LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัช เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงเรียน

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พัทลุง
(ฝาละมี, ปากพะยูน)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ทหารอากาศอนุสรณ์
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ----------- 
เทคนิคน้ำพอง
นครสวรรค์
( ต.บางปรอก, อ.เมืองปทุมธานี)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
นครราชสีมา
(หนองจะบก, เมือง)

พยาบาลประจำโรงงาน

31 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตรบัญฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

พยาบาล

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมรภ.สวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ปากคลองบางจาก, ภาษีเจริญ)

พยาบาล

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลยรมราชชนนี ชลบุรี
ชลบุรี
(อ่างศิลา, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเสรีรักษ์ การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ลุมพีนี, ปทุมวัน)

ผู้ช่วยพยาบาล

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทุ่งสังพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสัง, ทุ่งใหญ่)

งานบริการ สถานพยาบาล กู้ชีพ

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์สาขากฎหมายปกครอง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
เสรีลักษณ์การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(วัดท่าพระ, บางกอกใหญ่)

สาธารสุข ผู้ชว่ยพยาบาล

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ท่าเยี่ยม, โชคชัย)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา หลักสูตรผูดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
ขอนแก่น
(ห้วยม่วง, ภูผาม่าน)

ผู้ช้วยพยาบาล

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ธุรกิจค้าปลีก 
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน
ขอนแก่น
(ครีสุข, สีชมพู)

จบ ผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
เชียงใหม่
(เมืองงาย, เชียงดาว)

พนักงานบัญชี,พนักงานขาย,ธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สะแก, สตึก)

พนักงานประจำ สาขา โรงพยาบาลเอกชล1 ชลบุรี

24 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์-พืชสวน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
น่าน
(บ่อแก้ว, นาหมื่น)

ครูพี่เลี้ยง,ผู้ช่วยพยาบาล,คลินิก,เวชระเบียน,บาริสต้า,และอื่นๆ

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
รร.ปายวิทยาคาร
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

พนักงานตอนรับโรงพยาบาล ผู้ช่วยเภสัช พนักงานทั่วไป

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุจศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น่าน
(ปิงหลวง, นาหมื่น)

พนักงานต้อนรับโรงแรม ผู้ช่วยพยาบาล นวด ช่างเสริมสวย

23 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุดรธานี
อุดรธานี
(ปะโค, กุมภวาปี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat