LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครงานประชาสัมพันธ์ หาผู้สมัครงานประชาสัมพันธ์ หาพนักงานประชาสัมพันธ์ หาคนทำงานประชาสัมพันธ์ หาคนว่างงานประชาสัมพันธ์ หาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 คีเอทีฟ ประชาสัมพันธ์ ออกแบบเสื่อ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กำแพงเพชร
(หนองคล้า, ไทรงาม)

พนักงานบริการลูกค้า พนักงานการตลาด พนักงานประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชลบุรี
(พานทอง, พานทอง)

ประชาสัมพันธ์,พนักงานหน้าเคาว์เตอร์,ธุรการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
นครสวรรค์
(นครสวรรค์ตก, เมืองนครสวรรค)

พนกงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองแก, หัวหิน)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ครู

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คบ.วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ลูกค้าสัมพันธ์ ,ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า,การตลาด

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

ธุรการ,พนักงานขาย,ลูกค้าสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลพบุรี
( ต.ช่องสาริกา, พัฒนานิคม)

ธุรการทั่วไป,บัญชี,บริการ,ประชาสัมพันธ์,พนักงานขาย,ประสานงานทั่วไป

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(คลองด่าน, บางบ่อ)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบริหารการตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
กรุงเทพมหานคร
( วัดอรุณ, บางกอกใหญ่)

พนักงานขาย, นักวิชาการ​สาธารณ​ะสุข, งานบริการ, ประชาสัมพันธ์​

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสุขภาพ​ชุมชน 
มหาวิทยาลัย​บูรพา​
ระยอง
(, วังจันทร์)

การตลาด ประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ขอนแก่น
(ในเมือง, บ้านไผ่)

ธุรการ,เลขานุการ การตัดการทั่วไป ประชาสัมพันธ์ การตลาด

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา คนิต อังกฤษ 
สาธิตสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มหาสิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พัทลุง
(ปรางหมู่, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา สายสามัญ วิทย์ คณิต 
ร.รเดื่ศรีไพรวัลย์
สกลนคร
(เดื่อศรัคันไชย, วานรนิวาส)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ลพบุรี
(ท่าดินดำ, ชัยบาดาล)

บริการลูกค้า-ลูกค้าสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศ 
มหาลัย รัตนษัณติ
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ปทุมธานร)

ประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
ราชภัฎพนะคร
กรุงเทพมหานคร
(นวลจันทร์, บึงกุ่ม)

ครู พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ทั่วไป งานสาธารณสุข ธุรการ แคชเชียร์ พนักงานประจำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(สระพังลาน, อู่ทอง)

ลูกค้าสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค่)

พนักงานขาย, ธุรการ , ประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat