LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 แม่บ้าน ทำความสะอาด พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล และอื่นๆ

17 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร อาโอยาม่า2
สุราษฎร์ธานี
(หน้าเมือง, เกาะสมุย)

ผู้ช่วย แพทย์ ศัลยกรรม ความงาม,ผู้ช่วยพยาบาล

17 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ดูแลคนไข้

17 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
ร.ร.วัดจันทราวาส ศุขประสารราษฎ์
เพชรบุรี
(พุสวรรค์, แก่งกระจาน)

แม่บ้าน ทำความสะอาด พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล และอื่นๆ

16 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร อาโอยาม่า2
สุราษฎร์ธานี
(หน้าเมือง, เกาะสมุย)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รอรัญญารักบริบาล
นครสวรรค์
(จตุจักร, รัชดา)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

16 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ปราสาทเยอ, ไพรบึง)

ผู้ช้วยพยาบาล

15 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบำรุงศาสน์
สงขลา
(สทิ้งหม้อ, สิงหนคร)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ดอนจิก, พิบูลมังสาหาร)

ผู้ช้วยพยาบาล

12 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น พะเยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
ม.เวสเทิร์น
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

ผู้ช้วยพยาบาลคลินิควานิสสา..สาขาอุดร

11 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
ดงกลางพัฒนศึกษา
กาฬสินธ์
(ดงสมบูรณ, ท่าคันโท)

พนักงานขาย การตลาด เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ผู้ช่วยพยาบาล

8 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกษานอกโรงเรียน(กศน)
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

8 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน ตำบลนพรัตน์
ปทุมธานี
(นพรัตน์, หนองเสือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
การศึกษานอกระบบ
นครราชสีมา
(ปากช่อง, ปากช่อง)

ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล

8 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ์
สกลนคร
(ต.ศรีวิชัย, อ.วานรนิวาส)

ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานขาย เสิร์ฟ

7 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ / คณิตย์ / อังกฤษ 
กศน. ธัญบุรี
ปทุมธานี
(ต. ประชาธิปัตย์, อ. ธัญบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล pn

7 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา อังกฤษ-ญี่ปุ่น 
ดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ 
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
(ตลาดใหญ่, ดอยสะเก็ด)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA

6 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัญจาศึกษา
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ชัยภูมิ
(ตำบลช่องสามหมอ, แก้งคร้อ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat