LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนพละ ครูสอนว่ายนำ้

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละ จังหวัดยะลา
สงขลา
(สะท้อน, นาทวี)

ครูพละ

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
อุดรธานี
(เชียงพิณ, เมือง)

ครูพละ

21 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

ครูพละ

20 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(ตาก้อง, เมือง)

ครูพละ

18 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(สุรนารี, เมือง)

ครูพละศึกษา

17 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ละเอาะ, น้ำเกลี้ยง)

ครูพละ

15 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
บุรีรัมย์
(ชุมแสง, นางรอง)

ครูพละศึกษาสุขศึกษา

14 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(หนองไม้แดง, เมือง)

ครูพละศึกษา

13 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาน, คลองสาน)

ครูสอนพละศึกษา

13 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 
สถาบันการพลสึกษา อุดรธานี
สมุทรปราการ
(แพรกษาใหม่, เมือง)

ครูพละศึกษาหรือเจ้าหน้าที่กีฬา

12 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมธานี
(ต.คูคต, อ.ลำลูกา)

ครูสอนพละศึกษาและสุขศึกษา

12 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
นครพนม
(รามราช, ท่าอุเทน)

ครูพละ

11 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัทรจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครูพละศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ

5 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ผักแว่น, จังหาร)

ครูพละ

1 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
วิทยาลัยพละศึกษาสุโขทัย
ลำปาง
(ชมพู, เมือง)

ครูพละ

29 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร้อยเอ็ด
(ปอภาร, เมือง)

ครูพละ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ลำปาง
(ห้างฉัตร, ห้างฉัตร)

ครูพละ ,ผู้นำนันทนาการ,ฝ่ายเอกสาร

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(นาเริก, พนัสนิคม)

ครูพละ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

ครูพละ,สอนว่ายน้ำ

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat