LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า

14 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ช่างไฟฟ้า,ช่างแอร์

13 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลังเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงใหม่
(หนองแฝก, สารภี)

ช่างเทคนิคcnc ช่างไฟฟ้า

13 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พิษณุโลก
(ดงประคำ, พรหมพิราม)

ช่างไฟฟ้า

13 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ข่วงเปา, จอมทอง)

ช่างไฟฟ้า

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนเมืองเชลียง
ชลบุรี
(หนองกะขะ, พานทอง)

ช่างไฟ,ช่างซ่อมบำรุง,ขับรถ

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น อำเภอ สีคิ้ว
นครราชสีมา
(มาบตะโกเอน, ครบุรี)

ผู้คุมหม้อไอ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ช่าง อิเล็คโทรนิค 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
(บางหญ้าแพรก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สมุทรปราการ
( แพรกษา, เมือง)

ช่างไฟฟ้า ฝ่ายผลิต

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พิษณุโลก
(ตำบลบ้านยาง, อำเภอวัดโบสถ์)

ช่างเทคนิค,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ้อมบำรุง

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคชยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, สวนหลวง)

ช่างไฟฟ้า,ฝ่ายผลิต

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ระยอง
(ทับมา, เมืองระยอง)

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ช่างไฟฟ้า

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยะลา
(สะเตงนอก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า/หัวหน้าช่าง/ช่างประจำอาคาร/ช่างประจำคอนโด

11 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาลัยราชฏัภสงขลา
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

พนักงานขาย...ช่างไฟฟ้า..ฝ่ายผลิต

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
N-TECHอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
(ต.สามตำบล, อ.จุฬาภรณ์)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่าล้อ, ท่าม่วง)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่าล้อ, ท่าม่วง)

ช่างไฟฟ้า

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลยเทคนิคเลย
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat