LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา  
มหาชนะชัยวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

การตลาด..พนักงานต้อนรับ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมด่านขุนทด
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานต้อนรับ พนักงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธุรการ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(โพหัก, บางแพ)

เจ้าหน้าทึ่อบรบ พนักงานต้อนรับ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ตะเคียนทอง, กาญจนดิ๋ษฐ์)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สายธรรมจันทร์
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานขาย เสิร์ฟ กัปตันห้องอาหารโรงแรม พนักงานชงกาแฟ ต้อนรับ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
อุบลราชธานี
(ม่วงสามสิบ, ม่วงสามสิบ)

ธุรการ พนักงานต้อนรับ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ตำบลจาน, อำเภอกันทรารมย์)

พนักงานขาย บัญชี พนักงานต้อนรับ

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทศบาล๑สว่างวิทยา
หนองคาย
(สีกาย, เมือง)

Receptionist, พนักงานต้อนรับต่างๆ, service

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

เลขานุการ,บุคคล,ฝึกอบรม,Training,จัดซื้อ,Reception

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

พนักงานขาย,พนังานต้อนรับ

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตรัง
(ตะเสะ, หาดสำราญ)

เสริฟ,แคชเชียร์,ต้อนรับ,รับออเดอร์

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ภาษาจีน 
สตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

Personl Assistant, Coordinator, Receptionist

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ ศื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานต้อนรับ

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(ทุ่งขมิ้น, นาหม่อม)

ร้านอาหาร เสิฟ ต้อนรับ

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
ร.ร ดอนสักผดุงวิทย์
สุราษฎร์ธานี
(ปากแพรก, ดอนสัก)

พนักงานรับออร์เดอร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู
(นามะเฟือง, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

27 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อ.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
(บ้านเหลื่อม, บ้านเหลื่อม)

พนักงานต้อนรับ ธุรการ เป็นต้น

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
(ลานสกา, ลานสกา)

พนักงานต้อนรับ ธุรการ ครูนาฎศิลป์ชั้นประถม ครูอนุบาล

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์และการละคร 
ราชภัฎพระนครบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานต้อนรับ และอะไรก็ได้ที่เห็นสมควรจะให้ทำ

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-อังกฤษ 
โรงเรียนวัดป่าประดู่
ระยอง
(ต.บ้ายแลง, อ.เมืองระยอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat