LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงานทรีตเม้นต์

15 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
รร.บ้านหมอพัฒนานุกูล
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

อาจารย์สอนผู้ช่วยพยาบาล

15 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
นนทบุรี
(บางเขน, เมืองนนทบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ตาก
(หนองหลวง, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัช,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล,อาสาสมัครชุมชน,ธุรการ,คีย์ข้อมูลโรงพยาบาล อื่นๆ

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ภูเก็ต
(เชิงทะเล, ถลาง)

ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยพยาบาล

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

พนักงานต้อนรับ,ผู้ช่วยพยาบาล

12 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

เจ้าหน้าที่พยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

11 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สะแกซำ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

10 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การส่งเสริมสุขถาพ 
มหาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมื่อง)

พี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขาย,พนักงานทั่วไป

10 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีนครหาดใหญ่
สงขลา
(ทุ่งพอ, สะบ้าย้อย)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนมหาสวัสดิ์
นนทบุรี
(มหาสวัสดิ์, บางกรวย)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานขาย

9 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พาณิชย์การบัญชี 
รร.รักธรรมบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.สมเด็จ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
เนตรนภาบริรักษ์
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

7 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
(เสือเฒ่า, เชียงยืน)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยง. ธุรการ

7 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน
สุราษฎร์ธานี
(ตลิ่งงาม, เกาะสมุย)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มฺราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
สมุทรสาคร
(โรงเข้, บ้านแพ้ว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat