LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

25 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การพยาบาล 
โรงเรียนลานนาบริรักษ์
เชียงราย
(สันสลี, เวียงป่าเป้า)

สาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตะ บัญชี

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตรัง
(สุโสะ, ปะเหลียน)

พยาบาล

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลับอีสเทิร์นเอเชีย
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานขาย พนักงานโรงพยาบาล

23 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
รร.ปากพะยูนพิทยาคาร
พัทลุง
(ดอนประดู่, ปากพะยูน)

ผู้ช่วยพยาบาล

23 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พยาบาลวิชาชีพ

23 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อุดรธานี
(ห้วยสามพาด, ประจักษ์ศิลปาคม)

ผู้ช่วยพยาบาล

22 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพร่
(หัวเมือง, สอง)

พยาบาลสัตว์

22 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
บ.ว.น.
นครราชสีมา
(พระพุทธ, เฉลิมพระเกียรติ)

เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์ สัตวบาล พนักงานขาย

22 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สำโรง, พลับพลาชัย)

แม่บ้านตามโรงพยาบาล

21 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
นครสวรรค์
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขายยา,ผู้ช่วยแพทย์/พยาบาล

21 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สกลนคร
(ส่องดาว, ส่องดาว)

ผู้ช่วยพยาบาล

21 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
เชียงราย
(หัวเมือง, สอง)

พนักงานคลังสินค้าและบริการลูกค้า โรงพยาบาลสัตว์บุ่งตาหลั่ว นครราชสีมา

21 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปากเกร็ด
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พณิชยการนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ร้านขายยา, เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงงาน ,งานธุรการ

20 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(ไผ่ลิง, พระนครศรีอยุธยา)

พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร

20 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนปัว
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ผู้ช่วยพยาบาล,พี่เลี้ยงเด็ก

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
อิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

ผู้ช่วยพยาบาล งานบริการ ธุระการ พี่เลี้งเด็ก

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat