LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างแอร์ช่างไฟ

18 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
นครราชสีมา
(หินดาด, ห้วยแถลง)

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

18 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(ธาตุทอง, ภูเขียว)

ช่างไฟฟ้า

18 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วท.เทคนิคสิชล
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

ช่างไฟฟ้า

18 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านหนองขาหยั่ง
นครปฐม
(สนามจันทร์, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

17 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
เชียงราย
(เขาแก้วศรีสมบูรณ์, ทุ่งเสลี่ยม)

ช่างไฟฟ้า

17 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียน บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
(ต.พลา, อ.บ้านฉาง)

ช่างไฟฟ้า

17 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(พยุห์, พยุห์)

ช่างไฟฟ้า

17 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
(หนองแวง, เกษตรวิสัย)

ช่างไฟฟ้า

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พิจิตร
(ต.เนินปอ, สามง่าม)

ช่างไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นครสวรรค์
(เกรียงไกร, เมือง)

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ลำปาง
(แม่เมาะ, แม่เมาะ)

ช่างไฟฟ้า

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
แพร่
(กาญจนา, เมืองแพร่)

ช่างไฟฟ้า

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(หนองบัวระเหว, หนองบัวระเหว)

ช่างไฟฟ้า

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
นายมนตรี สายจันดี
อุบลราชธานี
(นาเลิง, ม่วงสามสิบ)

ช่างไฟฟ้า,พิมพ์เอกสาร,ธุรการ,การตลาด

15 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพเเก้งคร้อ
ขอนแก่น
(ซับสมบูรณ์, โคกโพธิ์ไชย)

ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง/ฝ่ายอาคาร/ธุรการ

15 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล
อุดรธานี
(หนองขอนกว้าง, เมือง)

ขับรถ และ ช่างไฟฟ้า

15 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ดุสิตพณิชยการ
กระบี่
(ลำทับ, ลำทับ)

ช่างไฟฟ้า

14 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ช่างไฟฟ้า

14 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พิษณุโลก
(ท่างาม, วัดโบสถ์)

ช่างไฟฟฟ้า

14 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เมคคาทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ปทุมธานี
(ศาลาครุ, หนองเสือ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat