LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ ความงาม

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สุโขทัย
(แม่สำ, ศรีสัชนาลัย)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
(ดงบัง, ลืออำนาจ)

พนักงานขาย,งานไอที,ผู้ลักษาความปลอดภัย,ช่างดูแลระบบ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สกลนคร
(วังยาง, พรรณานิคม)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(โคกปรง, วิเชียรบุรี)

จป.หัวหน้างาน . ช่างประกอบ . ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
รร.ชัยมงคลพิทยา
สุโขทัย
(บ้านใหม่ชัยมงคล, ทุ่งเสลี่ยม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี
(ลำโพ, บางบัวทอง)

นักวิชาการสาธารณสุข

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(สำโรงปราสาท, ปรางค์กู่)

จป.เทคนิค

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเอ็นเทค
สกลนคร
(ดงหม้อทองใต้, บ้านม่วง)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

สาธารณสุข,พนักงานขาย,งานประจำคลินิคความงาม

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อุตรดิตถ์
(ในเมือง, พิชัย)

จป.เทคนิคขั้นสูง , ช่างซ่อมบำรุงงานสติ๊กเกอร์ , งานซ่อมบำรุงทั่วไป

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยแพทย์,ผู้ช่วยทันตแพทย์,สาธารณสุข

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, แสนแสบมีนบุรี)

เจ้าหน้า จป.

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ปัตตานี
(ปิตูมุดี, ยะรัง)

พนักงานขาย,พนักงานoffice ,เเคชเชียร์,เจ้าพนักงานสาธารณสุข

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
จันทบุรี
(เกาะขวาง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) เจ้าหน้าที่ในโรรงพยาบาล. งานธนาคาร พนักงานขาย

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(กุดชุมแสง, หนองบัวแดง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยทันต

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
นราธวาส
(จวบ, เจาะไอร้อง)

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ทั่วไป

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ) 
มหาวิทยาลัยราชภัชสวนสุนันทา
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมือง)

พนักงานควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
สุราษฎร์ธานี
(เขานิพันธ์, เวียงสระ)

นักวิชาการสาธารณสุข

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กระบี่
( ต.คลองเขม้า, อ.เหนือคลอง)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,เลขานุการ,พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นราธวาส
(ช้างเผือก, จะแนะ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat