LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ธุรการ,ครูคอมพิวเตอร์,พนักงานไอที

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สมุทรปราการ
(แพรกษา, เมือง)

ครู,ธุระการ,บริการ

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
นครราชสีมา
(หินดาด, ด่่านขุนทด)

ครูผู้สอน

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุววรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(ต้นตาล, สองพี่น้อง)

ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์,ธุรการ,นักวิชาการ,ครู,พนักงานขาย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นครพนม
(กุรุคุ, เมือง)

ผู้ช่วยครูอนุบาล, พี่เลี้ยงเด็ก

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครูพี่เลี้ยง

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ปราจีนกัลยาณี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูสอนพลศึกษา

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ , พนักงานขาย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ครูสอนพิเศษ เด็กประถม , งานทำความสะอาด, คีย์งาน, การตลาด, งานขาย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

วิศวกร,งานขาย.ครู

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
สุราษฎร์ธานี
(ต.ควนสุบรรณ, บ้านนาสาร)

ครูผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา คณิตศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(มหาพฤฒาราม, บางรัก)

พนักงานขาย ฝ่ายจัดซื้อ ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ครู

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ครู / ผู้ดูแลเด็ก วิชาการ งานสารบรรณ ควบคุมดูแล

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิต
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

พนักงานขาย, ครู, การติดต่อสื่อสาร

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา อิสลามศึกษา 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia
สงขลา
(บ้านนา, จะนะ)

ครู พนักงานบริษัท

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขค สงขลา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

อาจารย์ โรงงาน วิศวกร IT

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กาฬสินธ์
(บัวบาน, ยางตลาด)

ครู ติวเตอร์

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

ครูสังคมศึกษา

26 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มรร.ราชนครินทร์
ระยอง
(ห้วบทับมอญ, เขาชะเมา)

ครูผู้สอน

26 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาอังกฤษ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

ครูสอนสังคมศึกษา

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(วังตะกู, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat