LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พละ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
กรุงเทพมหานคร
(ส่วนใหญ่, เมือง)

ครูพละศึกษา

20 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

ครูพละ

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ครูพละ, Personal Trainer

16 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ครูพละ

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
พิจิตร
(สากเหล็ก, สากเหล็ก)

ครูอัตราจ้าง วิชา พละ

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ครูพละ

9 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการกีฬา 
ม.รัตนบัณฑิต
ลพบุรี
(เชียงงา, ชียงงาบ้านหมี่)

ครูสอนพละศีกษา

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
วิทยาเขตลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ครูพละ,สอนว่ายน้ำ

1 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาลัยพลศึกษาจ.สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)

ครูพละครูนำกิจกรรมนันทนาการ ครูพี่เลี้ยง พนักงานธุรการ พนักงานโรงแรม

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

ครูสอนพละศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สุโขทัย
(บ้านเก่ง, ศรีสัชนาลัย)

ครูประถม-มัธยม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงาน พละ กราฟฟิค

18 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บึงกึ่ม, คันนายาว)

ครูพละและสุขศึกษา ครูสังคม

9 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษาแชะการส่งเสริมสุจภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ราชบุรี
(หนองพันจันทร์, บ้านคา)

ครูผู้สอนวิชาอุตสาหกรรม หรือครูพละศึกษา

25 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมศิลป์(คบ.)วิชาเอกพละศึกษา 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ครูพละ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูปฐมวัย,ครูประถมศึกษา,ครูธุรการ, ครูพละ

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชลบุรี
(เหมือง, เมืองชลบุุรี)

งานกีฬา ครูพละ

12 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการกีฬา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ครูพละศึกษาและสุขศึกษา

11 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูพละ

6 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

ครูพละ

1 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านฝาย, น้ำปาด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat