LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการ,ครูบรรณารักษ์ ,ครูสอนคีย์บอร์ด, ครูสอนเปียโน ,ครูสอนขิม ,ครูสอนระนาด, ครูสอนภาษาไทย , ,นักวิจัย ,นักดนตรี, นักแสดง ,ครูสอนรำไทย,งานบริการ,ธุรการ,ดีเจ ประสานงาน งานบุคคล นักพิสูจน์อักษร นักเขียน ผู้บริหาร

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูสอนดนตรี,พนักงานขาย,พนักงานธุรการ

1 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

นักวิชาการ,ครูบรรณารักษ์ ,ครูสอนคีย์บอร์ด, ครูสอนเปียโน ,ครูสอนขิม ,ครูสอนระนาด, ครูสอนภาษาไทย , ,นักวิจัย ,นักดนตรี, นักแสดง ,ครูสอนรำไทย,งานบริการ,ธุรการ,ดีเจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประสานงาน งานบุคคล

28 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูสอนดนตรี

26 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นครปฐม
(ศาลายา, พุธทณฑล)

ครูสอนดนตรี,พนักงานขาย,ธุรการ ,พนักงานทั่วไป,

21 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล 
มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูสอนวิชาดนตรีไทย

20 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูสอนดนตรี

20 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูสอนดนตรี

18 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นครสวรรค์
(บางแม่นาง, บางใหญ่)

ครูดนตรี,ครูสอนดนตรี, ครูกีตาร์, ครูสารสนเทศ

16 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ครูสอนดนตรี

3 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพนะยา
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, พระโขนง)

ครูสอนดนตรีสากล

27 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปทุมธานี
(ลาดสวาย, ลำลูกกา)

ครูสอนดนตรีไทย

13 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มุกดาหาร
(มุกดาหาร, เมือง)

ครูสอนดนตรีสากล เจ้าหน้าที่ห้องโสต

13 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จันทบุรี
(เกาะขวาง, เมือง)

ครูสอนดนตรี

7 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศาสตร์สากล 
มหาลัยทักษิณสงขลา
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

ครูสอนร้องเพลง ดนตรีสากล ประชาสัมพันธ์

4 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คีตศิลปสากล 
วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพฯ
ประจวบคีรีขันธ์
(ไร่ใหม่พัฒนา, ชะอำ)

ครูสอนดนตรีไทย

2 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นนทบุรี
(บางขนุน, บางกรวย)

ครูสอนดนตรี

2 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
มหาวชิราวุธ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูสอนดนตรี

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

ครูสอนดนตรีไทย ครูสอนดนตรีสากล ครูสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน ครูสอนวงโยธวาทิต ครูสอนวงสตริงคอมโบ วงลูกทุ่ง ครูสอนวงโปงลาง

30 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หนองหาน, หนองหาน)

ครูสอนดนตรีสากล สอนวงโยธวาทิต เเละสอนวงลูกทุ่ง

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat