LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลคนชรา

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
เชียงใหม่
(วัดเกตุ, เมือง)

ผู้ช่วยนักวิจัย,จนท วิจัยและพัฒนา,ครูผู้สอน, จนท วิเคราะห์สินเชื่อ, นักวิจัย, จนท วิเคราะห์สินเชื่อ SMEs,

1 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

ครูสอนศิลปะ

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูคณิตศาสตร์

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นครปฐม
(สามพราน, สามพราน)

English teacher

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา Education English program 
valaya alongkorn rajabhat university
ชัยนาท
(Chai Nat, Muang)

นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลโรงงาน,ครูมัธยม

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กาฬสินธ์
(ลำชี, ฆ้องชัย)

ครูพี่เลี้ยง, พนักงานขาย

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(คูคต, ลำลูกกา)

ครูพลศึกษา

1 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยง,พี่เลี้ยงเด็ก

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชัยภูมิ
(ทุ่งพระ, คอนสาร)

ครู, อาจารย์, นักวิจัยในห้องแลปโรงพยาบาล

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จอมพล)

ครู นักวิทยาศาสตร์ อื่นๆ

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ม.ราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(นาซอ, วานรนิวาส)

IT,Reception,Teacher

1 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พนักงานขาย,การตลาด,ครู

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา
(ท่าวังทอง, เมือง)

ครู งานด้านอาหารและโภชนาการ การศึกษาพิเศษ ผู้จัดการ

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา คหกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(แขวงโคกแฝด, เขตหนองจอก)

พนักงานขาย ,ผู้ช่วยพยาบาล,พี่เลี้ยงเด็ก ,ครู

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ร้อยเอ็ด
(อัคคะคำ, โพธิ์ชัย)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คหกรรมธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทราย, ฝาง)

ฝ่ายบุคคล,นักวิจัย,ครู

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมพร
(ช่องไม้แก้ว, ทุ่งตะโก)

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอนแก่น
(หนองโน, กระนวน)

ครู พนักงานราชการ

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(ห้วยบ่อซืน, ปากชม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat