LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก ทั้งเด็กเล็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน หรือวัยอนุบาล หรือโตกว่านั้น

29 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ประสบการณ์ 25 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

งานพี่เลี้ยงเด็ก

29 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, บางเมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.สอนแก้วว่องไววิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, ลาดพร้าว)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

งานธุรการ ครูพี่เลี้ยง

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ
ภูเก็ต
(ป่าคลอก, ถลาง)

พนักงานขาย/พี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ศรีราชา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิชาชีพ 
สันติราฎร์
กรุงเทพมหานคร
(ราษบุรณะ, ราษบุรณะ)

พี่เลี้ยงประจำโรงเรียนแถวปทุมหรือนวนคร และพนักงานขาย

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
กรุงเทพมหานคร
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก/ต่างชาติ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะภาษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปทุมธานี
(ถ.คลอง 2 - รังสิต นครนายก, อ. คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก/ผู้ติดตามผู้หญิงที่ต่างประเทศ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพิมานดำรงวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ธิดาแม่พระสุราฎษธานี
เพชรบุรี
(ป่าเด็ง, แก่งกระจาน)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเมิองชลบริหารธุรกิจ
ชลบุรี
(บึง, ศรีาชา)

พี่เลี้ยงเด็ก รับแรกเกิดถึงสามขวบ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
กศนอำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วิทยาลัยเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้งเด็ก /ครุผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน.เมืองกำแพงเพชร
ชลบุรี
(ซ.หนองหิน, หนองปรือ)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา สายสามัญ ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูพี่เลี้ยงและครูประจำชั้นปฐมวัย

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ปัตตานี
(เมาะมาวี, ยะรัง)

ขาย ธุรการ แม่บ้าน พี่เลี้ยง

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ปทุมธานี
(เชียงรากใหญ่, สามโคก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat