LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูอนุบาล ผู้สมัครงานครูอนุบาล หาผู้สมัครงานครูอนุบาล หาพนักงานครูอนุบาล หาคนทำงานครูอนุบาล หาคนว่างงานครูอนุบาล หาเจ้าหน้าที่ครูอนุบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 งานครูอนุบาล

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ปฐมว้ย 
มหาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัฃ, ลาดกระบัง)

พนักงานขายสินค้าหน้าร้านแบบประจำ,ประชาสัมพันธ์,ครูอนุบาล

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ชักพระ, ตลิ่งชัน)

ครูระดับชั้นอนุบาล

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(คูคต, ลำลูกกา)

คีย์ข้อมูล ติวเตอร์อนุบาล-ปฐม1-6 วิชาคณิตศาสตร์

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(มหาราชวัง, พระนคร)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

ครูอนุบาล

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงวังทองหลาง, เขตวังทองหลาง)

ครูอนุบาล

10 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ท่าโรงช้าง, พุนพิน)

พนักงานขายหน้าร้าน ครูอนุบาลโรงเรียนเอกชนหรือนานาชาติ อาชีพด้านความสวยความงามด้านสุขภาพ เป็นต้น

10 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหรุ, บางกอกน้อย)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

10 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนสุรนารายณ์บริบาล
กาฬสินธ์
(หนองบัว, หนองกุงศรี)

ครูอนุบาล

9 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางเขน, เมือง)

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์,ผู้ช่วยครูอนุบาล,ผู้ช่วยครูประถม

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูอนุบาล

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ทับสวาย, ห้วยแถลง)

ครูสอนอนุบาล ,สอนนาฏศิลป์

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา นาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป์
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูอนุบาล

6 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เอกการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
เชียงใหม่
(โนนอุดม, เมืองยาง)

ครูอนุบาล

2 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ต. กันทรารมย์, อ. กระสัง)

ครูประจำชั้นอนุบาล

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
(หนองสูง, หนองสูง)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล,พี่เลี้ยงอนุบาล

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. อุดมวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูพี่เลี้ยง อนุบาล

29 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ธุรกิจ 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่แฝกใหม่, สันทราย)

ครูอนุบาล

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บ้านปรือ, กระสัง)

ครูประจำชั้นอนุบาล

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นครสวรรค์
(รองเมือง, ปทุมวัน กรุงเทพ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat