LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนดนตรี

1 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการดนตรี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ลายาว, จตุจักร)

ครูสอนดนตรีไทย

31 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครูสอนดนตรีสากล ครูสอนวงโยธวาทิต ครูสอนดุริยางค์

31 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นครนายก
(ดงน้อย, ราชสาส์น)

ครูสอนดนตรี

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูสอนดนตรีไทย,พนักงานธนาคาร,call center

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศึกษา แขนงดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
( บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ครูสอนดนตรีสากล

20 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

ครูสอนดนตรีสากล (เอกกีต้าร์)

19 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นครราชสีมา
(โนนเต็ง, คง)

ครูสอนดนตรี

13 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัย
(วังลึก, ศรีสำโรง)

ครูสอนดนตรี, เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่พัสดุ

6 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าทราย, งามวงศ์วาน 23)

ครูสอนดนตรี

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

ครูสอนดนตรีไทย

28 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์ (ไทย) 
มศว.ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูสอนดนตรีสากล

27 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พะเยา
(ผาช้างน้อย, ปง)

ครูสอนดนตรี

23 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(11, บ้านแฮด)

ครูสอนดนตรี

22 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มรภ.สวนสุนันทา
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมืิอง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์และดนตรี

12 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ศิลคำนวน 
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
(บ้านแลง, เมือง)

ครูสอนดนตรีและทั่วๆไป

10 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา คณิต ภาษา 
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(สำโรงพลัน, ไพรบึง)

ครูดนตรี,ครูสอนไวโอลินพื้นฐาน,ครูสอนดนตรีเด็กเล็ก

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี
(หลักหก, เมือง)

ครูสอนดนตรี ครูสอนเด็กเล็ก

29 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(หิรัญรูจี, ธนบุรี)

ครูสอนดนตรี

18 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชัยนาท
(บ้านกล้วย, เมือง)

ครูสอนดนตรี

18 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(-, บางพลัด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat