หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน
หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล
ค้นหาผู้สมัครงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล กับ เทเลเซลล์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วัดมูลจินดาราม  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (เทพารักษ์, เมืองสมุทรปราการ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
14 ธันวาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 19 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียนเทศบาล1 ทีโอเอ วิทยา  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

บุรีรัมย์ (หนองไทร, นางรอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
11 ธันวาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ม.6 สาขา การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสารภี  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

เชียงใหม่ (ยางเนิ้ง, สารภี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
7 ธันวาคม 2561


ครู พนักงานต้อนรับ ธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล(PN)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.1  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางเมืองใหม่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
5 ธันวาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล, พี่เลี้ยงเด็ก
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทยาลัย​พยาบาล​บรม​ราช​ชนนี​สงขลา​  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

นราธวาส (ละหาร, ยี่งอ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
30 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ภาษา ศิลปะ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองหลวง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
29 พฤศจิกายน 2561


เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
29 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขาย ผู้ช่วยพยาบาล คลีนิก
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 19 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ศิลล์ภาษา โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก, บางกะปิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
22 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปวช. สาขา เครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

น่าน (ศรีภูมิ, ท่าวังผา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
18 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา กศน. ลำทับ  เกรดเฉลี่ย 1.8  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (, โรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
18 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานชงกาแฟ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนบุญวัฒนา  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ภูเก็ต (วิชิต, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
18 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 44 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม.เกษตรกรรมระนอง  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ชุมพร (พะโต๊ะ, พะโต๊ะ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
13 พฤศจิกายน 2561


ธุรการ เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (บ้านสวน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
13 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

ปัตตานี (ยาบี, หนองจิก)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
3 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ผู้ช่วยพยาบาล1ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ขอนแก่น (บ้านฝาง, กระนวน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
31 ตุลาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา รร.ห้วยส้านยาววิทยา  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ท่าไม้, กระทุ่มแบน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
30 ตุลาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปวช. สาขา การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วงศ์สว่าง, บางซื่อ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
24 ตุลาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

นครพนม (รามราช, ท่าอุเทน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
22 ตุลาคม 2561


พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 0 ปี วุฒิ ม.6 สาขา กศน.  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป

หนองคาย (กุดจิก, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
19 ตุลาคม 2561


ผู้ช่วยพยาบาล (NA)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (๘๔๐ ชั่วโมง) โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางโคล่, บางคอแหลม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
18 ตุลาคม 2561
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat