LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 รักษาความปลอดภัย

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
พณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(ต.ชัยศิลปิน, อ.เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,นักส่งเสริมสุขภาพ

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปราจีนบุรี
(กรอกสมบูรณ์, ศรีมหาโพธิ)

พนักงาน รักษาความปลอดภัย

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ศรีสะเกษ
(เขิน, น้ำเกลี้ยง)

จป เทคนิค

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโพนงามศึกษา
สกลนคร
(แพด, คำตากล้า)

จป.วิชาชีพ

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ธุรการ เวชระเบียน

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
กรุงเทพมหานคร
(อนุเสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานขับรถในสนามบิน,รักษาความปลอดภัยสายการบิน

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเขาหลวง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง-อ่อนนุช, ลาดกระบัง)

รักษาความปลอดภัย

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ แหลมทองวิทยานุสรณ์
เชียงราย
(สูงเนิน, สูงเนิน)

จป.เทคนิค

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
บุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(หนองสะโน, บุณฑริก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สงขลา
(พะวง, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริหารรักษาความปลอดภัย

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
ม.ราชภัฎพระนคร
ชลบุรี
(แสนสุข, ชลบุรี)

จป.วิชาชีพ

26 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นราธวาส
(ไพรวัน, ตากใบ)

รักษาความปลอดภัย

26 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, ีภาษีเจริญ)

สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฎร์ธานี
(ท่าชี, บ้านนาสาร)

จป.วิชาชีพ

26 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ความปลอดภัย 
ม.เอเชีย
สมุทรสาคร
(ท่าทราย, เมือง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัชกร

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชลบุรี
(บางละมุง, บางละมุง)

สาธารณสุข ธุรการ พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(มะลิกา, แม่อาย)

จป. วิชาชีพ

25 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ระยอง
(นิคมพัฒนา, นิคมพัฒนา)

สาธารณสุขและอื่นๆที่รับวุฒิปริญาตรีทุกสาขา

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat