LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูปฐมวัย ครูธุรการ ครูพละ

16 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชลบุรี
(เหมือง, เมืองชลบุรี)

ครูสอนพละครูสอนลีลาศพื้นฐานครูพี่เลี้ยงพนักงานขายพนักงานธุรการ

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองควาย, หางดง)

ครูประถม-มัธยม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงาน พละ กราฟฟิค

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, ภาษีเจริญ บางแค)

ครูปฐมวัย ครูธุรการ ครูพละ

29 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชลบุรี
(เหมือง, เมืองชลบุุรี)

ครูพละครูกีฬา

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการกีฬา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ครูปฐมวัย ครูธุรการ ครูพละ

28 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นครนายก
(เหมือง, เมืองชลบุรี)

ครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษา

18 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพละ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒิ
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ครูพี่เเลี้ยง ครูพละ

17 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

ครูพละ

15 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
ตรัง
(ปะเหลียน, ปะเหลียน)

ครูปฐมวัย ครูธุรการ ครูพละ

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชลบุรี
(เหมือง, เมืองชลบุุรี)

ครูพละ นักกายภาพบำบัด

26 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
กระบี่
(คีรีวง, ปลายพระยา)

ครูพละครูนำกิจกรรมนันทนาการ ครูพี่เลี้ยง พนักงานธุรการ พนักงานโรงแรม

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แพร่
(หัวฝาย, สูงเม่น)

ครูพละ

15 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
นครพนม
(ขามเฒ่า, เมือง)

ครูพละ

1 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ภูเก็ต
(ไม้ขาว, ถลาง)

ครูพละ

25 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นนทบุรี
(บางพูด, บ้านใหม่)

ครูพละ

22 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูสอนพละ

20 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การออกกำลังกายและกีฬาศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นนทบุรี
(ท่าอิฐ, ปากเกร็ด)

ครูพละ

16 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
ตรัง
(หาดสำราญ, หาดสำราญ)

ครูพละ

15 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, คลองเตย)

เทรนเนอร์ ธุรการ ครูพละศึกษา

13 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการกีฬา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ต.กระทุ่มล้ม, อ.สามพราน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat