LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนดนตรีไทย

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
(หนองแก้ว, เมือง)

ครูสอน สังคม พลศึกษา ดนตรัไทย ดนตรีสากล

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 25 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูสอนดนตรี

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

ครูสอนดนตรีสากล(เปียโน)

16 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ช่องนนทรี, ยานนาวา)

ครูสอนดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทย

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การสอนนาฏยสังคีต 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตราด
(เนินทราย, เมือง)

ครูสอนดนตรี

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศึกษา(ดนตรีสากล) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

ครูสอนดนตรี-นาฏศิลป์

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การสอนนาฏยสังคีต 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ร้อยเอ็ด
(เมืองบัว, เกษตรวิสัย)

ครูสอนดนตรีไทย

3 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศึกษา แขนงดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
( บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ครูสอนดนตรีสากล

3 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, ด่านขุนทด)

ครูสอนดนตรีไทย

29 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เชียงใหม่
(ป่าตุ้ม, พร้าว)

ครูสอนดนตรีไทย

27 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

ครูสอนดนตรี

26 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ครูดนตรี,ครูสอนดนตรี

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ครูสอนดนตรี

22 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร้อยเอ็ด
(หนองแวง, เมือง)

ครูสอนดนตรี

21 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา อุตสาหกรรม - ศิลปะ 
ปทุมวิไล
กรุงเทพมหานคร
(กระแชง, สามโคก)

ครูสอนดนตรีไทย

21 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นครนายก
(คลองใหญ่, องครักษ์)

ครูสอนดนตรีไทย

16 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นนทบุรี
(บางกรวย, บางกรวย)

ครูสอนดนตรี

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(แขวงอนุสาวรีย์, เขตบางเขน)

ครูสอนดนตรีไทย และ รำไทย

14 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูสอนดนตรีไทย คลังสินค้า คอเซ็นเตอร์

14 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat