LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูอนุบาล ผู้สมัครงานครูอนุบาล หาผู้สมัครงานครูอนุบาล หาพนักงานครูอนุบาล หาคนทำงานครูอนุบาล หาคนว่างงานครูอนุบาล หาเจ้าหน้าที่ครูอนุบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย -ผู้ช่วยครูอนุบาล-พนักงานโรงงาน

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร บ้านเดื่อวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา เลขานุการ 
พณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(ลำลูกกา, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สถาบันการศึกษาเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูอนุบาล

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูอนุบาล ปฐมวัย

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สตูล
(ควนสตอ, ควนโดน)

ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชลบุรี
(บึง, (ศรีราชา)

ครูอนุบาล

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมือง)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม หรือเป็นครูอนุบาล สอนได้หมด

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
กรุงเทพมหานคร
(คลองขาวง, ภาษีเจริญ)

ครูอนุบาล

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(จอมพระ, จอมพระ)

ครูอนุบาล

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว
พิษณุโลก
(แม่ระกา, วังทอง)

ครูอนุบาล

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(หนองหมื่นถ่าน, อาจสามารถ)

ครูสอนวิทยาศาสตร์,ครูอนุบาล,ครูประถม,ธุรการ,ผู้ช่วยครู

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ครูอนุบาล

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูสอนวิชาภาษาไทย. ครูสอนประถมศึกษา ครูสอนอนุบาล. แคชเชียร์. ประชาสัมพันธ์ลูกค้า. คีย์ข้อมูล. จัดเก็บข้อมูต่างๆ. ทำงานเอกสารคอมพิวเตอร์ เชฟ หัวกน้าฝ่ายสโตร์. จป.ความปลอดภัย พนักงานฝ่ายขาย. พนักงานจัดเรียงสินค้า.

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(เขาไม้แก้ว, สิเกา)

ครูพี่เลี้ยง,ครูอนุบาล

16 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวัรออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
(เมืองเก่า, เมือง)

ครูประจำชั้นอนุบาล

14 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(หนองหมื่นถ่าน, อาจสามารถ)

ครูระดับชั้นอนุบาล,ครูพี่เลี้ยง

13 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
(กำพี้, บรบือ)

ครูสอนเด็กอนุบาล

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา บัญชี 
มหาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

ครูสอนเด็กอนุบาล

11 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
ร.ร.สารสาสน์โปลีเทคนิค
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

ครูสอนอนุบาล,ครูประถมศึกษา,ธุรการ

8 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชลบุรี
(นาเกลือ, บางละมุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat