LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

17 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เชียงใหม่
(สันมหาพน, แม่แตง)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริบาลการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 
ร.ร คณาธิปการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(ซอยภูมิจิต พระโขนง, )

ผู้ช่วยพยาบาล/ ผู้ช่วยทันตกรรม/ผู้ช่วยเภสัชกร

13 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
หนองบัวลำภู
(โนนเมือง, นากลาง)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก

13 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา บัญชี 
วัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา สาธารณสุขชุมชน 
วิทยาลัยนครราชสีมา
กาฬสินธ์
(หนองกุงศรี, หนองกุงศรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
รพ.ศิริาช ม.มหิดล
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล หรือ na

9 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน ตำบลทุ่งยาว
ตรัง
(ทุ่งยาว, ปะเหลียน)

ผู้ช่วยพยาบาล

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียน อุเทนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(หิรัญรูจี, ธนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

-ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขาย

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

8 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วย 
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล
ตรัง
(วังมะปรางเหนือ, วังวิเศษ)

ฝ่ายผลิต พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล

6 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วัดรางบัว
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
นครราชสีมา
(หนองยาง, เฉลิมพระเกียรติ)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
นครราชสีมา
(หนองยาง, เฉลิมพระเกียรติ)

ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนธาตุพนม
นครพนม
(หนองสังข์, นาแก)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
นครราชสีมา
(หนองยาง, เฉลิมพระเกียรติ)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
นครราชสีมา
(หนองยาง, เฉลิมพระเกียรติ)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
สกลนคร
(งิ้วด่อน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat