หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานจัดซื้อ หาคนทำงานจัดซื้อ หาจัดซื้อ

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

การจัดซื้อ.โลจิสติกส์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (นวลจันทร์, บึงกุ่ม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้าและโลจิสติกส์, ผู้จัดการทั่วไป จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 36 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด อาชีวศึกษาสงขลา  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 15 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (เกาะแต้ว, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


จัดซื้อ,บัญชี,การตลาด,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

ร้อยเอ็ด (ดงกลาง, จตุรพักตรพิมาน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


นำเข้า ส่งออก ขาย จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 30 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางนา, บางนา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานจัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 7 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (หนองละลอก, บ้านค่าย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


ธุรการ จัดซื้อ ขาย การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เกรดเฉลี่ย 3.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก, บางกะปิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


ธุรการ,จัดซื้อ,บุคคล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 34 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (บ้านกระแชง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

อยุธยา (คลองจิก, บางปะอิน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


บุคคล-จัดซื้อ-บัญชี-การเงิน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 48 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม9  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 20 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ดอกไม้, ประเวศ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


้เจ้าหน้าที่ธุรการการเงินและบัญชี เจ้าหน้าจัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 38 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 16 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หนองจอก, หนองจอก)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


บัญชีทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยเอ็ด (ขอนแก่น, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


admin/ธุุนุรการ/จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ทับมา, เมืองระยอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


ธุรการ/ธุรการด้านเอกสาร/ธุรการจัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 38 ปี วุฒิ ปวช. สาขา พานิชญกรรม การบัญชี ดาราสมุทร บริหารธุรกิจ  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 11 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (เสม็ด, เมืองชลบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


บัญชี,ธุรการ,จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (โคกสูง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่-เฉลิมพระเกียรติ  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (ควนลัง, หาดใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


พนักงานบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายส่งออก
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ปวส. สาขา บัญชี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ทับยาว, ลาดกระบัง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 37 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาตร์ทั่วไป มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (พลับพลา, วังทองหลาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 34 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี เทคโนโลยีมุกดาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 10 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางพลีน้อย, บางบ่อ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


จัดซื้อ การจัดการ บริหาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 39 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี (ประภัสสร)  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางนา, บางนา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562


บัญชีทั่วไป ธุรการ จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เกรดเฉลี่ย 3.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (หนองไร่, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 มีนาคม 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat