LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานี
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

lp รักษาความปลอดภัย

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
กรุงเทพมหานคร
( สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยเภสัชกร จป.หัวหน้างาน และงานอื่นๆ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา
แพร่
(ห้วยม้า, เมือง)

จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค,เทคนิคขั้นสูง/ตรวจสอบคุณภาพ

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมุทรปราการ
(ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น
(น้ำอ้อม, กระนวน)

รักษาความปลอดภัย

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
กรุงเทพมหานคร
(, bangkok)

จป.เทคนิค

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
ชัยภูมิ
(โอโล, ภูเขียว)

จ.ป เทคนิค

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์ฝ/ บัญชี 
รร วัชรวิทยา
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

จป.ก่อสร้าง

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
อาชีวะศึกษาสระบุรี
ชลบุรี
(ต.ทุ่งสุขรา, ศรีราชา)

ธุรการ สาธารณสุข

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

นักวิชาการสาธารณสุข/ธุรการ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ขนงพระ, ปากช่อง)

นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่ จป, เจ้าหน้าที่ธุรการ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(บ้านดู่, นาโพธิ์)

safety officer

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 64 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา อีเลคโทรนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิค ภาคใต้
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ธุรการ,เสมียน,นักวิชาการสาธารณสุข,อื่นๆ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
นครราชสีมา
(โพธิ์กลาง, เมือง)

จป.วิชาชีพ,บุคคล

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครราชสีมา
(ตะเคียน, ด่านขุนทด)

จ.ปเทคนิค

16 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา  
มัธยมทุ่งช้าง
กรุงเทพมหานคร
(สุขุมวิท, ทองหล่อ)

ผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย

16 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัชเชียงราย
พะเยา
(บ้านถ้ำ, ดอกคำใต้)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย ,บริหารสื่อโฆษณา (Onsite Media)

15 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ระยอง
(ต.สำนักท้อน, อ.บ้านฉาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat