หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาล Na
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลา  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

พัทลุง (หนองธง, ป่าบอน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา เบญจมราชรังสฤษฎิ์  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ฉะเชิงเทรา (บ้านโพธิ์, บ้านโพธิ์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

นราธวาส (ต.แว้ง, อ.แว้ง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล PN
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต เชียงพังพัฒนวิช  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (ประชาธิปไตย, ธัญญบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล,งานอนามัย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ม.6 สาขา โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางมด, ทุ่งครุ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มีนาคม 2562


พนักงานขาย งานขายทั่วไป ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (สะกอม, เทพา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียน ขาณุวิทยา  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

นครสวรรค์ (บางแก้ว, บรรพตพิสัย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
8 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 33 ปี วุฒิ ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ วิทยาลัยเซนหลุยส์  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 10 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

สมุทรสาคร (อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 มีนาคม 2562


พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์_คณิต โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ขอนแก่น (ดินดำ, ภูเวียง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
4 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายผลิต ผู้ช่วยเสริมความงาม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายตรง โรงเรียนท่าสว่างวิทยา  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

สุรินทร์ (ท่าสว่าว, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
2 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์คณิต โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (ดอกไม้, ประเวศ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
1 มีนาคม 2562


ผู้ช่วยพยาบาล,
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 39 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 17 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (สายไหม, สายไหม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
27 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, ห้วยขวาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
23 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานผู้ช่วยพยาบาล กับ เทเลเซลล์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วัดมูลจินดาราม  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (เทพารักษ์, เมืองสมุทรปราการ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
21 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ภาษา ศิลปะ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ม.6 สาขา กศน บำเหน็จณรงค์  เกรดเฉลี่ย 1.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ชัยภูมิ (บ้านขาม, จัตุรัส)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
10 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล ,ผู้ช่วยเหลือคนป่วย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 31 ปี วุฒิ ม.6 สาขา รร.ชะอวดวิทยาคาร  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

นครศรีธรรมราช (ท่าประจะ, ชะอวด)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
9 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองจั่น, บางกะปิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางขุนศรี, บางกอกน้อย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยพยาบาล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 37 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 17 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ต.เชิงเนิน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
2 กุมภาพันธ์ 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat