LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานฝ่ายขาย งานผู้ช่วยพยาบาล เสมียนที่ใช้วุฒิม.6 งานดูแลผู้สูงอายุ พนักงานประจำร้านในจังหวัดตรัง

21 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ภาษาไทย 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ตรัง
(บางหมาก, กันตัง)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็กเล็ก

18 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กมลาไสย
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
มหาวิทยาัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมยางสีสุราช
มหาสารคาม
(ยางสีสุราช, ยางสีสุราช)

พนักงานขาย,ผู้ช่วยพยาบาล

15 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
บางขันวิทยา
นครศรีธรรมราช
(, บางขัน)

ผู้ช่วยพยาบาลPN

14 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(จรเข้ใหญ่, บางปลาม้า)

ผู้ช่วยพยาบาล/แคชเชียร์

14 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
(ต. ลาดใหญ่, อ.เมือง)

พนักงานต้อนรับ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยแพทย์

11 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สตึก
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

พนังงานผู้ช่วยพยาบาล

10 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา Nurse Aid 
ผดุงราษฎร์
เชียงราย
(, พิษณุโลก)

ผู้ช่วยพยาบาล

10 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
รร.พานพิทยาคม
เชียงราย
(แม่เย็น, พาน)

ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเภสัชกร

9 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำปาง
(ร่องเคาะ, วังเหนือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

8 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(ศรีสุข, สีชมพู)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

8 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์
อุดรธานี
(หนองหัวคู, บ้านผือ)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน พนัสนิคม
ชลบุรี
(ต.กุฏโง้ง, พนัสนิคม)

ผู้ช่วยพยาบาล

5 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
รร.นาหมื่นพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พนักงานทรีนเม้นท์,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานขาย

5 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา สามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล , ร้านขายยา , คลินิก

5 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
นครปฐม
(กระทุ่มล้ม, สามพราน)

QC QA ผู้ช่วยพยาบาล

4 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ชุมเห็ด, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ชัยภูมิ
(หนองบัวโคก, จัตุรัส)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา พาณิชยกรรม 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คู้ฝั่งเหนือ, หนองจอก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat