LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไม้ ผู้สมัครงานช่างไม้ หาผู้สมัครงานช่างไม้ หาพนักงานช่างไม้ หาคนทำงานช่างไม้ หาคนว่างงานช่างไม้ หาเจ้าหน้าที่ช่างไม้

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช๋างไม้เฟอร์นิเจอร์ งานขับรถ

19 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช๋างอุสาหกรรม 
ดอนเมือง
ปทุมธานี
(หล้กหก, เมือง)

ช่างไม้

14 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย
สาขา  
กรุงเทพมหานคร
(บางเขน, เมือง)

ช๋างไม้เฟอร์นิเจอร์

13 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช๋างอุสาหกรรม 
ดอนเมือง
ปทุมธานี
(หล้กหก, เมือง)

ช่างไม้เฟอนิเจอร์ พอมีประสบการณ์

10 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านริมใต้
เชียงใหม่
(ต.บ้านแหวน, อ.หางดง)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

5 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา เทคนิคก่อสร้าง 
วิทยาเขตอุเทนถวาย
อุดรธานี
(หนองหาน, หนองหาน)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แพง
มหาสารคาม
(แพง, โกสุมพิสัย)

ช่างไม้

29 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
วัดบางปะกอก
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎรบูรณะ)

ช่างไม้

22 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
วัดบางปะกอก
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎรบูรณะ)

ช่างไม้

22 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
วัดบางปะกอก
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราฏร์บูรณะ)

ช่างไม้

22 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วังนำเย็นวิทยาคม
สระแก้ว
(ซับมะกรูด, คลองหาด)

ช่างไม้,คลังสินค้า,ส่งเอกสารเก็บเช็กวางบิล

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.บางปะอิน
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ช่างไม้, ช่างเฟอร์นิเจอร์, งานบิวต์อินเรือยอร์ช

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนถาวรานุกูล
สมุทรสงคราม
(ท้ายหาด, เมือง)

งานช่างไม้เฟอร์นิเจอร์

1 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปริญญาตรี สาขา เศรฐศาษตร์ 
ม. รามคำแหง
ปทุมธานี
(ลำลูกกา, ลำลูกกา)

ช่างปูน ช่างไม้ช่างปูกระเบื้อง

11 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนทับกฤช
อยุธยา
(ท่าหลวง, ท่าเรือ)

ช่างไม้

5 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวังนำ้เย็นวิทยาคม
สระแก้ว
(ซับมะกรูด, คลองหาด)

ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ พนักงานขับรถผู้บริหาร

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร อำเภอเชียงคำ
สมุทรปราการ
(สำโรงใต้, พระประแดง)

ช่างไม้,เฟอร์นิเจอร์

18 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อรรถวิทย์พณิชยการ
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์บิ้งอินระบบตีโครงประสบการทำง

2 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 22 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ถ่อนนาลับพิทยาคมจังหวัดอุดรธานี
ปัตตานี
(บาราโหม, เมือง)

ช่างไม้

1 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มัธยมวัดบึงทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ช่างไม้บิวอินงานเฟอร์นิเจอร์ภายใน

28 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 59 ปี ประสบการณ์ 35 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ 
ม บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat