LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าให้การพยาบาล PN .พนักงานขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การพยาบาล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ องครักษ์
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี)

สต๊อคสินค้า,บริการลูกค้าเคาเตอร์เซอวิส,ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์,เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์,คีย์ข้อมูล,การเงินโรงพยาบาล-ธุการ,โรงแรม,อื่นๆ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ผช พยาบาล พนักงาน บริการ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์นิเวศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุบลราชธานี
(ระเว, พิบูลมังสาหาร)

ขับรถพยาบาล

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ 
แจงร้อนวิทยา
สมุทรปราการ
(บางครุ, พระประแดง)

นักวิชาการสาธารณสุข,งานโรงพยาบาล,งานธุรการ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโยโลยีพนมวันท์
นครราชสีมา
(จอหอ, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

21 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
ตรัง
(วังมะปรางเหนือ, วังวิเศษ)

ศูนย์พยาบาล

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.เสนา
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทางการแพทย์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป),ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, การพยาบาลเบื้องต้น, นักวิชาการสาธารณสุข

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(คลองตะเกรา, ท่าตะเกียบ)

เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลเบื้องต้น และรักษาความปลอดภัยโรงงาน

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(หนองโก, กระนวน)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทยํ,พนักงานบุคคล,พนักงานขาย

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(สุวารี, รือเสาะ)

นักวิชาการสาธารณสุข,ประชาสัมพันธ์,พยาบาลโรงงาน

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุดรธานี
(กลางใหญ่, บ้านผือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยาการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ธุรกิจสถานพยาบาล,ประชาสัมพันธ์,งานธุรการ,ธุรการ

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยอง
(กะเฉด, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล na

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ 
ลานสกาประชาสรรค์
นครศรีธรรมราช
(ลานสกา, ลานสกา)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน พรานกระต่าย
กำแพงเพชร
(ถ้ำกระต่ายทอง, พรานกระต่าย)

พนักงานทั่วไป,ผู้ช่วยพยาบาลNA

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
อ.เมือง
นครราชสีมา
(หมื่นไวย, เมือง)

งานโรงพยาบาล พนักงานบริการ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วังข่อยพิทยา
นครสวรรค์
(วังข่อย, ไพศาลี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat