LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล เคาเตอร์ PC. ประชาสัมพันธ์

3 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์ 
ฟากท่าวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พยาบาล

3 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร้อยเอ็ด
(วารีสวัสดิ์, พนมไพร)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ 
รร.โพนพัฒนาวิทย์
ชัยภูมิ
(สามสวน, บ้านแท่น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลโรงงาน/บริษัท,ครูประจำห้องพยาบาล,ครูสอนสุขศึกษา

2 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(1, ไผ่ลิง)

พยาบาลโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาธารณสุข

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(พังโคน, พังโคน)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร ประภัสสร จ.ขอนแก่น
สุพรรณบุรี
(ปากน้ำ, เดิมบางนางบวช)

ทั่วไป.ผู้ช่วยพยาบาล

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษา 
โรงเรียนพิชัย
นครศรีธรรมราช
(ท้ายสำเภา, พระพรหม)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

ธุรการประสานงานทั่วไป,ครูพี่เลี้ยง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

1 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ งานธนาคาร PR โรงพยาบาล

1 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาลัยธนบุรี
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

งานโรงพยาบาล

31 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตปทุมวัน กทม
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

นักวิชาการ,อาจารย์ ,การบริหารการจัดการ,ธุรกิจโรงพยาบาล

31 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(รามคำแหง, บางกะปิ)

พนักงานห้าง เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

31 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
พิษณุโลก
(บ้านกร่าง, เมืองพิษณุโลก)

เจ้าหน้าที่พยาบาลสัตร์

31 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ลำคอหงษ์, โนนสูง)

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

31 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

พยาบาลโรงงาน

30 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(ไฮหย่อง, พังโคน)

ผู้ช่วยพยาบาล

30 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
รร.เมธารักษ์การบริบาล
หนองคาย
(ทัพรั้ง, พระทองคำ)

พยาบาล

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อำนาจเจริญ
(ไร่สีสุก, เสนางคนิคม)

ผู้ช่วยพยาบาล

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดดอนใคร
สุโขทัย
(วัดเกาะ, ศรีสำโรง)

NAผู้ช่วยพยาบาล

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิต คณิต 
ร.รมัธยมยางสีสุราช
มหาสารคาม
(ต.สร้างแซ่ง, อ.ยางสีสุราช)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat