LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอน

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คณิตาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยะลา
(จะกว๊ะ, รามัน)

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชุมพร
(ท่าตะเภา, เมือง)

ครู,ครูสอนวิทยาศาสตร์,พนักงานธนาคาร

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูสังคม

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูอัตราจ้าง,ครูธุรการ,หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไป

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(เมืองหงส์, จตุรพักตรพิมาน)

ฝ่ายบุคคล,บัญชี ,บริการลูกค้า,ธุรการ,ห้องแล๊ป,ครู,พนักงานรัฐ,พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(คันไร่, สิรินธร)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชลบุรี
(บางเสร่, สัตหีบ)

ครูวิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(โพธิ์ศรีสว่าง, โพนทอง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลบีพณิชยการลานนา
เชียงใหม่
(แม่แรม, แม่ริม)

ครู ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ตูมใหญ่, คูเมือง)

งานทั่วไป ครูพี่เลี้ยง อื่นๆฯ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ครูผู้สอน

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านทับ, แม่แจ่ม)

ครูสอน

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(แม่ศึก, แม่แจ่ม)

ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์,ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สกลนคร
(ธาตุเชิงชุม, เมือง)

ครู

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุโขทัย
(ไกรกลาง, กงไกรลาศ)

ครูสอนพิเศษ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

นักวิจัย ครู นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแลป

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทบุรี
(เขาแก้ว, ท่าใหม่)

พนักงานขาย ธุรการ ครู การตลาด

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บึงกาฬ
(หนองทุ่ม, เซกา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat