LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนว่างงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ธุรการ/ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานทั่วไป

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ผู้ช่วยทันตแพทย์/พนักงานขาย/พนักงานดูแลแนะนำลูกค้า

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนธาตุพนม
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทย์

6 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาจีน 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยทันตแพทย์

2 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ผักแพววิทยา
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ผู้ช่วยเภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ตรัง
(ห้วยยอด, ห้วยยอด)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(แคน, สนม)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนการกุศลวัดธรรมมาธิปไตย
บึงกาฬ
(น้ำจั้น, เซกา)

พนักงานขาย,ผู้ช่วยทันตแพทย์

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บุญเหลือวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
(โคกสูง, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานแคชเชียร์

23 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

พนักงานขาย Narketing พนักงานให้คำปรึกษาเรื่องความงาม ผู้ช่วยทันตแพทย์

19 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ตามหลักสูตร 
โรงเรียนปงรัชฎาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัค)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

15 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนทเชือกวิทยาสรรพ์
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, พนักงานจัดเรียงสินค้า

12 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงสายบุรีอิสลามวิทยา
นราธวาส
(ปะลุกาสาเมาะ, บาเจาะ)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
มัธยมด่านสำโรง
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัช,เจ้าหน้าที่เวชระเบียง,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล,ธุรการ อื่นๆ

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นราธวาส
(ปะลุกาสาเมาะ, บาเจาะ)

แม่บ้าน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำความสะอาดเครื่องมือ

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
รร เขาสมิงวิทยาคม จ.ตราด
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
ชลบุรี
(ตะคุ, ปักธงชัย)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

21 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
สุรินทร์
(เพี้ยราม, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

19 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
บอสโกพิทักษ์
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

18 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
พิจิตร
(หนองปล้อง, วังทรายพูน)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

18 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
โรงเรียนกันทรารมณ์
ชลบุรี
(ต.ทุ่งสุขลา, อ.ศรีราชา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat