LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูธุรการ/ ครูบรรณารักษ์

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ (บรรณารักษศาสตjavascript:verify_form();ร์และสารสนเทศศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(บ่อแก้ว, นาคู)

เลขานุการ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราชบุรี
(คูบัว, เมือง)

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

22 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ทุ่งไชย, อุทุมพรพิสัย)

บรรณารักษ์

22 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
( แขวงจันเกษม, เขตจตุจักร)

บรรณารักษ์ , พนักงานธุรการ, ประสานงาน

20 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองแก๋ว, หางดง)

บรรณารักษ์

14 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
เลย
(ผานกเค้า, ภูกระดึง)

บริการลูกค้า บรรณารักษ์ ธุรการ งานบุคคล

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ราชบุรี
(โคกหม้อ, เมืองราชบุรี)

พนักงาน PC, พนักงานขาย, บรรณารักษ์

9 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

ครูอนุบาล/บรรณารักษ์

8 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนนครขอนแก่น
ขอนแก่น
(แดงใหญ่, เมือง)

ครูสอนประถม,ครูสอนสังคม,พนักงานธุรการ,บรรณารักษ์,ครูสอนอนุบาล

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลับราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชุมพร
(ปากน้ำ, หลังสวน)

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉะเชิงเทรา
(ท่าตะเกียบ, ท่าตะเกียบ)

ธุรการ บรรณารักษ์ ประสารงาน ประชาสัมพันธื

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
(หนองปากโลง, เมืองนครปฐม)

บรรณารักษ์ , งารเอกสาร

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
พิจิตร
(ทับคล้อ, ทับคล้อ)

เจ้าหน้าศูนย์ข้อมูล/บรรณารักษ์

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บุรีรัมย์
(ห้วยหิน, หนองหงส์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ประชาสัมพนธ์ ดูแลห้องสมุด ดูแลข้อมูล

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารเพื่อการบูรณาการ 
มหาลัยรามคำแหง
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พนักงานขาย, บรรณารักษ์, Marketing

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา International Business Administration 
Chinese Culture University
ลำพูน
(ในเมือง, เมือง)

บรรณารักษ์

25 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(หนองมะค่าโมง, ด่านช้าง)

ประชาสัมพันธ์, บรรณารักษ์, ธุรการ

22 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตันหยงลูโละ, เมือง)

ครูบรรณารักษ์

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(นาเคียน, เมือง)

บรรณารักษ์

18 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat