LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไม้ ผู้สมัครงานช่างไม้ หาผู้สมัครงานช่างไม้ หาพนักงานช่างไม้ หาคนทำงานช่างไม้ หาคนว่างงานช่างไม้ หาเจ้าหน้าที่ช่างไม้

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไม้เฟอนิเจอร์

29 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สามัญ 
กศน ยโสธร
สมุทรปราการ
(นาเกลือ, พระสมุทรเจดีย์)

ช่างไม้และช่างสี

29 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่ศึก, แม่แจ่ม)

ช่างไม้

24 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
พัฒน์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวน, สวนหลวน)

พนักงานช่างไม้

21 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศุภกรวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

ช่างไม้

15 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาล2
นครราชสีมา
(บัวลาย, บัวลาย)

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างปะปา ช่างสี ติดสุขภัณฑ์ มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะติดต่อช่างรับเหมาได้แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วแก้ใขปัญหาได้ตรงจุด

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนอำเภอปราสาท
สุรินทร์
(โชคนาสาม, ปราสาท)

งานสุจริต/ช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ขึ้นงานได้ อ่านแบบออก / ทำงานได้ทุกอย่าง ตามสั่ง งานทุกอย่าง

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา หลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นที่3 
โรงเรียน อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สมุทรสาคร
(อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
อุดรพิชัยรักษ์
อุดรธานี
(หนองบัว, เมือง)

พนักงานขาย/ช่างไม้/ช่างเชื่อม/ช่างสี

9 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นนทบุรี
(บางแม่นาง, บางใหญ่)

ช่างไม้ตกแต่งภายใน

3 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

31 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนบ้านหนองขวาว
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

ช่างไม้และช่างสี

6 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ 
ก.ศ.น.แม่ริมจ.เชียงใหม่
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ช่างไม้

24 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สถาปัตยกรรม 
โพลีเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่เรือ, ธนบุุรี)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

20 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ไมมี 
เทิงวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ช่างไม้

15 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ 
กศน กระสังบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

9 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา สถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บุ่งคล้า, เมือง)

ช่างไม้

3 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ปทุมธานี
(บางพูน, เมือง)

ช่างไม้

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ยางหล่อวิทรทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แพรกษา, เมือง)

ช่างไม้ ช่างยนต์

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ธัญญสิทธิศิลป์
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ช่างไม้

6 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พระปริยัติมหาสวัสดิ์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat