หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานผู้จัดการ หาคนทำงานผู้จัดการ หาผู้จัดการ

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

MT./Supervisor
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มทร.ศรีวิชัย  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (ทุ่งตำเสา, หาดใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยฯ QA QC Supervisor
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 31 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาการ ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 7 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์แขนงการเมืองและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

สุรินทร์ (ท่าตูม, ท่าตูม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด/Barista
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (สวนหลวง, สวนหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการร้านฝึดหัดร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ นอร์ทกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (สำนักท้อน, บ้านฉาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการร้าน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (หนองสาหร่าย, ปากช่อง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานธุรการ,พนักงานต้อนรับ,ฝ่ายบุคคล, call center,พนักงานออฟฟิศ,ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 7 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการสาขา
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์​วิทยาเขตเพาะช่าง  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

นครปฐม (บางกระทึก, สาพราน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


หัวหน้า หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ม.6 สาขา - โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

นราธวาส (เรียง, รือเสาะ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการฝึกหัด,ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ,กาตลาด,
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางเมือง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการฝึกหัด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเซรามิก ราชภัฏเชียงใหม่  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ลำปาง (ล้อมเเรด, เถิน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ประชาสัมพันธ์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ราชบุรี (คุ้งกระถิน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


หัวหน้างาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 31 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิชาชีพครู หมาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 8 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (บ้านบึง, บ้านบึง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ฝ่ายคัดสรรบุคลากร/หัวหน้าฝ่ายเทรนนิ่ง
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

นครปฐม (นิลเพชร, บางเลน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการร้านอาหาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 8 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป

สุพรรณบุรี (รั้วใหญ่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (ประชาธิปัตย, ธัญบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


พนักงานทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 9 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (สายไหม, สายไหม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ผู้จัดการทั่วไป/ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 34 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ภูเก็ต (วิชิต, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ธุรการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ นอร์ทกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองสาม, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


Housekeeping manager / Asst. Housekeeping manager / Night manager
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 44 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 20 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาทขึ้นไป

ภูเก็ต (ป่าตอง, กะทู้)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat