LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

4 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
โรงเรียนบริหารธุระกิจขอนแก่น
ขอนแก่น
(พระยืน, พระยืน)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
(วัดพระยาไกร, บางคอแหลม)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(ดาวคะนอง, ธนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โชคชัยสามัคคี
นครราชสีมา
(ท่าเยี่ยม, โชคชัย)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเซกา
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานขาย/ผู้ช่วยพยาบาล/คีร์ข้อมูล

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
ศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
(หนองโก, กระนวน)

ผู้ช่วยพยาบาลหรืออะไก็ได้ที่มีงาน

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
น่าน
(บ่อแก้ว, นาหมื่น)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รัตนราษฎ์รบำรุง
ราชบุรี
(ปากแรต, บ้านโป่ง)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็ก

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

ผู้ช่วยพยาบาล

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
น่าน
(ริม, ท่าวังผา)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมืองเชียงใหม่)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา  
โรงเรียนเสรีรักษ์ การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ลุมพีนี, ปทุมวัน)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์
พะเยา
(เชียงแรง, ภูซาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ก ฺศ น อำเภอ แม่ริม จ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทราย, สารภี)

ผู้ช่วยพยาบาลPN

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนนครการบริบาล
ลพบุรี
(หลุมข้าว, โคกสำโรง)

คลินิค งานด้านผู้ช่วยพยาบาล

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
ชัยภูมิ
(เทศบาลตำบลบ้านแก้ง, อำเภอภูเขียว)

ผู้ช่วยพยาบาล NA

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
(ต.หนองจะบก, อ.เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัช ทำงานในคลีนิค ประสบการณ์กว่า2ปี

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
พัทลุงพิทยาคม
ภูเก็ต
(ราไวย์, เมือง)

นักวิชาการ ผู้ช่วยพยาบาล งานด้านบริหาร

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาสารคาม
(ดงใหญ่, วาปีปทุม)

สาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
นครราชสีมา
(ตำบล บ้านเก่า, อำเภอ ด่านขุนทด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat