LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ,ครูอนุบาล ประถม มัธยม,ครูพี่เลี้ยง,ครูฝึกออกกำลังกาย,เจ้าหน้าที่กีฬา(พลศึกษา)

7 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

ครูพละ

6 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(สะอาด, น้ำพอง)

ครูพละศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ

26 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราซภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(ครีมงคล, ไทรโยค)

ครูพละ,สุขศึกษา

22 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(เกษตรวิสัย, เกษตรวิสัย)

ครูพละ

20 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ฉิมพลี, ตลิ่งชัน)

ครูพละศึกษา, ครูดนตรี ,ครูสังคม ,ผู้ฝึกสอนวอลเล่ย์บอล

20 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(แวง, สว่างแดนดิน)

ครูพละศึกษา

13 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(หนองจอก, หนองจอก)

ครูพละศึกษา

10 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
แพร่
(เด่นชัย, เด่นชัย)

ครูพละ สุขศึกษา

8 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ต.เกษตรวิสัย, อ.เกษตรวิสัย)

ครูพละ

6 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(สะอาด, น้ำพอง)

ครูสาขาเอกพละ

1 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ชัยนาท
(เนินขาม, เนินขาม)

ครูพละ

1 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ป้อมปราบฯ, ป้อมปราบฯ)

ครูสอนพละศึกษา

26 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
(หนองโน, กระนวน)

ครูพละ

18 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครู พละศึกษา

24 มกราคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาศตร์ พลศึกษา 
ม.ราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(เขาสามยอด, เมือง)

ครูพละ

23 มกราคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันราชภัฎจังหวัดเลย
จันทบุรี
(แก่งหางแมว, แก่งหางแมว)

ครูพละ,เจ้าหน้าที่กีฬา

12 มกราคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ์วิทยาศาสตร์การกีฬา(การฝึกและการจัดการกีฬา) 
วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครูพละ,เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา,เทรนดนอร์

19 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มรภ.พระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูสอนพละ

12 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(มะเกลือเก่า, สูงเนิน)

ครูพละ

5 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เลย
(โคกขมิ้น, วังสะพุง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat