LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาคลังสินค้า ผู้สมัครงานคลังสินค้า หาผู้สมัครงานคลังสินค้า หาพนักงานคลังสินค้า หาคนทำงานคลังสินค้า หาคนว่างงานคลังสินค้า หาเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย พนักงานคลังสินค้า

22 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
นครพนม
(นาราชควาย, เมือง)

พนังงานจัดเรียงสินค้า/พนักงานคลัง

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
รร.วังทองพิทยาคม
พิษณุโลก
(บ้านคลอง, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบางกอบัว
สมุทรปราการ
(บางกอบัว, พระประเเดง)

พนักงานคลังสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การอาหาร 
ราชภัฏสุรินทร์
นครนายก
(วังตะเคียน, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ผะดุงศิษย์พิทยา
สระบุรี
(คชสิทธิ์, หนองแค)

QA,Qc,คลังสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์พระยืน
สมุทรปราการ
(ต.บางหญ้าแพรก, อ.พระประแดง)

1.บริการลูกค้า 2.ตรวจนับสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การตลาด 
พณิชยการหาดใหญ
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

จัดเรียงสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ปทุมคงคา
ขอนแก่น
(ตำบลบ้านขาม, น้ำพอง)

พนักงานขาย พนักงานเช็คสต๊อกสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่คะ, ฝาง)

สต๊อคสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิตย์-คณิต 
ฤทธยะวรรณาลัย๒
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

จัดเรียงสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-คณิต 
นูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ
สงขลา
(สะกอม, เทพา)

Pc,ออฟฟิศ,คลังสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ 
เพ็ญพิทยาคม
นครปฐม
(ทรงคนอง, สามพราน)

ธุรการ,เจ้าหน้าที่สโตร์

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการทั่วไป 
ราชภัฎสวนดุสิต
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

จัดเรียงสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคอลงจั่น, เขตบางกะปิ)

จัดคลังสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

เดินเอกสาร คีย์ข้อมูล เอกสาร คลังสินค้า

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ผู้จัดการคลังสินค้า ผู้จัดการขนส่งสินค้า วางแผนการผลิต

20 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

จัดเรียงสินค้า

20 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทพบดินร์วิทยา
เชียงใหม่
(สันพระเนตร, สันทราย)

คลังสินค้า , ธุรการสโตร์, เจ้าหน้าที่ประสานงาน

20 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา พนิชยการการเลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กรุงเทพมหานคร
(, ห้วยขวาง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

20 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat