LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานวดแผนไทย ผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาพนักงานนวดแผนไทย หาคนทำงานนวดแผนไทย หาคนว่างงานนวดแผนไทย หาเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 Spa Therapist

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
นาแกสามัคคีวิทยา
นครพนม
(พิมาน, นาแก)

พนักงานนวดหน้า

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วัดอรุณ, บางกอกใหญ่)

พนักงานขาย พนักงานนวดสปา แม่บ้าน

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านดงเสลา
นครปฐม
(สามพราน, สามพราน)

พนักงานขาย ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานสปาชาแอนสลิ่มมิ่ง

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิปล์-คำนวน 
โรงเรียนบ้านนาสาร
สุราษฎร์ธานี
(ทรัพย์ทวี, บ้านนาเดิม)

นวด

5 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

เสริฟ นวด

2 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านปากแพรก
หนองคาย
(คอกช้าง, สระใคร)

ผู้ช่วยธุรการ , พนักงานชั่วคราว , พนักงานจัดเรียงสินค้า , พนักงานประจำร้าน (part-Time), ฝึกงานร้านเสริมสวย,สปา

2 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

therapist

30 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การเงินและธนาคาร 
มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(วัดเทพศิรินทร์, ป้อมปราบฯ)

งานสื่อสารมวลชน, ประชาสัมพันธ์, ประสานงาน, เลขานุการ, งานเขียน, พิธีกร, อื่นๆ (พร้อมเรียนรู้ในทุกๆงาน)

30 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปทุมธานี
(คลองสี่, คลองหลวง)

งานนวด

28 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน.จังหวัดเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พนักงานขาย,market,งานด้านสปา

27 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

งานนวดในสปา

26 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ 
ราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ราชเทวี, ราชเทวี)

พนักงานสปา

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

งานสปา พนักงานผุ้ช่วยพยาบาล

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.โคกสีพิทยาสรรพ์
ขอนแก่น
(บ้านขาม, น้ำพอง)

พนักงานนวด

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนองคาย
(อุดมพร, เฝ้าไร่)

พนักงานสปา นวด

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พนักงานขาย,เสิร์ฟ นวด

25 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
JBAC
กรุงเทพมหานคร
(เเสนเเสบ, มีนบุรี)

นักกายภาพบำบัด, BAผลิตภัณฑ์ความงาม , Therapist ประจำ นิติพล, วุฒิศักดิ์,

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชุมพร
(, เมืองตรัง)

พนักงานนวดลดน้ำหนัก

25 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต - วิทย์ 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

Therapist ,พนักงานประจำshop,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat