LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลภาษา 
ช่องแมววิทยาคมและ อรัญญารักษ์บริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

โรงพยาบาล

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
บางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล(เตรียมอุดมน้อมเกล้า)
กรุงเทพมหานคร
(สำโรงใต้, พระประแดง)

พยาบาลวิชาชีพ

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงาน

15 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ

15 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
มหาสิทชินวัตร
ปทุมธานี
(บางเตย, สามโคก)

การพยาบาล

13 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ 
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

งานอาหาร,งานเอกสาร,งานโรงพยาบาล

13 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชานาการ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ทวีวัฒนา, ทวีวัฒนา)

พนักงานธุรการ,พนักงานขาย,โรงงาน,ผู้ช่วยพยาบาล

11 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ปราจิณราษฎรอำรุง
ฉะเชิงเทรา
(หัวสำโรง, แปลงยาว)

ผู้ช่วยพยาบาล เวรเปล พนักงานขับรถ

11 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนสระบุรี
กาญจนบุรี
(วังด้ง, เมือง)

ธุรการโรงพยาบาล

9 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
นราธวาส
(บาเจาะ, บาเจาะ)

เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล,เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพความงาม

8 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 
ราชภัฏพระนคร
ปทุมธานี
(ลำลูกกา, ลำลูกกา)

พนักงานขายหรือเเม่บ้าน(เเม่บ้านทีโรงพยาบาล)

7 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพรกมพิรามวิทยา
พิษณุโลก
(สมอเเข, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
ชัยภูมิ
(ห้วยต้อน, เมืองชัยภูมิ)

นักโภชนาการอาหาร,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงงาน

7 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา
(ต.บุ่งขี้เหล็ก, สูงเนิน)

ผู้ช่วยการพยาบาล

5 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาคบังคับ 
รร.อุตสาหกรรมป่าไม้2
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พนักงานร้านหนังสือ องค์กร หน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล รับจ้างถอดเทป

2 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

ครุผู้สอน ,เจ้าหน้าที่ห้องวิทยาศาสตร์,จน.lab,พนักงานห้องยาโรงพยาบาล

1 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ตรัง
(วังมะปรางเหนือ, วังวิเศษ)

พยาบาลวิชาชีพ

31 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา - 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล

30 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ 
เทพารักษ์ราชวิทยาคม
นครราชสีมา
(หนองแวง, เทพารักษ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat