LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่เรือ, ธนบุรี)

พนักงานทางโทรศัพย์,พนักงานผู้ช่วยพยาบาล,งานทั่วไป

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานคลินิก ผู้ช่วยแพทย์ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั้วไป 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลในห้องพยาบาลของบริษัท

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา nurse aid 
เอื้อการบริบาล
นครปฐม
(หินมูล, บางเลน)

ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศาสน์สามัคคี
ปัตตานี
(ดอนรัก, หนองจิก)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิยท์คณิต 
โรงเรียนพนาศึกษา
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรสมบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี)

ผู้ช่วยพยาบาล

6 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป 
ร.ร.คิชกูฏวิทยา
จันทบุรี
(จันทเขลม, เขาคิชกูฏ)

ผู้ช่วยพยาบาล,การตลาด,การขาย

4 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

เสมียน พนักงานทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาลหรือนักกายภาพ งานบริการเด็กเสริฟ

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมวัดหนองแขม
นครปฐม
(บางแขม, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล pn 
ธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(, หนองจอก)

ผู้ช่วยพยาบาล ,พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คิศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

ผู้ช่วยพยาบาล/งานเลขา/ธุรการทั่วไป

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยเภสัชกร

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
แพร่
(ห้วยหม้าย, สอง)

ผู้ช่วยพยาบาล

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ผู้ช่วยทางการพยาบาล 
ร.ร รามบริรักษ์ เชียงใหม่
น่าน
(แม่สาคร, เวียงสา)

ผู้ช่วยพยาบาล

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนวิภาวดีบริบาล
นนทบุรี
(ต.โสนลอย, อ.บางบัวทอง)

ผู้ช่วยพยาบาล - ผ่านการฝึกอบรมเจาะเลือด

26 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยโสธร
(ลุมพุก, คำเขื่อนแก้ว)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วังกวาง
ปราจีนบุรี
(เมืองเก่า, กบินทร์บุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat