LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู ร้านอาหาร งานเอกสารต่างๆ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลันานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
ราชบุรี
( ต.หนองกบ, อ.บ้านโป่ง)

ครูธุรการ เลขานุการ ครูสอนภาษาไทย ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา-ม.ต้น

16 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การศึกษาผู้ใหญ่ 
มศว.ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ติวเตอร์​ ประถม-มัทธยมต้น​ สาขาวิชา​ ไทย​ สังคม​ วิทยาศาสตร์​ ภาษาอังกฤษ​แกรมม่า

14 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(อนุเสาวรีย์, บางเขน)

ครูประถมศึกษา,ขับรถตู้,รถยนต์,อื่นๆ

13 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อุบลราชธานี
(บุเปือย, น้ำยืน)

ครูประถม ธุรการโรงเรียน

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อยุธยา
(สามบัณฑิต, อุทัย)

ครูคอมพิวเตอร์, ครูประถมศึกษา

8 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(นาดี, หนองแสง)

ครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

7 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วอทย์ - ศิลป์ 
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ร้อยเอ็ด
(โพธิ์ทอง, โพนทอง)

ครูอนุบาล,ครูประถม,ครูมัธยม

6 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

5 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครนายก
(สาริกา, เมือง)

ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษา

4 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(อาคารแฟลตคลองจั่น, เขตบางกะปิ)

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา

2 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การวัดและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูประถมศึกษา

30 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุโขทัย
(วัดเกาะ, ศรีสำโรง)

ครูอนุบาล,ครูประถม

30 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บ้านแก้ง, แก้งคร้อ)

ครูคอมพิวเตอร์,ครูประถมศึกษา

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าขอนยาง, กันทรวิชยั)

ครูวิทยาศาสตร์, ธุรการ, ครูสอนระดับประถม, ครูอนุบาล, ครูพี่เลี้ยง

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ครูปฐมวัย ครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา การศึกษาผู้ใหญ่ 
มศว.ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ครูเด็กประถมวัย

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูสังคมประถมศึกษา

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(นครปฐม, เมือง)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ คุณครูอนุบาล-ประถมศึกษา

18 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอั 
เกษตรศาสตร์
นครปฐม
(สนามจันทร์, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat