LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 



Reception

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตำบลแม่แฝก, อำเภอสันทราย)

ธุรการ พนักต้อนรับ พนักงานขาย

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเทียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(ทุ่งหวัง, เมืองสงขลา)

พนักงานต้อนรับ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา สามัญ 
ก.ส.น ราชพฤกษ์ ตำบล บางรักน้อย จังหวัด นนทบุรี
นนทบุรี
(ท่าอิฐ, ปากเกร็ด)

พนักงานต้อนรับ

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ลำปาง
(แจ้ซ้อน, เมืองปาน)

พนักงานบริการลูกค้า พนักงานขาย. ต้อนรับ ธุรการ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย อิสเทิร์นเอเชีย
นครราชสีมา
(ปรุใหญ่, อ. เมือง)

พนักงานต้อนรับ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
วิทยาลัยทองสุข
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

reception

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
อาชีวะศึกษา
ภูเก็ต
(kathu, kathu)

พนักงานต้อนรับ, ลูกค้าสัมพันธ์, ติดต่อประสานงาน

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ฝ่ายผลิต,พนักงานต้อนรับ,

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
ระยอง
(บ้านค่าย, บ้านค่าย)

พนักงานต้อนรับ

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างท่อและโลหะแผ่น/ช่างเชื่อม 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
นครราชสีมา
(หนองไผ่ล้อม, อ.เมือง)

ธุรการ พนักงานต้อนรับ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

พนักงานเสริฟ พนักงานต้อนรับ พนักงานแคชเชียร์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ภูเก็ต
(ฉลอง, เมือง)

ฝ่ายพนักงานทั่วไป,ฝ่ายต้อนรับ,โอเปอเรเตอร์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวช. สาขา ธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พนักงานขายจำประงานร้าน/พนักงานต้อนรับ/พนักงานบาร์น้ำ

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.ชุมแสง จ.นคสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.
สงขลา
(ต.พะวง, เมือง)

งานoffice ,ฝ่ายบุคคล,พนักงานต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(เทพกระษัตรี, ถลาง)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานเสิร์ฟ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา อาหารและโภชนากา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ้าม, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ชุมชนวัดเสด็จ
นครสวรรค์
(บ้านกลาง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขา ประสานงาน ต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
(ห้วยไร่, หล่มสัก)

ฝ่ายประสานงาน-ฝ่ายต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา วิจิตรศิลป์ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
นราธวาส
(รืเสาะ, รือเสาะ)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat