LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

16 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
มัธยมวัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

ครูพี่เลี้ยงเด็กก่อนวับเรียน

16 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
โรงเรียนสายนำ้ผึ้ง
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

16 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ทับสวย, ห้วยแถลง)

ครูพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(บางคา, ราชสาส์น)

ครูพี่เลี้ยง เสมียน

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษานาร
กรุงเทพมหานคร
(วัดกัลยา, ธนบุรี)

คุณครูพี่เลี่ยงสาขาเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียนวัดบ้านก้อง
เชียงราย
(ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่)

ครูพี่เลี้ยง

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ปฏิมากรรมสากล 
วิทยาเขตเพาะช่าง
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, อโศก-ดินแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก ครูผู้ช่วยประขาสัมพันธ์ บุคคล

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวนชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานทั่วไป

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา หลักสูตรทั่วไป 
ร.ร.รวมมิตรวิทยา
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง. งานเอกสาร

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์ -คณิต 
ปะเหลียนผดุงศิษย์
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
รอมาเนีย
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์- คณิต 
เดชอุดม
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมือง)

พยาบาลพี่เลี้ยง

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
วพบ.ราชบุรี
กระบี่
(กระบี่ใหญ่, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
พาณิชยการหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
(ปากน้ำปราณ, ปราณบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานห้าง

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

พนักงานขาย,แม่บ้านอยู่กับต่างชาติ,พี่เลี้ยงเด็ก,พูดอังกฤษพอได้

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา จำไม่ได้ว่าจบปีอะไร 
ยานนาเวศวิทยาคม
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, เมืองสมุทรสาคร)

ครูพี่เลี้ยง

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
สามมัคคีวิทยาคม
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat