LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานต้อนรับ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

ธนาคาร,พนักงานต้อนรับ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองแก, หัวหิน)

ต้อนรับ,งานบริการ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, เขตห้วยขวาง)

พนักงานต้อนรับ, พนักงานทั่วไป, ธุรการ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สุราษฎร์ธานี
(แม่น้ำ, เกาะสมุย)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ ประสานงานทั่วไป

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(, จตุจักร)

พนักงานเสริฟ,พนักงานต้อนรับ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บัญชี 
นครพาณิชยการ
นครศรีธรรมราช
(เขาขาว, ทุ่งสง)

พนักงานต้อนรับ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,แคชเชียร์

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

PR/เลขานุการ/ต้อนรับ/ธุรการ/การตลาด/ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน/พนักงานขาย

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล
อุบลราชธานี
(ขุหลุ, ตระการพืชผล)

ต้อนรับ ออฟฟิต ธุรการ หรือตำแหน่งที่บริษัทว่าเหมาะสมค่ะ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

งานต้อนรับหรือพนักงานบริการ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชลบุรี
(ต.นาเกลือ, อ.บางละมุง)

พนง.ขาย ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายบุคล ที่ปรึกษาการขาย

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วืทยาศาสตร์สุขภาพ 
ม.ราชภัฏสงขลา
พัทลุง
(บ้านพร้าว, ป่าพะยอม)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแสนสุข
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

พนักงานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

marketing reception

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ระยอง
(้ัั้้้ัเนินพระ, เมือง)

พนง.ออฟฟิศ,เสมียน,แคชเชียร์,สโตร์,พนง.งานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษา-คณิต 
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดยอด, พระนคร)

พนักงานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(ทุ่งพอ, สะบ้าย้อย)

ธุรการ,พนักงานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักณ์วิทยา
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้าน, เมืองสมุทรปรากาน)

พนักงานต้อนรับ

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
บรรหารแจ่มใสวิทยา5
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat