LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างซ่อมบำรุง,เร่งรัดหนี้สิน,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลคเทคนิคคอมพิวเตอร์,อื่น

10 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เชียงราย
(ต้า, ขุนตาล)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สงขลา
(เกาะแต้ว, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคตาก
ตาก
(ระแหง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ลำปาง
(แม่สุก, แจ้ห่ม)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปัตตานี
(ต.ปานัน, อ.มายอ)

ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
อุบลราชธานี
(สารภี, โพธิ์ไทร)

ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า

9 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พนักงานขาย ขับรถ ช่างไฟ ช่างเชื่อม

8 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน อ.นางรอง
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

ช่างไฟฟ้า

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ช่างไฟฟ้า

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิควิทยา
เชียงใหม่
(สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างประจำอาคาร

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
วท.นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ช่างไฟฟ้า

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ช่างไฟฟ้า- อิเลคทรอนิกส์

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา อิเลคทรอนิกส์ 
วท.ชุมพร
บุรีรัมย์
(หนองกง, นางรอง)

ช่างไฟฟ้า

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคน่าน
น่าน
(ผาสิงห์, เมือง)

ผู้ช่วยช่าง , ช่างไฟฟ้ากำลัง

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กำแพงเพชร
(จันทิมา, ลานกระบือ)

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างประปา พนักงานขับรถ

7 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ช่างไฟฟ้า

6 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บางบ่อ, บางบ่อ)

ช่างไฟฟ้า

6 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียน กบินทร์บุรี
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

ช่างไฟฟ้า/ฟิวเซอร์วิชOil&gas/งานอ๊อฟชอร์

6 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ชลบุรี
(พลูตาหลวง, สัตหีบ)

ช่างไฟฟ้า,พนักงานQC, พนักงานQA ,พนักงานขาย ,

6 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(สมสะอาด, เดชอุดม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat