LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละศึกษา

24 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปทุมธานี
(บางกะดี, เมือง)

ครูพละ

23 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตรัง
(หาดสำราญ, หาดสำราญ)

ครูพละ,ครูสอนว่ายน้ำ,เจ้าหน้าที่

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
นครนายก
(พรหมณี, เมือง)

ครูพละ

20 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สตูล
(ตำนาน, เมือง)

ครูพละ

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

ครูพละศึกษา

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพละศึกษาสุโขทัย
แพร่
(เด่นชัย, เด่นชัย)

ครูพละ สอนฟุตบอล

13 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มศว
สุพรรณบุรี
(สระกระโจม, ดอนเจดีย์)

ครูพละศึกษา,สินเชื่อ-เร่งรัด,พนักงานขับรถส่งเอกสาร

10 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละและสุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ลำพูน
(ทาแม่ลอบ, แม่ทา)

ครูสอนพละ

3 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การฝึกแลบะการจักการกีฬา 
ราชภัฎยะลา
สุราษฎร์ธานี
(ดอนสัก, ดอนสัก)

ครูพละ

1 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.หนองโพธิ์, อ.นาเชือก)

ครู ครูพละศึกษา สุขศึกษา ผู้นำสันทนาการ กิจกรรม กลองล้านนา

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ขัวมุง, สารภี)

Iครูพละ

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การกีฬาและการจัดการ 
วิทยาลัยพละศึกษากระบี่
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่ว.ุุทุ่ง)

ครูสอนพละ สอนว่ายน้ำ เทรนเนอร์

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

ครูพละ

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี
(บางสวรรค์, พระแสง)

พนักงานขาย ครูพละ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(บัวงาม, ดำเนินสะดวก)

ครูพละ

11 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ท่าช้าง, บ้านลาด)

ครูพละ

9 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(บ้านบึง, บ้านคา)

ครูพละ

3 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.บูรพา
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ)

ครูสอนวิชาพละ

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นครราชสีมา
(ลุงเขว้า, หนองบุญมาก)

ครูพละ สอนว่ายน้ำ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat