LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้า,ฝ่ายผลิต

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระยอง
(ทับมา, เมืองระยอง)

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ช่างไฟฟ้า

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยะลา
(สะเตงนอก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า/หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร/ช่างประจำคอนโด

11 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาลัยราชฏัภสงขลา
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

พนักงานขาย...ช่างไฟฟ้า..ฝ่ายผลิต

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
N-TECHอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
(ต.สามตำบล, อ.จุฬาภรณ์)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่าล้อ, ท่าม่วง)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่าล้อ, ท่าม่วง)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลยเทคนิคเลย
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)

ช่างไฟฟ้า,ช่างกล้องวงจรปิด

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิค 
เทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างปะปา ช่างสี ติดสุขภัณฑ์ มีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะติดต่อช่างรับเหมาได้แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วแก้ใขปัญหาได้ตรงจุด

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนอำเภอปราสาท
สุรินทร์
(โชคนาสาม, ปราสาท)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
อทัยธานี
(เขาขี้ฝอย, ทัพทัน)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา อุสาหกรรม 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
นครราชสีมา
(ด่านจาก, โนนไทย)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กมรอนิกส์ 
โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
ระยอง
( บ้านฉาง, บ้านฉาง)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
สารพัดช่างระยอง
จันทบุรี
(เมืองท่าช้าง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับรถ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ผู้ช่วยช่าง,ช่างซ่อมบำรุง

8 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง ช่างเครื่อง ช่างกล

8 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปวช. สาขา สัตวศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
นครนายก
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

โฟว์แมไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้า

7 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ลำปาง
(ล้อมแรด, เถิน)

ช่างไฟฟ้า

7 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิดราชบุรี2
ราชบุรี
(ท่าผา, บ้านโป่ง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat