LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานางแบบ ผู้สมัครงานนางแบบ หาผู้สมัครงานนางแบบ หาพนักงานนางแบบ หาคนทำงานนางแบบ หาคนว่างงานนางแบบ หาเจ้าหน้าที่นางแบบ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขายสินค้าประจำห้าง ประชาสัมพันธ์ mc พริตตี้

19 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทุ่งหนองขามวิทยา
ลำปาง
(หนองหล่ม, ห้างฉัตร)

พนักงานขาย นางแบบ

8 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
นครราชสีมา
(สำนักตะคร้อ, เทพารักษ์)

พนักงานขาย แดนเซอร์ พริตตี้

4 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร่อนพิูลย์เกียต์วสุนธราภิวฒก์
นครศรีธรรมราช
(ร่อนพิบูลย์, ร่อนพิบูลย์)

PR พีเซ็นเตอร์ นางแบบ

23 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา  
University
กรุงเทพมหานคร
(, )

พริตตี้ขายสินค้า

19 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย
กระบี่
(อ่านาง, เมือง)

พนักงานขาย , พริตตี้

14 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นครปฐม
(ท่าตำหนัก, นครชัยศรี)

พริตตี้ ประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าขอนยาง, กันทรวิชัย)

ครูนาฏศิลป์,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,พริตตี้,แต่งหน้าทำผม

3 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นครราชสีมา
(ชุมพวง, ชุมพวง)

Pretty pc

28 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
รร ศส.นธ
นราธวาส
(มาโมง, สุคิริน)

พริตตี้

14 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(ตำบลบ้านเป็ด, เมือง)

พริตตี้

13 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
คำตากล้าราชประชาสงเคราะ
ขอนแก่น
(ในเมือง, ในเมือง)

พริตตี้,พนักงานขาย

10 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(ทุ่งฝน, ทุ่งฝน)

นักแสดง,นายแบบ เสื้้อผ้า,ผู้ประกาศข่าว,Dj,MC

9 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
รร.หนองคายวิทยาคาร
หนองคาย
(ต.ค่ายบกหวาน, อ.เมือง)

พริตตี้

6 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ดงแดง, จตุรพักตรพิมาน)

พริตตี้

1 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, พิบูลมังสาหาร)

นางแบบ

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาลัยมอทักษิณสงขลา
สงขลา
(ชิงโค, สิงหนคร)

พนักงานขาย PC พริตตี้

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พริตตี้

23 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
กศน หาดใหญ่
สงขลา
(ปากเเตระ, ระโนด)

ครูพละ พนักงานฟิตเนส พนักงานขาย บาริสต้า ช่างภาพ นายแบบ

16 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

พริตตี้ Pc Pr

13 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
กรุงเทพมหานคร
(บางเสาธง, บางเสาธง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat