LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,ผู้ช่วยครู,ธุรการ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การขาย 
วิยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองแก, หัวหิน)

ครูพี่เลี้ยง

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานขาย/ครูพี่เลี้ยง/บริการ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประภัสสร วิทยา
ชลบุรี
(หนองค้างคอก, เมืองชลบุรี)

ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูเอกชน ติวเตอร์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พนักงานธุรการ,เจ้าที่ธนาคาร,ครูคณิตศาสตร์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ครูศิลปะ เขียนภาพประกอบ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ครูผู้ช่วย

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีปทุมธานี
นครปฐม
(คลองใหม่, สามพราน)

ครู พี่เลี้้ย้ง

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ร.รไทยนิยใสงเคราะห์
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

โฟร์แมน ครู

29 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปทุมธานี
(คลอง 3, คลองหลวง)

ครู

29 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช (พืชไร่) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นครปฐม
(งิ้วราย, นครชัยศรี)

ครู,พนักงานธุรการ

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เมิองงาย, เชียงดาว)

ครู

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(แขวงอนุสาววีย์, บางเขน)

ครู หรือ ธุรการ

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

อาจารย์

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา กฎหมายมหาชน 
รามคำแหง
นนทบุรี
(บางพลับ, ปากเกร็ด)

ครูประจำศูนย์การเรียน ภูมิภาค (ประจำศูนย์การเรียนหาดใหญ่)

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย
สงขลา
(โรง, กระแสสินธ์ุ)

ครูวิทยาศาสตร์, ครูเคมี

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พะเยา
(แม่ใจ, แม่ใจ)

ครูปฐมวัย

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(เทพาลัย, คง)

Interpreter/Translator/English Teacher/Educated assistant manager/

29 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา Humanity Faculty 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชลบุรี
(Samet, Samet)

ครู,อาจารย์

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา  
ม.เกษตรศาสตร์
กาญจนบุรี
(รางหวาย, พนมทวน)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 
โรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์
พะเยา
(เชียงแรง, ภูซาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat