LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่เอกสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

8 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครนายก
(นาเริก, พนัสนิคม)

ครู ครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ งานโรงเรียน ธุรการ

7 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา อังกฤษ 
โรงเรียน เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ธุรการ บรรณารักษ์ ฝ่ายบุคคล

3 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สมุทรสาคร
(ท่าเสา, กระทุ่มเเบน)

บรรณารักษ์, บรรณาธิการ, นักเขียน, นักพิสูจน์อักษร, ธุรการ, นักเอกสารสนเทศ, เลขานุการ

19 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

พนักงานสนับสนุน, เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด,งานธุรการ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(โคกสว่าง, พนมไพร)

ธุการ การศึกษา บรรณารักษ์

30 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านดารา, พิชัย)

ครูสอนวงดุริยางค์เครื่องเป่าหรือวงออเครสต้า, ครูสอนทฤษฎีดนตรี, ครูดนตรี, สอนเครื่องมือปฏิบัติ, บรรณารักษ์ดนตรีจัดทำโน้ตดูแลโน้ต

27 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา สังคีตวิจัยและพัฒนา 
ม. ศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

Librarian, Digital Content Management

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสัง, ทุ่งใหญ่)

ครู เจ้าหน้าที่การศึกษา บรรณารักษ์

10 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

บรรณารักษ์,งานร้านหนังสือ

5 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

บรรณารักษ์,ธุรการ

25 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารีกษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ทุ่งขวาง, กำแพงแสน)

บรรณารักษ์

15 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

บรรณารักษ์

12 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(เกาะสะท้อน, ตากใบ)

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

11 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชุมพร
(แม่น้ำ, เกาะสมุย)

ธุรการ,บรรณารักษ์,คีย์ขอมูลเอกสาร,อื่นๆ

8 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(บางปู, ยะหริ่ง)

บรรณารักษ์ , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ

30 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศสาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ธุรการ,ประสานงาน,บรรณารักษ์,ผู้ช่วยผู้จัดการ,การตลาด,

24 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

งานบรรณารักษ์,งานจัดการเอกสาร,ครูบรรณารักษ์

21 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

บรรณารักษ์ฯ, ธุรการ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ท่าพุทรา, คลองขลุง)

งานคิพิการ/ธุรการ/วิชาการ/สังคม(บรรณารักษ์/กฏหมาย/พุทํ๊ธศาสนา

11 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat