LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย , ผู้ช่วยพยาบาล

5 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา หลักสูตรพนักงานผุช่วยพยาบาล 
โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์
เพชรบูรณ์
(ปากช่อง, หล่มสัก)

ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานทำทรีตเมนท์

5 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชุมชนน้ำอ้อม
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา
ปทุมธานี
(ต.หน้าไม้, อ.ลาดหลุมเเก้ว)

ผู้ช่วยพยาบาล, พนกงานขาย

4 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสิริยากรการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

ผู้ช่วยพยาบาล

4 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคม 
ร.ร.บ้านสวน จั่นอนุสรณ์
ชลบุรี
(หนองรี, เมืองชลบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

3 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลNA

3 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
นครราชสีมา
(กุดพิมาน, ด่านขุนทด)

ธุรการ พนักงานผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบัญชี

30 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.บางแพปฐมพิทยา
ราชบุรี
(ดอนคา, บางแพ)

ผู้ช่วยพยาบาล

27 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
(ทุ่งลุยลาย, คอนสาร)

ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ

25 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อังกฤษ-ศิลป์ 
โรงเรียนหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
(ต.หัวหิน, อ.หัวหิน)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภชัต,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

24 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
( งิ้วงาม, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

24 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
หาดใหญวิชาการบริบาล
ปัตตานี
(ตะบิ้ง, สายบุรี)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ จ.สระแก้ว
ชลบุรี
(ศรีราชา, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ

22 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อิสลามศึกษา 
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
ปัตตานี
(บางเขา, หนองจิก)

ผู้ช่วยพยาบาลNA

21 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนชะอวด
สุราษฎร์ธานี
(ควนหนองหงษ์, ชะอวด)

ผู้ช่วยพยาบาลPN

20 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนกาญจนบุรีกาญบริบาล
กาญจนบุรี
(ท่าขนุน, ทองผาภูมิ)

ผู้ช่วยพยาบาลNA

20 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช
(ควนหนองหงษ์, ชะอวด)

ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขาย,เป็นต้น

19 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
กศน
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สายอาชีพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
นครพนม
(นาคำ, ศรีสงคราม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat