LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานต้อนรับ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
อาเทคระยอง
ระยอง
(ท่าประดู่, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ขี้เหล็ก, แม่แตง)

พนักงานต้อนรับ,รับออเดอร์

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
ม.กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ธุรการ. พนักงานต้อนรับ. เลขา. การเงินและการบัญชี

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา
หนองคาย
(เวียงคุก, เมือง)

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า,พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนในธนาคาร

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
ม.บูรพา
ชลบุรี
(หมอนนาง, พนัสนิคม)

พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,พนักงานชาย อื่นๆ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานต้อนรับ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อังกฤษ-วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวัดป่าประดู่
ระยอง
(บ้านแลง, เมืองระยอง)

พรักงานต่อนรับ พนักงานขาย เลขานุการ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังหฤษ 
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(Anysawari, Bangkgen)

พนักงานขาย-ต้อนรับ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
กำแพงเพชร
(ต.หินดาต, อ.ปางศิลาทอง)

เสิร์ฟ ขายกาแฟ ต้อนรับ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิบูลย์บริหารธูรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

พนักงานต้อนรับ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครนายก
(หินตั้ง, เมือง)

ต้อนรับ แม่บ้าน พนักงานขาย

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
กสน. สูงเนิน
นครราชสีมา
(ขามทะเลสอ, ขามทะเลสอ)

พนักงานต้อนรับ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รรหนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธ์
(หนองกุงศรี, หนองกุงศรี)

พนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/operator/ธุรการ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

พนักงานต้อนรับ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนรังษีวิทยา
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,ประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ขอนแก่น
(พระลับ, เมือง)

receptionist

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฎร์ธานี
(Bo Phut, Koh Samui)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat