LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

13 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กาฬสินธ์
(ห้วยโพธิ์, เมือง)

ครู

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(เมืองสรวง, เมืองสรวง)

อาจารย์, นักวิเคราะห์ เป็นต้น

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(ในเมือง, เมือง)

ครูวิทยาศาสตร์

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กาฬสินธ์
(กุงเก่า, ท่าคันโท)

ครูสอน พนักงาน

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
บูรพา
กรุงเทพมหานคร
(, )

ครูศิลปะ

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม จิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(ธาตุเชิงชุม, เมือง)

ครูสอนกีตาร์คลาสสิก

13 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดนตรีสากล 
วิทยาลัยนาฎศิลป กรุงเทพ
นครสวรรค์
(สะพานพระปิ่นเกล้า, อรุณอัมรินทร์)

ครูสอนพิเศษ,พนักงานขาย

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มทร.ธัญบุรี
สมุทรสงคราม
(ลาดใหญ่, เมือง)

งานด้านบริการ แพ็คของตรวจของ เป็นครู

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(เมยวดี, เมยวดี)

อาจารย์สายสนับสนุน ผู้จัดการทั่วไป

13 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 24 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

ครู,ติวเตอร์

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ครู

12 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทสาคร
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)

interior ครูสอยศิลปะ งานที่เกี่ยวของกับการออบแบบ

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(คู้ฝั่งเหนือ, หนองจอก)

ครูฝึก

12 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นครสวรรค์
(ต.หนองยาว, อ.ลาดยาว)

ครูภาษาไทย

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองบัว, คง)

ครูปฐมวับ/ครูประถมศึกษา

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลับราชภัฎจันทรเกษม
ขอนแก่น
(วังชัย, น้ำพอง)

ครูพละ ครูสอนว่ายน้ำ ครูกิจการนักเรียน

12 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การกีฬาและการจัดการกีฬา 
วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ.
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูสังคม

11 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นครปฐม
(ยายชา, สามพราน)

ครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษา

11 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

ครูสอนศิลปะ. กราฟฟิคดีไซด์

11 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา มีเดียทางการเเพทย์เเละวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นครสวรรค์
(ยานนาวา, สาทร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat