LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบัญชี ผู้สมัครงานบัญชี หาผู้สมัครงานบัญชี หาพนักงานบัญชี หาคนทำงานบัญชี หาคนว่างงานบัญชี หาเจ้าหน้าที่บัญชี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานธุรการ, แคชเชียร์

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นนทบุรี
(บางรักใหญ่, บางบัวทอง)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
รัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, ห้วยขวาง)

บุคคล-จัดซื้อ-บัญชี-การเงิน

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยสยาม9
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

เจ้าหน้าที่การเงิน บันชี ธนาคาร

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภูเก็ต
(ไม้ขาว, ถลาง)

แคชเชียร์,พนักงานขาย

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ชลบุรี
(ดอนหัวฬ่อ, เมืองชลบุรี)

พนักงานเช็คของ..พนักงานแคชเชียร์

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน 
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
กาฬสินธ์
(นาเชือก, ยางตลาด)

แคชเชียร์

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

บัญชี

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

แคชเชียร์ บาริสต้า

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ท่องเที่ยวโรงแรม 
วิทยาลัยบริหารธุระกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

แคชเชียร์ บาริสต้า

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ท่องเที่ยวโรงแรม 
วิทยาลัยบริหารธุระกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

แคชเชียร์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
จตุรภูมพิทยาคาร
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

การเงิน บัญชี เร่งรัดและติดตามหนี้สิน. การตลาด ธุรการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(สันทราย, เมือง)

แคชเชียร์ พนักงานบริการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

พนักงานบัญชี

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พนักงานการเงิน ธุรการ สินเชื่อ การตลาด ขาย

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุสรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(หัวนา, เดิมบางนางบวช)

พนักงานตรวจสอบภายใน, พนักงานบัญชี

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(สิ, ขุนหาญ)

พนักงานขาย,พนักงานบัญชี

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

แคชเชียร์

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กาญจนบุรี
(หวายเหนียว, ท่ามะกา)

pc , เเคชเชียร์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(พิมลราช, บางบัวทอง)

แคชเชียร์

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
สระยายโสมวิทยา
สุพรรณบุรี
(ดอนมะเกลือ, อู่ทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat