LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
หนองบัวลำภู
(เก่ากลอย, นากลาง)

รักษาความปลอดภัย

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ประชาสันติภาพ
กำแพงเพชร
(สระแก้ว, เมือ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชัวอนามัย 
มหาวิทบาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

รักษาความปลอดภัย

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านตาแก
นครสวรรค์
(คลองตันเหนือ, วัฒนา กทม 10110)

วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรบำบัน้ำเสีย วิศกรควบคุมมลพิษ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัยบุรี
นครนายก
(ทองหลาง, บ้านนา)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัช ผู้ช่วยนักรังสี ผู้ช่วยทันตแพทย์

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

จป.วิชาชีพ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมุทรปราการ
(แพรกษา, เมือง)

รักษาความปลอดภัย

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา เอกพละ 
มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

สาธารณสุข

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา
(หนองไข่น้ำ, เมือง)

Qc ,Lab วิจัย , safety

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยลัยราชภัฎพระนคร
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

งานด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, ควบคุมคุณภาพ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาแวง, เขมราฐ)

จป

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อาชีวินามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นครสวรรค์
(สุขสำราญ, ตากฟ้า)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
สถาบันแปซิฟิก
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,งานด้านอาชีวอานามัยและความอปลอดภัย,งานด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม,งานอ๊อฟฟิต,งานด้านการบริการทุกรูปแบบ

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

เจ้าหน้าที่จป.

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองบัวลำภู
(โนนสัง, โนนสัง)

งานด้านบริการ,งานด้านสาธารณสุข,ผู้ช่วยสัตวแพตย์

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(โนนสะอาด, คอนสวรรค์)

Safety & Security Compliance Manager

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การขัดการ 
สถาบันราชภัฎเทพสตรี
สมุทรสาคร
(คอกกระบือ, เมืองสมุทรสาคร)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat