LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวืทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ทุ่งหวัง, เมือง)

บรรณารักษ์ ธุรการ

22 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา มนุษศาสตร์ 
ราชภัฏพิบบูลสงคราม
ขอนแก่น
(ไชยสอ, ชุมแพ)

บรรณารักษ์

20 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธ้ญบุรี)

บรรณารักษ์

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สตูล
(ควนโดน, ควนโดน)

บรรณารักษ์

7 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
ไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ครูผู้ช่วย,บรรณารักษ์ห้องสมุด,เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล

5 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศน์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เพชรบุรี
(ต.ชะอำ, อ.ชะอำ)

บรรณารักษ์

31 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปทุมธานี
(คลองสี่, คลองหลวง)

บรรณารักษ์

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

บรรณารักษ์

29 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์และสาระนิเทศศาสตร์ 
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

บรรณารักษ์

28 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ครบุรี, ครบุรี)

บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพาณิชยการหาดใหญ่
สงขลา
(ทุ่งใหญ่, หาดใหญ่)

บรรณารักษ์,พนักงานทั่วไป,พนักงานธนาคาร

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ควนรู, รัตภูมิ)

บรรณารักษ์

24 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปราจีนบุรี
(นาดี, นาดี)

บรรณารักษ์ งานธุรการ งานเอกสาร

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สระบุรี
(หนองจิก, หนองแค)

บรรณารักษ์

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เอกบรรณารักษ์ โทศิลปะ 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

ครูสอนวิชาการงานอาชีพ,บรรณารักษ์

20 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ 
ม. ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูบรรณารักษ์

20 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคพณิชยจำนงค์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

บรรณารักษ์

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปทุมธานี
(บึงสนั่น, ธัญบุรี)

Staff งานอีเว้นท์ , ตากล้องงานอีเว้นท์ , งานอีเว้นท์จัดทัวร์ . ช่างภาพ , ช่างวีดีโอ

18 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
สุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังศึกษา)
เพชรบุรี
(ชะอำ, ชะอำ)

บรรณารักษ์

17 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์ 
จันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat