หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาครูสอนดนตรี

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 42 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางชัน, คลองสามวา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 มีนาคม 2562


ครูสอนดนตรีสากล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 37 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ, บางซื่อ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มีนาคม 2562


ครูสอนพิเศษดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 20 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตกศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เกรดเฉลี่ย 3.7  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วัดอรุณ, บางกอกใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
14 มีนาคม 2562


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (จอมพล, จตุจักร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
14 มีนาคม 2562


ครูสอนดนตรี,สอนเปียโน,ทฤษฎีดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองเจ้าคุณสิงห์, วังทองหลาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
8 มีนาคม 2562


ครูสอนดนตรี, ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 34 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
23 กุมภาพันธ์ 2562


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา มรภ.บุรีรัมย์  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก, บางกะปิ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
24 มกราคม 2562


ครูสอนดนตรีสากล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล ราชภัฎจันทรเกษม  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (รัชดาภิเษก36, จตุจักร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 มกราคม 2562


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี สวนสุนันทา  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ประจวบคีรีขันธ์ (ชัยเกษม, บางสะพาน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 ธันวาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
14 ธันวาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (ถนนใหญ่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 พฤศจิกายน 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางขุนศรี, บางกอกน้อย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 พฤศจิกายน 2561


ครูสอนดนตรีไทย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ดินแดง, ดินแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
30 ตุลาคม 2561


ครูสอนวิชาดนตรี,ครูประจำชั้น,พนักงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (บำลูกกา, ลำลูกกา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 ตุลาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (ถนนใหญ่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
4 ตุลาคม 2561


ครูสอนดนตรี,ครูสอนศิลปะ,พนักงานขาย,เด็กเสริฟ,กรอกเอกสาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การผลิตดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (บางกร่าง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
30 กันยายน 2561


ครูสอนดนตรี (เครื่องเป่า) เอกดนตรีสากล ครูสอนเปียโน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (ต.บางรักพัฒนา, อ.บางบัวทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 กันยายน 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ดนตรีสมัยนิยม มหาวิทลัยมหิดล  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (Klongjan (คลองจั่น), Bangkapi)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
10 กันยายน 2561


พนักงานขาย ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 1 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

ร้อยเอ็ด (คำนาดี, โพนทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
5 กันยายน 2561


ครูสอนวิชาดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนครีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (หนองบัวสะอาด, บัวใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
26 สิงหาคม 2561
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Live Chat