LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้า และช่างซ่อมบำรุง

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง
สระบุรี
(ปากเพรียว, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(วงศ์สว่าง, บางซื่อ)

ช่างไฟ

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ทุ่งศรีเมือง, สุวรรณภูมิ)

ช่างไฟ

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากนำ
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

ช่างไฟฟ้า

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
อทัยธานี
(ต. ห้อยคต, อ. ห้อยคต)

ข่างเทคนิค ช่างประจำโรงแรม คอลโด ช่างไฟฟ้า

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
เชียงใหม่
(บ่อหลวง, ฮอด)

ช่างไฟฟ้า,อิเ็กทรอนิกส์,ช่างซ่อมบำรุง

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาัยราชภัฎมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(ดงลิง, กมาไสย)

ช่างไฟฟ้า

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร
นครปฐม
(อ้อมใหญ่, สามพราน)

ช้างไฟฟ้า

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำล้ง 
วิทยาล้ยเทคนิคพิจิตร
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนธีรภาดา
ร้อยเอ็ด
(คำนาดี, โพนทอง)

ช่างไฟฟ้า

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี
ลำปาง
(แม่ทะ, แม่ทะ)

ช่างไฟฟ้า

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ชลบุรี
(วัดหลวง, พนัสนิคม)

ช่างเหล็ก,ช่างไฟฟ้า,ช่างก่อสร้าง

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบึงตาหอม
ฉะเชิงเทรา
(ต.ดอนเกาะกา, อ.บางนำ้เปรี๊ยว)

ช่างซ่อม,ช่างไฟฟ้าอิเลโทรนิค

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา อิเลคโทรนิคอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(นาบ่อคำ, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า(ติดตั้งและควบคลุม) 
มหาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิลัยโปลีเทคนิคภาคๆ
กรุงเทพมหานคร
(บางเดื่อ, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ช่างำฟฟ้ากำล้ง 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
สมุทรปราการ
(ต.บางเมือง, อ.เมือง)

ช่างก่อสร้าง,ช่างไฟ,ช่างอื่นๆ,โปรแกรมเมอร์

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา  
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
กาฬสินธ์
(ดงมูล, หนองกุงศรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat