LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ไกด์ภาษาฝรั่งเศส, เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่จัดทำโปรแกรมทัวร์, Tour operation & Reservation, พนักงานต้อนรับ, พนักงานบริการลูกค้า

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

พนักงานต้อนรับ พนักงานแนะนำสินค้า pretty mc

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(, )

ธุรการ, พนักงานต้อนรับ

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พนักงานอำนวยความสะดวก พนักงานต้อนรับ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพชรบูรณ์
(หนองไขว่, หล่มสัก)

พนักงานขาย , ต้อนรับ

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่แฝก, สันทราย)

ต้อนรับ จัดเอกสาร

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยศรวิกรม์บริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(หนองงิ้ว, วังสะพุง)

พนักงานต้อนรับ ธุรการ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา คณิตฯ-อังกฤษ 
รร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ต้อนรับลูกค้า , พนักงานเสิร์ฟ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์อังกฤษ 
รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,ประชาสัมพันธ์,ต้อนรับลูกค้า

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา  
บางลี่วืทยา
กรุงเทพมหานคร
(สุทธิสาร, ดินแดง)

ธุรการ ,พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภูเก็ต
(วิชิต, เมืองภูเก็ต)

พนักงานต้อนรับ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา
(ตำบลบ้านแปรง, อำเภอด่านขุนทด)

พนักงานต้อนรับ,call center,ธุรการ,บริการลูกค้า

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สมุทรสงคราม
(บ้านปรก, เมือง)

Customer Service Officer,พนักงานต้อนรับ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สงขลา
(น้ำขาว, จะนะ)

พนักงานธุรการ,พนักงานต้อนรับ,เลขานุการ,นิติกร

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แก่งเลิงจาน, เมือง)

พนักงานขาย ,พนักงานต้อนรับดูแลลูกค้า

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
กาฬสินธ์
(โพน, คำม่วง)

ต้อนรับประชาสัมพันธ์

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

ธุรการ พนักงานออพฟิต พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร 
มหาวิยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

พนักงานต้อนรับ พนักงานบีญชี PR

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(ขุนทะเล, ลานสกา)

พนักงานต้อนรับ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat