LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 รักษาความปลอดภัย

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การตลสด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร
นนทบุรี
(ปลายบาง, บางกรวย)

safety

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 9 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา คอม 
ไทย-เยอรมัน
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

จป. เทคนิค ฝ่ายผลิต

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เวตวันวิทยา
ระยอง
(ต.ห้วยโป่ง, เมือง)

จป,ผู้ช่วยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สุรินทร์
(บักได, พนมดงรัก)

นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล,งานบริการลูกค้า,เกี่ยวกับความงาม/สุขภาพ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
สุพรรณบุรี
(ทะเลบก, ดอนเจดีย์)

จป.ความปลอดภัย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

จป วิชาชีพ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาลัยมออุบลราชธานี
ยโสธร
(สามแยก, เลิงนกทา)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พะเยา
(แม่ปืม, เมือง)

จป.วิชาชีพ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หนองคาย
(สังคม, สังคม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ)

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

พนักงานทั่วไป/หัวหน้ารักษาความปลอดภัย

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน(คณิต-อังกฤษ) 
โรงเรียนสารวิทยา
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

จป.วิชาชีพ

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
สุรินทร์
(ชุมพลบุรี, ชุมพลบุรี)

รักษาความปลอดภัยตรวจสอบผู้โดยสารในสนามบิน

12 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(กะทู้, กะทู้)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วย,พนักงานขาย,พนักงานแคชเชียร์

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นครราชสีมา
(สำโรง, โนนไทย)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(ดอนเกาะกา, บางน้ำเปรี้ยว)

นักวิชาการสาธารณสุข,ครูปฐมวัย,พนักงานธุรการ,ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่แอดมิด

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(ต.บางพระ, อ.ศรีราชา)

จนท.สิ่งแวดล้อม, จนท.ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน, จนท.ห้องปฏิบัติการ,งานธุรการ

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปทุมธานี
(บางปรอก, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat