LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 



บรรณารักษ์, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, พนักงานร้านอาหาร

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พะเยา
(น้ำแวน, เชียงคำ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรการ นักสารสนเทศ บรรณารักษ์ เสมียน

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(ลำแก่น, ท้ายเหมือง)

บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด, พนักงานร้านหนังสือ

31 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอนเปา, แม่วาง)

งานจัดการเอกสาร ธรการ บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์ นักข่าว

30 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

บรรณารักษ์,ธุรการ,ออกรอบ,ไอที

30 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

บรรณารักษ์

29 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัทลุง
(สมหวัง, กงหรา)

บรรณารักษ์ศาสตร์

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(ปทุมวัน, ปทุมวัน)

งานโรงเรียน งานสารสนเทศ ห้องสมุด นักเขียน

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ นักสารสนเทศ บรรณารักษ์

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา อังกฤษ-คอม 
น่านประชาอุทิศ
น่าน
( ต.อวน, อ.ปัว)

บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

18 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปราจีนบุรี
(ท่างาม, เมือง)

บรรณารักษ์

15 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

ครู,ฝ่ายกฏหมาย,บรรณารักษ์

15 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร? 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(วังศาลา, ท่าม่วง)

บรรณารักษ์

13 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

ครูอัตราจ้าง,ธุรการ,บรรณารักษ์,พิสูจน์อักษร,ธุรการคลังสินค้า

12 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(, )

ขับรถ , บรรณารักษ์ , ครู , งานสำนักงาน

12 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางด้วน, ภาษีเจริญ)

บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

ฝ่ายวิชาการ , ครูภาษาไทย , ครูคณิตศาสตร์ , ครูภาษาอังกฤษ , บรรณารักษ์

2 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วารสารศาสตร์ฯ 
ม.ราชภัฏภูเก็ต
นนทบุรี
(bangtalad, pakkred)

HR,บรรณารักษ์,ธุรการ

30 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(บ้านบึง, บ้านบึง)

ครูอัตราจ้าง,ธุรการ,บรรณารักษ์,พิสูจน์อักษร,นักวิชาการ

30 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำปาง
(ลำปางหลวง, เกาะคา)

สารสนเทศศาตร์,บรรณารักษ์

29 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา คอม-ธุรกิจ 
โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat