LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานช่วยการพยาบาล,

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาไทย-สังคม 
มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สาทเสนใน, พญาไท)

พยาบาลวิชาชีพ

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
โรงเรียนเมือง พัทยา8
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

พยาบาลที่ทำงานเป็น office hour

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

พยาบาล

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตลาดขวัญ, ดอยสะเก็ด)

ผู้ช่วยพยาบาล

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสบเปิงวิทยาคม
เชียงใหม่
(สบเปิง, แม่แตง)

พยาบาล

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
มหาวิทยาลัยรังสิต
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พยาบาล

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(คำผง, โนนนารายณ์)

พยาบาล

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พยาบาลประจำคลินิค

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, บางกะปิ)

พยาบาลวิชาชีพ

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นครปฐม
(มาบแค, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทศบาล2อิสาณธีรวิทยาคาร
ชลบุรี
(คลองกิ่ว, บ้านบึง)

detailเครื่องมือแพทย์ , พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานให้คำปรึกษาด้านความงาม

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
ม.มหิดล
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล na pc

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน ปะเหลียน
กระบี่
(กระบี่ใหญ่, เมือง)

โรงพยาบาล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคลองชะอม
สุพรรณบุรี
(ปลายนา, ศรีประจันต์)

Product specialist. Nurse

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา การพยาบาล 
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
บุรีรัมย์
(ทรัพย์พระยา, นางรอง)

ห้องแล็ป,เจ้าหน้าที่การตลาด,ผู้ช่วยพยาบาล,อาจารย์

23 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดาราวิทยา
ยะลา
(กาลูปัง, รามัน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat