LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จป.วิชาชีพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลและอื่นๆ

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
น่าน
(ศิลาแลง, ปัว)

นักวิชาการสาธารณสุข , เสมียน ,ประชาสัมพันธ์และเวชระเบียน

16 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สงขลา
(เทพา, เทพา)

ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,ธุรการ,พนักงาน

14 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งสะโตก, สันป่าตอง)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ,พยาบาลประจำโรงงาน,ธุรการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ

12 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บุรีรัมย์
(บ้านคู, นาโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ , ธุรการ , พยาบาลโรงงาน , นักวิชาการสาธารณสุข

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หนองบัวลำภู
(นากอก, ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช

5 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.ทักษิณ
พัทลุง
(เกาะเต่า, ป่าพะยอม)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานคลีนิค

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ค้อน้อย, สำโรง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(โนนอุดม, ชุมแพ)

นักวิชาการสาธารณสุข

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระนอง
(น้ำจืด, กระบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุข

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ผู้ช่วยกุ๊ก .นักวิชาการสาธารณสุข. ผู้ช่วยสัตวแพทย์. ผู้ช่วยทันตแพทย์.และต่างๆ

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
เกษตรศาสตร์
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

พนักงานบริการลูกค้า,พนักงานขาย,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานให้คำปรึกษา

27 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตาเกา, น้ำขุ่น)

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย

25 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(เมือง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนองคาย
(เหล่าต่างคำ, โพนพิสัย)

นักวิชาการสาธารณสุข

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สกลนคร
(บ้านโพน, โพนนาแก้ว)

ผู้ช่วยเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุขในโรงงาน,ครูสอนสุขศึกษา

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ศรีสะเกษ
(ตำบลเขิน, อำเภอน้ำเกลี้ยง)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขาย,ผู้ช่วยทันตกรรม,พนักงานแคชเชียร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,พนักงานคีย์ข้อมูล

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(บุฤาษี, เมือง)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล จป. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ธุรการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจิตร
(บางไผง, บางมูลนาก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat