LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ

13 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางกะเจ้า, พระประแดง)

ครูพละ,โค้ชฟุตซอล โค้ชฟุตบอล โค้ชวอลเล่ย์บอล

11 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เอกพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ครูพละ

10 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา​ วิทยาเขตอุดรธานี
อุดรธานี
(บะยาว, วังสามหมอ​)

ครูพละ การตลาด การโรงแรม รปภ ฟิตเนต

8 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา
สุพรรณบุรี
(หัวโพธิ์, สองพี่น้อง)

ครูพละ

6 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตรัง
(ทุ่งกระบือ, ย่านตาขาว)

ครูพละ

6 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

ครูพละ

5 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขต ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(ละหานนา, แวงน้อย)

ครูพละ

1 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
สุรินทร์
(เพี้ยราม, เมือง)

ครูสอนวิชาพละศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อรุสาวรีย์, บางเขน)

ครูพละ,สุขศึกษา,ครูสอนว่ายนำ้

15 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละ
สงขลา
(สะทัอน, นาทวี)

ครูพละศึกษา

6 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ระหาน, บึงสามัคคี)

ครูสอนวิชาพละศึกษา

29 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ร้อยเอ็ด
(วังหลวง, เสลภูมิ)

ครูพละ

19 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ตราด
(บ่อพลอย, บ่อไร่)

ครูพละ

14 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
( บางหว้า, ภาษีเจริญ)

ครูพละ ,สอนทักษะกีฬา

12 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กระบี่
(คลองท่อมใต้, คลองท่อม)

ครูพละ

10 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาตรัง
ตรัง
(บางด้วน, ปะเหลียน)

ครูพละ ครูสอนว่ายน้ำ

21 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชลบุรี
(หนองขาม, ศรีราชา)

ครูพละ ครูสอนว่ายน้ำ ครูกิจการนักเรียน

12 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การกีฬาและการจัดการกีฬา 
วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ.
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูพละ

11 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาตรัง
ตรัง
(บางด้วน, ปะเหลียน)

ครูพละศึกษา

3 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(นวลจันทร์, นวลจันทร์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat