LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

บริการ,สาธารณสุข

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

รักษาความปลอดภัย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานต้อนรับ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

จป.เทคนิค, เจ้าหน้าธุรการ,นักวิทยาศาสตร์

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(ดงเมืองแอม, เขาสวนกวาง)

รักษาความปลอดภัย

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กันตังรัฐฎาศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

จปใ เทคนิค

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่าง ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
ระยอง
(มาบตาพุต, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(ท่าสาย, เมือง)

สาธารณสุข

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมูม่น, เมือง)

safety จ.ป.เทคนิค

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้า กำลัง 
วิทยาสารพัดช่างระยอง
ระยอง
(สำนักท้อน, บ้านฉาง)

จป.วิชาชีพ

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ปัตตานี
(ประจัน, ยะรัง)

จป.เทคนิค

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ช่างเทค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ตำแหน่งสาธารณสุข

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
เฉลิมกาญจนา
ยะลา
(ต.วังพญา, อ.รามัน)

ช่างกลึง/ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน/ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี/อ่านแบบได้

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.มีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(แขวงมีนบุรี, มีนบุรี)

จป.เทคนิค

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางรักน้อย, เมือง)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปทุมธานี
(บางปรอก, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา จัดการอุตสาหกรรม (การผลิต) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระยอง
(ตะพง, เมือง)

การขาย การรักษาความปลอดภัย ระดับสูง

14 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ทัวไป 
ร.ร ขาณุวิทยา ร.รร้อยสารวัตรทหาร
นครสวรรค์
(นครสวรรค์ตก, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุขในโรงงาน,ครูสอนสุขศึกษา

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ศรีสะเกษ
(ตำบลเขิน, อำเภอน้ำเกลี้ยง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat