หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานคลังสินค้า หาคนทำงานคลังสินค้า หาคลังสินค้า

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

จัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 38 ปี วุฒิ ม.6 สาขา กศณ.เขตมีนบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

สมุทรสาคร (โคกขาม, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานบัญชี/ธุรการ/สต๊อกสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 31 ปี วุฒิ ปวส. สาขา บริหารการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, คลองเตย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การจัดการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

นครนายก (บ้านพริก, บ้านนา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานจัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 18 ปี วุฒิ ปวช. สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป

อยุธยา (คุ้งลาน, บางปะอิน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานสโตร์/คลังสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ วิทยาลันเซาท์อิสบางกอก  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หนองบอน, ประเวศ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้า นำเข้าส่งออก หรือเกี่ยวกับบริหาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา Logistics and supply chain มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางไผ่, บางแค)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้าและโลจิสติกส์, ผู้จัดการทั่วไป จัดซื้อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 36 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด อาชีวศึกษาสงขลา  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 15 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (เกาะแต้ว, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


ซ่อมบำรุง,ขับรถยก,สโตร์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 45 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ชา่งไฟฟ้ากำล้ง เทคโนโลยีราชธานี  เกรดเฉลี่ย 2.1  ประสบการณ์ 11 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (รามอินทรา, คันนายาว)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

อยุธยา (พยอม, วังน้อย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานจัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 19 ปี วุฒิ ม.6 สาขา นาฏศิลป์ไทยละคร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป

อยุธยา (หันตรา, พระนครศรีอยุธยา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


ตรวจนับสต๊อกสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วทบ.การกีฬา ม.ราชภัฎสุรินทร์  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (บึ่งยี่โถ, ธัญบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานคีย์ข้อมูล/ธุรการ/ต้อนรับ/พนักงานคลังสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 38 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 9 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (แสนสุข, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


เจ้าหน้าที่สโตร์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 34 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพมหาราช  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

อ่างทอง (ป่างิ้ว, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานจัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางพลีใหญ่, บางพลี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้า โรงแรม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลับหอการค้าไทย  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (หนองปรือ, ชลบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานจัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป โรงเรียนเมืองภูเก็ต  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ภูเก็ต (กะทู้, กะทู้)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


พนักงานเบเกอรี่,พนักงานขาย,พนักงานจัดเรียงสินค้า,
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 19 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์คณิต โรงเรียนเทพลีลา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก, บางกะปิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


บริหารจัดการ/อาคารสถานที่/คลังสินค้า/ขนส่ง/นำเข้าส่งออก
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 31 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุกิจ การจัดการ มหาวิทยลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 11 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (แขวงสี่แยกมหานาค, ดุสิต)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


คลังสินค้า ธุรการ คีร์ข้อมูล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

อุบลราชธานี (ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562


จัดเรียงสินค้าบริการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา ยางซ้ายพิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

เชียงราย (, )
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
20 มีนาคม 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat