LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู,การเงิน

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุพรรณบุรี
(เนินพระปรางค์, สองพี่น้อง)

ครู

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอนแก่น
(เเคนเหนือ, บ้านไผ่)

ธุรการ,พนักงานขาย,ครู

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(ผาน้ำย้อย, หนองพอก)

ครู อาจารย์ งานเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(พะแสง, บ้านตาขุน)

ครูคอมพิวเตอร์

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กาญจนบุรี
(รางหวาย, พนมทวน)

ครู

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
กาญจนบุรี
(ท่าเสม, ไทรโยค)

นักวิชาการคณิตศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอนแก่น
(โนนสะอาด, หนองเรือ)

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
ราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(เขาสามยอด, เมือง)

ครู,เจ้าหน้าที่,งานธุรการ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(โพนทอง, บ้านหมี่)

ครูพละ,ธุรการ,สอนว่ายน้ำ

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(นาเมือง, เสลภูมิ)

พนักงานขาย/ครูพี่เลี้ยง/ธุรการ/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนสวีวิทยา
ชุมพร
(เขาทะลุ, ส.ส.ร.)

ครูผู้สอน

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ตลองเตย, คลองเตย)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่ร

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
น่าน
(woranakron, pua)

ครูพี่เลี้ยง,ธุรการ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาขีพศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

ผู้ช่วยเชฟ, ครูคหกรรม ,งานโภชนาการ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชีย สงขลา
สมุทรสาคร
(ตลาดกระทุ่มแบน, กระทุ่มแบน)

ครูพี่เลี้ยง

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

สายตรวจ รปภ ครูฝึก รปภ

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

ครู, ระเบียน

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
ราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เอกประถมศึกษา,มีประสบการณ์สอนและดูแลเด็กเล็กมาก่อน 
ราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ดอนขุนห้วย, ชะอำ)

ติวเตอร์ชีวะ

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(บ้านธาตุ, เพ็ญ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat