LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข/ งานสาธารณสุข /งานราชการ

30 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งเเวดล้อมเละอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมืองนนทบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยผู้ลจัดการ

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(หนองแวง, ละหานทราย)

ครูอนุบาล นักวิชาการสาธารณสุข

28 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุรีรัมย์
(บ้านดู่, นาโพธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

27 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารรสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานธุรการ,ประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นครราชสีมา
(-, ห้วยแถลง)

ผู้ช่วยเภสัช,นักวิชาการสาธารณสุข

24 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
นราธวาส
(กะลุวอเหนือ, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข นักส่งเสริมสุขภาพ นักสุขศึกษา ผู้ช่วยเเพทย์

24 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(พนมไพร, พนมไพร)

ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าหน้าที่ประเมินค่ารักษา นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล

21 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นครศรีธรรมราช
(นาเคียน, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยเภสัช

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
(วัง, ท่าชนะ)

นักวิชาการสาธารณสุข,.พนักงานดูแลผู้สูงอายุ-ป่วย,

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
ชัยภูมิ
(ผักปัง, ผักปังภูเขียว)

นักวิชาการสาธารณสุข/พนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเภสัช/เจ้าหน้าทีคลังยา/พนักงานขาย/ผู้ช่วยแพทย์/ผู้ช่วยพยาบาล

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภูเก็ต
(วิชิต, ้เมือง)

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการสาธารณสุข,เวชระเบียน,พนักงานขาย,การตลาด

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
หนองบัวลำภู
(บ้านโคก, สุวรรณคูหา)

นักวิชาการสาธารณสุข

17 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(สูงเนิน, สูงเนิน)

นักวิชาการสาธารณสุข ,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยทันตกรรม,ครูพี่เลี้ยงอนุบาล,ธุรการ

16 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นครศรีธรรมราช
(ควนกรด, ทุ่งสง)

นักวิชาการสาธารณสุข

15 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มรภ.เพชรบุรี
สระบุรี
(ห้วยแห้ง, แก่งคอย)

ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัช,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล,อาสาสมัครชุมชน,ธุรการ,คีย์ข้อมูลโรงพยาบาล อื่นๆ

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ภูเก็ต
(เชิงทะเล, ถลาง)

พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข งานธุรการ

12 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(ท่ากระดาน, สนามชัยเขต)

นักวิชาการสาธารณสุข , marketing , customer service

12 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอนแก่น
(Nongphai, Chumphae)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,

11 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สุพรรณบุรี
(ทัพหลวง, หนองหฯ้าไซ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat