LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาธุรการ ผู้สมัครงานธุรการ หาผู้สมัครงานธุรการ หาพนักงานธุรการ หาคนทำงานธุรการ หาคนว่างงานธุรการ หาเจ้าหน้าที่ธุรการ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู พนักงานขาย การตลาด ธุรการ

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันรเกษม
สุพรรณบุรี
(รั้วหญ่, เมือง)

ประสานงาน,call center,ธุรการ

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บางใหญ่, บางใหญ่)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(คลองทราย, อ.นาทวี)

พนักงานธุรการ, แคชเชียร์

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นนทบุรี
(บางรักใหญ่, บางบัวทอง)

ธุรการ

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา - 
สายปัญญารังสิต
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

คีย์ข้อมูล ธุรการ pc

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา บัญชี 
สยามบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

Helpdesk , ธุรการ

24 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองเหล็ก, โกสุมพิสัย)

การเงิน บัญชี เร่งรัดและติดตามหนี้สิน. การตลาด ธุรการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(สันทราย, เมือง)

เจ้าหน้าที่รับฝาก-ถอน หรือธุรการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมือง)

ธุรการสต๊อค

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ธุรการ,marketing,ฝ่ายบุคคล,พนักงานขาย,เลขานุการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์
(คอโค, เมือง)

พนักงานการเงิน ธุรการ สินเชื่อ การตลาด ขาย

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุสรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(หัวนา, เดิมบางนางบวช)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์,เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์,งานฝ่ายบุคคล,งานธุรการ,การจัดการทั่วไป

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นครราชสีมา
(ขุนทอง, บัวใหญ่)

ขาย การตลาด บาริสต้า เอกสารธุรการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
ม.กรุงเทพธนบุรี
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

พนักงานขาย. พนักงานธุรการ.

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปวส. สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก
พิษณุโลก
(บ้านกร่าง, เมือง)

ธุรการ พนักงานทั่วไป

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีน)

ธุรการ,พนักงานขาย

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
(เมืองพล, พล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat