LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูบรรณารักษ์

15 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
(หนองบ่อ, นาแก)

นักวิชาการ,ครูบรรณารักษ์ ,ครูสอนคีย์บอร์ด, ครูสอนเปียโน ,ครูสอนขิม ,ครูสอนระนาด, ครูสอนภาษาไทย , ,นักวิจัย ,นักดนตรี, นักแสดง ,ครูสอนรำไทย,งานบริการ,ธุรการ,ดีเจ ประสานงาน งานบุคคล นักพิสูจน์อักษร นักเขียน ผู้บริหาร

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

บรรณารักษ์

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หินโคน, จักราข)

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ งานธุรการ admin accout

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณะสารสนเทศศาสตร์ เอกบรรณารักษ์ 
มหาวิทยาลัยอิสเทริ์นเอเชีย
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

นักวิชาการ,ครูบรรณารักษ์ ,ครูสอนคีย์บอร์ด, ครูสอนเปียโน ,ครูสอนขิม ,ครูสอนระนาด, ครูสอนภาษาไทย , ,นักวิจัย ,นักดนตรี, นักแสดง ,ครูสอนรำไทย,งานบริการ,ธุรการ,ดีเจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประสานงาน งานบุคคล

28 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

GraphicDesign,ห้องสมุด,ธุรการ

14 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดม.นอร์ท รังสิต

9 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
นวมราชานุสรณ์
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูบรรณารักษ์, การจัดการเอกสาร, เจ้าหน้าที่ประสานงาน

8 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สระบุรี
(บ้านแก้ง, เฉลิมพระเกียรติ)

บรรณารักษ์,ธุรการ,ผู้จัดการ,นักสารสนเทศ

8 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นครราชสีมา
(ทัพรั้ง, พระทองคำ)

ฝ่ายบุคคล,ธุรการ,บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

7 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรปราการ
(บางจาก, พระประแดง)

บรรณารักษ์,ธุรการ,ครู

5 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ครูบรรณารักษ์

4 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(บองอ, ระแงะ)

บรรณารักษ์ ครู บุคคล ธุรการทั่วไป

14 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

การตลาด ออฟฟิช ออกแบบ ดีไซน์ บรรณาธิการ บรรณารักษ์

14 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
หอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

บรรณารักษ์, ธุรการ, ประชาสัมพันธ์

8 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(ต.แหลมประดู่, บ้านโพธิ์)

ครูบรรณารักษ์,ครูอนุบาล,ครูสอนการงานฯ

6 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กาฬสินธ์
(คำบง, ห้วยผึ้ง)

ธนาคาร งานโรงเรียน บรรณารักษ์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
ชุมพร
(ปากน้ำ, หลังสวน)

ธุรการ บรรณารักษ์ เลขานุการ

3 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ระยอง
(ตาสิทธิ, ปลวกแดง)

บรรณารักษ์ภาคเหนือ

3 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ทั่วไป 
มสธ
แพร่
(ป่าสัก, วังชิ้น)

พนักงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ บรรณารักษ์

26 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กาฬสินธ์
(หนองกุงศรี, หนองกุงศรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat