LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ศาสตร์

1 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

บรรณารักษ์

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงจันเกษม, เขต จตุจักร)

บรรณารักษ์, ครู, เจ้าหน้าห้องสมุด,เจ้าหน้าห้องโสต

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จันเกษม, จตุจักร)

บรรณารักษ์ ครูคอม ธุรการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
(ปากเกร็ค, ปากเกร็ด)

บรรณารักษ์

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ม.ราชภัฎจันทรเกษม
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมืองนนทบุรี)

บรรณารักษ์, ธุรการ, การตลาด, ADMIN

13 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสคร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ทุ่งกระพังโหม, กำแพงแสน)

บรรณารักษ์

9 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
อยุธยา
(กระจิว, ภาชี)

บรรณารักษ์

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(นครหลวง, นครหลวง)

ธุรการ เลขานุการ บรรณารักษ์

2 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(คำแคน, มัญจาคีรี)

ธุรการ,ประสานงาน,ต้อนรับ,บริการลูกค้า,บรรณารักษ์

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

16 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คู้ฝั่งเหนือ, หนองจอก)

พนักงานขาย,งานธนาคาร,งานห้องสมุด,พนักงานเสิร์ฟ

15 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุดรธานี
(โนนสูง, เมือง)

บรรณารักษ์,สารสนเทศ

13 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(หนองบัว, เมือง)

ธุรการ,บรรณารักษ์,ผู้จัดการ,เลขา

11 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุรีรัมย์
(มะเฟือง, พุทไธสง)

บรรณารักษ์, เสมียน,ธุรการ, พนักงานคีย์ข้อมูล ,พนักงานบริการ

8 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

ธุรการ ,ธนาคาร,ผู้ช่วยครัว,บรรณารักษ์

8 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(นิคมสงเคราะห์, เมือง)

บรรณารักษ์,ธุรการ

7 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(รือเสาะออก, รือเสาะ)

ธุรการ,คีย์ข้อมูล,บรรณารักษ์

5 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(แขวงกระทุ่มราย, หนองจอก)

เจ้าหนาทีบรรณารักษ์,ธุรการ,งานด้านบริการ

3 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)

บรรณารักษ์

2 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หัวขวาง, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat