LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พยาบาลดูแลคนแก่และเด็ก

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดสุวรรณ คลองสาร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

โรงพยาบาล โรงเรียน

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
นครสวรรค์
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานขายประจำห้างโลตัส หาดใหญหน้า โรงพยาบาล ม.อ

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกษานอกระบบ
สุราษฎร์ธานี
(กรูด, .กาญจนดิษฐ์)

ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เกษตรศาสตร์ 
มุกดาหาร
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ผู้ช่วยพยาบาล

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
แม่ฮ่องสอน
(แม่คง, แม่สะเรียง)

พนักงานทั่วไป ,ธุรการ , พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ผู้ช่วยพยาบาลN.A ร้านขายยา พนักงานห้างทั่วไป เช่นขาย เสื้อผ้า Pcนาฬิกา.เป็นต้นค่ะ

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก ศ น. จังหวัดนครพนม อำเภอธาตุพนม
กรุงเทพมหานคร
(บางพรม, ตลิ่งซัน)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอคอนสาร
ชัยภูมิ
(โนนคูณ, คอนสาร)

พยาบาล

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาลและดารผดุงครรภ์ชั้น1 
วพบ.นครพนม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (N/A)

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ขวาววิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฏร์บูรณะ)

ผู้ช่วยพยาบาล

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สกลนคร
(หนองลาด, วาริชภูมิ)

ผู้ช่วยเภสัช/ผู้ช่วยพยาบาล

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น. ในเมืองบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ต.ตูมใหญ่, อ.คูเมือง)

พนักงานผู้ช่งยพยาบาล

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ทั่วไป 
ศูนย์การศึกนอกฌรงเรียนสูงเนิน
นครราชสีมา
(สูงเนิน, สูงเนิน)

ผู้ช่วยพยาบาล

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
สมุทรปราการ
(สำโรงกลาง, พระประแดง)

พนักงานขาย,บริการดูแลลูกค้า,พง.ผู้ช่วยพยาบาล,พง.ต้อนรับ

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
หนองคาย
(ประทัดบุ, ปราสาท)

พยาบาลประจำคลินิคความงาม

21 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ถนนพญาไท, ราชเทวี)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ธุรกิจสถานพยาบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
ตรัง
(ไม้ฝาด, สิเกา)

งานโรงพยาบาล

19 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุใชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ผู้ช่วยในสถานพยาบาล หน่วยงาน นักวิชาการ

17 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(แชะ, ครบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat