LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,นักวิชาการสาธารณสุข, ที่ปรึกษาด้านสุขภาพ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(ตำบลหมากแข้ง, อำเภอเมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงาน เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

นักวิชาการสาธารณสุข

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(กุดชุมแสง, หนองบัวแดง)

นักเคมี,นักวิชาการสาธารณสุข,จนท.สิ่งแวดล้อม

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(ขวาว, เสลภูมิ)

นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สันทราย, พร้าว)

พนักงานทั่วไป,ธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บ่อใหญ่, บรบือ)

นักวิชาการสาธารณสุข,เวชระเบียน,ผู้ช่วยฝึกหัด,พนักงานขาย

14 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นครนายก
(ปากพลี, ปากพลี)

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานธุรการ พนักงานขาย

11 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(บึงพะไล, แก้งสนามนาง)

นักวิชาการสาธารณสุข

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

นักวิชาการสาธารณสุข

8 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลับนเรศวร
เพชรบูรณ์
(วังศาล, วังโป่ง)

นักวิชาการสาธารณสุข/ผู้ช่วยทั่วไป/พนักงานทั่วไป

8 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา
(คลองหลวงแพ่ง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,คลีนิค

4 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

การตลาด นักวิชาการ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

นักวิชาการสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วย

30 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
(พลับพลา, เชียงขวัญ)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,พนักงานขาย,พนักงานออฟฟิศ

30 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณรณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงดอกไม้, เขตประเวศ)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัชกร,เจ้าหน้าที่Admittion,พนักงานบัญชี,พนักงานประจำเคาน์เตอร์ของธนาคาร

27 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ท่าขุนราม, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุขประโรงพยาบาล/คลีนิก,นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงงาน,เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงงาน

24 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาฬสินธ์
(เจ้าท่า, กมลาไสย)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้จัดการสาขา,ที่ปรึกษาความงาม,พนักงานขาย,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยเภสัช

24 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.วงษ์ชวลิตกุล
บุรีรัมย์
(บ้านยาง, พุทไธสง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat