LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูคณิตศาสตร์

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กาฬสินธ์
(นาโก, กุฉินารายณ์)

ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ ,ครูผู้ช่วย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพชรบุรี
(ต.บ้านกุ่ม, เมือง)

ครู เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริการ พนักงาน

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพชรบูรณ์
(น้ำร้อน, เมือง)

ครูสังคม

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(บ้านใต้, เมือง)

ครูสอนภาษาไทย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, จอมทอง)

พนักงานธุรการ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานขาย,งานบริการ,พนักงานทั่วไป,เกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ และอื่นๆ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจิตร
(ท้ายทุ่ง, ทับคล้อ)

ครูสอนภาษาไทย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองแสง, วาปีปทุม)

ครูสอนศิลปะ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัทลุง
(มะกอกเหนือ, ควนขนุน)

ครู,เจ้าหน้าที่,งานธุรการ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(โพนทอง, บ้านหมี่)

ครูสอนดนตรี

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ต,บึงเกลือ, อ.เสลภูมิ)

ครูสังคม

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา หลักสูตรและการสอน 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

ครูสอนนักเรียน ,ธุรการเอกสาร

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ครูพี่เลี้ยง

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึ่งกุ่ม)

ครูผู้สอน

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม
นครพนม
(หนองแวง, บ้านแพง)

ครูสอนศิลปะ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศึกษาศาตร์ เอกศิลปะ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูชีววิทยา/งานวิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(พนมไพร, พนมไพร)

ครูคอมพิวเตอร์,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการ,ประสานงาน

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

ครูสังคม

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
(บ้านนายาง, ดอนตาล)

ครูผู้สอน, พนักงานธุรการ,

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
แพร่
(สบสาย, สูงเม่น)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(บางหัวเสือ, พระประแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat