LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาลPn

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ
สงขลา
(ฉลุง, หาดใหญ่)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
อุดรธานี
(เพ็ญ, เพ็ญ)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริหารทรัพยากรบุคล 
ปริญญาตรี
กรุงเทพมหานคร
(ลำต้อยติ่ง, )

ผู้ช่วยพยาบาล

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(บ้านแมด, บุณฑริก)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เอกธุระกิจสถานพยาบาล 
วิทยาอาชีวะเลิงนกทา
สกลนคร
(โคภู, ถูพาน)

ผู้ช่วยพยาบาล ,อนามัย,คลินิก,ร้านขายยา,พนักงานทั่วไป,ออฟฟิศ,พนักงานขาย

10 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
อรัญญารักษ์บริบาลกรุงเทพฯ
นราธวาส
(โละจูด, แว้ง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย สังคม 
โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล
อยุธยา
(ต.วังแดง, อ.ท่าเรือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนอังสนาการบริบาล
ตรัง
(บ่อน้ำร้อน, กันตัง)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นครพนม
(นาเลียง, นาแก)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์ 
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์
ปัตตานี
(สะกำ, มายอ)

พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานร้าน/พนักงานฝ่ายผลิต

7 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เวชกิจฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำพูน
(บ้านกลาง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลท่าอิฐ
อุตรดิตถ์
(ม่วงเจ็ดต้น, บ้านโคก)

ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตกรรม,พนังงานขาย ฯลฯ

5 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลเด็ก

4 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
รร.ดิดิษฐ์ราการบริบาล
มหาสารคาม
(ต.วังใหม่, อ.บรบือ)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ร.ร.ปงพัฒนาวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, บางกะปิ)

ธุรการ พนักงานขาย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาม, คลองหลวง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(NA)

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดารุสสาลาม
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat