LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนดนตรี

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ต,บึงเกลือ, อ.เสลภูมิ)

ครูสอนดนตรี

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พนักงานขายเครื่องดนตรี และครูสอนดนตรี

10 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
รร.มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูสอนดนตรี

6 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอนแก่น
(, บ้านไผ่)

ครูสอนดนตรี

6 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี, ยานนาวา)

ครูสอนดนตรี

27 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอนแก่น
(ในเมือง, บ้านไผ่)

ครูสอนดนตรี งานดนตรีทุกชนิด

18 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป-คำนวน 
โรงเรียนบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูสอนดนตรี

13 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

ครูสอนดนตรี

8 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูสอนดนตรีสากล,ธุรการ,พนักงานบริการ,

4 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ครูสอนดนตรี พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูสอนดนตรีสากล

15 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ครูสอนดนตรีสากล

10 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล 
มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร
(บางพรม, ตลิ่งชัน)

ครูสอนดนตรีสากล

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
ม.ราชฏัชจันทร์เกษม
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูสอนนดนตรีสากล

1 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูสอนดนตรี

27 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.เทศบาล1บรูพาวิทยากร
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูสอนดนตรีสากล

22 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางค์สากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูสอนดนตรีสากล

13 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
(สมอแข, อำเภอเมือง)

ครูสอนดนตรี

1 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี สากล 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ตลาดโพธิ์, ลำปลายมาศ)

ครูสอนดนตรี

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ยุหว่า, สันป่าตอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat