LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูอนุบาล ผู้สมัครงานครูอนุบาล หาผู้สมัครงานครูอนุบาล หาพนักงานครูอนุบาล หาคนทำงานครูอนุบาล หาคนว่างงานครูอนุบาล หาเจ้าหน้าที่ครูอนุบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้ช่วยอนุบาล

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท-ภาษา 
ร.ร เจ้าพระยาวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอเเหลม)

พนักงานธนาคาร ,พนักงานงานการเงินบริษัท, พนักงานไปรษณีย์, พนักงานราชการ ,ครูเตรียมอนุบาล

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
หนองคาย
(ทุ่งกระเต็น, หนองกี่)

ครูปฐมวัย,ครูอนุบาล,ครูผู้ช่วย,ครูพี่เลี้ยง

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชลบุรี
(เหมือง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง ผู้ช่วยสอนเด็กอนุบาลและงานที่ตรงตามวุฒิ

28 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชัยนาท
(ไพรนกยูง, หันคา)

ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

28 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เพชรบุรี
(โพธไร่หวาน, เมือง)

พนักงงานทั่วไป ธนาคาร รับโทรศัพท์ ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ครูแนะแนว

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นครปฐม
(ท่าพระยา, นครชัยศรี)

ครูอนุบาล-ประถมศึกษา

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม หรือเป็นครูอนุบาล สอนได้หมด

18 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
นครปฐม
(ทรงคนอง, สามพราน)

ครูผู้ช่วยอนุบาล

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(บางกรวย, บางกรวย)

ครูอนุบาล

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
(โพนจาน, โพนสวรรค์)

ครูอนุบาล

17 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นครนายก
(พรหมณี, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

15 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
รร.สตรีสิริเกศ
ตรัง
(ทุ่งยาว, ปะเหลียน)

ครูอนุบาล

14 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยตาปี
กรุงเทพมหานคร
(แขวงอนุสาวรีย์, เขตบางเขน)

ครูอนุบาลหรือประถมศึกษา

13 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ครูอนุบาล

13 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา สามัญ วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกระแขงวิทยา
ศรีสะเกษ
(กระแชง, กันทรลักษ์)

คุณครูประจำชั้นอนุบาล

12 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(แคนดง, แคนดง)

ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง

12 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองค้นนุ่น, ลาดกระบัง)

ครูปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

11 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หนองอ้อ, หนองวัวซอ)

ครูอนุบาล

11 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หนองไผ่, หนองไผ่)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

11 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat