LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 อาจารย์ นักวิจัย นักบริหาร นักพัฒนา ผู้จัดการ บริหารบุคคล

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาเอก สาขา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุราษฎร์ธานี
(บ้านนา, บ้านนาเดิม)

logistic, marketing, tutor, sale representative, international operation

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป ภาคภาษอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

ครูปฐมวัย

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ฝายนาแซง, หล่มสัก)

ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูเอกชน ติวเตอร์

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยง พนักงานขับรถหญิง

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คหกรรม 
อาชีวนครนายยก
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
บ้านผือพิทยาสรรค์
อุดรธานี
(ข้าวสาร, บ้านผือ)

ครูคณิตศาสตร์

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(หนองกะทิง, ลำปลายมาศ)

ครู

21 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมือง)

ครูอัตราจ้าง

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.ตลาด, อ.เมือง)

ครูสังคม (มัธยม)

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอนสังคม 
สุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครู , ครูพี่เลี้ยง, พนักงานขาย เสริมสวย

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ครู

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ครูผู้สอน

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ขามสมบูรณ์, คง)

ครูพี่เลี้ยงที่บริษัท เพลย์แอนเลอนจำกัด

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

ครู นักวิจัย พนักงานราชการ

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครู/สายงานราชการ/งานบริษัท

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวา, เมือง)

ครูสอนภาษาไทยมัธยมศึกษา

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูภาษาไทย ครูประถมศึกษา

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครู,พนักงาน,อื่นๆ

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
โรงเรียนพาณิชยการนครพิงค์
เชียงใหม่
(ต.สุเทพ, อ.เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat