LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บรรณารักษ์ จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล

6 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สุโขทัย
(เขาแก้วศรีสมบูรณ์, ทุ่งเสลี่ยม)

นักสารสนเทศ,บรรณารักษ์

5 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนเพ็ด, ประทาย)

บรรณารักษ์ ธุรการ นักจัดการเอกสาร

4 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กัทรวิชัย)

บรรณารักษ์, งานธุรการ, นักเอกสารสารสนเทศ

4 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชุมพร
(ดอนยาง, ปะทิว)

บรรณารักษ์ ,ธุรการ, อื่นๆ

3 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ(สารสนเทศศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
(ปรุใหญ่, เมือง)

ครูผู้ช่วย, ครูบรรณารักษ์

27 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(ดอนมะเกลือ, อู่ทอง)

บรรณารักษ์, ครูบรรณารักษ์, นักเอกสารสนเทศ

23 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชุมพร
(ท่าแซะ, ท่าแซะ)

ธุรการ,ประสานงาน,ต้อนรับ,บริการลูกค้า,บรรณารักษ์

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

งานธุการ บรรณารักษ์

14 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กระบี่
(พรุเตียว, เขาพนม)

การจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

13 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(ชิงโค, สิงหนคร)

งานธุการ บรรณารักษ์

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กระบี่
(พรุเตียว, เขาพนม)

งานธุการ บรรณารักษ์

8 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กระบี่
(พรุเตียว, เขาพนม)

ครูผู้ช่วย/เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์/พนักงานทั่วไป

5 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(ดอนมะเกลือ, อู่ทอง)

customer service,ธุรการ,บรรณารักษ์

3 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
(บ้านโป่ง, บ้านโป่ง)

ประสานงาน , งานวารสาร , งานห้องสมุด

3 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(เเสมดำ, บางขุนเทียน)

งานธุการ บรรณารักษ์

1 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กระบี่
(พรุเตียว, เขาพนม)

บรรณารักษ์ ,ธุรการ

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(กระเสียว, สามชุก)

ครูศิลปะ พนักงานห้องสมุด

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุราษฎร์ธานี
(ดอนสัก, ดอนสัก)

Customer Service, Secretary, IT, Librarian, English Tutor, HR, Office Worker, Receptionist, Recruitment Consultant, Saleswoman

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เอกสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
(พระปฐมเจดีย์, เมือง)

งานธุรการ,บรรณารักษ์,งานไอที

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครสวรรค์
(ปากน้ำโพ, เมืองฯ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat