LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนพละ

4 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
(บางคล้า, บางคล้า)

ครูพละ

1 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
เพชรบุรี
(ไร่มะขาม, บ้านลาด)

ครูพละ,ธุรการ,สอนว่ายน้ำ

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(นาเมือง, เสลภูมิ)

ครูพละ พนักงานธุระการ

12 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครูพละศึกษา

4 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(บางขวัญ, อ.เมือง)

ครูสอนพละศึกษา

28 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, หนองจอก)

ครูพละ

20 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
(ท่าข้าม, พุนพิน)

ครูพละ สอนว่ายน้ำ

16 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา) 
ราชภัฏยะลา
นนทบุรี
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

ครูสอนวิชาพละ,ครูสอนมวยปล้ำ

14 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา 
สถาบันพลศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(, )

รปภ และครูพละ

13 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มศว
สุราษฎร์ธานี
(เลม็ด, ไชยา)

ครูพละ,ครูสอนว่ายน้ำ,เจ้าหน้าที่

5 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูฝึกสอนพละ

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละศึกษา 
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

ครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษา

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี
บุรีรัมย์
(ก้านเหลือง, นางรอง)

ครูพละ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

ครูพลศึกษา ครูผู้ช่วยพละ

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ครูพละ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล อื่นๆ

23 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนุรี)

ครูพละ

22 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สมุทรปราการ
(บางหญ้าแพรก, พระประแดง)

ครูพละ พนักงานฟิตเนส พนักงานขาย บาริสต้า ช่างภาพ นายแบบ

16 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ครูพละ

10 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
ม.ศว
สิงห์บุรี
(ต.บางน้ำเชี่ยว, อ.พรหมบุรี)

ครูพละ

10 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ชุมพร
(สองพี่น้อง, ท่าแซะ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat