LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครูคณิตศาตร์ระดับประถมและครูปฐมศึกษา

6 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(รือเสาะออก, รือเสาะ)

ครูการงานอาชีพ ,ครูคอมพิวเตอร์ ระดับประถม

6 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ะุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นครศรีธรรมราช
(หนองหงส์, ทุ่งสง)

ครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

28 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สมุทรสาคร
(อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

ครูผู้สอน(ประถม,มัธยมต้น)

19 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
อุดรธานี
(บ้านเลื่อม, เมืองอุดรธานี)

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

19 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ครูสอนเด็กประถม

10 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุดรธานี
(นิคมสงเคราะห์, เมือง)

ครูวิทยาศาสตร์. ครูภาษาอังกฤษ ครูสังคม ครูประจำขั้นประถม

2 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
วิทยาลัยครูเขียงราย
สมุทรปราการ
(ตำบลสำโรงเหนือ, เมือง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู ร้านอาหาร งานเอกสารต่างๆ

17 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูปฐมวับ/ครูประถมศึกษา

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลับราชภัฎจันทรเกษม
ขอนแก่น
(วังชัย, น้ำพอง)

ครูวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม

5 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูสอนพิเศษ ระดับชั้นประถม - มัธยมต้น

3 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฉะเชิงเทรา
(แหลมประดู่, บ้านโพธิ์)

ครูประถมศึกษา

30 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุดรธานี
(เวียงคำ, กุมภวาปี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครูอนุบาล-ประถม1-3

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจักการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(นวมินทร์, บึงกุ่ม)

ครูประถม

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

ครูประถม

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์
ชลบุรี
(หมาบโป่ง, พานทอง)

ครูแระจำชั้นประถมเเละอนุบาล

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ฉะเชิงเทรา
(หัวไทร, บางคล้า)

ครูประถมศึกษา

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมืองภูเก็ต)

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ประถม มัธยมต้น

1 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา สถิติ 
นิด้า
ประจวบคีรีขันธ์
(ปากแพรก, บางสะพานน้อย)

ครูสังคม ระดับประถม-มัธยม

23 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มรถ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหรุ, บางพลัด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat