LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข

25 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(เสื่องข้าว, ศรีรัตนะ)

จป.วิชาชีพ

25 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ 
รภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ
ปทุมธานี
(ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัชกร,เวชระเบียน

24 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตรัง
(ยาโยงเหนือ, นาโยง)

ช่างยนต์,IT SUPPORT, จป.หัวหน้างาน

24 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา สาขายานยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

สาธารณสุข

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ขอนแก่น
(หนองกุงเซิน, ภูเวียง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อาชีวินามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สงขลา
(บ่อแดง, สทิงพระ)

เจ้าหน้าฝึกการรักษาความปลอดภัย

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แพงใหญ่, เหล่าเสือโก้ก)

นักวิชาการสาธารณสุข, นักจัดการงานทั่วไป, พนักงานขาย

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กระบี่
(เขาดิน, เขาพนม)

จป.เทคนิค

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทยาศาสจ์ 
ประโคนชัยวอทยา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ระยอง
(ต.ห้วยโป่ว, อ.เมือง)

จป.วิชาชีพ

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นครปฐม
(ต.ท่าตำหนัก, อ.นครชัยศรี)

จป.วิชาชีพ

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สตูล
(ฝาละมี, ปากพะยูน)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ผู้ช่วยเภสัช ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานทั่วไป

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุโขทัย
(ราวต้นจันทร์, ศรีสำโรง)

ฝ่ายผลิต ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม(จป)

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชลบุรี
(บ้านเซิด, พนัสนิคม)

งานสาธารณสุข งานผู้ช่วยทันตกรรม งานผู้ช่วยเภสัชกร งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธาณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(หนองแวง, ละหานทราย)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,ฝึกอบรม Training

22 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยอง
( ต.เนินพระ, อ.เมือง)

พนักงานธนกิจประจำสาขาหาดใหญ่

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

QA/QC, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, ผู้ช่วยผู้จัดการ, ธุรการ, สาธารณสุข

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หนองบัวลำภู
(โนนเมือง, นากลาง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,ผู้ช่วยทันตแพทย์,ธุรการ

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชุมพร
(ดอนยาง, ปะทิว)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ตำบล อุดมทรัพย์, อำเภอวังน้ำเขียว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat