LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานต้อนรับ,เสริฟ

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.โคกโพธิ์
ปัตตานี
(บางโกระ, โคกโพธิ์)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพัน

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ต.ท่ายาง, อ.เมือง)

แคชเชียร์,พนักงานต้อนรับ,เสริฟ์,บาร์น้ำ,PC

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ อำเภอ บางละมุง
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ต้อนรับ,คีย์ข้อมูล

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(นครไชยศรี, ดุสิต)

พนัักงานต้อนรับ,PR,SHIPPING

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

Reception

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
กระบี่
(ปากน้ำ, เมือง)

reception Admin

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
พาณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

คอลเซ็นเตอร์ ต้อนรับ

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

วิศวกรอาหาร,นักวิชาการอาหาร,การตลาด,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ธุรการ

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บุรีรัมย์
(สะแกโพรง, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,ธุรการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(เขาน้อย, สิชล)

พนักงานต้อนรับ พนักงานเสริฟ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
กศน.เชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกตุ, เมือง)

ฝ่ายจัดซื้อ บุคคล พนักงานต้อนรับ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาขาการจัดการ 
เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ฉะเชิงเทรา
(บางกะไห, เมือง)

เลขานุการ ฝ่ายขาย พนักงานต้อนรับ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
( บางกุ้ง, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การตลาด 
sbac สะพานใหม่
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)

พนักงานต้อนรับ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คณิต 
พิมานพิทยาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,พนักงานบัญชี

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาก
(แม่จะเรา, แม่ระมาด)

Secretary,Receptionist,Organizer

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา Socia; Research 
Thammasat University
กรุงเทพมหานคร
(จักรวรรดิ์, สัมพันธวงศ์)

ไกด์ พนักงานต้อนรับ จองตั๋ว

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ธุรการ ความงาม บริการลูกค้า พนักงานต้อนรับ การเงิน บัชชี

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโรนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
(สาวะถี, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat