LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ขับรถ ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างยนต์

18 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(คลองน้อย, เมือง)

ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค

18 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่ใต้, พิบูลมังสาหาร)

ช่างไฟฟ้า

18 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ซ่อมบำรุงทั่วไป

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตรการปกครอง 
มหมกุฏราชวิทยาลัย
เลย
(นาหอ, ด่านซ้าย)

ช่างไฟฟ้า

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ช่างไฟฟ้า และแอร์

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
รร.ธุรกิจอาชีวะ จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ช่างแอร์และช่างไฟ

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บัวทอง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
โรงเรียนลำปางพาณิชย์การและเทคโนโลยี
น่าน
(สถาน, ปัว)

ช่างไฟฟ้า

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

ช่างไฟฟ้า

17 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
กรุงเทพมหานคร
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
อุดรธานี
(ทุ่งฝน, ทุ่งฝน)

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค พนักงานฝ่ายผลิต

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(เมืองไผ่, กระสัง)

ช่างไฟฟ้า

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยอุตสหกรรมการต่อเรือหนองคาย
หนองคาย
(เวียงคุก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า / ช่างทั่วไป/ อิเล็กทรอนิกส์

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ต.ท่าขึ้น, ท่าศาลา)

ช่างไฟฟ้า , ช่างเทคนิค

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีพระรามหก
กรุงเทพมหานคร
(วงศ์สว่าง, บางซื่อ)

ช่างไฟฟ้า

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยนครพนม
นครพนม
(นามะเขือ, ปลาปาก)

ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ซ่อมบำรุง อื่นๆ

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(จังหาร, จังหาร)

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำเเพงเพชร
กำแพงเพชร
(ท่าไม้, พรานกระต่าย)

พนักงานขาย,ช่างไฟฟ้า หรือ อื่นๆก้อได้ครับไม่เลือกงาน

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ
จันทบุรี
(คลองนารายณ์, เมือง)

ช่างไฟฟ้าอาคาร

14 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา ทั่วไป 
ก.ศ.น. บ้านผือ
อุดรธานี
(ต.หายโศก, อ.บ้านผือ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat