LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,พนักงานเอกสาร,แปลเอกสาร,ล่าม

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามสามัญ 
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานประจำ,พนักงานต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
การศึกษานอกระบบ
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

พนักงานต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
สมุทรปราการ
(เทศบาลบางปู 71, เมือง)

พนักงานธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานบันเทิง พนักงานต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย ประสาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ การตลาด

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
พิจิตรพิทยาคม
พิจิตร
(หนองโสน, สามง่าม)

พนักงานต้อนรับ บริการขาย

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน
บุรีรัมย์
(ชุมเห็ด, เมือง)

พนักงานขาย ต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งพญาไท, ราชเทวี)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานเสริฟ พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กรุงเทพมหานคร
(สาธรใต้, สาธร)

พนักงานต้อนรับ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
(คำนาดี, โพนทอง)

พนักงานต้อนรับ

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

จิวเวอร์รี่ ต้อนรับ พนักงานขาย

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
นนทรวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางคอแหลม, เขตบางคอแหลม)

ธุรการ,การเงิน,พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมืองนครราชสีมา)

ครู,บริการลูกค้า,พนักงานต้อนรับ

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(ท่าใหม่, ท่าใหม่)

พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ลำปาง
(บ้านสา, แจ้ห่ม)

Receptionist, Reservation

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานดูแลร้าน พนักงานต้อนรับ อื่นๆ

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา โยธษ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

แต่งภาพ,ออกแบบ,กราฟฟิก,Producer,ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,พนักงานต้อนรับ

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

บาร์ริสต้า บาร์เทรเดอร์ ต้อนรับ

28 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(ต.บางพูด, อ.ปากเกร็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat