LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

16 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(กล้วยน้ำไท, คลองเตย)

ผู้ช่วยพยาบาลNa

16 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
ตรัง
(ลิพัง, ปะเหลียน)

ผู้ช่วยพยาบาล คีย์ข้อมุล

15 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา อุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(ท่าพระ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก จบหลักสูตรพนักงานผู่ช่วยพยาบาล

14 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาเอก สาขา  
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลna พนักงานทรีนเมนต์ พนักงานตอนรับ

12 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิลปะ 
เทพศิรินทร์ขอนแก่น
ขอนแก่น
(ต.เมืองเก่า, อ.เมือง)

ธุรการ,ขายกาแฟสด,ผู้ช่วยพยาบาล,(อยากทำแถวเขตลาดกระบัง

11 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช
กรุงเทพมหานคร
(ขุมทอง, ลาดกระบัง)

Reception/Cashier/ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเภสัช

11 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล
ภูเก็ต
(ศรีสุนทร, ถลาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์_คณิต 
รร.โพฒิสารศึกษา
นครสวรรค์
(หูกวาง, บรรพตพิสัย)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
ประจวบคีรีขันธ์
(ชัยเกษม, บางสะพาน)

ทรีดเม้น ผู้ช่วยพยาบาล จัดยา

9 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสวรีย์, บางเขน)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล หรือ พี่เลี้ยงเด็ก

8 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยง

7 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปวช. สาขา หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 
โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัช

7 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, อ.เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
บริหารธุระกิจรักไทย
หนองบัวลำภู
(นาเหล่า, นาวัง)

พนักงาน,การตลาด,พนักงานบริการ,ผู้ช่วยพยาบาล

6 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
เพชรบุรี
(ท่าคอย, ท่ายาง)

ผู้ช่วยเภสัช พนักงานขาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

6 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ เเขนงวิชาอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำพูน
(ก้อ, ลี้)

ผู้ช่วยพยาบาลpn

5 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนบ้านไผ่
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานธนาคาร

5 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ทับปุด, ทับปุด)

ผู้ช่วยพยาบาล (Na)

5 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat