LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูฝึกสอนพละ

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละศึกษา 
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

ครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษา

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี
บุรีรัมย์
(ก้านเหลือง, นางรอง)

ครูพละ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

ครูพลศึกษา ครูผู้ช่วยพละ

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ครูพละ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล อื่นๆ

23 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนุรี)

ครูพละ

22 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สมุทรปราการ
(บางหญ้าแพรก, พระประแดง)

ครูพละ พนักงานฟิตเนส พนักงานขาย บาริสต้า ช่างภาพ นายแบบ

16 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ครูพละ

10 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
ม.ศว
สิงห์บุรี
(ต.บางน้ำเชี่ยว, อ.พรหมบุรี)

ครูพละ

10 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ชุมพร
(สองพี่น้อง, ท่าแซะ)

ครูพละศึกษา

9 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์
ราชบุรี
(เขาขลุง, บ้านโป่ง)

ครูพละ

8 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ขอนแก่น
(สีชมพู, สีชมพู)

ครูพละ

30 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

ครูพละศึกษา

24 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปทุมธานี
(บางกะดี, เมือง)

ครูพละ

23 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตรัง
(หาดสำราญ, หาดสำราญ)

ครูพละ,ครูสอนว่ายน้ำ,เจ้าหน้าที่

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
นครนายก
(พรหมณี, เมือง)

ครูพละ

20 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สตูล
(ตำนาน, เมือง)

ครูพละ

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

ครูพละศึกษา

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพละศึกษาสุโขทัย
แพร่
(เด่นชัย, เด่นชัย)

ครูพละ สอนฟุตบอล

13 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มศว
สุพรรณบุรี
(สระกระโจม, ดอนเจดีย์)

ครูพละศึกษา,สินเชื่อ-เร่งรัด,พนักงานขับรถส่งเอกสาร

10 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละและสุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ลำพูน
(ทาแม่ลอบ, แม่ทา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat