LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูคณิตศาสตร์ ประถม

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

นักวิจัย, อาจารย์, นักวิเคราะห์แผน, ครูติวเตอร์ระดับประถมศึกษา, พนักงานธนาคาร

25 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
(สุรนารี, เมือง)

ครูอนุบาลและครูประถมศึกษา

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.บ้านโป่ง, อ.พร้าว)

ครูอนุบาล ประถม , ประสานงานฝ่ายต่างประเทศในโรงเรียน

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(สามควายเผือก, เมือง)

ครูภาษาอังกฤษประถม/มัธยม

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(โนนเจริญ, บ้านกรวด)

ครูสอนภาษาจีนแก่เด็กประถม,มัธยม ครูสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ,ล่ามภาษาจีน,เลขานุกาี

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา Internatinal Economic And Trade 
Guangxi teacher education university
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ครูอนุบาลและครูประถมศึกษา

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.บ้านโป่ง, อ.พร้าว)

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

19 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ลำพูน
(เวียงยอง, เมือง)

ธุรการ พนักงานทั่วไป ครูสอนประถม

14 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ (เคมี) 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เลย
นนทบุรี
(ไทรใหญ่, ไทรน้อย)

ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน/IT/ธุรการ/ครูสอนเด็กประถม มัธยม

12 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หนองคาย
(วัดธาตุ, เมืองหนองคาย)

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถม

9 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เทพรักษา, สังขะ)

ครูปฐมวัย,ครูประถม,ครูมัธยม,ฝ่ายริบุคคล

1 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

ครูอนุบาล/ครูประถม

25 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ 
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(ลำปลาทิว, ลาดกระบัง)

ครูภาษาอังกฤษระดับประถม

14 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศรีสะเกษ
(ห้วยเหนือ, ขุขันธ์)

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลและประถม

12 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

ครูสอนอนุบาล-ประถม

10 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

ครูประถมศึกษา

6 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(หนองบัว, ศีขรภูมิ)

ครูปฐมวัย,ครูผู้สอนประถมศึกษา,ธุรการ

4 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัยก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อำนาจเจริญ
(นาป่าแซง, ปทุมราชวงศา)

งานด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านสื่อโทรทัศน์,ภาพยนตร์ ครูสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถม

4 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูสอนพิเศษภาษาอังฤษเด็กประถม พนักงานแคชเชียร์ พนักงานเด็กเสิร์ฟ นักร้องประจำร้านอาหาร

2 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คณะครุศาสตร์. เอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สุพรรณบุรี
(ตำบลรั้วใหญ่, อำเภอเมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat