LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาลna,ความงาม

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
รร.บ้านนา นายกพิทยากร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พยาบาลวิชาชีพ

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

ผู้ช่วยพยาบาล PN

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรุงเทพมหานคร
(ศีรษะจรเข้ใหญ่, บางเสาธง)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา คณิต-ศิลป์ 
ร.รสวนเมี่ยงวิทยา
พิษณุโลก
(ต.สวนเมี่ยง, อ.ชาติตระการ)

ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานทรีทเม้นท์

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณะสาธารณะสุขศาสตรบัณฑิต สาขาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่ิ่ิ่ิ่้มองแวดลวดล้อ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์์น
ปทุมธานี
(บางปรอก, เมือง)

หัวหน้าผู้ช่วยพยาบาล

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ส่งเสริมสุขภาพ 
มหาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(บุคโล, ธนบุรี)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ปัญญารัตน์
พิษณุโลก
(วงฆ้อง, พรหมพิราม)

-ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขาย

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
ปัตตานี
(ดอนรัก, หนองจิก)

ผู้เเทนยา พยาบาลประจำโรงงาน/โรงเรียน

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
(บางกระดี, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรายมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(ชะมาย, ทุ่งสง)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนภูหลวงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
( เขตบางกะปิ, แขวงหัวหมาก)

ครูสอนผู้ช่วยพยาบาล

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลับอัสสัมชัญ
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.เขตบางแค
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนภูหลวงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล

13 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนเชียงม่วน
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พยาบาลประจำคลินิค , พยาบาลประจำโรงงาน

13 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

พนักงานผู้ช่วยเภสัช แพทย์ พยาบาล ห้องปฎิบัติการ

13 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุโขทัย
(ทุ่งเสลี่ยม, ทุ่งเสลี่ยม)

ผู้ช่วยพยาบาล N A

13 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
หาดใหญ่วิชาการบริบาล
ยะลา
(ยะรม, เบตง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat