LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนพิเศษ part time

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
วิลัยสันตพล
สกลนคร
(ดงหม้อทอง, บ้านม่วง)

พนักงานขาย , ครูผู้สอน , พนักงานประจำร้าน ,

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(หนองงูเหลือม, เมือง)

ครูสอนสุขศึกษาพลศึกษา

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมือง)

ครู พี่เลี้ยง พนักงานขาย ผู้จัดการ ผู้ช่วย งานโรงแรม คอนโด

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย 
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สุขุมวิท49, คลองเตย)

อาจารย์สอนพิเศษ

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(, )

ครูผู้สอน, งานธุรการ, งานจัดซื้อจัดจ้าง, งานการตลาด

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 
มหาวืทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

ครู

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมืองนนทบุรี)

ครู

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมืองนนทบุรี)

ครูนาฏศิลป์

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

ครู,ธุรการ,วิชาการ

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ยางฮอม, ขุนตาล)

พนักงานขาย , ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ , พนักงานต้อนรับ

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา - 
ศรีธรรมราชศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

ครูพลศึกษา

18 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพลศึกษา

18 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ระยอง
(ต.ตะพง, อ.เมืองระยอง)

ครู

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรสาคร
(มหาชัย, เมือง)

พนักงานขาย,ครูผู้สอน.อื่นๆ

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พะเยา
(ดงเจน, ภูกามยาว)

ครูวิทยาศาสตร์

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

ครูสอนภาษาอังกฏษ

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา นโยบายและการวางแผนสังคม 
มหาวิทยาลัยเกริก
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ครูวิทยาศาสตร์

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศ่สตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
นครพนม
(หนองซน, นาทม)

ครูผู้สอน

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
นครราชสีมา
(โคกสูง, เมืองนครราชสีมา)

ครูผู้ช่วยสาขาวิชานาฏศิลป์

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นาฏยศิลป์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(บางหญ้าแพรก, พระประแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat