LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนดนตรี

27 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ย่านยาว, คีรีรัฐนิคม)

ครูสอนดนตรี

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ต,บึงเกลือ, อ.เสลภูมิ)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด,ธุรการ,ครูสอนดนตรี

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูสอนดนตรี พนักงานขายเครื่องดนตรี ช่างซ่อมเครื่องดนตรี

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิต อังกฤษ 
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

ครูดนตรี , ครูดนตรีไทย ,ครูสอนระนาดเอก

22 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบุรี
(ดอนกรวย, ดำเนินสะดวก)

ครูสอนดนตรี

19 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
วิทยาลัยการดนตรี
สมุทรสงคราม
(ตำบลคลองเขิน, อำเภอเมือง)

ครูสอนวิชาดนตรี วงโยธวาทิต

19 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(บ้านผือ, บ้านผือ)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า,ธุรการทั่วไป,ครูสอนดนตรี

18 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานพิมพ์เอกสาร, ครูสอนดนตรี

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

ครูสอนดนตรี ไทย พื้นบ้าน สากล

15 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(บ้านธาตุ, เพ็ญ)

ครูสอนดนตรี

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(บางพรม, ตลิ่งชัน)

ครูการศึกษาพิเศษ ครูปฐมวัย ครูธุระการ ครูสอนดนตรีไทย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ครูสอนดนตรี

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร้อยเอ็ด
(หนองแวง, เมือง)

ครูสอนดนตรี

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

ครูสอนดนตรี

8 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี (สากล) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหรุ, บางพลัด)

ครูสอนดนตรี

7 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
ม.ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ครูสอนดนตรี

7 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)

ครูสอนดนตรีสากล สอนวงโยธวาทิต เเละสอนวงลูกทุ่ง

5 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

พนังงานขาย ครูสอนดนตรี

3 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ดนตรีสากล 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

ครูสอนวิชาดนตรี

31 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา Acoustic Design and Sonic Arts(ออกแบบและศิลปะเสียง) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat