนไทย,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,พี่เลี้ยงเด็ก,ครูสอนเด็กอนุบาล

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สงขลา
(คูหา, สะบ้าย้อย)

พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ตเม้นท์

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด,จิตวิทยาเด็ก 
ม.รังสิต
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูพี่เลี้ยง

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การตลาด 
พณิชยการธัชรินทร์
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

ครูภาษาไทย,ครูพี่เลี้ยง

21 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(บ้านหัน, สีคิ้ว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat