LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้า

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ลำปางเทคโนโลยี
แพร่
(ป่าสัก, วังชิ้น)

ช่างไฟฟ้า

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ลำปาง
(แจ้ซ้อน, เมืองปาน)

ช่างไฟฟ้า

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างไฟฟ้า 
จ.อุบลราชธานี
สงขลา
(สำนักแต้ว, สะเดา)

ส่งเอกสาร,รัฐสภ(มีใบขับขี่ประเภท2),ช่างอิเลคทรอ

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ม.3
ภูเก็ต
(เกาะแก้ว, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค 
วิลัยการอาชีฟป่าซ่าง
สมุทรปราการ
(ต.แม่ลาน, อ.ลี้)

ช่างไฟ

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บางแก้วประชาสรรค์
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

ช่างไฟฟ้า

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีเอเชีย
เชียงใหม่
(ชมภู, สารภี)

ช่างไฟฟ้า งานบริการ

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสามบ่อวิทยา
สงขลา
(วัดสน, ระโนด)

ช่างไฟ

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทบาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ชะมาย, ทุ่งสง)

ช่างไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย ราชภัฎสงขลา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สะแกราชธวัชศึกษา
นครราชสีมา
(สะแกราช, ปักธงชัย)

ช่างไฟ

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

วิศวกรไฟฟ้า, ซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) , หัวหน้าช่างอาคาร งานระบบ สุขาภิบาล (ไฟฟ้า) , ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิค

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อุบลราชธานี
(กุดประทาย, เดชอุดม)

ช่างเทคนิค, ช่างไฟ

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สระบุรี
(เขาวง, พระพุทธบาท)

ช่างไฟฟ้า

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ลำปางเทคโนโลยี
แพร่
(ป่าสัก, วังชิ้น)

ช่างไฟฟ้า กล้องวจร ช่างแอ์

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ลำปางเทคโนโลย
แพร่
(ป่าสัก, วังชิ้น)

ช่างไฟฟ้า

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
สระบุรี
(หนองปลาหมอ, หนองแค)

ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี
(บ้านฉาง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า ช่างอาคาร

9 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี
(บ้านฉาง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

9 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat