LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงแบบอยู่ประจำ

27 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอ พยุห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

27 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่เมาะวิทยา
ระยอง
(ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)

ครูพี่เลี้ยง ธุรการ

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกุดดินจี่วิทยาคม
นนทบุรี
(บางรักน้อย, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมนุษายาวิทยา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แม่ฮ่องสอน
(แม่เหาะ, แม่สะเรียง)

คูรพี่เลี้ยง

25 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบัวขาว
ปทุมธานี
(รังสิต, ธัญบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

24 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองชุมเเสงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(เเสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ เสมียน ประสานงาน พนักงานขาย

24 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

24 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา บริหารธุระกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (A-Tach )
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ประสทศิล)ืวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้านโรงแรม

23 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
ร.รวังชิ้นวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

คิวซีโรงงาน พนักงานทั่วไป ขายทางโทรศัพย์ ครูพี่เลี้ยงเด็ก

23 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.เขตคลองเตย
สมุทรปราการ
(แพรกษาใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ 
บริรักษ์พิษณุโลก
เชียงราย
(ในเมือง, เมือง)

ดูแลผู้สูงอายุ /พี่เลี้ยงเด็ก

22 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ 
ม.เซนต์จอห์น
นครราชสีมา
(นกออก, ปักธงชัย)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เลขา 
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนงเหนือ, วัฒนา)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่
กรุงเทพมหานคร
(บุคคโล, เขตธนบุรี)

พี่เลี้ยงเด็กอ่อนถึงเด็กโต

22 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(บางปลา, บางพลี)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดสตูล
นครศรีธรรมราช
(โพธิเสด็จ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง ดูแลเด็กแรกคลอด

21 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(แขวงทุ่งวัดดอน, เขตสาทร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat