LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาต่างประเทศ ผู้สมัครงานต่างประเทศ หาผู้สมัครงานต่างประเทศ หาพนักงานต่างประเทศ หาคนทำงานต่างประเทศ หาคนว่างงานต่างประเทศ หาเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : FXO (Foreign Exchange Officer) เพื่อประจำ ภูเก็ต

25 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ภูเก็ต
(ตำบลเชิงทะเล, ถลาง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

25 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

พนักงานขาย, แคชเชียร์, พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,call center

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

พนักงานประสานงานต่างประเทศ

21 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

หัวหน้าพนักงาน pc , ผู้ช่วยไกด์, ฝ่ายต่างประเทศ, ต้อนรับ

17 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

เจ้าหน้าที่การเงิน ,เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,วิเคราะห์งบการเงิน

17 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นนทบุรี
(บางรักน้อย, เมือง)

ผู้ช่วยฝ่ายขาย ล่าม งานที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศ

17 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

13 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ม.ราชภัฏภูเก็ต
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

International Career

13 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา อังกฤษธุรกิจ 
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สมุทรสาคร
(พันท้ายนรสิงห์, เมือง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ,เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

12 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

8 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

เลขานุการ, ธุรการ, ประสานงานต่างประเทศ

6 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา Humanities English Minor Psychology 
Ramkhamhaeng University
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : FXO (Foreign Exchange Officer) เพื่อประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

5 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วืทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางยี่ขัน, เขตบางพลัด)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ราชบุรี
(คูบัว, เมือง)

จัดซื้อต่างประเทศ

2 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา Finance And Banking 
Sripathum University
ชลบุรี
(Surasak, Sriracha)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(บ้านเสด็จ, เคียนซา)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ, เจ้าที่ธุรการ

30 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปทุมธานี
(คลองห้า, คลองหลวง)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพนักงานแคชเชียร์

30 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ภูเก็ต
(ศรีสุนทร, ถลาง)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

28 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
ราชภัฎสุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(คลองกระบือ, ปากพนัง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ/พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

26 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat