LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานักวิชาการสาธารณสุข ผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาผู้สมัครงานนักวิชาการสาธารณสุข หาพนักงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนทำงานนักวิชาการสาธารณสุข หาคนว่างงานนักวิชาการสาธารณสุข หาเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุข

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานต้อนรับ ธุรการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(เชิงทะเล, ถลาง)

นักวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ฉะเชิงเทรา
(พิมพา, บางปะกง)

นักวิชาการสาธารณสุข

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
วิทยาลัยทองสุข
เชียงราย
(ท่าโพธิ์, เมือง)

นักวิชาการศาธารณสุข

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

นักวิชาการสาธารณสุข,งานโรงพยาบาล,งานธุรการ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโยโลยีพนมวันท์
นครราชสีมา
(จอหอ, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทางการแพทย์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป),ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, การพยาบาลเบื้องต้น, นักวิชาการสาธารณสุข

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(คลองตะเกรา, ท่าตะเกียบ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสาธารณสุข

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
วิทยาลัยทองสุข
สุโขทัย
(ป่างิ้ว, ศรีสัชนาลัย)

นักวิชาการสาธารณสุข,จป.วิชาชีพ,พนักงานขาย

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
(ชานุมาน, ชานุมาน)

นักวิชาการสาธารณสุข,ประชาสัมพันธ์,พยาบาลโรงงาน

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุดรธานี
(กลางใหญ่, บ้านผือ)

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/จป./เจ้าหน้าที่ประจำห้องแลป/พนักงานขาย

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(เขาพังไกร, หัวไทร)

นักวิชาการสาธารณสุข

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

นักวิชาการสาธารณสุข

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชลบุรี
(บ้านบึง, บ้านบึง)

นักวิชาการสาธารณสุข

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตาก
(สามเงา, สามเงา)

พนักงานบริการลูกค้า,พนักงานขาย,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานให้คำปรึกษา

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตาเกา, น้ำขุ่น)

นักวิชาการสาธารณสุข

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(กุดชุมแสง, หนองบัวแดง)

พนักงานขาย , พนักงานต้อนรับ ,พนักงาน Call Center สายการบิน ,นักวิชาการสาธารณสุข

12 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์/สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

นักวิชาการสาธารณสุข

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยแพทย์,พนักงานขาย,การตลาด,ผู้จัดการ

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครศรีธรรมราช
(นาหมอบุญ, จุฬาภรณ์)

นักวิชาการสาธารณสุข

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat