LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละศึกษา

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สิงห์บุรี
(ต้นโพธิ์, เมืองสิงห์บุรี)

ครูพละ

10 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลปภาษา 
โรงเรียนเมืองคง
นครราชสีมา
(เมืองคง, คง)

ครูพละ

10 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขต กรุเทพ
กรุงเทพมหานคร
(, ห้วยขวาง)

ครูพละ

5 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
การพละศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

ครูพละ

5 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(กระสัง, กระสัง)

ครูพละ

2 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, เมือง)

ครูพละศึกษา

1 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิยาเขตมหาสารคาม
หนองคาย
(ต.หนองแปน, อ.กมลาไสย)

พนักงานขับรถ,เทรนเนอร์,ครูพละ,เจ้าหน้าที่ทำงานในธนาคาร

27 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

อาจารย์พละศึกษา,sport club,เจ้าหน้าฟิตเนส,งานเกี่ยวกับการศึกษา,สอนกีฬา

27 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ครูสอนวิชาพละสุขศึกษา

19 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
พิษณุโลก
(ท้อแท้, วัดโบสถ์)

ครูพละ-สุขศึกษา

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ครูพละศึกษา

14 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิยาเขตมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(ต.หนองแปน, อ.กมลาไสย)

ครูพละศึกษา

11 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูพละ

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สุโขทัย
(คลองยาง, สวรรคโลก)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ครูพละ

7 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เพชรบุรี
(บ้านแหลม, บ้านแหลม)

ครูพละ

4 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

ครูพละ ครูสอนว่ายน้ำ ครูกิจการนักเรียน

4 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การกีฬาและการจัดการกีฬา 
วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพฯ.
กรุงเทพมหานคร
(รังสิต, ธัญญะบุรี)

ครูพละ

3 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิอทยาเขตเพชรบูรณ์
มหาสารคาม
(เขวาไร่, นาเชือก)

ครูพละ เทรนเนอร์

2 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทลัยกรุงเทพธนบุรี
ปทุมธานี
(ต. ลำผักกูด, อ.ธัญบุรี)

ครูพละ

27 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาตรัง
ตรัง
(บางด้วน, ปะเหลียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat