LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้า

4 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกลขส.ทบ.
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างโลหะ

4 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยอุเทนถวาย
อ่างทอง
(โพสะ, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า

4 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
เทคโนโลยีพานิชยการ พล
ชลบุรี
(นาจอมเทียน, สัตหีบ)

ช่างไฟฟ้า

4 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองสรวง, ขามทะเลสอ)

ช่างไฟฟ้า

3 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ร.ร. สงขลาเทคโนโลยี
ปัตตานี
(ตะโละกาโปร์, ยะหริ่ง)

ช่างไฟฟ้า

3 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ม วิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, กรุงเทพมหานคร)

ช่างไฟ

2 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(แตล, ศีขรภูมิ)

ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอ

2 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
อุดรธานี
(โนนทองอินทร์, กู่แก้ว)

ช่างซ่อมคอม,ช่างไฟ

2 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(จอหอ, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

1 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(แต้, อุทุมพรพิสัย)

ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค

1 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เครื่องมือกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หมื่นไวย์, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

1 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
พิษณุโลก
(จอมทอง, เมือง)

ฝ่ายผลิต Qc ผู้ช่วยช่างไฟ

1 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(ลาดใหญ่, เมืองชัยภูมิ)

ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ช่างกลอุดรธานี
อุดรธานี
(ทับกุง, หนองแสง)

ช่างไฟฟ้า

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
เมืองพญาแลวิทยา
ปทุมธานี
(คลองห้า, คลองหลวง)

ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พิจิตร
(หนองโสน, สามง่าม)

งานขาย,ช่างไฟ,ขับรถ

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.พิมายวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

ช่างไฟฟ้า ประจำกองบริหารบริการภาคพื้นดิน

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อ่างทอง
(ตลาดใหม่, วิเศษชัยชาญ)

ช่างซ่อมโทรศัพท์ หรือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอรฮาร์ดแวร์ บอร์ดมือถือ แล็บท๊อป

31 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat