LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยาดรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(คำแคน, มัญจาคีรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
หาดใหญวิชาการบริบาล
สุราษฎร์ธานี
(บอผุด, เกาะสมุย)

ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยเหลือคนไข้

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. อำเภอเทิง
เชียงราย
(งิ้ว, เมือง)

ผู้ช่พยาบาล

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว
เลย
(เหล่ากอหก, นาแห้ว)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เพชรวิทยาคาร
นครปฐม
(, )

ขับรถพยาบาล

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทยจ์ -คณิต 
รร.ศรีจันทร์วิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
หาดใหญวิชาการบริบาล
สุราษฎร์ธานี
(บ่อผุด, เกาะสมุย)

พยาบาลประจำคลินิก , พยาบาลopd

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
ม.สยาม
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยทันตกรรม , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานขาย

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
เทศบาลบูรพาอุบล
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, อ.เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล (NA) หลักสูตรผู้สูงอายุ

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหินดาดวิทยา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ผู้ช่วยคนไข้,ผู้ข่วยพยาบาล

11 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ข่างยนต์ 
ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยาการk-tech
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลีนิค 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ปทุมวัน, ปทุมวัน)

การศึกษา ม.6 และผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

10 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาและสังคม / การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
อรัญลักษ์บริบาล
อุดรธานี
(นาคำ, บ้านดุง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต ภาษา 
โรงเรียนกำแพง
ศรีสะเกษ
(ก้านเหลือง, อุทุมพรพิสัย)

ผู้ช่วย แพทย์ พยาบาล หรือพนักงาน

10 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
อุดรธานี
(กลางใหญ่, บ้านผือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนจอมทอง
เชียงใหม่
(ข่วงเปา, จอมทอง)

พนักงางขาย พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คหกรรมเพื่อการโรงแรม 
อาชีวศึกษานครราชสีมา
อุตรดิตถ์
(ไร่อ้อย, พิชัย)

ผู้ช่วยพยาบาล แคชเชีย

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ธุรการทั่วไป จัดซื้อ พนักงานผู้ช่วยพยาบาลNA

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat