LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง ผู้ช่วยพยาบาล งานขาย

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พานิชการบัญชี 
รร. รักธรรมบริหารธุระกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาน, คลองสาน)

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร)

ครูพี่เลี้ยง

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาหมื่น พิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พนักงายขาย พี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา - 
ก.ศ.น. อำเภอวัดสิงห์
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ร.ร.นนทรีวิทยา
อยุธยา
(บางโพงพาง, ยานนาวา ก.ท.ม.)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา การขาย 
รร.พณิชยการหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
แม่สรวยวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(ห้วยจันทร์, ขุนหาญ)

ครูสอนคอมพิวเตอร์,ครูอนุบาล,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการ,งานด้านเอกสารต่างๆ

20 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองหว้า, บัวลาย)

พนักงานขาย แคทเซียร์ พี่เลี้ยงเด็ก งานออฟฟิต

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองชุมแสง
กรุงเทพมหานคร
(ท่าทราย, เมือง)

ธรุการ,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานจัดเอกสาร,

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแคค)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา  
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ผู้ช่วยเภสัช ครูจ้าง พี่เลี้ยง ฝ่ายผลิต

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ชลบุรี
(บางปลาสร้อย, เมือง)

ครูผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน อำเภอบางใหญ่
สุพรรณบุรี
(สระแก้ว, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
(1 ซ.พระราม2ที่73 แขวงแสมดำ, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
VBAC
กรุงเทพมหานคร
(บางพูน, เมืองปทุธานี)

พี่เลี้ยงเด็ก ไป - กลับ

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย๋ 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

งานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา บัญชี 
รร รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat