LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จป. เทคนิค

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากําลัง 
วิทยาลัยเทคนิค อุดรธานี
ระยอง
(พลา, บ้านฉาง)

กฎหมาย พนักงานขาย บริการ ผู้ช่วยผู้จักการ ธนาคาร รักษาความปลอดภัย

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(สะอาด, น้ำพอง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

พนักงานQC, ฝ่ายผลิต ควบคุม safety

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทคณิต 
รร.บ้านยางคุรุราษฎรังสรรค์
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

Safety Officer, เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, นักมวลชนสัมพันธ์, นักวิทยาศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ระยอง
(ทุ่งควายกิน, แกลง)

ธุรการ สาธารณสุข

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

การตลาด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานขายธุรการ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
อยุธยา
(ท่าเรือ, ท่าเรือ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชุมพร
(วังใหม่, เมือง)

เจ้าหน้าทีสาธารณสุข ประจำโรงงาน

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
นครราชสีมา
(บ้านเก่า, ด่านขุนทด)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นครปฐม
(อ้อมใหญ่, สามพราน)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานขายพนักงานต้อนรับ พนักงานเสริฟ ประจำร้านขายยา ร้านต่างๆ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
พะเยา
(บ้านถ้ำ, ดอกคำใต้)

นักวิชาการสาธารณสุข

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

จป วิชาชีพ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอยภัย 
ราชภัฎราชนครินทร์
ระยอง
(มะขามคู่, นิคมพัฒนา)

safety , ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ระยอง
(สำนักท้อน, บ้านฉาง)

ผู้จัดการรักษาความปลอดภัย,ผู้จัดการป้องกันการสูญเสีย

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยครูธนบุรี
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสาขาอุบลราชธานี

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ครูฝึก

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กก.รรภ.4
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริหารรักษาความปลอดภัย

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยอง
(เชิงเนิน, เมืองระยอง)

งานด้านป้องกันการทุจริต,ด้านการตรวจสอบ,งานด้านจราจรและรักษาความปลอดภัย

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริหางานรักษาความปลอดภัย

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาาล, นาตาล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat