LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอนประถมศึกษา

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
มหาทองสุข กรุงเทพ
สุโขทัย
(ธานี, เมือง)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ,ฟิสิกส์และคณิต ประถม

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม หรือเป็นครูอนุบาล สอนได้หมด

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
กรุงเทพมหานคร
(คลองขาวง, ภาษีเจริญ)

ครูสอนประถม

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

ครูระดับประถม

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูสอนวิทยาศาสตร์,ครูอนุบาล,ครูประถม,ธุรการ,ผู้ช่วยครู

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ครูประถมศึกษา

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

ครูสอนวิชาภาษาไทย. ครูสอนประถมศึกษา ครูสอนอนุบาล. แคชเชียร์. ประชาสัมพันธ์ลูกค้า. คีย์ข้อมูล. จัดเก็บข้อมูต่างๆ. ทำงานเอกสารคอมพิวเตอร์ เชฟ หัวกน้าฝ่ายสโตร์. จป.ความปลอดภัย พนักงานฝ่ายขาย. พนักงานจัดเรียงสินค้า.

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(เขาไม้แก้ว, สิเกา)

ครูสอนประถมศึกษา

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุรินทร์
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

ครูประถม

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

ครูระดับประถมศึกษา

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นครราชสีมา
(บ้านใหม่, ครบุรี)

ครูประถมศึกษา

9 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กาฬสินธ์
(จุมจัง, จุมจัง)

ติวเตอร์สอนประถม

9 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
สายธรรมจันทร์
ราชบุรี
(ดอนกรวย, ดำเนินสะดวก)

ครูสอนคณิตศาสตร์ประถม,ครูประจำชั้นประถมปลาย,ครูสอนคณิตศาสตร์ม.1

8 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ต.อิสาณ, เมือง)

ครูสอนอนุบาล,ครูประถมศึกษา,ธุรการ

8 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชลบุรี
(นาเกลือ, บางละมุง)

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ครูประถม ครูธุรการ

7 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนเลยพิทยาคม
นครราชสีมา
(สีมุม, เมือง)

ครูสอนคณิตศาสตร์ , ครูสอนระดับประถมศึกษา , ครูปนะจำชั้น , ครูธุรการ

6 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(สามเสน, ดุสิต)

ครูสังคมศึกษา (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

5 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(สวนใหญ่, เมือง)

ครูสอนวิชาสังคม ทุกระดับชั้น สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ประถม1-6

4 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ราชบุรี
(ต.พิกุลทอง, เมือง)

ครูประถมศึกษา

2 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กาฬสินธ์
(จุมจัง, กุฉินารายณ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat