LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ งานปกครอง

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบรูพา
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูพละ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ยโสธร
(กำแมด, กุดชุม)

ครูพละ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูพละ

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพละศึกษา

18 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาร์การกีฬา 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
หนองบัวลำภู
(เมื่องใหม่, ศรีบุญเรือง)

ครูพละศึกษา

17 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
ชัยนาท
(ธรรมามูล, เมืองชัยนาท)

ครูพละ

14 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(สมเด็จเจ้าพระยา, คลองสาน)

คุณครูพละ

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การออกกำลังกายและกีฬาศึกษา 
มหาวิทยาลัยบรูพา
ปทุมธานี
(คลองสอง, คลองหลงง)

ครูพละ

13 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
เพชรบุรี
(ไร่มะขาม, บ้านลาด)

ครูพละ

12 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา
สงขลา
(จะแหน, สะบ้าย้อย)

ครูพละ

12 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บ่อไทย, หนองไผ่)

ครูพละ

10 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นครปฐม
(ห้วยจรเข้, เมือง)

ครูสุขศึกษาพละศึกษา(สอนว่ายน้ำได้)

10 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การกีฬา 
สถาบันการพละศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
นครราชสีมา
(หนองบัวศาลา, เมืองนครราชสีมา)

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ครูพละ

10 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทบาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสิบ, หนองจอด)

ครูพละศึกษา, ครูฝ่ายพัฒนาผู้เรียน, ครูฝ่ายปกครอง

8 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา (เอกพละศึกษา) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา)
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครูพละ

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูพละ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, นิคมคำสร้อย)

ครูพละ

4 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นครราชสีมา
(โบสถ์, พิมาย)

ครูพละ

4 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
ตรัง
( บางด้วน, ปะเหลียน)

ครูประถม/ครูะพละ/ครูาุขศึกษา

3 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
วิทยาลัยราชภัชนครศรีธรรทราช
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat