LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัญจาศึกษา
ชลบุรี
(นาเกลือ, บางละมุง)

พนักงานต้อนรับ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ธุรกิจ-เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พรตพิทยพยัต
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

งานบริการ , ต้อนรับ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบุญวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสอง, วังทองหลาง)

พนักงานเสริฟ ต้อนรับ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านปางมดแดง
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)

แม่บ้าน,พนักงานต้อนรับ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
( Klong Toei, Klong Toei)

พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษด
สุรินทร์
(ตาวัง, บัวเชด)

พนักงานต้อนรับ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนสิงห์บุรี
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

พนักงานขาย ผลิก ธุรการ ต้อนรับ บริการ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

เลขานุการ/ การเงิน / ต้อนรับ/ ธุรการ/ บัญชี/พนักงานคอมพิวเตอร์

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พัทลุง
(ปรางหมู่, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีชนะพลขันธิ์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

พนักงานขาย PC BA พนักงานต้อนรับ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(ห้วยทับทัน, ห้วยทับทัน)

บริการทั่วไป พนักงานต้อนรับ เด็กเสริฟ pr

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พนักงานต้อนรับ

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลบุญญวาสวิหาร
จันทบุรี
(เขาบายศรี, ท่าใหม่)

พนักงานขาย.พนักงานต้อนรับ.ะนักงานแคชเชียร

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา ภาษาไทย,สังคม 
โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยา
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)

พนักงานต้อนรับลูกค้า บริการ เสริฟอาหาร

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
นนทบุรี
(ต.บางเขน, เมือง)

พนักงานขาย,f&b,stock,พนักงานต้อนรับ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(ทุ่งคาโงก, เมือง)

Reception

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
(สามกระทาย, กุยบุุรี)

ประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ/ลูกค้าสัมพันธ์/ธุรการประสานงาน

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การตลาด 
เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม
สมุทรสาคร
(คลองมะเดื่อ, กระทุ่มแบน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat