LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง ธุรการ ครูพละ

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันราชภัฏจังหวัดมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถ.จอมทอง, แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน)

ครูพละ,ครูปฐมวัย,ประชาสัมพันธ์

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เอกพละ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
ระนอง
(กำพวน, สุขสำราญ)

ครูพละ

9 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ลำปาง
(ต้นธงชัย, เมือง)

ครูพละ

9 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เอกพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นครสวรรค์
(ท่าไม้, ชุมแสง)

ครูพละ

7 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
สมุทรปราการ
(ปากคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

ครูพละ

7 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
พัทลุง
(เขาย่า, ศรีบรรพต)

ครูพละศึกษา

4 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพรรณบุรี
(ต.ดอนปรู, อ.ศรีประจันต์)

ครูพละ

2 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(โคกสะอาเ, ฆ้องชัย)

ครูพละ

21 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พละ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
กรุงเทพมหานคร
(ส่วนใหญ่, เมือง)

ครูพละศึกษา

20 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

ครูพละ

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ครูพละ, Personal Trainer

16 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ครูพละ

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
พิจิตร
(สากเหล็ก, สากเหล็ก)

ครูอัตราจ้าง วิชา พละ

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ครูพละ

9 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการกีฬา 
ม.รัตนบัณฑิต
ลพบุรี
(เชียงงา, ชียงงาบ้านหมี่)

ครูสอนพละศีกษา

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
วิทยาเขตลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ครูพละ,สอนว่ายน้ำ

1 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาลัยพลศึกษาจ.สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)

ครูพละครูนำกิจกรรมนันทนาการ ครูพี่เลี้ยง พนักงานธุรการ พนักงานโรงแรม

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

ครูสอนพละศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สุโขทัย
(บ้านเก่ง, ศรีสัชนาลัย)

ครูประถม-มัธยม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงาน พละ กราฟฟิค

18 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บึงกึ่ม, คันนายาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat