LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 จัดเรียงสินค้า รักษาความปลอดภัย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ธุรการ , safety officer,

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรี, บางแขน)

นักวิชาการสาธารณสุข,ธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานสโตร์

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางปะกง)

รักษาความปลอดภัย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน ปทุมคงคา
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัทยาศัย
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่างไฟ้ากำลัง 
สารพัดช่างอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สร้างถ่อ, เขื่องใน)

สาธารณสุข

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธาราณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพ
นครปฐม
(เสาธงหิน, บางใหญ่)

ยามรักษาความปลอดภัย

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หัวหินวิทยาลัย
ประจวบคีรีขันธ์
(Paknamparn, Pranburi)

สาธารณสุข

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ยะลา
(บาโร๊ะ, ยะหา)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

23 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
กศน.แขวงบางระมาต
กรุงเทพมหานคร
(ฉิมพลี, ตลิ่งชัน)

safety officer (จป.วิชาชีพ)

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตราด
(ต.คลองใหญ่, อ.คลองใหญ่)

จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค,เทคนิคขั้นสูง/ตรวจสอบคุณภาพ/เทรนนิ่ง

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมุทรปราการ
(ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี)

นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, พนักงานบริการ

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พะเยา
(น้ำแวน, เชียงคำ)

สาธารณสุข,เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน,เจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพ

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
พัทลุง
(หนองธง, ป่าบอน)

นักวิชาการสาธารณสุข งานเกี่ยวข้องกับงานอนามัย

21 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
(ผาบ่อง, เมือง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักขนสัมภาระ

21 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

ผู้ช่วยเภสัช,ผูช่วยแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข

21 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(แม่ข้าวต้ม, เมือง)

นวก.สาธารณสุข ธุรการ อื่นๆ

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสต์ 
ม.ปทุมธานี
สุราษฎร์ธานี
(พังกาญจน์, พนม)

สาธารณสุข, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยพยาบาลคลีนิค, สถานณ์ความงาม

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สงขลา
(สำนักแต้ว, สะเดา)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
(ปากเพรียว, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat