LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หานวดแผนไทย ผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาผู้สมัครงานนวดแผนไทย หาพนักงานนวดแผนไทย หาคนทำงานนวดแผนไทย หาคนว่างงานนวดแผนไทย หาเจ้าหน้าที่นวดแผนไทย

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานนวดกระชับสัดส่วน

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

นวดสปา

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา - 
มีอา
ชัยภูมิ
(งง, งง)

พนักงานขาย / พนักงานต้อนรับ /พนักงานนวด

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สงขลา
(พะวง, เมือง)

พนักงานนวด

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

อาหาร นวดแผนไทย

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
เชียงใหม่
(เวียง, ฝาง)

พนักงานนวดน่าทรีนเม้น

10 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญศึกษา 
สตรีวิทยา2-ไผ่แก้ววิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

Therapist

10 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
พานิชการธนบุรี
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการสปา(ผช.ผู้จัดการสปา)

10 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ภูเก็ต
(ป่าคลอก, ถลาง)

ธุรการประสานงาน,งานทัวร์,งานต้อนรับสปา

8 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
นนทบุรี
(บางแม่นาง, บางใหญ่)

ผู้แทนยา แพทย์แผนไทย สปา อาจารย์พิเศษ

8 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การแพทย์แผนตะวันออก 
มหาาวิทยาลัยรังสิต
ร้อยเอ็ด
(เชียงขวัญ, เชียงขวัญ)

พนักงานขับรถ,ส่งของตามโรงแรม,รีสอร์ท,ขี่่่รถเครื่องได้,ยกกระเ๋ปา

7 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เพชรบุรี
เพชรบุรี
(บา้นหม้อ, เมือง)

พนักงานนวดแผนไทย

7 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลบ้านาเหนือ
นครศรีธรรมราช
(, เมือง)

พนักงานนวด

7 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโพหวาย
สุราษฎร์ธานี
(ท่าโรงช้าง, พุนพิน)

พนักงานนวดสปา

6 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
ระยอง
(สำนักท้อน, อ.บ้านฉาง)

พนักงานนวดกระชับ

6 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยพณิชการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองชักพระ, ตลิ่งชัน)

พนักงานทำความสะอาดในสปา,พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานจัดเรียงสินค้า

2 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การโรงแรมและท่องเที่ยว 
วิทยาลัยการอาชีเขาย้อย
อยุธยา
(พยอม, วังน้อย)

พนักงานนวดหรือประชาสัมพันธื

1 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านไผ่
กรุงเทพมหานคร
(หนองจ๊อม, สันทราย)

งานนวดแผนไทย นวดนำ้มัน

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ศูนย๋การศึกษานอกโรงเรียน
สมุทรปราการ
(ตำบลบางโฉลง, บางพลี)

Spa Therapist

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น เมืองภูเก็ต
ภูเก็ต
(ราไวย์, เมือง)

Therapist

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองลาด
ภูเก็ต
(ต.กะรน, อ.เมืองภูเก็ต)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat