LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จป.เทคนิค ,safety, Security secerity

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชลบุรี
(ห้วยใหญ่, บางละมุง)

จป.วิชาชีพ,safety officer

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศาตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุพรรณบุรี
(เดิมบาง, เดิมบางนางบวช)

จป.ระดับเทคนิค,sale ขายรถ

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บ้านฉาง
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

จป.ระดับเทคนิค ประจำไซร์งานต่างๆ

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อ.ด่านขุนทด
นครราชสีมา
(วังโรงใหญ่, สีคิ้ว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย ,ตรวจสอบภายใน,จนท.ฝ่ายบุคคล,อื่นๆ

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขาย,ผู้ช่วยทันตกรรม,พนักงานแคชเชียร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,พนักงานคีย์ข้อมูล

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(บุฤาษี, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

สาธารณสุข

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สุรินทร์
(ชุมพลบุรี, ชุมพลบุรี)

จป.วิชาชีพ

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ม.วลัยลักษณ์
สระแก้ว
(โคกปี่ฆ้อง, เมือง)

ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
วิทยาลัยทองสุข
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

สาธารณสุข

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชนและอนามัยครอบครัว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนองคาย
(บ้านเอื้อง, ศรีสงคราม)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

จปวิชาชีพ (42)

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ระยอง
(สำนักท้อน, บ้านฉาง)

สาธารณสุข,พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา แพทยแผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แจระแม, เมือง)

สาธารณสุข

25 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นนทบุรี
(ขุนศรี, ไทรน้อย)

จป.เทคนิคชั้นสูง / ISO

25 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารงานทั่่วไป 
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

จป สาธารณสุข

25 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หินดาด, ห้วยแถลง)

Safety

24 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระยอง
(มาบตาพุด, เมืองระยอง)

สาธารณสุข

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(ดอนฉิมพลี, บางน้ำเปรี่ยว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat