LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนองคาย
(เหล่าต่างคำ, โพนพิสัย)

นักวิชาการสาธารณสุข

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สกลนคร
(บ้านโพน, โพนนาแก้ว)

ผู้ช่วยเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุขในโรงงาน,ครูสอนสุขศึกษา

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ศรีสะเกษ
(ตำบลเขิน, อำเภอน้ำเกลี้ยง)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขาย,ผู้ช่วยทันตกรรม,พนักงานแคชเชียร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,พนักงานคีย์ข้อมูล

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(บุฤาษี, เมือง)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล จป. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ธุรการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจิตร
(บางไผง, บางมูลนาก)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(กุดปลาดุก, ชื่นชม)

นักวิชาการสาธารณสุข, อาจารย์

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา  
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

นักวิชาการสาธารณสุข

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานขายยาประจำร้าน,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

นักวิชาการสาธารณสุข

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บ้านเขว้า, บ้านเขว้า)

นักวิชาการสาธารณสุข

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยรายราชภัฎกำแพงเพชร
สุโขทัย
(ต.ไกรกลาง, กงไกรลาศ)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการนักส่งเสริมสุขภาพ , พยาบาลโรงงาน

17 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครสวรรค์
(เกรียงไกร, เมือง)

ธุรการ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสาธารณสุข

16 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภูเก็ต
(เทพกษัตรีย์, ถลาง)

นักวิชาการสาธารณสุข

15 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช ประสานงาน พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

13 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

นักวิชาการสาธารณสุข

13 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นนทบุรี
(ขัวับางเขน, เมือง)

พยาบาลในโรงงาน,ธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข

2 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(วังตะเคียน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat