LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พยาบาล

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(คำผง, โนนนารายณ์)

พยาบาล

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พยาบาลประจำคลินิค

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, บางกะปิ)

พยาบาลวิชาชีพ

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นครปฐม
(มาบแค, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทศบาล2อิสาณธีรวิทยาคาร
ชลบุรี
(คลองกิ่ว, บ้านบึง)

detailเครื่องมือแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานให้คำปรึกษาด้านความงาม

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
ม.มหิดล
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล na pc

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน ปะเหลียน
กระบี่
(กระบี่ใหญ่, เมือง)

โรงพยาบาล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคลองชะอม
สุพรรณบุรี
(ปลายนา, ศรีประจันต์)

Product specialist. Nurse

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา การพยาบาล 
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
บุรีรัมย์
(ทรัพย์พระยา, นางรอง)

ห้องแล็ป,เจ้าหน้าที่การตลาด,ผู้ช่วยพยาบาล,อาจารย์

23 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดาราวิทยา
ยะลา
(กาลูปัง, รามัน)

พนักงานธนาคาร,ธุรการ,เสมียน,ครู/ผู้สอน,งานโรงพยาบาลฯลฯ

23 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา กสรศึกาาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(จันทนิมิต, เมือง)

พยาบาลวิชาชีพ

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พนักงานขาย,ผู้ช่วยพยาบาล(NA),พนักงานทรีตเม้นหน้า

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พยาบาล

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
St Therasa International collage
กรุงเทพมหานคร
(คลองเกลือ, ปากเกร็ด)

อยากทำงานทางด้านพยาบาลสนามเพราะเรียนหลัดสูตรพยาบาลสนามมา 4 เดือน ของโรงพยาบาลตำรวจ

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 33 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา พยาบาลสนาม- สืบสวนสอบสวน-ต่อต้านความไม่สงบภายในประเทศ 
โรงเ้รียนตำรวจนครบาล รุ่น 57
ขอนแก่น
(โนนอุดม, ชุมแพ)

สาธารณสุข ผู้ช้วยพยาบาล

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิตย์ คณิต 
ศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
(หนองกุงใหญ่, กระนวน)

ผู้ช่วยในคลินิคเสริมความงาม,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยเภสัชกร

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา ไทย สังคม อังกฤษ 
โรงเรียนขามสะแกแสง
นครราชสีมา
(ขามสะแกแสง, ขามสะแกแสง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat