LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย, การพยาบาล, พนักงานเสริร์ฟ

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เวชกิจฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
นราธวาส
(บาตง, รือเสาะ)

งานโรงพยาบาล

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.สิริรัตนาธร
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ผช.พยาบาล(NA)

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา การดูแลผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์
มุกดาหาร
(โพนทราย, เมืองมุกดาหาร)

พยาบาล

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บันฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
สระแก้ว
(อรัญประเทศ, อรัญประเทศ)

พยาบาล

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ชัยภูมิ
(หนองไผ่/, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล(PN)

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

งานห้องแล็ป/โรงพยาบาล/คลีนิค/ความงาม/ธุรการ/ศูนย์วิจัย/ฯลฯ

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(งิ้ว, ปักธงชัย)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
ชัยภูมิ
(บ้านชวน, บำเหน็จณรงค์)

จป.วิชาชีพ,พนักงานธนาคาร,งานโรงพยาบาล,QAโรงงาน,สุขภาพ,วิทยาศาสตร์,ผู้ช่วยพยาบาล,ความปลอดภัย,ผู้ช่วยเภสัช

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พยาบาล

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ, เจ้าหน้าที่เอกสาร,พนักงานฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าประจำห้องพยาบาลโรงงาน

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ผู้ชาวยพยาบาล

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ดงยาง, นาดูน)

พยาบาลประจำโรงงาน

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
(โพธิ์ชัย, อุทุมพรพิสัย)

พยาบาลประจำคลีนิค ประจำห้าง ประจำโรงเรียน โรงงาน

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสาตร์ 
มหาวิทยาลัย คริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พยาบาลประจำโรงงาน หรือ พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมือง)

เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สัตวบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี
หนองคาย
( ต.บ้านโพธิ์, อ.โพนพิสัย)

พยาบาล ผู้จัดการ

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์
เชียงราย
(แม่ลอย, เทิง)

ธุรการ,พนักงานโรงพยาบาล,งานธนาคาร,งานเพื่อความงาม,งานราชการ

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลบุรี
(พลูตาหลวง, สัตหีบ)

พยาบาล, พยาบาลประจำโรงงาน,พยาบาลประจำบริษัท, พยาบาลพิจารณาสินไหม

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 28 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat