LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

5 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การขาย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมลคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

พนักงานขาย , ครูพี่เลี้ยงเด็ก , ครูธุรการ , พนักงานบริการ QC

4 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
หนองคาย
(บ้านจั่น, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิข 
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
ขอนแก่น
(กุดธาตุ, หนองนาคำ)

ครูพี่เลี้ยง

4 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครูพี่เลี้ยง,คีย์ข้อมูล,ฝ่ายควบคุมการผลิต,เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

4 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

ประชาสัมพันธ์,Telesale,คีย์ข้อมูล,พี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ(ภาคสมทบ) 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปทุมธานี
(ต.ลำผักกูด, อ.ธัญบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองจั่น, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
โรงเรียนบัวขาว
หนองคาย
(สว่างแดนดิน, สว่างแดนดิน)

พี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นครราชสีมา
(วังไม้แดง, ประทาย)

พี่เลี้ยงเด็ก

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
พณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(หนองจ๊อม, สันทราย)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางกระสอ, เมือง)

ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาม, คลองหลวง)

พี่เลี้ยง

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

พี่เลี้ยงเด็ก/คอลเซ็นเตอร์/พนักงานต้อนรับ/ออฟฟิศ

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝั่งเศส 
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(จรเข้บัว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย,แคลเชียร

2 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกร.ร อ.หนองเรือ
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยง

2 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน)

ครู,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการบัญชี,เลขานุการ

2 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ลำปาง
(ทุ่งฮั้ว, วังเหนือ)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

1 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
อุบลราชธานี
(สำโรง, โพธิ์ไทร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat