LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 งานบริการ โรงแรม รีสอร์ท นักวิทยาศาสตร์ ครู

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม
(สนามจันทร์, เมืองนครปฐม)

ครูพลศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ ดูแลสปอร์ตคลับ

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การออกกำลังกายและกีฬาศึกษา 
มหาวิทยาลัยบรูพา
ปทุมธานี
(คลองสอง, คลองหลวง)

ครูสอนดนตรี ครูสอนเด็กเล็ก

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(หิรัญรูจี, ธนบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คหกรรม 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(บางครุ, พระประแดง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครู พนักงานปฏิบัติการห้องแลบ

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(ธาตุทอง, ภูเขียว/ Phu Khiao)

พนักงานบัญชี,ครูประจำชั้น,ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานบัญชี ,การตลาด,การเงิน,การขาย,ทั่วไป,ครูธุรการ

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ครูสอนอนุบาล

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นครราชสีมา
(กุดโบสถ์, อ.เสิงสาง)

พี่เลี้ยงเด็ก ครูพี่เลี้ยง

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ 
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

ครูผู้สอน ธุรการ นักวิชาการ

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูคณิตศาสตร์ประถม ,มัธยมต้น,

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นครราชสีมา
(ห้วยแถลง, ห้วยแถลง)

ครูสอนภาษาไทย

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

ครูสอนเด็กอนุบาล ,สอนพิเศษ,

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

ธุรการ บัญชี ครู

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(ป่าแดด, แม่สรวย)

ครู

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(ด่านสำโรงเหนือ, เมือง)

ครู

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุรีรัมย์
(แสลงพัน, ลำปลายมาศ)

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฎราชนครินทร์
ปทุมธานี
(ลำผักกูด, ธัญญบุรี)

ธุรการ อาจารย์

29 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา บริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สระแก้ว
(วังใหม่, วังสมบูรณ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat