LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยเภสัช,พนักงานขาย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชุมพร
(สลุย, ท่าแซะ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีฟ

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

จป วิชาชืพ

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชลบุรี
(พลวงทอง, บ่อทอง)

หัวหน้างานการกผลิต,การผลิต ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม, จป.เทคนิค

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(เปือยใหญ่, โนนศิลา)

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

การขาย บริการลูกค้า พนักงานขาย ผู้ช่วยเภสัชกร สาธารณสุข

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา
อุดรธานี
(ซ.ขันติรักษ์ ชุมชนเก่าจาน2 ต.หมากแข้ง, อ.เมือง)

รักษาความปลอดภัย

26 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทหารการปืน 
ร.ร.ชุมพลทหารเรือ
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, อ.บางพลี)

จป. วิชาชืพ

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

จป.วิชาชีพ

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ยะลา
(บ้านแหร, ธารโต)

จป.เทคนิค

26 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
ม.ราชภัฎนครปฐม
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

25 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.วชิรธรรมสาธิต
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข งานธุรการทั่วไป

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

สาธารณสุข

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
พังงา
(บางทอง, ท้ายเหมือง)

ช่างยนต์,IT SUPPORT, จป.หัวหน้างาน

25 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา สาขายานยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

Safety Manger

24 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา Management 
NIDA
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

นักวิชาการสาธารณสุข. ผู้ช่วยเภสัช

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชุมพร
(สลุย, ท่าแซะ)

ขับรถ รักษาความปลอดภัย หัวหน้างาน

24 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร ชัยบุรีพิทยา
สุราษฎร์ธานี
(สองแพรก, ชัยบุรี)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

24 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
(นาขาม, เรณูนคร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat