หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานธุรการ หาคนทำงานธุรการ หาธุรการ

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

พนักงานธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ราชบุรี (ดอนแร่, เมืองราชบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 30 ปี วุฒิ ม.6 สาขา อุดรธานี  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วัฒนา, คลองเตย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


งานเอกสาร ,ธุรการ ,ตรวจสอบ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาธนบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางด้วน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


หัวหน้าฝ่ายผลิต,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 20 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา - โรงเรียน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางเมืองใหม่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


งานธนาคาร,งานธุรการ ฯลฯ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การท่องเทและการโรงแรม มหาวิทมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ร้อยเอ็ด (หนองบัว, อาจสามารถ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


บัญชี,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ลาดยาว, จตุจักร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานทั่วไป,เอกสาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์เเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เกรดเฉลี่ย 2.1  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

บุรีรัมย์ (ห้วยหิน, หนองหงส์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


บัญชี การเงิน ธุรการ พนักงานบริการลูกค้า งานนอกเวลา
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

อุบลราชธานี (หนองช้างใหญ่, ม่วงสามสิบ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ม.6 สาขา โรงเรียนหัวหิน  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน, หัวหิน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานบริการ งานธุรการ/บัญชี ฝึกงานด้านกฎหมาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง, จอมทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 37 ปี วุฒิ ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศษ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (อนุสาวรีย์, บางเขน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


งานออกแบบโฆษณา(ad)/งานออกแบบ/แอดมิน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบยางพร, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (อรัญญิก, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


งานธุรการ งานแคชเชียร์ งานขาย ผู้ช่วยคลีนิค
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ม.6 สาขา การจัดการทั่วไป กศน.เขตจอมทอง  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (จรเข้บัว, ลาดพร้าว)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการ,เสริฟ์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (ราชาเทวะ, บางพลี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการ คีย์ข้อมูล คลังสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (ดอนชมพู, โนนสูง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


งานธุรการ. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า. เจ้าหน้าที่สัมพันธ์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยตาปี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

สุราษฎร์ธานี (ช้างขวา, กาญจนดิษฐ์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการ บริการ สงเสริมการขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 18 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์คณิต ร.ร.วัดนวลนรดิศ  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หนองแขม, หนองแขม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการฝ่ายบุคคล ,ธุรการบัญชี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

อยุธยา ( เชียงรากน้อย, บางปะอิน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat