LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา สายสามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ลำพูน
(น้ำดิบ, ป่าซาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร พนาสนวิทยา
สุรินทร์
(อู่โลก, ลำดวน)

ผู้ช่วยพยาบาล

4 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ผู้ช่วยพยาบาล

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา หลักสูตร. ผู้ช่วยพยาบาล 
วทบ. นพรัตน์. วะชิระ
กรุงเทพมหานคร
(พญาไท, สะพานควาย)

เคยเป็นผู้ช้วยพยาบาล

26 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สินภาษา 
โรงเรียนสา
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
นครนายก
(ป่าขะ, บ้านนา)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาลประจำสาขา พระราม2

24 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

23 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเภสัท 
โรงเรียนขอนแก่นเจริญศรีการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล NA

22 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
บุรีรัมย์
(หนองชัยศรี, หนองหงส์)

ผู้ช่วยพยาบาล

22 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า_ต่อผู้ช่วยพยาบาล
พังงา
( บางวัน, คุระบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยลัยเทคโนโลยีนครปฐม
ราชบุรี
(ป่าไก่, ปากท่อ)

ผู้ช่วยพยาบาล

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

พนักงานฝ่ายผลิต - งานผู้ช่วยพยาบาล

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล NA

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
รร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
บุรีรัมย์
(หนองชัยศรี, หนองหงส์)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
รร.ท่าวังผาพิทยาคม
น่าน
(ท่าวังผา, ท่าวังผา)

ผู้ช่วยพยาบาล,ช่วยเหลือคนไข้,งานบริการ

18 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พนักผู้ช่วยพยาบาล

16 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.กีฬาจ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ต.สระแก้ว, ท่าศาลา)

พนักงานทั่วไปม ผู้ช่วยพยาบาล,

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสัตพล
อุดรธานี
(นาดี, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนคณาธิปการบริบาล
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat