LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จป หัวหน้างาน

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
ชลพินิชพาญิชยการ
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

นักวิชาการสาธารณสุข

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(บัวขาว, กุฉินารายณ์)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ท.5
นครสวรรค์
(ห้วยร่วม, หนองบัว)

งานด้านสาธารณสุข ,งานบุคคล,งานสรรหา’งานofficeทั่วไป

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

จป เทคนิค

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ศิลปประยุกต์ 
ศิลปพระนคร
นครสวรรค์
(, )

พนักงานขาย การตลาด สาธารณสุขศาสตร์

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
วลัยลักษณ์
สงขลา
(สะกอม, จะนะ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,พนักงานขาย,ผู้ช่วยผู้จัดการ,Admin

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชลบุรี
(พานทอง, พานทอง)

จป.ระดับเทคนิค

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

Safety เทคนิค

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย
ลำพูน
(ทาทุ่งหลวง, แม่ทา)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัช, นักทรัพยากรบุคคล

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ดอนงัว, บรบือ)

พนักงานธนกิจฝึกหัด พนักงานขาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เลขานุการ ที่ปรึกษาการเงิน ธุรการ สโตร์

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

จป.เทคนิคขั้นสูง

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 21 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
นครราชสีมา
(กระโทก, โชคชัย)

พนักงานขับรถ พนักงานจัดเรียงสินค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทั่วไป

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
กำแพงเพชร
(เทพนคร, เมืองกำแพงเพชร)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สตูล
(คลองขุด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรสิ่งเเวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมือง)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ)

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางประกง)

รักษาความปลอดภัย

18 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษาผู้ใหญ่อำเภอจอมบึง
สมุทรปราการ
(แพรกษาใหม่, เมือง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา สาธารณสุขศาสตร์(การจัดการระบบสุขภาพ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยโสธร
(สำราญ, เมือง)

สาธารณสุข

17 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าแฝก, น้ำปาด)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สุพรรณบุรี
(สระกระโจม, ดอนเจดีย์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat