LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนว่างงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยทันตแพทย์

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
บำรุงมุสลีมีน
ปัตตานี
(ตะบึ้ง, สายบุรี)

ธุรการ ,ผู้ช่วยทันตแพทย์

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ลำปาง
(บ้านสา, แจ้ห่ม)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทางการแพทย์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป),ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทยํ,พนักงานบุคคล,พนักงานขาย

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(สุวารี, รือเสาะ)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประชาสัมพันธ์

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
หนองชุมแสงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สะพานควาย, สามเสนใน)

ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์,พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,เจ้าหน้าที่สต็อกสินค้่า

2 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(กำแพงเซา, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

19 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา
ชัยภูมิ
(หนองฉิม, เนินสง่า)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้จัดการฝึกหัด

11 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธรณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หนองคาย
(คอกช้าง, สระใคร)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอม 
วิลัยโปลี
กรุงเทพมหานคร
(บางเขน, จัตุจัก)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

22 มกราคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

สาธารณสุข.ผู้ช่วยทันตแพทย์.ผู้ช่วยแพทย์

17 มกราคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น่าน
(ยม, ท่าวังผา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

16 มกราคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปทุมวิไล
ปทุมธานี
(เชียงรากใหญ่, สามโคก)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์นราธิวาส
กรุงเทพมหานคร
(แขวงทับยาว, เขตลาดกระบัง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

21 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไทยบริหารธุระกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

18 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา  
ร.ร. ราชินี บรูณะ นครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(แสนสุข, เมือง)

ผู้ช่วยแพทย์,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยทันตแพทย์

13 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำปาง
(แจ้ซ้อน, เมืองปาน)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

12 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ชาย/หญิง

7 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
โรงเรียน ชลบุรี สุขบท
ชลบุรี
(บางปลาสร้อย, เมือง)

พนักงานขาย ,ธุรการ,ผู้ช่วยทันตแพทย์

3 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นครปฐม
(ทรงคนอง, สามพราน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat