LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานวดแผนไทย ผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาพนักงานนวดแผนไทย หาคนทำงานนวดแผนไทย หาคนว่างงานนวดแผนไทย หาเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ความงาม คลีนิก สปา

28 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสระประทุม
กรุงเทพมหานคร
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

พนักงานนวดหน้านวดตัว

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, ภาษีเจริญ)

พนักงานนวด ทรีตเม้นท์

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.ร บ้านท่าสะแก
พิษณุโลก
(บ้านคลอง, เมือง)

สปารีเซฟชั่น

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.วงษ์ชวลิตกุล
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

นวด

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี 
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(บางจาด, ขตพระโขนง)

นวด สปา

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
น้ำสวยวิทยา
หนองคาย
(ปะโค, เมือง)

พนักงานทรีทเม้นท์หน้า สปา

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบรบือ
ร้อยเอ็ด
(สีแก้ว, เมือง)

รับโทรศัพท์. งานสปานวดหน้านวดตัว

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, จอมทอง)

พนักงานต้อนรับ.พนักงานขาย.พนักงานสปา

18 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
สมุทรปราการ
(บ้านระกาศ, บางบ่อ)

พนักงานบริการ ที่ปรึกษาความงาม ฟิตเนส สปา

14 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อุตสหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(ป่าป้อง, ดอยสะเก็ด)

พนักงานนวด

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร วัดกก
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานนวดทรีดเม้น

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมืองพิษณุโลก)

นวดสปา

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อาการและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

พนักงานนวด

12 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา พานิชยกรรมการบัญชี 
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชลบุรี
(มาบโป่ง, เมือง)

นวดสปา

10 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เตียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

เกี่ยวกับด้านความงาม ทำทรีทเม้นท์ นวดหน้า

9 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขายมือถือ,พนักงานร้านสปา,พนักงานชงกาแฟ&ปั่นน้ำผลไม้

9 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิคส์ 
ว.เทคนิคสุราษฏร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

ผู้ช่วยเภสัช,สปา,ที่ปรึกษาความงาม,ธุรการ,นักวิชาการ

8 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การแพทยืแผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชลบุรี
(หนองกะขะ, พานทอง)

อาหาร แม่บ้าน นวดสปา

8 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชนจำปี
อุดรธานี
(จำปี, ศีรธาตุ)

พนักงานประชาสัมพันธ์ PR Beauty Service ประจำสปาชา สาขาเดอะมอลล์บางแค

8 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ 
ก.ศ.น.บางบอน
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat