LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อยุธยา
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครู ผู้ช่วยผู้จัดการมินิบิ๊กซี พนักงานธุระการ

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครู

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทย์-คณิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ยะลา
(บุดี, เมือง)

ครูสอนภาษาจีน, พนักงาจัดซื้อสินค้า, ฝ่ายติดต่อประสานงานกับจีน

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมือง)

ครูสอนศิลปะ-ช่างศิลป์

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุพรรณบุรี
(ย่านยาว, สามชุก)

บริหารบุคลากร งานบรรยายพิเศษ อาจารย์พิเศษมหาลัยเอกชน

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นครศรีธรรมราช
(ตำบลทอนหงส์, อำเภอ พรหมคีรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน ธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(หนองไม้งาม, บ้านกรวด)

ครูพี่เลี้ยง

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, สามโคก)

ครูพี่เลี้ยง

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

ครูสอนคณิต

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 27 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ส่งเสริมเกษตร 
มสธ
นนทบุรี
(เสาธงหิน, บางใหญ่)

เลขานุการ, ครู

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สมุทรสาคร
(คอกกระบือ, เมือง)

ครูวิทยาศาสตร์, ครูประจำชั้น

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, ห้วยขวาง)

ครูผู้สอน

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการศึกษาฯ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

ครู นักวิชาการศึก การขาย

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(โคกสูง, เมือง)

ครูคอมพิวเตอร์, Business Analyst, IT Support

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปทุมธานี
(บางขะแยง, เมือง)

บาริสต้าและครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ศึกษานารี
กรุงเทพมหานคร
( บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

ครูสอนอาหาร ผู้จัดการร้าน นักโภชนาการ

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มทร. ธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ครูดนตรีไทย

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย 
มศว
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

ครู

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

งานครูพี่เลี้ยง

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนสูง, โนนสูง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat