LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอน ผู้ช่วยครู พี่เลี้ยงเด็ก

13 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(หนองน้ำใหญ่, ผักไห่)

ครูสุขศึกษาและพลศึกษา,ครูพี่เลี้ยง,

13 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวอทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ศรีละกอ, จักราช)

ครู ครูพี่เลี้ยง พนักงาน

13 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นครปฐม
(ไร่ขิง, สามพราน)

พี่เลี้ยงเด็ก ครูสอนเด็ก อื่นๆ

13 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มล้ม, สามพราน)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
High school laikha
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, คลอยเตย)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ครูพี่เลี้ยง

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, เมือง)

พนักงานขาย,ครู,พี่เลี้ยง,การตลาด

11 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา General Educations 
Arcadia High School District California
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รส.บ.
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สัตววิทยา 
มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ และดูแลผู้สูงอายุต่างชาติ

11 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นนทบุรี
(, บางใหญ่)

พี่เลี้ยง

10 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ตำบลท่าอิฐ
กรุงเทพมหานคร
(บางรักน้อย, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

10 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนปะทิววิทยา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานพี่เลี้ยงเด็ก

10 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิจิตร
(เมืองเก่า, เมือง)

ฝ่ายผลิต พี่เลี้ยงเด็ก

10 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สามัญทั่วไป 
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
แม่ฮ่องสอน
(เมืองแปง, ปาย)

พี่เลี้ยง

10 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โดมประดิษฐ์, น้ำยืน)

พี้เลี้ยงอนุบาล

10 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(ราษฏร์บูรณะ, ราษฏร์บูรณะ)

พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน

9 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา พืชศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
นครปฐม
(บางเลน, บางเลน)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(วังตะเคียน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat