LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพลศึกษา

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สมุทรสาคร
(บางหญ้าแพรก, เมืองสมุทรสาคร)

ครูวิทยาศาสตร์,ประสานงาน,ธุรการ

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

ครูปฐมวัย,ครูอนุบาล,พี่เลี้ยงเด็ก

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กาฬสินธ์
(สามขา, กุฉินารายณ์)

กราฟฟิค,ครูศิลปะ,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย,

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(หนองขาม, แก้งคร้อ)

QC,ครู

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์ -ชีววิยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(กุดจับ, กุดจับ)

ครู

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ธุรการ คุณครูอัตราจ้าง หรืองานทั่วไป

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(งิ้วงาม, เมือง)

คุณครูสอนภาษาไทย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สุพรรณบุรี
(ศรีประจันต์, ศรีประจันต์)

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอน

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

ครูฟิสิกส์ ครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สระแก้ว
(หนองม่วง, โคกสูง)

ครูสอนศิลปะ

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

พนักงานขาย,ครู,ผู้ช่วยกุ๊กฯ

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษวิทยา 
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เชียงใหม่
(สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

ครูภาษาไทย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(ดีลัง, พัฒนานิคม)

ครูอนุบาล

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 22 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ครูสอนภาษาไทย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จเจ้าพระยา, คลองสาน)

ครูการศึกษาพิเศษ ครูปฐมวัย ครูธุระการ ครูสอนดนตรีไทย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ครู,อาจารย์

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อยุธยา
(หลักชัย, ลาดบัวหลวง)

ครูดนตรีไทย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

ครูแนะแนว

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ธุรการ ครูวิทยาศาสตร์ ครูเคมี งานด้านการศึกษา

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(คูคต, ลำลูกกา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat