หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานธุรการ หาคนทำงานธุรการ หาธุรการ

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

นิติกร, ธุรการ, พนักงานขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

มหาสารคาม (แกดำ, แกดำ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการประสานงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา อังกฤษ-คณิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (บางขนุน, บางกรวย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


การตลาด,อีเว้นท์,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (สวนหลวง, สวนหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


จัดซื้อ ธุรการประสานงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบข่า, นิคมพัฒนา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการ,ประสานงาน,Sale Coordinator
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (ตลาดขวัญ, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานขาย , บัญชี,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ปวช. สาขา สาขาบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 7 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

สุพรรณบุรี (สระแก้ว, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปวส. สาขา เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

นครสวรรค์ (เกยไชย, ชุมแสง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนบ้านแม่นะ  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

อุบลราชธานี (นาโพธิ์กลาง, โขงเจียม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการ, การตลาด, สินเชื่อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ชัยภูมิ (ในเมือง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 19 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนมุกดาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

มุกดาหาร (โพธิ์ไทร, ดอนตาล)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการ ประสานงาน การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 42 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนผู้ใหญ่วัดราชสิงขร  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 18 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กาฬสินธ์ (คำบง, ห้วยผึ้ง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ครู งานธุรการ งานเอกสาร นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย งานร้านหนังสือ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (นวลจันทร์, บึงกุ่ม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ชัยภูมิ (บ้านค่าย, เมืองชัยภูมิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการประสานงาน/เจ้าหน้าที่บุคคล/อื่นๆ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางไผ่, บางแค)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานจัดซื้อ ธุรการ QC การขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 34 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ลำปาง (พิชัย, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานธุรการ,พนักงานต้อนรับ,ฝ่ายบุคคล, call center,พนักงานออฟฟิศ,ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 7 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางบำหรุ, บางพลัด)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานขาย,การตลาด,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาดและการจัดการการบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ราษฎร์พัฒนา, สะพานสูง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ฝ่ายบุคคล/ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (ปากน้ำ, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat