LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตาก
(สามเงา, สามเงา)

นักวิชาการสาธารณสุข

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(กุดชุมแสง, หนองบัวแดง)

พนักงานขาย , พนักงานต้อนรับ ,พนักงาน Call Center สายการบิน ,นักวิชาการสาธารณสุข

12 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์/สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

นักวิชาการสาธารณสุข

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยแพทย์,พนักงานขาย,การตลาด,ผู้จัดการ

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครศรีธรรมราช
(นาหมอบุญ, จุฬาภรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

นักวิชาการสาธารณสุข / ธุรการ

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ไร่ส้ม, เมือง)

ธุรการ, เลขาฯ, ผู้จัดการ, นักวิชาการสาธารณสุข, เสมียน, พนักงานออฟฟิศ

10 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
น่าน
(วรนคร, ปัว)

เจ้าหน้าที่ธนาคาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข

9 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งปรัง, สิชล)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช

9 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ดอนสัก, ดอนสัก)

นักวิชาการสาธารณสุข

9 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เพชรบูรณ์
(พุเตย, วิเชียรบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุข , งานประชาสัมพันธ์

8 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
พิษณุโลก
(บึงกอก, บางระกำ)

นักวิชาการด้านสาธารณสุข

8 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขี้เหล็ก, เมือง)

ประชาสัมพัรธ์,นักวิชาการสาธารณสุข

8 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิจิตร
(ทุ่งใหญ่, โพธิ์ประทับช้าง)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

7 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มุกดาหาร
(บ้านค้อ, คำชะอี)

นักวิชาการสาธารณสุข

6 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

นักวิชาการสาธารณสุข,จป.วิชาชีพ,งานธุรการ,ประชาสัมพันธ์,คีร์ข้อมูล

5 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)

นักวิชาการสาธารณสุข

3 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
บุรีรัมย์
(หัวฝาย, แคนดง)

นักโภชนาการ,นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

1 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นครราชสีมา
(กุดจอก, บัวใหญ่)

นักวิชาการสาธารณสุข

1 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ช้างทอง, เฉลิมพระเกียรติ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat