LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานทั้วไป ,ธุรการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นครสวรรค์
(หนองปลิง, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสาธารณสุข,นักสุขาภิบาล,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
แพร่
(ต.บ้านถิ่น, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,EHS(Environmental health and Safety)

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา
(สว่างอารมณ์, ดอกคำใต้)

นักวิชาการสาธารณสุข,นักส่งเสริมสุขภาพ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(เชียงรากน้อย, บางปะอิน)

นักวิชาการสาธารณสุข

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(กองแขก, แม่แจ่ม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักวิชาการสาธารณสุข , ISO14001 , HIA / EIA

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

เวชสถิติ,เวชระเบียน,ลูกค้าสัมพัธ์,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยเภสัช ,นักวิชาการสาธารณสุข

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
(คูขาด, คง)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

19 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(วังหิน, โนนแดง)

ผู้จัดการฝึกหัด,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เชียงราย
(ป่าก่อดำ, แม่ลาว)

จป. นักวิชาการสาธารณสุข

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย
ลำพูน
(ทาสบเส้า, แม่ทา)

พนักงานขายทางโทรศัพท์ ,นักวิชาการสาธารณสุข

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(องค์พระ, ด่านช้าง)

งานที่เกี่ยวกับสุขภาพและการบริการ,นักวิชาการสาธารณสุข

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรปราการ
( ท้ายบ้าน, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,นักส่งเสริมสุขภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทลัยราชภัฏนครปฐม
สมุทรสาคร
(หนองบัว, บ้านแพ้ว)

นักวิชาการสาธารณสุข

11 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงรายย
กรุงเทพมหานคร
(เจ็ะเห, ตากใบ)

นักวิชาการสาธารณสุข,งานส่งเสริมสุขภาพ,

10 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองบัวศาลา, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ,การตลาด ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

7 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วังเหนือวิทยา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานทั่วไป

6 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(หนองเขียด, ชุมแพ)

นักวิชาการสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

6 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์(อนามันชุมชน) 
มหาวิทยาลัยพะเยา
นครสวรรค์
(ตากฟ้า, ตากฟ้า)

นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ,นักโภชนาการ ,นักวิเคราะห์แผนนโยบาย

4 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา
(ทุ่งกล้วย, ภูซาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat