LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนระดับประถม ธุรการทั่วไป แคชเชียร์ คีย์ข้อมูล

2 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทาเหนือ, แม่ออน)

ครูPart Time สอนระดับประถม วิชาภาษาไทย คณิต สังคม

31 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

ครูประถมวัย ครูการศึกษาพิเศษ

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(สวนจิก, ศรีสมเด็จ)

ผู้จัดการสาขาวังน้ำเขียว , ครูประจำชั้นประถม

24 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อุดรธานี
(นาข่า, เมือง)

ครูสอนประถมวัย

22 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(ทุ้งสองห้อง, หลักสี่)

ครูสอนโรงเรียนประถมศึกษา

21 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนอแขม)

ครูประถม

14 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(ทุ่งกุลา, ท่าตูม)

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

14 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชลบุรี
(ท่าบุญมี, เกาะจันทร์)

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

14 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แก่งเลิงจาน, เมือง)

ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคม (สอนได้ทุกวิชาระดับประถม-มัธยมต้น)

14 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมือง)

ครูสอนชีววิทยา/สอนวิทยาศาสตร์(ประถม-มัธยมต้น)

13 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(กุดสิมคุ้มใหม่, เขาวง)

ครูประถม มัธยม

13 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ครูประถมศึกษา เสมียน

13 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
(กรงปินัง, กรงปินัง)

ครูประถมศึกษา,ครูผู้ช่วย,ครูอนุบาล

8 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ครูประถมศึกษา, ครูปฐมวัย, ธุรการ

7 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

7 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิต ศิลป์ 
ทองผาภูมิวิทยา
กาญจนบุรี
(, ทองผาภูมิ)

ครูประถมศึกษา,ครูคอมพิวเตอร์,ธุรการ

6 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครศรีธรรมราช
(บ้านเพิง, ปากพนัง)

พนักงานต้อนรับ ธุรการ ครูนาฎศิลป์ชั้นประถม ครูอนุบาล

5 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์และการละคร 
ราชภัฎพระนครบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถม

5 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(บางเขน, เมืองนนทบุรี)

ครูประถม

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประภมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat