LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพยาบาลวิชาชีพ ผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาผู้สมัครงานพยาบาลวิชาชีพ หาพนักงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนทำงานพยาบาลวิชาชีพ หาคนว่างงานพยาบาลวิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พยาบาล

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
อิสาณโกศลศึกษา
บุรีรัมย์
(สองห้อง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิท-คนิต 
บาลีสาธิตศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(วัดสามพระยา, พระนคร)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา เทคโนสำนักงาน 
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ตรัง
(ท่าข้าม, ปะเหลียน)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์
หนองคาย
( สมอ, ปรางค์กู่)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทุ่งส่ง้ซนเตอร์การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร
ตรัง
(ต.เขากอบ, ห้วยยอด)

พนักงานผุ้ช่วยพยาบาล NA

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
รร.บางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี
หนองบัวลำภู
(ต.กุดผึ้ง, อ.สุวรรณคูหา)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(บ้านพร้าว, ป่าพะยอม)

ผ้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน(ก.ศ.น.)
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทัตแพทย์,พนักงานขาย,ตอนรับ

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เวียงสุวรรณวิทยาคม
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

ธรุการหรือผู้ชาวยพยาบาล

12 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปวส. สาขา พยาบาล 
วิทยลัยสันติราษฏร์บริหารธรุกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ครองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

11 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สงขลา
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อย)

ผู้ช่ายพยาบาลPN

11 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ปราจีนบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

พยาบาล

10 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยโสธร
(ทุ่งมน, คำเขื่อนแก้ว)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตย์ 
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
อุดรธานี
(สามพร้าว, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ร.ร.ดิษฐ์ราการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(, กรุงเทพ)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กแลผู้สูงอายุ 
โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลล์
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาเกษตรและเทคโนลียีเพชรบูรณ์
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล na

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา สายวิทย์ 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat