LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ภูเก็ต
(ตลาดใหญ่, เมือง)

เลขานุการ, พนักงานบริษัท,พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชลบุรี
(โป่ง, บางละมุง)

พนักงานขาย แม่บ้าน พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
รร.สตรมหาพฤฒาราม.
นครปฐม
(คลองจั่น, ลาดพร้าว กทม)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,พนักงานธุรการ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา พาณิชยการ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
สุราษฎร์ธานี
(ต.ท่าข้าม, อ.พุนพิน)

พนักงานขาย, ผู้ช่วยครูสอนเด็กเล็ก, ฝ่ายต้อนรับ, พนักงาน PC, แคชเชียร์ และ ทั่วไป ที่ทำได้ในวันเสาร์ อาทิตย์ และ หลังเลิกงาน

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

พนักงานPC ธุรการ พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

พนักงานบริการ การประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

ต้อนรับ แคชเชียร์ บริการลูกค้า ทรีทเมนท์

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาสารคาม
(เสือเฒ่า, เชียงยืน)

พนักงานต้อนรับ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน วัดทุงยูง
เชียงใหม่
(ท่าตอน, แม่อาย)

พนักงานต้อนรับ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
สระแก้ว
(ต.เมื่องไผ่, อ.อรัญประเทศ)

บริการลูดค้า...ต้อนรับ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สุโขทัย
(บ้านกล้วย, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาลัยราชภัฏสวนดุสิตฯ
เพชรบุรี
(ชะอำ, ชะอำ)

ต้อนรับ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(โนนตาล, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปรียาโชติ
กรุงเทพมหานคร
(, เพิ่มสิน)

พนักงานธุรการ,ต้อนรับ,บัญชี

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ธุรการบัญชี, พนักงานต้อนรับ ,เลขานุการ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ร.ร.เทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
สกลนคร
(ตองโขบ, โคกศรีสุพรรณ)

มัคคุเทศก์,พนักงานต้อนรับ, การตลาด,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(ต.หนองปรือ, อ.บางละมุง)

Receptionist, เลขานุการ, ล่าม, ฝ่ายต่างประเทศ,ฝ่ายบุคคล

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา อุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
ระยอง
(หนองละลอก, บ้านค่าย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat