LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ

17 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกศาและการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(มาบแค, เมือง)

ครูพละศึกษา

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
พิษณุโลก
(วังยาง, เนินมะปราง)

ครูพละ ครูสอนกีฬา

14 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ระยอง
(ทางเกวียน, แกลง)

อาหาร-โภชนา,พนักงานขาย,admin,ครูพละ

11 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, จอมทอง)

ครูพละศึกษา

11 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นครสวรรค์
(ลำพยนต์, ตากฟ้า)

สินเชื่อธนาคาร ครูพละ ฝ่ายบุคคล

11 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพละ

10 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
กรุงเทพมหานคร
(, ลาดพร้าว)

ครูสอนวิชาพละ

8 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทย์-กีฬา 
วิทยาลัยการพละศึกษา กรุงเทพ
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

ครูพละ,ครูสอนว่ายน้ำ

30 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

ครูพละและครูเกษตร

28 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบานการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ลำปาง
(นิคมพัฒนา, เมือง)

ครูพละ พนักงานฟิตเนส

27 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บ้านแก้ง, ภูเขียว)

ครูสอนลีลาศ ครูสอนพละ ครูสอนประถมศึกษา

27 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระยอง
(พลา, บ้านฉาง)

ครูสุขพละ

24 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

ครูสุขศึกษา ครูพละศึกษา

23 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรินทร์
(ชุมพลบุรี, ชุมพลบุรี)

ครูสอนพละ พนักงานขับรถ ลูกจ้างเทศบาลแผนที่ภาษี งานอีเว้นท์ พนักงานทั่วไป

22 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพละศึกษา

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
สระบุรี
(โคกใหญ่, บ้านหมอ)

ครูพละ

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุดขทัย
สุโขทัย
(บ้านแก่ง, ศรีสัชนาลัย)

ครูพละศึกษา,เทรนเนอร์ ,Personal Trainer

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

ครูสอนวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา

13 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(หนองแดง, สีชมพู)

ครูพละ

12 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(ขวัญเมือง, บางปะหัน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat