LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนพละ สอนว่ายน้ำ เทรนเนอร์

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

ครูพละ

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
สุราษฎร์ธานี
(บางสวรรค์, พระแสง)

พนักงานขาย ครูพละ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(บัวงาม, ดำเนินสะดวก)

ครูพละ

11 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ท่าช้าง, บ้านลาด)

ครูพละ

9 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(บ้านบึง, บ้านคา)

ครูพละ

3 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
ม.บูรพา
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมืองสมุทรปราการ)

ครูสอนวิชาพละ

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
นครราชสีมา
(ลุงเขว้า, หนองบุญมาก)

ครูพละ สอนว่ายน้ำ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูพละ

22 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

ครูพละ , ครูสอนว่ายน้ำ

18 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(บ้านยาง, เมือง)

ครูพละ

15 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เอกพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
ระนอง
(กะเปอร์, กะเปอร์)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,เทรนเนอร์,ครูพละ,ผู้ประกาศข่าวกีฬา,นักแสดง

9 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พิจิตร
(บางลาย, บึงนาราง)

ครูพละ

24 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

ครูปฐมวัยพละ

13 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา MBA 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปทุมธานี
(คลอง1, คลองหลวง)

ผู้ฝึกสอนกีฬา,อารจารย์พละ,อาจารย์ปกครอง,หรืองานและตำแหน่งต่างๆทั่วไป

7 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพละศึกษา จ.ลำปาง
เชียงราย
(ดอยลาน, เมืองเชีงราย)

ครูพละ

7 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, ภาษีเจริญ)

ครูพละ

1 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กาญจนบุรี
(, ท่าม่วง)

ครูคณิตศาสตร์, ครูพละ

1 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สระแก้ว
(หนองหมาฝ้าย, วัฒนานคร)

ครูพละศึกษา

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัฒนานคร
สระแก้ว
(ต.โนนหมากเค็ง, อ.วัฒนานคร)

ครูพละ ผู้จัดการ suppervisor foreman เทรนเนอร์

27 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
สงขลา
(หาดใหญ๋, หาดใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat