LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟ

6 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟกำลัง 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นครราชสีมา
(ในเมืง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า. ช่างแอร์

5 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
นิดาบริหารธุระกิจและวิศวะกรรม
แพร่
(สรอย, วังชิ้น)

ช่างไฟฟ้า

5 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ปทุมธานี
(บ้านฉาง, เมือง)

นายช่างไฟฟ้า

5 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(โนน้ำเกลี้ยง, สหัสขันธ์)

ช่างไฟฟ้า

5 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สงขลา
(พะวง, เมือง)

วิศวกร หรือ ช่างไฟฟ้าหรือ เซลล์ เอ็นจิเนีย

4 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยี มหานคร
ราชบุรี
(ดอนตะโก, เมือง)

พนักงานสินเชื่อรถจักยานยนต์,ช่างไฟฟ้า

3 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อุดรธานี
(ศรีธาตุ, ศรีธาตุ)

งานช่างไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง

3 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(เกาะคา, เกาะคา)

ช่างไฟ ,ซ่อมบำรุง

3 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง
ลำปาง
(บ้านอ้อน, งาว)

ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การติดตั้งไฟฟ้า 
เทคนิคสมุทรปราการ
นครสวรรค์
(เทพารักษ์, เมือง)

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุฉินารายณ์
นครสวรรค์
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านกุดจับ
ภูเก็ต
(ต.ป่าตอง, อ.กระทู้)

ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ 
เทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(สะกาด, สังขะ)

ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
( น้ำใส, จตุรพักรพิมาน)

ช่างอิเล็คทรอนิค , ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมือง)

ว่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(เมืองสรวง, เมืองสรวง)

ช่างซ่อมระบบทำความเย็น , ตู้เย็น ,แอร์ , Chiller ,ช่างไฟฟ้า

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ช่างไฟฟ้า Automation

2 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ม วิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, กรุงเทพมหานคร)

ช่างไฟฟ้า

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีปทุมธานี
ปทุมธานี
(บ้านปทุม, สามโคก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat