LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ฝ่ายบุคล ประชาสัมพันธ ต้อนรับ อาหาร พนักงานขาย การตลาด

19 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(สนามคลี, เมือง)

ครู พนักงานธนาคาร พนักงานต้อนรับ

19 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
(ราษฎร์บูรณะ, ราษฏร์บูรณะ)

แม่บ้าน,พนักงานต้อนรับ,การตลาด

19 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โพธิ์, เมือง)

พนักงานขาย pc พนักงานต้อนรับ

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองชุมเเสงวิทยา
สมุทรสงคราม
(บางพรม, บางคนที)

ธุรการ ,จัดซื้อ,พนักงานต้อนรับ

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบีญชี 
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานต้อนรับ,ผู้ช่วย,พนักงานขาย,พนักงานออฟฟิศ

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
พณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมือง)

พนักงานต้อนรับ, พนักงานบัญชี, พนักงานเสิร์ฟ

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เพชรบุรี
(ชะอำ, ชะอำ)

พนักงานขาย แมสเซนเจอร์ พนักงานต้อนรับ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต 
ไทรโยคน้อยวิทยา
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

พนักงานขาย พนักงานเสริฟ พนักงานต้อนรับ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
พิษณุโลก
(หินลาด, วัดโบสถ์)

พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อาเซียนศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ห้องอาหาร

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอ วิเชียรบุรี
พิษณุโลก
(บางระกำ, บางระกำ)

พนักงานขาย,การตลาด,บัญชี,พนักงานต้อนรับ,เสิร์ฟ,การท่องเที่ยวการโรงแรม,ประชาสัมพันธ์,คอมพิวเตอร์,

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ต้อนรับ แคชเชียร์

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน. อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พนักงานต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
บุรีรัมย์
(, อ.บ้านกรวด)

บัญชี,การเงิน,ธุรการ,reception,costumer service,part-time,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ประชาสัมพันธ์,งานเขียน,พิสูจน์อักษร

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ธุรการ ต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การตลาด 
โรงเรียนมิตรพลบริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
(ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์)

พนักงานต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ไชยมนตรี, เมือง)

Call center พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สะพานใหม่)

พนักงานขาย,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานแคชเชียร์,พนักงานต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

พนักงานต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านยางเครือ ด่าวน้อย
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat