LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา NA/PA 
ร.ร.อุบลราชเวชการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น. จ.นนทบุรี
ชลบุรี
(ต.บึง, ศรีราชา)

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 
รร.หาดใหญ่วิชาการบริบาล
พัทลุง
(ฝาละมี, ปากพะยูน)

ผู้ช่วยพยาบาล

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พื้นฐาน 
ยางชุมน้อยพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
นครศรีธรรมราช
(ร่อนพิบูลย์, ร่อนพิบูลย์)

แคชเชียร์ พนักงานขาย พนักงานเสริฟ แม่บ้าน ผู้ช่วยพยาบาล

18 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
นครราชสีมา
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

17 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนสักงามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

17 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ทั่วไป ไทย-สังคม ศาสนา 
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นครสวรรค์
(ลำพยนต์, ตากฟ้า)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

16 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
อุดรธานี
(ตำบลสามพร้าว, อำเภอเมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แก้งคร้อวิทยา
ชัยภูมิ
(, แก้งคร้อ)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา การโรงเเรม 
โรงเรียน คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ชุมพร
(ต.แม่นางขาว, อ.คุระบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล (NA)

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

ผู้ช่วยพยาบาล งานเอกสาร การจัดการทั่วไป

12 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวน 
รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยแลปx-ray

11 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาลและอื่นๆ

10 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา ปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
มุกดาหาร
(กกตูม, ดงหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
อุดรพิทยานุกูล
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat