LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานธุรการ, สาธารณสุข

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(ท่ากระดาน, สนามชัยเขต)

จป. เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล การเงิน ธุรการ

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ควบคุมความปลอดภัย

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา แม่พิมพ์โลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
(บางยาง, บ้านสร้าง)

งาน รักษาความปลอดภัยธนาคาร

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านแว้ง
นราธวาส
(ต.แว้ง, อ.แว้ง)

นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข ครูผู้สอน

26 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

ขับรถและรักษาความปลอดภัยบุคลสำคัญ สิ่งชองวัตถุมีค่าต่างๆ

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน. ลพบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

ธุรการ ผลิต เจ้าหน้าที่ในห้องแลป เจ้าหน้าความปลอดภัย

26 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ชลบุรี
(ดอนหัวฬ่อ, เมือวชลบรี)

รักษาความปลอดภัย

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คอลงสาม)

รักษาความปลอดภัย

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา --- 
เมตตาวิทยา
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

หน่วยรักษาความปลอดภัย

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โพธิ์คีรีราชศึกษา
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัยหีบ)

การเกษตร,พนักงานขับรถ,พนักงานรักษาความปลอดภัย

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราฏษ์พิทยา
สงขลา
(ทุ่งตำเสาร์, หาดใหญ่)

เจ้าหน้าที่สิงแวดล้อม จป. แลป ควบคุมคุณภาพ ปิโตรเลียม บัญชี ธุรการ ขาย ประสานงาน วิชาการ งานทั่วไป บริหารทั่วไป

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานประสานงานทั่วไป

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
กระบี่
(เหนือคลอง, เหนือคลอง)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ-ศาสนา 
โรงเรียนบุสตานุดดีน
สงขลา
(นาทับ, จะนะ)

รักษาความปลอดภัย,งานขาย

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.สัตหีบวิทยาคม
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

จ.ป เทคนิค

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
เขาย้อยพิทยาคม
เพชรบุรี
(หนองปลาไหช, เขาย้อย)

นักวิชาการสาธารณสุข ธุรการ ดำเนินเอกสาร

24 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุดรธานี
(สีออ, กุมภวาปี)

สาธารณสุข

24 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาสารคาม
(หนองแวง, กุดรัง)

สาธารณสุข/ผู้ช่วยพยาบาล

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เชียงใหม่
(แม่สาว, แม่อาย)

นักวิชาการสาธารณสุข

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมืองเชลียง
สุโขทัย
(แม่สำ, ศรีสัชนาลัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat