LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน พนักงานธนาคาร พนักงานขาย ครูสอนบัญชี ครูผู้ช่วยสอน

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ครู ครูผู้ช่วย

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ธุรการ งานด้านคอมพิวเตอร์ ครู

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี่ยงใหม่
ลำปาง
(ปงแสนทอง, เมือง)

ครู ,ประชาสัมพันธ์, MC, PR,Reception

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฦนครสวรรค์
นครสวรรค์
(วังใหญ่, ท่าตะโก)

ครูการศึกษาพิเศษ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษา เอกการศึกษาพิเศษ 
สวนดุสิต
ชลบุรี
(ต.ห้วยใหญ่, อ.บางละมุง)

พี่เลี้ยงเด็ก, ครู, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, งานต่างประเทศ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อุดรธานี
(กุมภวาปี, กุมภวาปี)

อาจารย์ การตลาด marketing

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ 
ม.ธรรมศาสตร์
นครราชสีมา
(ห้วยไทร, ปากข่อง)

ครู

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(รอบเมือง, เมือง)

ครูผู้สอนปฐมวัย

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นครสวรรค์
(ลาดทิพรส, ตาคลี)

โอเปอเรเตอร์ ครูพี่เลี้ยง แคชเชียร์

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(, เขตวังทองหลาง)

อาจารย์

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(เมยวดี, เมยวดี)

พนักงานขาย,การตลาด,การธนาคาร,บริการ,ประจำร้านอาหาร,ครู,

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
นครปฐม
(โพรงมะเดื่อ, เมือง)

ครูสอนศิลปะ สอนวาดการ์ตูน

22 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์คณิต 
จันทร์ประดิษฐาราวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางไผ่, บางแค)

ครู,อาจารย์

22 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี, ยานนาวา)

ครูผู้สอน

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กันทรวิชัย)

ครูผู้ช่วย,พนักงานขายบัตรเครดิต,การตลาด.call center

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชฎักสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

ครู

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลอง6
ปทุมธานี
(บางพูน, เมือง)

อาจารย์พยาบาล

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
ม.มหิดล
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

ครู, พนักงานในสถานศึกษา, พนักงานขาย, พนักงานจัดส่งเอกสาร

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต
ภูเก็ต
(วิชิต, เมือง)

ครู อาจารย์ พนักงานขับรถ

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat