หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน
หาจัดซื้อ ผู้สมัครงานจัดซื้อ หาผู้สมัครงานจัดซื้อ หาพนักงานจัดซื้อ หาคนทำงานจัดซื้อ หาคนว่างงานจัดซื้อ หาเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ค้นหาผู้สมัครงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ผู้ช่วยจัดซื้อ, ธุรการ , ประชาสัมพันธ์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คันนายาว, คันนายาว)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
15 ธันวาคม 2561


้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 9 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วังทองหลาง, วังทองหลาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
15 ธันวาคม 2561


บุคคล-จัดซื้อ-บัญชี-การเงิน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 47 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม9  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 20 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ดอกไม้, ประเวศ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
15 ธันวาคม 2561


จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (แพรกษาใหม่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
14 ธันวาคม 2561


purchasing manager, procurement manager,warehouse manager
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 46 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา English Business communication Sripatum  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 14 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (Klongnueng, Klongluang)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
14 ธันวาคม 2561


ธุรการ พนักงานขาย บัญชี จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี วิทยาลัยสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (บางพูด, ปากเกร็ด)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
14 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 32 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เกรดเฉลี่ย 2.1  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (เสาธงหิน, บางใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
13 ธันวาคม 2561


ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายบุคคลและธุรการ/งานบริการลูกค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางเสาธง, บางเสาธง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
12 ธันวาคม 2561


จัดซื้อ ธุรการบัญชี ธุรการขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 46 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป(บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (แพรกษา, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
11 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (สนามบิน, ดอนเมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
11 ธันวาคม 2561


ธุรการ จัดซื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองสอง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
10 ธันวาคม 2561


งานจัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร ราชภัฏบุรีรัมย์  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบยางพร, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
10 ธันวาคม 2561


Procurement Manager
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 47 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา Logistics มหาวิยาลัยเกริก  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 25 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางเสาธง, บางเสาะง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
8 ธันวาคม 2561


ครูผู้สอน, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, พนักงานต้อนรับ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
7 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 33 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด วิทยาลัยพาณิชการณ์ชลบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (คลองกิ่ว, บ้านบึง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
7 ธันวาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, HR, พนักงานบัญชี, ธุรการ, ประชาสัมพันธ์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาอุบลราชธานี  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางบอน, บางบอน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
7 ธันวาคม 2561


ผู้ช่วย,ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายจัดซื้อ,เลขา
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

อุบลราชธานี (ขุหลุ, ตระการพืชผล)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
6 ธันวาคม 2561


พนักงานจัดซื้อ,พนักงานโลจิสติกส์,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ตรัง (ทับเที่ยง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
6 ธันวาคม 2561


จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 34 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (คลองกิ่ว, บ้านบึง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
6 ธันวาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 41 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา Logistics and Supply chain management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 20 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (แสมดำ, บางขุนเทียน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
5 ธันวาคม 2561
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat