LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาผู้สมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาคนว่างงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทันตแพทย์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยทันตแพทย์

28 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

26 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี 
โรงเรียนพาณิชยการสัตหีบ
ชลบุรี
(ห้วยใหญ่, บางละมุง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

25 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนพิชชาทรบริบาล
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,ครู

25 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เมืองชลพาณิชยการชลบุรี
ชลบุรี
(ทุ่งศุขลา, ศรีราชา)

พนักงานขายทั่วไป,ผู้ช่วยทันตแพทย์

22 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านสัตหีบ
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

การตลาด พนักงานทั่วไป ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบุคคล

17 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
Sakon Nakhon Rajabhat university
ชลบุรี
(Bankao, Pantong)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

13 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านม่วงโป้
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานขาย พนักงานคลีนิก ผู้ช้วยทันตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข

13 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(บ้านกลาง, เมือง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานขาย

4 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อ.บางบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

31 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภูเก็ต
(กระทู้, กระทู้)

ผู้ช่วยทันตแพทย์, แคร์ เชียร์, พนักงานธุระการ

30 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์/การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
(เขาคอก, ประโคนชัย)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

23 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ผู่ช่วยทันตแพทย์

18 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอเมืองชัยนาท
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

16 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ม.เชียงใหม่
น่าน
(จอมพระ, ท่าวังผา)

ธุรการ ทั่วไป คีย์ข้อมูล ผู้ช่วย ทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัช

13 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร .สตรีศรีน่าน
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

10 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อุบลราชธานี
(ค้อทอง, เขื่องใน)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

7 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ธุรกิจสถานพยาบาล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
หองกี่
บุรีรัมย์
(ดอนอะราง, หนองกี่)

ผู้ช่วยแพทย์/ผู้ช่วยทันตแพทย์

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
รามคำแหง
ภูเก็ต
( วิชิต, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat