LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,งานบริการลูกค้า,การขาย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(อิสาณ, เมือง)

นักเคมี,นักวิชาการสาธารณสุข,จนท.สิ่งแวดล้อม

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(ขวาว, เสลภูมิ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศนลาดพร้าว
ระยอง
(มาบตาพุต, เมือง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอนแก่น
(เมืองเพีย, บ้านไผ่)

นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สันทราย, พร้าว)

เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นครสวรรค์
(สร่างโศก, บ้านหมอ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,ผู้ดูแลอาคาร

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
รามคำแหง
นครปฐม
(อ้อมใหญ่, สามพราน)

สาธารณสุข

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ออนเหนือ, แม่ออน)

หัวหน้างานป้องกันการสูญเสีย ,งานดับเพลิงและความปลอดภัย

19 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลวง, วังทองหลาง)

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

18 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา เหล่าทหารราบ 
โรงเรียนนายสิบ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรยนทหารราบ
มหาสารคาม
(หนองไฮ, วาปีปทุม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย , เจ้าหน้าพัฒนาค้าปลีก , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นครปฐม
(กระทุ่งล้ม, สามพราน)

เซฟตี้ จป.เทคนิค

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

สาธารณสุข

17 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตลาดขวัญ, ดอยสะเก็ด)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,จป.วิชาชีพ,เจ้าหน้าที่ห้องแลป

17 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจวบคีรีขันธ์
(ปราณบุรี, ปราณบุรี)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

17 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

สาธารณสุข ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ทำอาหาร

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่
(สันติสุข, ดอยหล่อ)

คลินิก สาธารณสุข ขาย เอกสาร คีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูล

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริณธร ยะละ
สงขลา
(สทิงหม้อ, สิงหนคร)

พนักงานทั่วไป,ธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บ่อใหญ่, บรบือ)

จพง.สาธารณสุข

15 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์_คณิต 
ร.ร.น้ำดิบวิทยาคม
ลำพูน
(หนองล่อง, หนองล่อง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.

15 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต / เครื่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat