LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานวดแผนไทย ผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาพนักงานนวดแผนไทย หาคนทำงานนวดแผนไทย หาคนว่างงานนวดแผนไทย หาเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 สปา นวดตัว นวดเท้า

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การโรงแรมและบริการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
กรุงเทพมหานคร
(คลองขวาง, ภาษีเจริญ)

สุขภาพเสริมความงาม สปา, ผู้จัดการ ,งานธุรการ ,ควบคุมคุณภาพ

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(ต.ท่าตำหนัก, อ.นครชัยศรี)

สปา

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
สุราษฎร์ธานี
(บ้านส้อง, เวียงสระ)

พนักงานนวดสปา

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ภาษาส้งคม 
โรงเรียนธงธานี
ภูเก็ต
(ป่าตอง, กะทู้)

แพทย์แผนไทย ความงามและสปา

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทยบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(แก, รัตนบุรี)

พนักงานนวดตัว นวดหน้า

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทชาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางแวก, ภาษีเจริญ)

พนักงานขาย พนักงานนวดสปา

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนทุ่งช้าง
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานทีตเม้นต์หน้าเเละนวดหน้าประจำสาขาเดอะมอบางเเค

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาลัยเอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองเเขม)

พนักงานนวดตัวลดน้ำหนัก

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านห้วนไคร้
เชียงใหม่
(พระสิงห์, เมือง)

แม่บ้าน หรือ แผนกนวดแผนไทย

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา สามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหนองสองห้อง
ขอนแก่น
(วังหิน, หนองสองห้อง)

พนักงานงานทรีตเม้น งานสปา

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
(นาหว้า, ปทุมราชวงศา)

Therapist

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ชุมพร
(นาเคียน, เมือง)

พนักงานเสิร์ฟ พนักงานต้อนรับ พนักงานนวด

17 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นิคมวิทยา
ระยอง
(นิคมพัฒนา, นิคมพัฒนา)

ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการสปา(ผช.ผู้จัดการสปา)

17 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ภูเก็ต
(ป่าคลอก, ถลาง)

พนักงานขาย สปา ฝ่ายผลิต ทั่วไป

17 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กศน พิบูลมุงสาหาร
อุบลราชธานี
(ดอนจิก, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานนวดหน้า พนักงานขาย

17 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ม.ราชภัฎภูเก็ต
ตรัง
(ตำบลบางรัก, เมือง)

ผู้ช่วยครูเด็กประถม พนักงาานจัดเรียงเอกสาร พนักงานนวดแผนไทย

17 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป์ทั่วไป 
ชะอวด
นครศรีธรรมราช
(นาหมอบุญ, จุฬาภรณ์)

นวดแผนไทย สปา

16 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

นวดสปา

15 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนลำปางพานิชยการและเทคโนโลยี
ลำปาง
(ปงแสนทอง, เมือง)

นวดตัวลดน้ำหนัก

15 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
ตรัง
(ท่าข้าม, ปะเหลียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat