LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารและสถานที่,SAFETY, Security Manager,Chief Security,Security Investigator

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันออก, คลองสามวา)

รักษาความปลอดภัย

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ทัวไป 
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศรีสะเกษ
ชลบุรี
(หนองปรีอ, บางระมุง)

เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สระบุรี
(บ้านแก้ง, เฉลิมพระเกียรติ)

สาธารณสุขขงศาสตร์, งานธุรการ

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม
อุดรธานี
(อูบมุง, หนองวัวซอ)

จป.เทคนิค

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. บ้านฉาง
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

จป.วิชาชีพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลและอื่นๆ

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
น่าน
(ศิลาแลง, ปัว)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

จป.วิชาชีพ,บุคคล

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครราชสีมา
(ตะเคียน, ด่านขุนทด)

จป.วิชาชีพ,จป.เทคนิค,จป.หัวหน้างาน,ตรวจสอบคุณภาพ

18 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมุทรปราการ
(ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ระยอง
(กองดิน, แกลง)

เจ้าหน้าที่สุขภาพ ความปลอดภัย พนักงานขาย พนักงานทรีตเม้น

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทย 
ราชภัฏเชียงราย
อยุธยา
(ลำตาเสา, วังน้อย)

ธุรการ/ ประชาสัมพันธ์/งานสาธารณสุข/งานที่เกี่ยวกับสุขภาพ/งานขาย

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(บ้านพานถม, พระนคร)

รักษาความปลอดภัย

16 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านตระแสง
สุรินทร์
(ตระแสง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข , เสมียน ,ประชาสัมพันธ์และเวชระเบียน

16 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สงขลา
(เทพา, เทพา)

จป เทคนิค

16 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร ร บ้านค่าย
ระยอง
(แม่นำ้ค้, ปลวกแดง)

Safety,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

16 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

เจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค

15 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน อ.ปลวกแดง
ระยอง
(ต.มาบยางพร, อ.ปลวกแดง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 
รร.เทคโนโลยีชลบุรี
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราช)

สาธารณสุข

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
มหาลัยเวสเทริน์
เลย
(น้ำสวย, เมือง)

ผู้ช่วยเภสัชกร สาธารณสุข

14 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(2, พาน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat