หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน
หาครูสอนดนตรี ผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาผู้สมัครงานครูสอนดนตรี หาพนักงานครูสอนดนตรี หาคนทำงานครูสอนดนตรี หาคนว่างงานครูสอนดนตรี หาเจ้าหน้าที่ครูสอนดนตรี
ค้นหาผู้สมัครงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี สวนสุนันทา  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ประจวบคีรีขันธ์ (ชัยเกษม, บางสะพาน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
16 ธันวาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
14 ธันวาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (ถนนใหญ่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
15 พฤศจิกายน 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางขุนศรี, บางกอกน้อย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
5 พฤศจิกายน 2561


ครูสอนดนตรีไทย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ดินแดง, ดินแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
30 ตุลาคม 2561


ครูสอนดนตรี, ครูสอนภาษาญี่ปุ่น
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 33 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
19 ตุลาคม 2561


ครูสอนวิชาดนตรี,ครูประจำชั้น,พนักงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (บำลูกกา, ลำลูกกา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
5 ตุลาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ลพบุรี (ถนนใหญ่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
4 ตุลาคม 2561


ครูสอนดนตรี,ครูสอนศิลปะ,พนักงานขาย,เด็กเสริฟ,กรอกเอกสาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การผลิตดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (บางกร่าง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
30 กันยายน 2561


ครูสอนดนตรี (เครื่องเป่า) เอกดนตรีสากล ครูสอนเปียโน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การแสดงดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (ต.บางรักพัฒนา, อ.บางบัวทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
16 กันยายน 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ดนตรีสมัยนิยม มหาวิทลัยมหิดล  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (Klongjan (คลองจั่น), Bangkapi)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
10 กันยายน 2561


พนักงานขาย ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

ร้อยเอ็ด (คำนาดี, โพนทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
5 กันยายน 2561


ครูสอนวิชาดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนครีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (หนองบัวสะอาด, บัวใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
26 สิงหาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรี ม.เกษตรศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
21 สิงหาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (จอมทิง, จอมทอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
31 กรกฎาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 39 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 22 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วังทองหลาง, วังทองลหาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
10 กรกฎาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เกรดเฉลี่ย 4.0  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ชลบุรี (มาบไผ่, บ้านบึง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
9 กรกฎาคม 2561


ครูสอนวิชาดนตรี สากล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีคีตศิลป์าสกลึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

นครนายก (พรหณี, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
4 กรกฎาคม 2561


ครูสอนดนตรี กีต้าร์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางเมือง, เมืองสมุทรปราการ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
1 กรกฎาคม 2561


ครูสอนดนตรี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล มรภ.จันทรเกษม  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (จันทรเกษม, จตุจักร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
อัพเดทล่าสุด :
30 มิถุนายน 2561
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Live Chat