LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(แม่วงก์, แม่วงก์)

ครูพละ

23 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
(คลองเขิน, เมือง)

ทรัพยากรบุคคล นักสังคมสงเคราะห์ ครูพละศึกษา

19 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นครราชสีมา
(ปรุใหญ่, เมือง)

ครูพละ ผู้จัดการ suppervisor foreman เทรนเนอร์

16 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาตร์ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร
สงขลา
(หาดใหญ๋, หาดใหญ่)

ครูพละ

15 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

ครูพละ

14 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองบัวลำภู
(อุทัยสวรรค์, นากลาง)

ครูพละ,ครูสอนว่ายน้ำ

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

ครูพละศึกษา ,ครูสอนลูกเสือ ,ครูพิเศษ

10 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

ครูพละ ครูสุขะศึกษา

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
พลพละศึกษาสุโขทัย
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

ครูพละ

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาลัยเขตตรัง
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

ครูพละ

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(หนองอิเฒ่า, ยางตลาด)

ครูสอนพละ

24 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ครูพละ

23 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึษาและลลบบพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(กุดชุมแสน, หนองบัวแดง)

ครูสอนวิชาพละ

23 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ
ราชบุรี
(สวนกล้วย, บ้านโป่ง)

ฟิตเนส ครูพละ

20 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ท่าช้าง, บ้านลาด)

ครูพละ , ครูสอนมวย

19 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูพละศึกษา, ครูสอนว่ายน้ำ

11 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ครูพละศึกษา

4 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการกีฬา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขต มหาสารคาม
สกลนคร
(สร้างค้อ, ภูพาน)

ครูพละศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ

4 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา กีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

ครูพละ,งานบุคลากร อบรม,HR Training

4 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปทุมธานี
(หลักหก, เมืองปทุมธานี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat