LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าสาธารณสุข,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขาย

16 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(ชีลอง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
ตรัง
(, อ .นาโยง)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
กาฬสินธ์
(บ่อแก้ว, นาคู)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
การศึกษานอกสถานที่และตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา
ขอนแก่น
(บ้านหัน, โนนศิล)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
พนมทวนชนูปถัมภ์
กาญจนบุรี
(พนมทวน, พนมทวน)

ผู้ช่วยพยาบาล Na

1 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาลNA 
ขุนไกรพิทยาคม
สุโขทัย
(นาขุนไกร, ศรีสำโรง)

ผู้ช่วยพยาบาล

31 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก

28 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนฝึกพนักงานนครราชสีมา
นครราชสีมา
(จอหอ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

28 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์
ตรัง
(ต นาท่ามเหนือ, อ.เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

27 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
ชุมพร
(ตะโก, ทุ่งตะโก)

ุ้ผู้ช่วยพยาบาล

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา แระกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
ตรัง
(ต.วังคีรี, อ.ห้วยยอด)

ผู้ช่วยพยาบาล ดูเเลผู้สูงอายุ

22 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองเเวงวิทยาคม
มุกดาหาร
(หนองสูงใต้, หนองสูง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

19 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาทมวิทยา
บึงกาฬ
(เซกา, เซกา)

พนักงานประจำคลินิค ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานขาย

18 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ปทุมธานี
(บึงน้ำรักษ์, ธัญบุรี)

ธุรการ ,พนักงานขาย,ผู้ช่วยพยาบาล,นักกิจกรรม

18 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
ตรัง
(นาเมืองเพชร, สิเกา)

ผู้ช่วยพยาบาล มีใบประกาศ

16 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยทางการพยาบาล 
รัตนเทวีบริบาล
สกลนคร
(ธาตุเชิงชุม, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลpn , ผู้ช่วยพยาบาล pnออกหน่วย

16 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาสินาลัยปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
(, )

ผู้ช่วยพยาบาล

12 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โชคชัยสามัคคี
นครราชสีมา
(ด่านเกวียน, โชคชัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat