LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ประชาสัมพันธ์ การตลาด ผู้ช่วยนักวิจัย บรรณารักษ์

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นครราชสีมา
(ขามทะเลสอ, ขามทะเลสอ)

เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร,บรรณารักษ์,ธุรการ

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

บรรณารักษ์

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

บรรณารักษ์

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

บรรณารักษ์ ธุรการ

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

บรรณารักษ์, call center,อาจารย์

6 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา บรรณารักษศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

บรรณารักษ์

5 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(เมืองฝ้าย, หนองหงส์)

บรรณารักษ์

3 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศสาสตร์ 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางด้วน, ภาษีเจริญ)

บรรณารักษ์

3 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์ 
ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
อยุธยา
(ราชคราม, บางไทร)

บรรณารักษ์์ ครู นักสารสนเทศ ธุรการ บริหารงานทั่วไป ออกแบบ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปัตตานี
(ปิตูมุดี, อ.ยะรัง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

บรรณารักษ์์ ,เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ราชภัฎสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(แขวงแสมดำ, บางขุนเทียน)

ห้องสมุด

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางเสาธง, บางเสาธง)

บรรณารักษ์,ออกแบบเว็บไซต์,พัฒนาเว็บไซต์

15 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กระบี่
(ไสไทย, เมือง)

เลขา,ธุรการ,บรรณารักษ์

7 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(โสกนกเต็น, พล)

บรรณารักษ์

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทุกษิณ
สงขลา
(เขาพระ, รัตภูมิ)

พนักงานภาษาเกาหลี,บรรณารักษ์, พิสูจน์อักษร

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด , บรรณารักษ์ , ธุรการ

5 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สตูล
(พิมาน, เมือง)

พนักงานIT,QA,QC,ธุรการ,จัดซื้อ,บรรณารักษ์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศสาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมุทรปราการ
(บางพรียง, บางบ่อ)

บรรณารักษ์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat