LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

25 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
รรพนมทวนชนูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(แขวง บ้านพรานถม, เขตพระนคร)

พนักงานขาย ธุรการ พนักงานรับโทรศัพท์ ธุรการโรงพยาบาล งานติดต่อประสานงานต่างประเทศ

25 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
Asia-Pacific International University ( ไทยโปรแกรม)
นนทบุรี
(บางใหญ่, บางใหญ่)

ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตกรรม,ผู้ช่วยกายภาพบำบัด,ผู้ช่วยห้องแล็ป,ผู้ช่วยX-ray

24 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศรีราชา
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยพยาบาล

23 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ธุรกิตสถานพยาบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพเฮลท์เทค
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

23 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศรีพฤฒา
อุดรธานี
(หนองข้อนกว้าง, เมื่อง)

ผู้ช่วยพยาบาล PN

23 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานขาย การตลาด ผู้ช่วยทางการพยาบาล

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกสถานที่และตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง
นครสวรรค์
(ไผ่สิงห์, ชุมแสง)

สาธารณสุข, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยพยาบาลคลีนิค, สถานณ์ความงาม

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สงขลา
(สำนักแต้ว, สะเดา)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกศน.ห้วยเม็ก
กาฬสินธ์
(พิมูล, ห้วยเม็ก)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สังคม -ภาษา 
โรงเรียนประทาย
นครราชสีมา
(โพนทอง, สีดา)

ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานขาย/PC/เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป ไทย สังคม อังกฤษ 
การศึกษานอกระบบอำเภอพาน
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
รร.พยัคภูมิวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาจีน 
ประจวบวิทยาลัย
ประจวบคีรีขันธ์
(อ่าวน้อย, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์ 
บางเลนวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางเลน, บางเลน)

ผู้ช่วยพยาบาลNA

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา การงานอาชีพ 
กศน.อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย)

พยาบาลในคลินิกเสริมความงาม

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม
อ่างทอง
(บางจัก, วิเศษขัยชาญ)

เเคชเชียร์ , พนักงานเสิร์ฟ , ผู้ช่วยพยาบาล

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
รามคำเเหง
อยุธยา
(บางนมโค, เสนา)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จเจ้าพระยา, คลองสาน)

พยาบาล

16 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปทุมธานี
(, คลองหลวง)

งานคลีนิก/งานบริการด้านสุขภาพความงาม /ผู้ช่วยทันตแพทย์/ผู้ช่วยพยาบาล

16 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แพง, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat