LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุทนพัฒนา
นครพนม
(ท่าจำปา, ท่าอุเทน)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนสหราษรังสฤษ์
นครพนม
(ท่าจำปา, ท่าอุเทน)

ผู้ช่วยพยาบาล

25 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ฃ่วยพยาบาล 
โรงเรียนชุติญาการพยาบาลและการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ภาษาจีน 
เมืองเชียงราย
เชียงราย
(ป่าซาง, เวียงเชียงรุ้ง)

พนักงานขาย,ผู้ช่วยหมอ,ธุรการ,ผู้ช่วยพยาบาล

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ตาดกลอย, หล่มเก่า)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 2015 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การจัดการ 
สยามธุรกิจในพระอุปถัมป์
กรุงเทพมหานคร
(หลักสอง, บางแค)

ผู่ช่วยพยาบาลประจำโรงงาน/ผช.พยาบาลประจำรพ./ประจำร้านยาในโลตัส

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วษท.มหาสารคาม
มหาสารคาม
(ดงดวน, นาดูน)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
รร.กุดบากพัฒนาศึกษา
สกลนคร
(กุดบาก, กุดบาก)

ผู้ช่วยพยาบาล...พยาบาลเทคนิค..เจ้าหน้าที่สาธารณสุข..ครูผู้ช่วยเด็กอนุบาล เนอเซอนี่..ครูอนามัยโรงเรียน..พนักงานออฟฟิต...

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
รร.บางพลี
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
บางเลนวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ธุรการ พนักงานเสริฟ พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล เฝ้าไข้

11 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
ตรัง
(บางเป้า, กันตัง)

แม่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล

10 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
ระนอง
(ม่วงกลวง, กะเปอร์)

ผู้ช่วยพยาบาลประจะโรงงาน

9 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สุรินทร์
(จอมพระ, จอมพระ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขม, ผู้ช่วยพยาบาล

9 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(คำบง, ห้วยผึ้ง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตกรรม,ร้านขายยา,คลีนิคเสริมความงาน

7 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาล
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

4 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
สุราษฏร์การบริบาล
นครศรีธรรมราช
(ละอาย, ฉวาง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

3 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม3 
มหาไถ่ศึกษาเลย
เลย
(ห้วยบ่ซืน, ปากชม)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลภาษา 
เตรียมอุดมน้อมเกล้า สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(ต.บางกญ้าแพรก, อ.พระประแดง)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ภาษาไทย 
ร.ร.นอนสถานที่จ.ตาก
ตาก
(โป่งแดง, เมืองตาก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat