LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานางแบบ ผู้สมัครงานนางแบบ หาผู้สมัครงานนางแบบ หาพนักงานนางแบบ หาคนทำงานนางแบบ หาคนว่างงานนางแบบ หาเจ้าหน้าที่นางแบบ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 การตลาด พริตตี้ sale นักร้อง พิธีกร ถ่ายแบบ ร่ามภาษาอังกฤษ สตาฟ ผู้จัดการด้านการขาย ออแกไนซ์เซอร์ ออกแบบสถานที่

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุระกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

นายแบบ

5 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแสงทองวิทยา
ปัตตานี
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พริตตี้

4 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ)
มหาสารคาม
(โนราษี, บรบือ)

พนักงานต้อนรับ , พนักงานขาย,pretty

10 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

พริตตี้

2 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมธุระกิจ 
โรงเรียนฐานเทคโนโลยีสมุทสาคร
สมุทรสาคร
(ต.ท่าทราย, อ.เมือง)

ประชาสัมพัน สาธารณสุข PRETTY เลขา ธุรการ ประสานงาน

20 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศารตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์
ลพบุรี
(บ้านชี, บ้านหมี่)

พริตตี้ แนะนำสินค้า โชว์ตัว

19 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

pc BA pretty

8 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พนักงานต้อนรับ,นายแบบ

5 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ที่ปรึกษาความงาม พนักงานขาย PC พริตตี้

18 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคโนโลีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

นางแบบ พรีเซ็นรเตอร์

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ส่องแสงวิทยา1997
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

PC MC Pretty พนักงานขาย พนักงานเชียร์สินค้า

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

นายแบบ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(, เมือง)

Ba Pc Mc Pretty

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เรียนทางไปรษณีย์)
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

MC พิธีกร นักแสดง นายแบบ ถ่ายแบบ ถ่ายนูดได้

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นาฏศิลป์โขน 
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่สา, แม่ริม)

พนักงานตอนรับ Pr pretty

16 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การขาย 
พณิชยการตั้งตรงจิตร
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

นางงามนางแบบเดินแบบพนีเซนเตอร์สินค้างต่างๆ

5 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ไทยสังคมอังกฤษ 
เทศบาล5วัดหัวป้อมนอก
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมืองสงขลา)

Pretty/mc. Receptionist. เลขานุการ

4 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จักรพงษภูวนารถ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

Pretty

23 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษธุระกิจ 
มหาวิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก
กรุงเทพมหานคร
(ปากน้ำ, เมือง)

pretty pc ba sales mc

29 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง3
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat