LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานภาษาเกาหลี,บรรณารักษ์, พิสูจน์อักษร

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด , บรรณารักษ์ , ธุรการ

5 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สตูล
(พิมาน, เมือง)

พนักงานIT,QA,QC,ธุรการ,จัดซื้อ,บรรณารักษ์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศสาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมุทรปราการ
(บางพรียง, บางบ่อ)

บรรณารักษ์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

บรรณารักษ์

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ห้วยทับทัน, ห้วยทับทัน)

ครูบรรณารักษ์

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภ่ัฎสกลนคร
สมุทรปราการ
(คลองด่าน, บางบ่อ)

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

20 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ/สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

Thai Teacher/Teacher Assistant/Librarian/Receptionist/Tour Operator

17 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครปฐม
(ท่าตำหนัก, นครชัยศรี)

บรรณารักษ์

14 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

บรรณรักษ์,เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,ห้องสมุด

14 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(หนองผือ, จตุรพักตรพิมาน)

บรรณารักษ์

10 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ทำงานเกี่ยวกับหนังสือ จบ บรรณารักษ์

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณรักษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(ต.ทุ่งขมิ้น, นาหม่อม)

ธุรการ,พนักงานบริการลูกค้า,call center,ครูบรรณารักษ์

7 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
กรุงเทพมหานคร
(, บางกอกน้อย)

ธุรการ งานด้านเอกสาร บรรณารักษ์ พิสูจณ์อักษร

3 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครราชสีมา
(ต.หัวทะเล, อ.เมือง)

บรรณารักษ์, พนักงานขาย, พนักงานทั่วไป, นักสารสนเทศ

1 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศประยุกต์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

30 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

28 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษร์ฎธานี
สมุทรปราการ
(-, -)

บรรณารักษ์,ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นครราชสีมา
(ต.หัวทะเล, อ.เมือง)

งานธุรการ,ครูประถามศึกษา,บรรณารักษ์ห้องสมุด

22 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

บรรณารักษ์

19 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat