LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
ลพบุรี
(ชัยบาดาล, ชัยบาดาล)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
รร. โนนเพ็กวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
รร. โนนเพ็กวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเภสัช

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
นครสวรรค์
(วัดไทร, เมืองนครสวรรค์)

ผู้ช่วยพยาบาล

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ขอนแก่น
(ภูเวียง, ภูเวียง)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสีมาบรษ์
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล งานออฟฟิต

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนชุมพรการบริบาล
ระนอง
(บางริ้น, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ป่าติ้ววิทยา
กรุงเทพมหานคร
(, )

ผู้ช่วยพยาบาล Pn

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
พิษณุโลก
(บ้านคลอง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ฝ่ายบุคคล ครูปฐมวัย ผู้ช่วยพยาบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(บึงพะไล, แก้งสนามนาง)

พนักงานคีย์ข้อมูล,ผู้ช่วยพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกหรือห้องคลอด,พนักงานรับโทรศัพท์

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
กศน.บางพลี ตำบลบางโฉลง
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
กศน
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)

ผู้ช่วยพยาบาล , พี่เลี้ยงเด็ก , ดูแลผู้สูงอายุ

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่แตง, แม่แตง)

ผู้ช้วยพยาบาล

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ศิลา, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล/งานเลขา/ธุรการทั่วไป

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนคำวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, พระโขนง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat