LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

13 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองชุมแสง
กรุงเทพมหานคร
(นครไชยศรี, ดุสิต)

ูผู้ช่วยพยาบาล

12 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา  
โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
ชลบุรี
(เหมือง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล
ปัตตานี
(บือเระ, สายบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กิ่งอำเภอช้างกลาง
ตรัง
(ทับเที่ยง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เด็กและผู้สูงอายุ 
ร.ร.บ้านสีขาวการบริบาล
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

สาธารณสุข/ผู้ช่วยพยาบาล/คีร์ข้อมูล

10 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ขอนแก่น
(หนองโก, กระนวน)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็ก

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา กสรจัดดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(น้ำแพร่, หางดง)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ชลบุรี
(ต.หนองปรือ, บางละมุง)

ผู้ช่วยพยาบาล

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยขอนแก่นบริหารธุระกิจ
ขอนแก่น
(หนองกุงใหญ่, กระนวน)

ผู้ช่วยพยาบาล

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.ร้อยเอ็ด
เลย
(กกทอง, เมืองเลย)

ผู้ช่วยพยาบาล

4 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
โรงเรียนบริหารธุระกิจขอนแก่น
ขอนแก่น
(พระยืน, พระยืน)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
(วัดพระยาไกร, บางคอแหลม)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(ดาวคะนอง, ธนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โชคชัยสามัคคี
นครราชสีมา
(ท่าเยี่ยม, โชคชัย)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเซกา
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานขาย/ผู้ช่วยพยาบาล/คีร์ข้อมูล

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
ศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
(หนองโก, กระนวน)

ผู้ช่วยพยาบาลหรืออะไก็ได้ที่มีงาน

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
น่าน
(บ่อแก้ว, นาหมื่น)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รัตนราษฎ์รบำรุง
ราชบุรี
(ปากแรต, บ้านโป่ง)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็ก

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

ผู้ช่วยพยาบาล

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
น่าน
(ริม, ท่าวังผา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat