LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

15 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สมุทรปราการ
(แพรกษา, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข , ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยทัตแพทย์, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานขาย

15 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานขาย

14 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.รหนองวัวซอพิทยาคม
อุดรธานี
(หนองอ้อ, หนองวัวซอ)

ผู้ช่วยพยาบาล

13 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, เขตพญาไท)

พี่เลี้ยงสอนเด็ก ผู้ช่วยพยาบาล

13 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน
มหาสารคาม
(เขวา, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล NA

12 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล พนักงานทรีทเมนต์

12 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

ผู้ช่วยพยาบาลจบการบริบาลมา

12 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บริบาลสุราษฎร์
สุราษฎร์ธานี
(เขานิพันธ์, เวียงสระ)

ผู้ช้วยพยาบาล

12 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น พะเยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
หนองอียอวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(เขตสะพานสูง, )

ผู้ช่วยพยาบาล

9 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา สิทย์-คณิต 
ร.ร สามัคคีพิทยาคม
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
หนองบัวลำภู
(โพธิ์ชัย, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พนักงานผู้ช่วยด้านต่างๆ(เรียนจบบริบาล ผู้ช่วยพยาบาล)

8 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ประทาย
นครราชสีมา
(ประทาย, ประทาย)

ผู้ช่วยพยาบาล

6 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ตรัง
(วังมะปรางเหนือ, วังวิเศษ)

ผู้ช่วยพยาบาล

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
รร. บุรีรัมย์การบริบาล
สมุทรปราการ
(ต. บางเสาธง, อ. บางเสาธง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้ช่วยแพทย์, ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ช่วยสัตวแพทย์, ผู้ช่วยเภสัชกร และผู้ช่วยพยาบาล

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศรีสะเกษ
(เสาธงชัย, กันทรลักษ์)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาลNA

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

5 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษา-สังคม 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
(ชมสะอาด, เมยวดี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat