LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 นักวิชาการ ครูประถมวัย ผู้ช่วยกุ๊ก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(วังอ่าง, ชะอวด)

ครูสอนระดับอนุบาล ประถม ครูสอนภาษาอังกฤษ

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(แหลมทอง, ภักดีชุมพล)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู งานเอกสารต่างๆ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(คลองขวาง, ภาษีเจริญ)

ครูสอนภาษาอังกฤษประถม

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ปากคลองภาษีเจริญ, ภาษีเจริญ)

ครูสอนวิทยาศาสต์ประถม-มัธยมต้น

23 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุบลราชธานี
(โนนค้อ, บุณฑริก)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ประถม

22 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(ดงลิง, กมลาไสย)

ครูประจำชั้นประถมหรือมัธยม

21 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

แคชเชียร์ ครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน ครูประถม

21 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ม.ราชภัฎจันทรเกษม
ชลบุรี
(หนองตำลึง, พานทอง)

ครูภาษาไทย ครูคณิตประถม

21 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ครูสอนในระดับประถมศึกษา

21 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(วังหิน, วังหิน)

ครูวิชาการประถม

19 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ราชภัฎเชียงราย
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ)

ครูสอนคณิตระดับประถม/ครูธุรการและวัดผล

19 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิจัยและประเมินการศึกษา 
ราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา

17 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชุมพร
(บางหมาก, เมือง)

ครูสอนศิลปะเด็ก , ครูสอนเด็กประถม

16 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนศิลปะ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปราจีนบุรี
(ดงพระราม, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง ครูประถม

15 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิท คณิต 
รร.นาเชือกพิทยาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(, Minburee)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถม

15 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชลบุรี
(ท่าบุญมี, เกาะจันทร์)

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

15 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(โคกภู, อ.ภูพาน)

ครูอนุบาล,ครูประถม

15 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วรรณคดีไทย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ครู ครูฟิสิกส์ ครูประจำชั้น ครูประถม ครูหอพัก ครูสอนพิเศษ

13 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองหัวฟาน, ขามสะแกแสง)

ครูสอนในระดับประถมศึกษา

12 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(วังหิน, วังหิน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat