LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ

24 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

ครูปฐมวัยพละ

13 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา MBA 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปทุมธานี
(คลอง1, คลองหลวง)

ผู้ฝึกสอนกีฬา,อารจารย์พละ,อาจารย์ปกครอง,หรืองานและตำแหน่งต่างๆทั่วไป

7 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพละศึกษา จ.ลำปาง
เชียงราย
(ดอยลาน, เมืองเชีงราย)

ครูพละ

7 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, ภาษีเจริญ)

ครูพละ

1 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กาญจนบุรี
(, ท่าม่วง)

ครูคณิตศาสตร์, ครูพละ

1 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สระแก้ว
(หนองหมาฝ้าย, วัฒนานคร)

ครูพละศึกษา

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัฒนานคร
สระแก้ว
(ต.โนนหมากเค็ง, อ.วัฒนานคร)

ครูพละ ผู้จัดการ suppervisor foreman เทรนเนอร์

27 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
สงขลา
(หาดใหญ๋, หาดใหญ่)

ครูพละ

24 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(หลุบ, เมือง)

ครูพละศึกษา

21 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา Physical Education 
Chandrakasem Rajabhat University
กาฬสินธ์
(Kamasai, kamasai)

เทรนเนอร์ พนักงานเกี่ยวกับกีฬา ครูพละ สอนว่ายน้ำ

21 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชัยภูมิ
(ต.บ้านโสก, อ.คอนสวรรค์)

ครูพละ . ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

20 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

ครูพละ,ครูสอนว่ายนำ้

19 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละ
นครราชสีมา
(ทับสวาย, ห้วยแถลง)

ครูพละ

17 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ครูพละ

12 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
กีฬาสุพรรณบุรี
ราชบุรี
(ห้วยไผ่, เมือง)

ครูพละ

8 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ธุรการ ประสานงาน ครูพละ

8 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูพละ

6 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

ครูสอนพละศึกษา

2 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษา 
ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่ามะขาม, เมือง)

ครูพละ

1 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เอกพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(พังโคน, พังโคน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat