LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนว่างงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์นราธิวาส
กรุงเทพมหานคร
(แขวงทับยาว, เขตลาดกระบัง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

21 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไทยบริหารธุระกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

18 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา  
ร.ร. ราชินี บรูณะ นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(แสนสุข, เมือง)

ผู้ช่วยแพทย์,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยทันตแพทย์

13 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง
(แจ้ซ้อน, เมืองปาน)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

12 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง

7 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
โรงเรียน ชลบุรี สุขบท
ชลบุรี
(บางปลาสร้อย, เมือง)

พนักงานขาย ,ธุรการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์

3 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นครปฐม
(ทรงคนอง, สามพราน)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

3 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่่จริม
น่าน
(นำ้ปาย, แม่จริม)

ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานขาย

2 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. โพธินิมิตวิทยาคม
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

28 ตุลาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกโรงเรียน เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
(วัชชิระพยาบาล, ดุสิต)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยทันตแพทย์

22 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงสามัคคีวิทยาคม 2
เชียงราย
(จอมหมอกแก้ว, แม่ลาว)

ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาลNA,เฝ้าไข้

14 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา สามัญ, 
โรงเรียนดอนตาลวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์

7 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
University of Camerino
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน กุยบุรีวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
(ดอนยายหนู, กุยบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุข,นักส่งเสริมสุขภาพ,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์

25 กันยายน 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พะเยา
(ฝายกวาง, เชียงคำ)

ผู้ช่วยทันตแพทย์/พยาบาล/พนักงานขาย

24 สิงหาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงศรีเมืองวิทยาคาร
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

22 สิงหาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
สุรินทร์
(ตรึม, ศีขรภูมิ)

แคชเชียร์,ธุรการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์,,โอเปอเรเตอร์

19 สิงหาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา - 
กศน.เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
(สะพาน2, วังทองหลาง)

พนักงานขาย ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยกุ๊ก บาริต้า ต้อนรับ

19 กรกฎาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม
ชลบุรี
(เขาน้อย, พัทยา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 กรกฎาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ทีปังกรวิทยาพัฒน์
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat