LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เสมียน พนักงานทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาลหรือนักกายภาพ งานบริการเด็กเสริฟ

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมวัดหนองแขม
นครปฐม
(บางแขม, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล pn 
ธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(, หนองจอก)

ผู้ช่วยพยาบาล ,พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คิศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

ผู้ช่วยพยาบาล/งานเลขา/ธุรการทั่วไป

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยเภสัชกร

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
แพร่
(ห้วยหม้าย, สอง)

ผู้ช่วยพยาบาล

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ผู้ช่วยทางการพยาบาล 
ร.ร รามบริรักษ์ เชียงใหม่
น่าน
(แม่สาคร, เวียงสา)

ผู้ช่วยพยาบาล

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนวิภาวดีบริบาล
นนทบุรี
(ต.โสนลอย, อ.บางบัวทอง)

ผู้ช่วยพยาบาล - ผ่านการฝึกอบรมเจาะเลือด

26 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยโสธร
(ลุมพุก, คำเขื่อนแก้ว)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วังกวาง
ปราจีนบุรี
(เมืองเก่า, กบินทร์บุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล พนักง่านบริการ

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียน สัตหีบวิทยาคม
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล -ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ-คลินิค

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
พณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต. แม่เหี้ยะ, อ. เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย,ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
กระบี่
(คลองยา, อ่าวลึก)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
เชียงใหม่
(เมืองก๋าย, แม่แตง)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ระยองบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(, )

ผู้ช่วยพยาบาล pn

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปวช. สาขา pn 
มหาวิทยาลัยบรมราชชนนีนครพนม (มหาวิทยาลัยนครพนม)
นครพนม
(นางาม, เรณูนคร)

เจ้าหน้าที่คลังสิงค้า ธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาวทยาลัยราชภัฎสงลขา
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
กันทรลักษ์วิทยา
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาลออกหน่วยตรวจสุขภาพ

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
รร. ดารุสสาลาม
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่ง, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat