LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 



เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, จป., นักวิชาการสาธารณสุข

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
(มะเกลือเก่า, สูงเนิน)

Safety Officer, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, นักมวลชนสัมพันธ์, นักวิทยาศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ระยอง
(ทุ่งควายกิน, แกลง)

นักวิชาการสาธารณสุข

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานขาย , ที่ปรึกษาสุขภาพและความงาม , ธุรการ , นักวิชาการสาธารณสุข

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วท.บ. วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ศิลา, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ธุรการ,เสมียน,นักวิชาการสาธารณสุข,อื่นๆ

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
(โพธิ์กลาง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

5 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ,ธุรการ

5 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

จป.วิชาชีพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลและอื่นๆ

5 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
น่าน
(ศิลาแลง, ปัว)

จป.วิชาชีป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อง,อาจารย์วิทยาศาสตร์,งานสิ่งแวดล้อม

3 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สุราษฎร์ธานี
(ตะปาน, พุนพิน)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ธุรการ เสมียน

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

ที่ปรึกษาด้านความงาม. ผู้ช่วยแพทย์. นักวิชาการสาธารณสุข

27 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรุงเทพมหานคร
(เสรี8, สวนหลวง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสาธารณสุข,อื่นๆ

26 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บึงกาฬ
(ไคสี, เมืองบึงกาฬ)

นักวิชาการสาธารณสุข , เสมียน ,ประชาสัมพันธ์และเวชระเบียน

16 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สงขลา
(เทพา, เทพา)

ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข,ธุรการ,พนักงาน

14 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งสะโตก, สันป่าตอง)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ,พยาบาลประจำโรงงาน,ธุรการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ

12 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บุรีรัมย์
(บ้านคู, นาโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ , ธุรการ , พยาบาลโรงงาน , นักวิชาการสาธารณสุข

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หนองบัวลำภู
(นากอก, ศรีบุญเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช

5 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.ทักษิณ
พัทลุง
(เกาะเต่า, ป่าพะยอม)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,พนักงานคลีนิค

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ค้อน้อย, สำโรง)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat