หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานผู้จัดการ หาคนทำงานผู้จัดการ หาผู้จัดการ

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก สภาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (บ้านโพธ์, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


วิศวกร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 36 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


หัวหน้าฝ่ายผลิต,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

นครสวรรค์ (แสมดำ, บางขุนเทียน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ , งานออฟฟิต
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ เอกไทย ม.รามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางพูด, ปากเกร็ด)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้จัดการ / กราฟิกดีไซน์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

เชียงใหม่ (ช้างม่อย, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ, พนักงานบัญชี, ฝ่ายการเงิน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

นครปฐม (ศรีษะทอง, นครชัยศรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


หัวหน้างาน/ผู้จัดการร้าน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 45 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างอิเลคทรอนิคส์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 20 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (อนุสาวรีย์, บางเขน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้จัดการร้าน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองสาม, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

อทัยธานี (บ้านไร่, Banrai)