LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การตลาด 
Sbac (สะพานใหม่)
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

ผู้ช่วยครู ,พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย, พนักงานธุรการ ,พนักงานต้อนรับ

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรีบนห้วยข่าพิทยาคม
อุบลราชธานี
(ห้วยข่า, บุณฑริก)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านท่าประทายจังหวัดมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(, เขตราษฎร์บูรณะซอย 35/2)

พนักงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยง งานครัว ร้านอาหาร

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.ราชภัฎเพชรบุรึวิทยาลงกรณ์
ชัยภูมิ
(นาหนองทุ่ม, แก้งคร้อ)

ครูพี่เลี้ยง

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัมวัย 
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
สระแก้ว
(โนนหมากเค็ง, วัฒนานคร)

พนักงานธุรการ,แอดมินออฟฟิต, ครูพี่เลี้ยงเด็ก

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
กรุงเทพมหานคร
(บุคคโล, ธนบุรี)

การบริบาล/ครูพี่เลี้ยง

7 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย
ขอนแก่น
(บ้านทุ่ม, เมือง)

ขายคูปอง พี่เลี้ยงเด็ก

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำ

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
พิงครัตน์
อุดรธานี
(ต.หนองขอนกว้าง, เมือง)

พี่เลี้ยงแดกแรกเกิดขึ้นไป

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(สำโรงกลาง, พระประแดง)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

6 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลปคณิต 
กศน
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปรากาา)

ครูพี่เลี้ยง อนุบาล

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
กาฬสินธ์
(บึงนาเรียง, ห้วยเม็ก)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง,ครูแนะแนว

5 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสาาสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุดรธานี
(เมืองเพีย, กุดจับ)

ครูพี่เลี้ยง

5 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

พี่เลี้ยง

5 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เสือโก้ก, วาปีปทุม)

ผู้ช่วยพบาบาลพี่เลี้ยงเด็ก

5 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์คณิตฯ 
โรงเรียนนครขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พี่เลี้ยงเด็ก

4 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองชุมแสง
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

ครูพี่เลี้ยง

4 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

4 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat