LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้ามีประกรานณพออ่านแบบระบบไฟคอนโทรลได้

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา สาขาไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู
(โนนสะอาด, ศรีบุญเรือง)

ช่างไฟฟ้า

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลเมืองตราด
ตราด
(เนินทราย, เมือง)

ช่างไฟฟ้า ช่างคอนโด

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ไร่สะท้อน, บ้านลาด)

ช่างไฟฟ้า

25 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ฉะเชิงเทรา
(ดอนทราย, บ้านโพธิ์)

ช่างแอร์หรือช่างไฟฟ้า

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สงขลา
(ตะเครียะ, ระโนด)

พนักงานขับรถ พนักงานขาย PCประจำห้าง แครชเชียร์ ผู้ช่วยผู้จักการร้าน ช่างไฟฟ้า

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ยานยนต์ 
เทคโนโลยีธุระกิจอาชีวะ
ขอนแก่น
(หนองบัว, บ้านฝาง)

ช่างไฟฟ้า

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
(สิงโคก, เกษตรวิสัย)

ช่างไฟ้ฟ้า

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิลัยเทคนิคำระนคศรีอยุธยา
อยุธยา
(บ้านม้า, บางไทร)

ช่างไฟฟ้า

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)

ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาเอก สาขา - 
-
กรุงเทพมหานคร
(อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

ช่างไฟฟ้า

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ช่างไฟฟ้า

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สระบุรี
(มวกเหล็ก, มวกเหล็ก)

ช่างไฟฟ้า

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ ไทย-เยอรมัน (g-tech)
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, คลองเตย)

ช่างไฟฟ้า,ซ่อมบำรุงไฟฟ้า

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นครปฐม
(ดอนพุทรา, ดอนตูม)

ช่างไฟฟ้า

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชืพอินทร์บุรี
อยุธยา
(สองห้อง, บ้านแพรก)

ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ช่างอิเลคโทรนิค 
โปลีเทคนิคอุดรธานี
เลย
(หนองหิน, หนองหิน)

ช่างไฟฟ้า

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง,หัวหน้างาน

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สระบุรี
(สวนดอกไม้, เสาไห้)

ช่างไม้ ช่างไฟ

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพรานวิยูลวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุม, บึงกุ่ม)

ช่างไฟฟ้า

20 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
ตราด
(ประณีต, เขาสมิง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat