LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักการรักษาความปลอดภัย

29 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ขอนแก่น
(กุดเค้า, มัญจาคีรี)

พนักงานขาย เจ้าพนักงานสาธารณสุข

29 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(ดอยหล่อ, ดอยหล่อ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

28 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หนองบัวลำภู
(นาเหล่า, นาวัง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

28 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เลย
(นาซ่าว, เชียงคาน)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ

28 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

28 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

27 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา พาณิชยกรรม 
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี-เทค
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

27 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั้วไป 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (พญาไท)
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนกงาน

27 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา
(งิม, ปง)

สาธารณสุข

27 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสามวา, คลองสามวา)

นักวิชาการสาธารณสุข

27 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(บ้านโคก, โคกโพธิ์ไชย)

ช่างอิเลคโทรนิค, ช่างไฟฟ้า, safety staff,

26 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา อิเลคทรอนิค 
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

รักษาความปลอดภัย

26 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

รักษาความปลอดภัย

25 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านหนองแคราย
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

จป.วิชาชีพ

24 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(กลาย, ท่าศาลา)

นักวิชาการสาธารณสุข

24 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สมุทรปราการ
(คลองด่าน, บางบ่อ)

รักษาความปลอดภัย

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
ชัยภูมิ
(ในเมือง, เมือง)

Safety Officer

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วทบ.อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

Safety

23 มีนาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ระยอง
(มาบตาพุด, มาบตาพุด)

พนักรักษาความปลอดภัย

23 มีนาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ขุนตาล
เชียงราย
(ป่าตาล, ขนตาล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat