LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้ช่วย

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล
อยุธยา
(ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา)

ครูภาษาอังกฤษ

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ สาขาวิขาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมืองสมุทรปราการ)

ครูดนตรีไทย

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ดนตรีไทย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อ่างทอง
(ชัยฤทธิ์, ไชโย)

ครู อาจารย์

18 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(บาางบอน, บางบอน)

ครู

18 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์
มุกดาหาร
(บ้านค้อ, คำชะอี)

พนักงานขาย, พนักงานประจำ, ครู, ไอที, ธนาคาร

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลำพูน
(ลี้, ลี้)

ครูคอมพิวเตอร์

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 
มหาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ทุ่งกระบำ, เลาขวัญ)

ผู้ช่วยครู

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(ห้วยยาง, ทับสะแก)

ครูผู้ช่วย

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูคอมพิวเตอร์,งานด้านกราฟิก,งานด้านเกมส์

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรินทร์
(ตาอ็อง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง ธุรการ ครูพละ

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันราชภัฏจังหวัดมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถ.จอมทอง, แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน)

ธุรการ/บัญชี,ครูพี่เลี้ยง

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอรรถวิย
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูสอน ประวัติศาสตร์ ครูสอนอังกฆษ

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ประวติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นนทบุรี
(บางพูด, นนทบุรี)

ครู,บัญชี,การตลาด,pr

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาลัยกรุงเทพธนบุรี
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ครู , QA

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(หนองม้า, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

คุณครูผู้ช่วย

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ์
(บ่อฝ้าย, หัวหิน)

ครูพี่เลี้ยง

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ครู

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา
สระบุรี
(ต.หนองโรง, หนองแค)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ครูการศึกษาพิเศษ

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ครูพี่เลี้ยงเด็ก

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาัองกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองบัว, ไชยปราการ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat