LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้าและแอร์ ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(โคกแฝก, หนองจอก)

ช่างไฟ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
อทัยธานี
(ห้วยแห้ง, บ้านไร่)

ช่างไฟฟ้า

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี
(บางเตย, สามโคก)

ช่างไฟฟ้า

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

ช่างไฟฟ้า

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
ตรัง
(ย่านตาขาว, ย่านตาขาว)

ช่างไฟฟ้า

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางสมัคร, บางประกง)

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบำรุง

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
สงขลาเทคโนโลยี่
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

ขับรถ เซลล์ต่างจังหวัด สายตรวจ รปภ ช่างไฟ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ 
รร.โพธิ์ทองจินดามณี
อยุธยา
(ธนู, อุทัย)

ช่างไฟฟ้า แอร์

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เครื่องทำความเย็นเเละปรับอากาศ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ขอนแก่น
(ศิลา, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ้เทคโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ 
เทคโนโลยีนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
( ทับยาว, ลาดกระบัง)

ช่างไฟฟ้า

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อุบลราชธานี
(กุดประทาย, เดชอุดม)

ช่างไฟฟ้า , คนขับรถ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

ช่างไฟ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา 444 
444
กรุงเทพมหานคร
(4444, 4444)

ช่างไฟฟ้า.ฝ่ายผลิต

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิดนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ตะคุ, ปักธงชัย)

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค,ช่างซ่อมบำรุง

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ช่างไฟฟ้า

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
ชัยภูมิ
(ห้วยยาง, คอนสาร)

ช่างไฟฟ้า

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ช่างไฟ้ฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพบางลุง
ชลบุรี
(พลูตาหลวง, สัตหีบ)

ช่างไฟ

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัย เทคนิค กาฬสินธุ์
ชลบุรี
(ต หนองตำลึง, อ พานทอง)

ช่างไฟฟ้า

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
เทคนิคนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าตราด, สามพราน)

ช่างไฟฟ้า

19 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat