LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นครราชสีมา
(แก้งสนามนาง, แก้งสนามนาง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการสาธารณสุข

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัสเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัชกร,เจ้าหน้าที่ประจำคลินิค

28 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนยอ, ชุมพวง)

นักวิชาการสาธารณสุข

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(ทรายมูล, น้ำพอง)

นักวิชาการสาธารณสุข

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พัทลุง
(หนองธง, ป่าบอน)

นักวิชาการสาธารณสุข

26 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สตูล
(ควนสตอ, ควนโดน)

นักวิชาการสาธารณสุข, พนักงานสาธารณสุข, ประชาสัมพันธ์, พนักงานต้อนรับ เป็นต้น

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(พิงพวย, ศรีรัตนะ)

นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลโรงงาน,ครูมัธยม

23 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กาฬสินธ์
(ลำชี, ฆ้องชัย)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,นักวิชาการสาธารณสุข

22 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สตูล
(พิมาน, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,งานธุรการ,พนักงานขาย

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมืองคนศรีธรรมราช)

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Qa. Qc

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

นักวิชาการสาธารณสุข

14 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์อนามัยชุมชน 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองสิบ, หนองจอก)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานทั่วไป

12 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(เชิงคีรี, ศรีสาคร)

PR,ครูผู้ช่วยสอน,ผู้จัดการทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตำบลโนนสวาง, กุดข้าวปุ้น)

นักวิชาการสาธารณสุข

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศรีสะเกษ
(กำแพง, อุทุมพรพิสัย)

นักวิชาการสาธารณสุข ,ลูกค้าสัมพันธ์, การเงิน

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยบูรพา
เพชรบูรณ์
(ศรีเทพ, ศรีเทพ)

คีร์ข้อมล,นักวิชาการสาธารณสุข,ธุรการต่างๆ,ทำงานในบริษัท,ทำงานในห้าง,ในอ.เมืองฉะเชิงเทรา

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,งานด้านบริการและสุขภาพ

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
นครนายก
(คลองใหญ่, องครักษ์)

นักวิชาการสาธารณสุข,ธุรการ

9 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองตะไก้, สูงเนิน)

นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานช่วยการพยาบาล งานโรงพยาบาล คลินิก

8 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชุมพร
(ท่าข้าม, ท่าแซะ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat