LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานางแบบ ผู้สมัครงานนางแบบ หาผู้สมัครงานนางแบบ หาพนักงานนางแบบ หาคนทำงานนางแบบ หาคนว่างงานนางแบบ หาเจ้าหน้าที่นางแบบ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ พนักงานฟิตเนส พนักงานขาย บาริสต้า ช่างภาพ นายแบบ

16 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พริตตี้ Pc Pr

13 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พริตตี้บอย

9 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ทุ่งทอง
กาญจนบุรี
(ทุ่งทอง, ท่าม่วง)

พริตตี้

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
มหาสารคาม
(หนองบอน, โกสุมพิสัย)

พริตตี้ , การตลาด

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

การตลาด พริตตี้ sale นักร้อง พิธีกร ถ่ายแบบ ร่ามภาษาอังกฤษ สตาฟ ผู้จัดการด้านการขาย ออแกไนซ์เซอร์ ออกแบบสถานที่

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุระกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

นายแบบ

5 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแสงทองวิทยา
ปัตตานี
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พริตตี้

4 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ)
มหาสารคาม
(โนราษี, บรบือ)

พนักงานต้อนรับ , พนักงานขาย,pretty

10 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

พริตตี้

2 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมธุระกิจ 
โรงเรียนฐานเทคโนโลยีสมุทสาคร
สมุทรสาคร
(ต.ท่าทราย, อ.เมือง)

ประชาสัมพัน สาธารณสุข PRETTY เลขา ธุรการ ประสานงาน

20 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศารตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์
ลพบุรี
(บ้านชี, บ้านหมี่)

พริตตี้ แนะนำสินค้า โชว์ตัว

19 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

pc BA pretty

8 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พนักงานต้อนรับ,นายแบบ

5 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ที่ปรึกษาความงาม พนักงานขาย PC พริตตี้

18 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคโนโลีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

นางแบบ พรีเซ็นรเตอร์

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ส่องแสงวิทยา1997
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

PC MC Pretty พนักงานขาย พนักงานเชียร์สินค้า

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

นายแบบ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(, เมือง)

Ba Pc Mc Pretty

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เรียนทางไปรษณีย์)
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

MC พิธีกร นักแสดง นายแบบ ถ่ายแบบ ถ่ายนูดได้

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นาฏศิลป์โขน 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่สา, แม่ริม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat