LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟ,ช่างแอร์

11 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ชลบุรี
(ครองตำหรุ, เมือง)

ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค//ซ่อมบำรุง

11 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยี การผลิต 
สถาบับราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(เกาะขวาง, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า

11 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ช่างไฟฟ้าcontrol+ขับรถ

10 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

งานช่างไฟฟ้า

10 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

ช่างไฟฟ้า

10 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี
อทัยธานี
(ตลุกดู่, ทัพทัน)

ช่างไฟ,เขียนโปรแกรม PLC,เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

10 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
นครราชสีมา
(สุรนารี, เมือง)

ช่างไฟฟ้า พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานทั่วไป

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา การไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนโปลิเทคนิคเขียงราย
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่)

ช่างไฟฟ้า

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
(เชียงขวัญ, เชียงขวัญ)

หัวหน้าช่างไฟฟ้า

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ช่างไฟฟ้า

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ปทุมธานี
(ต.หน้าไม้, อ.ลาดหลุมแก้ว)

ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
สถาบันฐานเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานคร
(บางกระสอ, อำเภอเมือง)

ช่างไฟฟ้า

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
ภูเก็ต
( ต.วิชิต, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวะกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
(เชียงขวัญ, เชียงขวัญ)

ช่างไฟฟ้า

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวะกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
(เชียงขวัญ, เชียงขวัญ)

ช่างไฟฟ้า

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวะกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
(เชียงขวัญ, เชียงขวัญ)

ช่างไฟฟ้า

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทธยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ยโสธร
(บุ่งค้า, เลิงนกทา)

ช่างไฟฟ้า

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
อุดรธานี
(นาดี, หนองแสง)

ช่างไฟ

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดงบัง
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat