LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ

29 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นครราชสีมา
(โบสถ์, พิมาย)

ครูพละ

17 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกาา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ทะเลบก, ดอนเจดีย์)

ครูพละ

11 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูสอนพละ พนักงานขับรถ ลูกจ้างเทศบาลแผนที่ภาษี งานอีเว้นท์ พนักงานทั่วไป

10 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพละ

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ม.เกษตรศาสตร์
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

ครูเกษตร ครูพละ

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ครูผู้สอนวิชาเอกพละศึกษา

31 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ยะลา
(ต.สะเตงนอก, อ.เมืองยะลา)

ครูพละ

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สพล. กรุงเทพ
บุรีรัมย์
(ผไทรินทร์, ลำปลายมาศ)

ครูพละศึกษา สุขศึกษา

14 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(โพรงมะเดื่อ, เมืองนครปฐม)

ครูพละศึกษา

11 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(บางรักน้อย, เมือง)

ครูสอนพละ

8 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองตอง, หางดง)

ครูสอนว่ายน้ำ/ครูพละ

8 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(โหรา, อาจสามารถ)

ครูพละ เทรนเนอร์

3 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(ดงยาง, นาดูน)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ครูสอนภาษาไทย ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษา

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

ครูพละ

17 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกศาและการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(มาบแค, เมือง)

ครูพละศึกษา

16 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
พิษณุโลก
(วังยาง, เนินมะปราง)

ครูพละ ครูสอนกีฬา

14 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ระยอง
(ทางเกวียน, แกลง)

อาหาร-โภชนา,พนักงานขาย,admin,ครูพละ

11 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, จอมทอง)

ครูพละศึกษา

11 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นครสวรรค์
(ลำพยนต์, ตากฟ้า)

สินเชื่อธนาคาร ครูพละ ฝ่ายบุคคล

11 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat