LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานางแบบ ผู้สมัครงานนางแบบ หาผู้สมัครงานนางแบบ หาพนักงานนางแบบ หาคนทำงานนางแบบ หาคนว่างงานนางแบบ หาเจ้าหน้าที่นางแบบ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นายแบบ

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีภาคใต้เอส้ืสน่
กรุงเทพมหานคร
(, วังทองหลาง)

นายแบบ

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนวีรวัฒน์ดยธิน
สุรินทร์
(ตรวจ, ศรีณรงค์)

นายแบบ

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานขาย , พริตตี้ MC , พนักงานร้านกาแฟ

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาจีน 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

นายแบบ

12 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
ชลบุรี
(คลองตำหรุ, เมือง)

นางแบบพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ผิวขาวใส

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

Mc. Pc. Pretty

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนศรีตรังการบริบาล
ตรัง
(โคกหล่อ, เมือง)

นางแบบ

10 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาตร์ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(จักพงษภูวนารถ)
ปราจีนบุรี
(สะพานหิน, นาดี)

พริตตี้อีเว้น

8 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
พิบูลวิทยาลัย
ชลบุรี
(นาป่า, เมือง)

พริตตี้ , MC , แดนซ์เซอร์

4 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชลบุรี
(บ้านปึก, เมือง)

พริตตี้

2 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(, )

งานขาย การตลาด นายแบบ พนักงานต้อนรับ ฟิตเนสเทรนเนอร์ นายแบบ

29 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางบะมุง)

นายแบบ

27 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คณะรัฐศาสตร์ เอก บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

Pretty MC

27 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งพญาไท, ราชเทวี)

Pretty

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ติกและโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พริตตี้

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม 
ธุรกิจบัณฑิตย์
ปทุมธานี
(หนองสามวัง, หนองเสือ)

พริตตี้,จนทสาสุข,พ.ขาย,ประชาสัมพันธ์,ทั่วไป

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, พิมาย)

pretty Mc pr พนักงานออฟฟิศ การตลาด

6 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา บริหาร/การจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นนทบุรี
(ละหาร, บางบัวทอง)

งานด้านการบริหาร,การจัดการ,วิศวกร,การวางแผน,QC,QA,งานPC,PG,BA,pretty

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉะเชิงเทรา
(ท่าตูม, ศรีมหาโพธิ)

นางแบบโฆษณาผิวขาวใส

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat