LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บัญชี งานบริการ พนักงานต้อนรับค่ะ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยส 
อนุบาลเมืองสตูล
ภูเก็ต
(ป่าตอง, กระทู้)

พนักงานต้อนรับ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูผู้ช่วย,ธุระการ,พนักงานต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ พนักงานร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(ตะพง, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานเสริฟ์,พนักงานต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(สวนใหญ่, บางเขน)

พนักงานต้อนรับลูกค้า พนักงานขาย เลขานุการ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์--คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนนาน้อย
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา จิตยิทยา 
รามคำแหง
สมุทรสาคร
(เกษตรพัฒนา, บ้านแพ้ว)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ อื่นๆ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา การจัดการทั่วไป 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นครปฐม
(หนองปากโลง, เมือง)

แคชเชียร์,พนักงานต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(โพไร่หวาน, เมือง)

ธุรการ, พนักงานต้อนรับ, ฝ่ายบุคคล

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ราชมงคลกรุงเทพ
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

GSA, Reception

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ป่าตาล, ขุนตาล)

แม่บ้าน,พนังงานต้อนรับมพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

พนักงานต้อนรับ,แผนกบุคคล

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุราษฎร์ธานี
(มะเร็ต, เกาะสมุย)

นักวิชาการ พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เกษตรป่าไม้ 
มหวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
พิษณุโลก
(ท่าทอง, เมืองพิษณุโลก)

พนักงานต้อนรับ,รับโทรศัพท์,ปนะชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พัทลุง
(คลองเฉลิม, กงหรา)

พนักงานขาย พนักงานเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานต้อนรับ แคชเชียร์

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมืองขอนแก่น)

พนักงานต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
(จระเข้, หนองเรือ)

พนักงานภาคพื้น,พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน,cargo,customer service

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กำแพงเพชร
(นครชุม, เมือง)

พนักงานต้อนรับ,ประสานงาน

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
Nonghinwittayakom school
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ประชาสัมพันธ์, พนักงานต้อนรับ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat