LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมืองเชียงใหม่)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา  
โรงเรียนเสรีรักษ์ การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ลุมพีนี, ปทุมวัน)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์
พะเยา
(เชียงแรง, ภูซาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ก ฺศ น อำเภอ แม่ริม จ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทราย, สารภี)

ผู้ช่วยพยาบาลPN

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนนครการบริบาล
ลพบุรี
(หลุมข้าว, โคกสำโรง)

พยาบาล

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พยาบาลที่ทำงานเป็น office hour

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

QC, QA, R&D, พนักงานห้องเลบโรงพยาบาล

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรัง
(ท่าข้าม, ปะเหลียน)

งานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานอนามัยในโรงงาน

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(สามเมือง, สีดา)

การพยาบาล

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สกลนคร
(ส่องดาว, ส่องดาว)

คลินิค งานด้านผู้ช่วยพยาบาล

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
ชัยภูมิ
(เทศบาลตำบลบ้านแก้ง, อำเภอภูเขียว)

ผู้ช่วยพยาบาล NA

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
(ต.หนองจะบก, อ.เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัช ทำงานในคลีนิค ประสบการณ์กว่า2ปี

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
พัทลุงพิทยาคม
ภูเก็ต
(ราไวย์, เมือง)

นักวิชาการ ผู้ช่วยพยาบาล งานด้านบริหาร

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาสารคาม
(ดงใหญ่, วาปีปทุม)

สาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
นครราชสีมา
(ตำบล บ้านเก่า, อำเภอ ด่านขุนทด)

ฝ่ายผลิต,การพยาบาล

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
กศน.เขตพญาไท
อุดรธานี
(ทมนางาม, โนนสะอาด)

ผู้ช่วยพยาบาล

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
ขอนแก่น
(นาชุมแสง, ภูเวียง)

พยาบาลวิชาชีพ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน. ภูเวียง
ขอนแก่น
(พระลับ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูปฐมวัย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat