LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาคีย์ข้อมูล ผู้สมัครงานคีย์ข้อมูล หาผู้สมัครงานคีย์ข้อมูล หาพนักงานคีย์ข้อมูล หาคนทำงานคีย์ข้อมูล หาคนว่างงานคีย์ข้อมูล หาเจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานคีย์ข้อมูล

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
สยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ธุรการคีย์ข้อมูล

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

คีย์ข้อมูล

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 
วิบูลบริหารธุรกิจรามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พนักงานประจำร้าน พนักงานขาย ธุรการ คีย์ข้อมูล

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

เดินเอกสาร คีย์ข้อมูล เอกสาร คลังสินค้า

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ธุรการ/พนักงานออฟฟิส/คีย์ข้อมูล/ประสานงาน

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

คีย์ข้อมูล สแกนเอกสาร คัดแยกเอกสาร

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.กมลาไสย
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อประจำร้าน,บัญชี,คีร์ข้อมูล

18 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ชุมพร
(รับร่อ, ท่าแซะ)

พนันกงานคีย์ข้อมูล

18 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

พนักงานบริการลูกค้า, ธุรการคีย์ข้อมูล

18 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

คีย์ข้อมูล เชียร์ขาย

18 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุวรรณาราม
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนนนท์, บางกอกน้อย)

พนักงานขาย/พนักงานคีย์ข้อมูล

17 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตยะลา
ปัตตานี
(น้ำดำ, ทุ่งยางแดง)

ธุรการ,คีย์ข้อมูล

16 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกืบ 
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,บริการลูกค้า,พนักงานคีย์ข้อมูล,ธุรการ

15 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(เชียงเครือ, เมือง)

คีย์ข้อมูล,เอกสาร

15 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นาฏศิลป์ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นนทบุรี
(พิมลราช, บางบัวทอง)

พนักงานคีย์ข้อมูล

15 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จรเข้บัว, ลาดพร้าว)

คีย์ข้อมูล

14 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.กมลาไสย
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

ธุรการแอดมิน,คีย์ข้อมูล

14 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนธัญบุรี
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ธุรการ,ประสานงาน,คีย์ข้อมูล

14 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาน, คลองสาน)

คัดแยกเอกสาร คีย์ข้อมูล

14 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ดรุณศาสน์วิทยา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat