LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล,แพทย์

27 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
เมรี่เทคโน
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

งานผู้ช่วยพยาบาลหรือประจำตามห้าง

24 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
จันทบุรี
(ตำบลคลองขุด, อำเภอท่าใหม่)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสงษ์ชวลิตกุล
บุรีรัมย์
(ชุมเห็ด, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ

11 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
ชลบุรี
(เสม็ด, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลตามโรงบาลหรือคลีนิค

11 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา จบโรงเรียนบริบาลยันฮี 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
กาญจนบุรี
(ท่ากระดาน, ศรีสวัสดิ์)

ผู้ช่วยพยาบาล pn

10 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รร ปทุมราชวงศา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่ง, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
นครราชสีมา
(ขามเฒ่า, โนนสูง)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ไทย 
โรงเรียนวัง้ฃเหนือวิทยา
สิงห์บุรี
(บ้านหม้อ, พรหมบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ภาษา -สังคม 
โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา
นครราชสีมา
(สีคิ้ว, สีคิ้ว)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา  
ม.พายัพ
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การตลาด 
เชียงรายบริหารธุรกิจ
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ดูแลผู้สูงอายุ

27 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาลna

21 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร อุดมวิทยา
ปทุมธานี
(คลอง3, คลองหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

19 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลำพูน
(ทากาศ, แม่ทา)

ผู้ช่วยพยาบาล, เจ้าหน้าที่เวชทะเบียน

19 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
นครราชสีมา
(จอหอ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยง

18 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวิภาวดีบริบาล
เพชรบุรี
(ทับคาง, เขาย้อย)

นักวิชาการสาธารณสุข , ผู้ช่วยพยาบาล

17 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ระเว, พิบูลมังสาหาร)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา สายศิษย์ภาษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปื)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รร ป่าซาง
เชียงใหม่
(แม่ก๊า, สันป่าตอง)

ผู้ช่วยพยาบาล,งานเกี่ยวกับโรงพยาบาล คลีนิค ,ผู้ช่วยเภสัช(เคยผ่านงานด้านนี้มา3ปี)

11 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat