LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจัดซื้อ ผู้สมัครงานจัดซื้อ หาผู้สมัครงานจัดซื้อ หาพนักงานจัดซื้อ หาคนทำงานจัดซื้อ หาคนว่างงานจัดซื้อ หาเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,จัดซื้อ,อื่นๆ

22 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

จัดซื้อ

22 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ท่องเที่ยว การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอน
กรุงเทพมหานคร
(, บางกรวย)

พนักงานจัดซื้อภาษาจีน

22 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

บัญชี การเงิน จัดซื้อ

22 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 28 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

จัดซื้อ , ฝ่ายบุคคล

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา Public Administration 
Ramkhamhaeng
ราชบุรี
(คูบัว, เมืองศรีราชา)

พนักงานธุรการ คีย์ ข้อมูล จัดซื้อ จัดจ้าง ติดต่อประสานงาน

20 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

งานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ คลังสินค้าและฝ่ายจัดซื้อ

20 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(ท่าพระยา, นครชัยศรี)

ธุรการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อ

20 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
สระบุรี
(บ้านครัว, บ้านหมอ)

จัดซื้อ ธุรการ ติดต่อประสานงาน

19 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, Bangkae)

ธุรการ จัดซื้อ

19 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
สถาบันรัชภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

เจ้าหน้าที่จัดการด้านเอกสาร,จัดซื้อ,ฝ่ายบุคคล

19 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
(ถ.เพชรบุรี, ราชเทวี)

จัดซื้อ,ธุรการ,ประชาสัมพันธุ์

19 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางหัวเสือ, พระประเเดง)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

จัดซื้อ,ธุรการ,

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมืองระยอง)

พนักงานจัดซื้อ

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
(คลองตะเกรา, ท่าตะเกียบ)

บัญชี,คลังสินค้า,จัดซื้อ

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การบัญชี 
พณิชยการปากช่อง
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

บัญชี/Budget/จัดซื้อ

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
ม.ราชภัฏเลย
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

บัญชี,จัดซื้อ,คลังสินค้า,ธุรการ

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การบัญชี 
พณิชยการปากช่อง
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

ฝ่ายจัดซื้อ

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สมุทรปราการ
(ศรีษะจรเข้น้อย, บางเสาธง)

การตลาด จัดซื้อ

18 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat