LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพยาบาล

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลท่าโขลง๑
ปทุมธานี
(คลองสอง, คลองหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
รร. ฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(แม่สาว, แม่ิอาย)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ,พนักงานขาย

12 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

์อาจารย์สอนผู้ช่วยพยาบาล

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล 
ม.มหิดล
นครสวรรค์
(บางม่วง, บางใหญ่)

ผู้ช่วยพยาบาล NA

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
ม.หาดใหญ่
สงขลา
(คลองหอยโข่ง, คลองหอยโข่ง)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา การพยาบาล 
โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำปาง
(หัวเวียง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(บุคโล, ธนบุรี)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

10 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
กาฬสินธ์
(หนองบัว, หนองกุงศรี)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

9 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
สุรินทร์
(แก, รัตนบุรี)

ที่เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาล

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
ขอนแก่น
(จระเข้, หนองเรือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

6 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
มหาสารคาม
(ศรีสุข, กันทรวิชัย)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
นครราชสีมา
(พันดุง, ขามทะเลสอ)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

4 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านค้อ
อุบลราชธานี
(กองโพน, นาตาล)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

2 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ฝรั่งเศส 
สันกำแพง
เชียงใหม่
(ออนเหนือ, แม่ออน)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร. บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์
กรุงเทพมหานคร
(ถ.นครไชยศรี, ดุสิต)

ผู้ช่วยพยาบาล

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ผู้ช่วยพยาบาล

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษา 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(สันทราย, ฝาง)

ผู้ช่วยพยาบาล na pc พนักงานทั่วไป

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน ปะเหลียน
ตรัง
(-, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร
กาฬสินธ์
(นาตาล, ท่าคันโท)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat