LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

14 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุบลราชธานี
(ขี้เหล็ก, น้ำขุ่น)

ช่างไฟฟ้า

14 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ช่างไฟฟ้า

14 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนลาดปลาเค้า
กรุงเทพมหานคร
(อ้อมใหญ่, สามพราน)

ช่างไฟฟ้า

14 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
(ทุ่งอรุณ, โชคชัย)

ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้า wiring control ติดตั้ง เครื่องจักรหรืองานautomation

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(ในเมือง, เมือง)

ช่างไฟฟ้าและระบบ

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บางปะอิน
อยุธยา
(บ้านเลน, บางปะอิน)

ผลิต,ช่างไฟฟ้า,อื่นๆ

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สระบุรี
(ห้วยบง, เฉลิมพระเกียรติ)

ผลิต,ช่างไฟฟ้า,อื่นๆ

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อยุธยา
(ท่าหลวง, ท่าเรือ)

ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

ช่างไฟฟ้า พนักงานยกของ ส่งสินค้า

13 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่
(บ้านกาด, แม่วาง)

ช่างไฟฟ้า

12 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง

12 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุโขทัย
(วังน้ำขาว, บ้านด่านลานหอย)

ช่างไฟฟ้า.ช่างซ่อมบำรุง

12 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ต.บางพลีใหญ่, บางพลี)

ช่างไฟฟ้า

12 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนภูผาม่าน
พิษณุโลก
(บ้านไร่, bangkhatom)

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

12 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
ร.ร.ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิสทหารเรือ
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

ช่างอิเลคโทรนิค

12 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ลพบุรี
(ทะเลชุบศร, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

11 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ลำปาง
(เถินบุรี, เถิน)

ช่างไฟฟ้า

11 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการปกครอง 
สถาบันรัชต์ภาคย์
นครศรีธรรมราช
(ตำบลท่ายาง, อำเภอทุ่งใหญ่)

ช่างไฟฟ้า

10 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์
ศรีสะเกษ
(สำโรงพลัน, ไพรบึง)

ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง

9 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ลำปาง
(เถินบุรี, เถิน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat