LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
บำรุงรักษ์พัทลุง
ปัตตานี
(บ้านน้ำบ่อ, ปะนาเระ)

ผู้ช่วยพยาบาล(pn)

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ม.นเรศวร
พิษณุโลก
(สมอ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

30 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา ผู้ช่วยพยาบาลและดูแลผู้สูงวัย 
โรงเรียนร้อยเอ็ดการบริบาล
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

พยาบาลวิชาชีพ

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหิดล
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
(บางแวก, ภาษีเจริญ)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงงาน/บริษัท,ครูประจำห้องพยาบาล,ครูสอนสุขศึกษา

28 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(1, ไผ่ลิง)

พนักงานขาย แคชเชียร์. เชริฟอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาล

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ร.ร ฉวางรัชดาภิเษก
สงขลา
(คอหงษ์, หาดใหญ่)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA พี่เลี้ยงเด็กค่ะ

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ปทุมธานี
(บางพูน, เมือง)

โรงพยาบาล,สาธารณสุข,เร่งรัดหนี้สิ้น,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

26 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ศาตร์สุขภาพและความงาม 
มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชัยนาท
(บ้านกล้วย, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียน อิสานโกศลศึกษา
ชลบุรี
(นาเกลือ, บางละมุง)

พนักงานขาย ประชาสัมธ์ คลินิกทันตกรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

26 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คหกรรมทั่วไป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
ราชบุรี
(หนองโพ, โพธาราม)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนนครไทย
พิษณุโลก
(นครไทย, นครไทย)

พยาบาล opd

24 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำปาง
(บ้านขอ, เมืองปาน)

เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตว์

24 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สัตวบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี
หนองคาย
(บ้านโพธิ์, โพนพิสัย)

ธุระการ, เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

24 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัชภัฎนครสวรรค์
สระบุรี
(หนองปลาหมอ, หนองแค)

งานบริการ คลีนิค โรงพยาบาล. Customer. Service

24 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ศิริราช, บางกอกน้อย)

อาจารย์สอนการพยาบาล

23 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา การพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้สูงอายุ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล,พี่เลี้ยงเด็ก

23 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนหนองชุมแสฃวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บึงน้ำรักษ์, ธัญบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

22 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

โรงพยาบาล,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการศึกษา,งานธุรการ

22 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(บ้านโพธิ์, โพนพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat