LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไม้ ผู้สมัครงานช่างไม้ หาผู้สมัครงานช่างไม้ หาพนักงานช่างไม้ หาคนทำงานช่างไม้ หาคนว่างงานช่างไม้ หาเจ้าหน้าที่ช่างไม้

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พรศรีวิทยา
นนทบุรี
(ไทรน้อย, ไทรน้อย)

ช่างไม้

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นครราชสีมา
(หนองนำ้แดง, ปากช่อง)

ช่างไม้

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สถาปัตยกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
นครราชสีมา
(หนองนำ้แดง, ปากช่อง)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

16 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
ขอนแก่น
(ต.พระลับ, อ.เมืองขอนแก่น)

สมัครงานช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ ทำงานมาแล้ว10ปีเคยเหมางานมาแล้วทุกชนิด

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อุตรดิตถ์วิทยา
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

ช่างเฟอร์นิเจอร์,ช่างไม้,หัวหน้างาน

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ช่างไม้

17 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ช่างไฟฟ้า 
โรงเรียนปากเกร็ด
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ช่างไม้ ช่างไฟ ช่างแอร์ ขับรถใด้ทุกชนิด

9 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดศีคิริทราราม
แพร่
(ปงป่าหว่าย, เด่นชัย)

ช่างไม้

2 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

งานช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ม.รังสิต
ปทุมธานี
(บางคูวัด, เมือง)

ช่างไม้ บิ่วอิน

23 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

พนักงานขับรถ / ช่างไม้

23 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ประถมศึกษา
สระบุรี
(สวนดอกไม้, เสาไห้)

ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างสี ช่างกระเบื้อง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้่าง

13 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สามัญ 
ม.กาญจนบุรี
มุกดาหาร
(ต.นาอุดม, อ.นิคมคำสร้อย)

ช่างไม้ โฟแมน

7 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางไผ่, บางแค)

ช่างไม้ เฟอร์นิเจอร์

24 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ก.ศ.นตาก
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

หัวหน้าช่างไม้และซ่อมบำรุงเครื่องจักร

11 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา เคหภัณฑ์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ว.ข.ตาก
กรุงเทพมหานคร
(คูบางหลวง, ลาดหลุมแก้ว)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอรผผ์

3 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พุทธศาตร์บัณฑิต 
มหาจุฬาลงกรณ์
นครสวรรค์
(อ.ลำลูกกา จ.ปทุมทานี, )

ช่างไม้

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
พิจิตร
(วังจิก, โพธิ์ประทัปช้าง)

ช่างไม้

21 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
นนทบุรี
(บางกร่าง, เมือง)

ช่างไม้

19 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
กรุงเทพมหานคร
(คลองสิบ, หนองจอก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat