LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้ากำลัง หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้ากำลัง หาพนักงานช่างไฟฟ้ากำลัง หาคนทำงานช่างไฟฟ้ากำลัง หาคนว่างงานช่างไฟฟ้ากำลัง หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้ากำลัง

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้ากำลัง

7 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้่กำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
ระยอง
(มาบขา, นิคมพัฒนา)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็ค 
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(คำนาดี, โพนทอง)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

29 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาเลยเทคนิคกาฬสินธุ์
กาฬสินธ์
(ต.ดงลิง, อ.กมลาไสย)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ปทุมธานี
(บางปรอก, เมือง)

ช่างไฟฟ้ากำลัง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

25 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กำแพงเพชร
(โนนพลวง, ลานกระบือ)

ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างซ่อมบำรุง

13 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
ปทุมธานี
(บางปรอก, เมือง)

ช่างไฟฟ้า กำลัง

22 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา  
โทคโนแหลมทอง
กรุงเทพมหานคร
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

9 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
(บุ่ง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า เมอร์เตอร์ไฟฟ้ากำลัง

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชัยบุรีพิททยา
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

22 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(หนองไผ่, ธวัชบุรี)

ช่างไฟฟ้า(กำลัง)

15 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ไฟฟ้า(กำลัง) 
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
ราชบุรี
(, โพธาราม)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

28 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรณ์มนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร
ชัยนาท
(เนินขาม, เนินขาม)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

19 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปทุมธานี
(ลำไทร, ลำลูกกา)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

17 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
มีนบุรีโปลีเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

19 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์การการศึกษานอกโรงเรียนสมุทรปราการ
นครราชสีมา
(ในเมือง, มาย)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

16 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, พลับพลา)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

14 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
ฐานเทคโนโลยี
สมุทรสาคร
(ท่าจีน, เมือง)

ช่างไฟฟ้ากำลัง

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
อุบลราชธานี
(หนองสิม, เขมราฐ)

ช่างไฟฟ้ากำลัง ,ฝ่ายผลิต

17 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ระยอง
(แม่น้ำคู้, ปลวกแดง)

ช่างไฟฟ้ากำลัง ,ฝ่ายผลิต

17 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ระยอง
(แม่น้ำคู้, ปลวกแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat