LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน นักวิชาการสาธารณสุข

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
ลำปาง
(พระบาท, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ประสานงาน พนักงานสาธารณสุข

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ,ธุรการ

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

พนักงานห้องยา เจ้าพนักงานวาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเหลือคนไข้

15 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุโขทัย
(ตลิ่งชัน, บ้านด่านลานหอย)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักวิชาการสาธารณสุข , ISO14001 , HIA / EIA

13 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยบูรพา
พิจิตร
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,นักวิชาการสาธารณสุข,นักสาธารณสุข

12 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
แพร่
(น้ำช้ำ, สูงเม่น)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข

12 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ม่วงยาย, เวียงแก่น)

ธุรการ,เวชทะเบียน,นักวิชาการสาธารณสุข

11 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(ท่าศาลา, มัญจาคีรี)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,พนักงานทั่วไป เป็นต้น

10 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(น้ำหมาน, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

9 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ลำปาง
(บ้านแหง, งาว)

นักวิชาการ​สาธารณสุข​

7 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา​และพฤติกรรม​สุขภาพ​ 
มหาวิทยาลัย​บูรพา​
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

7 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคาร กรุงเทพ
ชลบุรี
(หนองไผ่แก้ว, บ้านบึง)

นักวิชาการสาธารณสุข

7 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(บ้านแม, สันป่าตอง)

นักวิชาการสาธารณสุข

7 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กาญจนบุรี
(บ้านเหนือ, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,จป.โรงงาน,ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

2 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
นครสวรรค์
(บางมะฝ่อ, โกรกพระ)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,พนักงานสิ่งแวดล้อม,สาธารณสุขศาสตร์

27 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ลำพูน
(อุโมงค์, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข/ธุรการ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ขนงพระ, ปากช่อง)

นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่ จป, เจ้าหน้าที่ธุรการ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(บ้านดู่, นาโพธิ์)

ธุรการ,เสมียน,นักวิชาการสาธารณสุข,อื่นๆ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
(โพธิ์กลาง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัชเชียงราย
พะเยา
(บ้านถ้ำ, ดอกคำใต้)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat