LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนดนตรี

21 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กำแพงเพชร
(ธำมรงค์, เมือง)

ครูสอนดนตรีสากล

11 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(อนุเสาวรีย์, บางเขน)

ครูสอนดนตรีไทย

8 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นนทบุรี
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

ครูสอนดนตรี

6 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสามวาตะวันตก, คลองสามวา)

ครูสอนดนตรี

28 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศึกษา(ดนตรี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย
(ศรีสงคราม, วังสะพุง)

งานเกี่ยวกับดนตรี,ครูสอนดนตรี,พนักงานขายเครื่องดนตรี

25 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
( แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง)

ครูสอนดนตรี

17 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ตำแย, พยุห์)

ครูสอนดนตรี

22 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(ตลาดใหญ่, เมือง)

ครูสอนดนตรีไทย

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ตำแย, พยุห์)

ครูสอนดนตรี

13 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา Popularmusic entertainment 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ครูสอนดนตรีสากล

13 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป(วุฒิป.บัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ลำปลาทิว, ลาดกระบัง)

ครูสอนดนตรีไทย

12 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ตำแย, พยุห์)

ครูสอนดนตรีสากล

9 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มรภ.พระนคร
ปทุมธานี
(หลักหก, เมืองปทุมธานี)

ครูสอนดนตรี ธุรการดนตรี ผู้ช่วยผู้จัดการดนตรี

9 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ดนตรีสากล 
วิทยาลัยนาฎศิลป ศาลายา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

ครูสอนวิชาดนตรีสากล

28 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยรรมคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูสอนดนตรี

20 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(เสาธงหิน, บางใหญ่)

ครูสอนพิเศษดนตรี

15 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(สำเหร่, ธนบุรี)

ครูสอนดนตรี

6 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
ราชภัฏสงขลา
กรุงเทพมหานคร
(คลองเจ้าคุณสิงห์, ลาดพร้าว)

ครูสอนดนตรี ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง

1 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางค์สากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูสอนดนตรี

30 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลปะ 
ร.ร บ้านเป้าวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(, ชัยภูมิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat