LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พยาบาล

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา เภสัชวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ลพบุรี
(ชัยบาดาล, ชัยบาดาล)

พยาบาลโรงงาน

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พยาบาล

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
บรมราชชนนีกรุงเทพ
ชลบุรี
(ศรีราชา, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
รร. โนนเพ็กวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
รร. โนนเพ็กวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

การเงินการธนาคาร/ส่งเสริมสุขภาพการขาย/การพยาบาล

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
สวนศรีวิทยา
สกลนคร
(บ.เชียงเครือ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเภสัช

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
นครสวรรค์
(วัดไทร, เมืองนครสวรรค์)

ผู้ช่วยพยาบาล

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ขอนแก่น
(ภูเวียง, ภูเวียง)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสีมาบรษ์
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล งานออฟฟิต

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนชุมพรการบริบาล
ระนอง
(บางริ้น, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ป่าติ้ววิทยา
กรุงเทพมหานคร
(, )

ผู้ช่วยพยาบาล Pn

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
พิษณุโลก
(บ้านคลอง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ฝ่ายบุคคล ครูปฐมวัย ผู้ช่วยพยาบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(บึงพะไล, แก้งสนามนาง)

พนักงานคีย์ข้อมูล,ผู้ช่วยพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกหรือห้องคลอด,พนักงานรับโทรศัพท์

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
กศน.บางพลี ตำบลบางโฉลง
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
กศน
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

พนักงานทะเบียนในโรงพยาบาลพญาไทย1 หรือ โรงพยาบาลเปาโล ทำช่วงเย็น

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม
นครราชสีมา
(จันทึก, ปากช่อง)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat