LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูปฐมวัย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลุัญบุรีธ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูพี่เลี้ยง

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ครูศิลปะ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(โนนสะอาด, ชุมแพ)

ครู , อาจารย์ , พนักงานราชการ , งานบริการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม้
เชียงใหม่
(สันป่าเปา, สันทราย)

พี่่เลี้ยงเด็กหรือครูอนุบาล(0862929068)

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(พร่อน, ตากใบ)

ครูปฐมวัย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นครสวรรค์
(หนองปลิง, เมือง)

ครู พนักงานบุคคล

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(หนองโก, กระนวน)

ครู

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครู การตลาด

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
(นางัว, นาหว้า)

ครูปฐมวัย สอนอนุบาล 1-3

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(กุดตาเพชร, ลำสนธิ)

ครูประจำศูนย์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
กำแพงเพชร
(วังบัว, คลองขลุง)

ฝ่ายศิลป์ / ครีเอทีฟ / อาจารย์สอนศิลปะ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครราชสีมา
(ปากช่อง, ปากช่อง)

ครูสอนศิลปะ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(เพ็กใหญ่, พล)

อาจารย์ช่างยนต์

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวัยทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา (สาขาวิชาภาษาไทย)

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นครราชสีมา
(ในเมือง, พิมาย)

ครู,ธุรการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศรีสะเกษ
(พิงพวย, ศรีรัตนะ)

ครูผู้สอน

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อยุธยา
(โคกช้าง, บางไทร)

ครู พนักงานขาย ธุรการ ประชาสัมพันธ์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรราราช
กรุงเทพมหานคร
(ลำปลาทิว, ลาดกระบัง)

ครูคณิตศาสตร์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา การสอนคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

ครู

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่่น, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat