LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขายประจำสาขา พนักงานต้อนรับ งานบริการลูกค้า

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

เจ้าหน้าที่ธรุการ,พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์

31 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชถัฏนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(จรเข้มาก, ประโคนชัย)

โอ้ปอเรเตอร์ ต้อนรับ แคชเชียร์

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สาธิตมัธยมสถาบันราชภัฎเพชรบุรีฯ
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

เลขานุการ,พนักงานต้อนรับ,พนักงานธนาคาร

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคอก, สองพี่น้อง)

พนักงานต้อนรับ

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

บัญชี , ต้อนรับลูกค้า, ฝ่ายขาย

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ศูนย์การเรียนรู้นครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปงรัชดาภิเษก
พะเยา
(ควร, ปง)

พนักงานเอกสาร พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบริหารการจักการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

ประสานงานต่างประเทศ ต้อนรับ

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานต้อนรับ

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดป่าประดู่
ระยอง
(ท่าประดู่, เมือง)

พนักงานขาย,Call cen ter,การตลาด,พนักงานต้อนรับ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการพิม์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทัพพระยาพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

Reception,customer service ,ธุรการทั่วไป

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

PR ต้อนรับ ผู้ช่วยกุ๊ก

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
(เพชรไพรัช, เมือง)

ต้อนรับ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
สุราษฎร์ธานี
(บางกุ้ง, เมือง)

กัปตัน/พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ศิลป์ศาสตร์ 
สุโขทัยธรรมธิราช
กาญจนบุรี
(ต.ท่ามะขาม, เมือง)

พนง.ต้อนรับ พนง.เสริฟ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางระกำ
พิษณุโลก
(บางระกำ, บางระกำ)

พนักงานต้อนรับ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
University utara malaysia
ยะลา
(เบตง, เบตง)

พนักงาน/พนักงานต้อนรับ/พนักงานทั่วไปที่วุฒิม.6สามารถทำได้

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน.ตำบลท่าทอง
พิษณุโลก
(ท่าทอง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชลบุรี
(ดอนหัวฬ่อ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat