LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา บริหารธุรกิจ 
บุญวัฒนา
บุรีรัมย์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิปล์-ภาษา 
รร.ธาตุนารายณ์วิทยา
สกลนคร
(ธาตุเชิงชุม, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

เสริ์ฟ. ต้อนรับ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.วัดสิง
กรุงเทพมหานคร
(อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย)

ต้อนรับ จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานทั่วไป

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
(นวลจันทร์, บึงกุ่ม)

ฝ่ายบุคล หรือพนักต้อนรับ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ก้ามปู, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับบริการ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงใหม่
(แม่งอน, ฝาง)

ลูกค้าสัมพันธ์ ธุรการ พนักงานต้อนรับ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ท่าอุแท, กาญจนดิษฐ์)

พนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาและภาษาไทยประยุกต์ 
มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
(นาสาร, บ้านนาสาร)

งานประจำทั่วไป ต้อนรับ จัดเรียงสินค้า

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร. รุ่งเรืองวิทยา
นนทบุรี
(ท่าอิฐ, ปากเกร็ด)

Receptionist, HR

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นครปฐม
(ธรรมศาลา, เมือง)

ธุรการประชาสัมพันธ์, การเงิน, บัญชี, ผู้ช่วยเภสัช, พนักงานต้อนรับ, แคชเชีนร์, พนักงานประจำออฟฟิศ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
พัทลุง
(นาขยาด, ควนขนุน)

ธุรการ,ประสานงาน,ต้อนรับ,บริการลูกค้า,บรรณารักษ์

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

พนักงานให้บริการต้อนรับ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริการ จัดการ 
มหาลัย รามคำแหง
นนทบุรี
(คลองขวาง, ไทรน้อย)

พนักงานต้อนรับ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนด่านขุนทด
นครราชสีมา
(หินดาด, ด่านขุนทด)

ธุรการ,คีย์ข้อมูล,ประขาสัมพันธ์,ต้อนรับ,call center

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ประชาสัมพันธ์ พนักงานออฟฟิศ พนักงานต้อนรับโรงแรม

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น นางรอง
บุรีรัมย์
(ต.นางรอง, อ.นางรอง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ ครูสอนศิลปะ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(ต.บ้านขาว, เมือง)

พนักงาน ต้อนรับ เสริฟ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

พนักงานราชการ เจ้าหน้าธุรการ พนักงานต้อนรับ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat