LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูพละ ผู้สมัครงานครูพละ หาผู้สมัครงานครูพละ หาพนักงานครูพละ หาคนทำงานครูพละ หาคนว่างงานครูพละ หาเจ้าหน้าที่ครูพละ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพละ,ครูสอนว่ายน้ำ

30 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล
นครสวรรค์
(ตาคลี, ตาคลี)

ครูพละและครูเกษตร

28 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบานการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ลำปาง
(นิคมพัฒนา, เมือง)

ครูพละ พนักงานฟิตเนส

27 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บ้านแก้ง, ภูเขียว)

ครูสอนลีลาศ ครูสอนพละ ครูสอนประถมศึกษา

27 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระยอง
(พลา, บ้านฉาง)

ครูสุขพละ

24 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดพลู, ธนบุรี)

ครูสุขศึกษา ครูพละศึกษา

23 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรินทร์
(ชุมพลบุรี, ชุมพลบุรี)

ครูสอนพละ พนักงานขับรถ ลูกจ้างเทศบาลแผนที่ภาษี งานอีเว้นท์ พนักงานทั่วไป

22 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพละศึกษา

19 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
สระบุรี
(โคกใหญ่, บ้านหมอ)

ครูพละ

18 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุดขทัย
สุโขทัย
(บ้านแก่ง, ศรีสัชนาลัย)

ครูพละศึกษา,เทรนเนอร์ ,Personal Trainer

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

ครูสอนวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา

13 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอนแก่น
(หนองแดง, สีชมพู)

ครูพละ

12 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(ขวัญเมือง, บางปะหัน)

ครูพละ

12 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูพละ

9 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(ขวัญเมือง, บางปะหัน)

ครูพละ

7 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นครสวรรค์
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูพละ

7 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(กะรุบี, กะพ้อ)

ครูพละ

6 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
(กะทู้, กะทู้)

ครูพละ

4 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พละศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เพชรบุรี
(ไร่ใหม่พัฒนา, ชะอำ)

ครูพละ

29 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เอกพลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
ลำปาง
(ทุ่งงาม, เสริมงาม)

ครูวิชาพละศึกษา

29 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ราชภัฏพระนคร
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat