LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขาย

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สระบุรี
(หนองปลาหมอ, หนองแค)

นักวิชาการสาธารณสุข หรือ งานตำแหน่งอะไรก็ได้

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การส่งเสริมสุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจัาพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,เวชระเบียน,นักวิชาการสาธารณสุข,

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(ท่าสะอาด, เซกา)

นักวิชาการส่าธารณสุข. ผู้ช่วยเภสัช เจ้าหน้าที่ห้องยา

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรฺ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(หนองหงส์, ทุ่งสง)

นักวิชาการสาธารณสุข,งานบริการ,งานออกแบบและงานอื่นๆ เป็นต้น

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ยะลา
(ต.บุดี, อ.เมือง)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นครพนม
(พิมาน, นาแก)

จป.วิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(บ้านเม็ง, หนองเรือ)

นักวิชาการสาธารณสุข

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลันราชภัฎสุราษฏร์ธานี
สงขลา
(ทุ่งพอ, สะบ้าย้อย)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(หนองเรือ, หนองเรือ)

นักวิชาการสาธารณสุข

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
กาญจนบุรี
(รางหวาย, พนมทวน)

นักวิชาการสาธารณสุข

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารธสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(แม่ข่า, ฝาง)

นักวิชาการสาธารณสุข

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร? 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(ต.ท่ากระดาน, อ.สนามชัยเขต)

พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยเภสัสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข จป.วิชาชีพ นักโภชนาการ

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

งานธุรการ, จัดซื้อ ,จป.วิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชลบุรี
(ดอนหัวฬ่อ, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
บึงกาฬ
(โพธิ์หมากแข้ง, บึงโขงหลง)

นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัช, ผู้ช่วยแพทย์, ธุรการ, ผู้จัดการฝึกหัส, งานบริการและประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อุดรธานี
(โนนสูง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,officer,ธุรการ

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ราชภัฎราชนครินทร์
ชลบุรี
( นาปา, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข และงานอื่นๆทั่วไป

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กาฬสินธ์
(ดงสมบูรณ์, ท่าคันโท)

นักวิชาการสาธารณสุข

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครพนม
(ท่าอุเทน, ท่าอุเทน)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงงานขาย,

18 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนรัง, ชุมพวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat