LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนว่ายน้ำ ครูพลศึกษาครูผู้ช่วยอนุบาล.ประถม

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางขุนเทียน)

ครูประถมศึกษา,พนักงานขาย,คีย์ข้อมูล,ออฟฟิต

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

ครูประถมศึกษา

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
อุตรดิตถ์
(บ้านฝาย, น้ำปาด)

ครูวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา,ประถมศึกษา)

17 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอนแก่น
(ศรีสุข, สีชมพู)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หนองคาย
(ฝั่งแดง, นากลาง)

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6

3 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปราจีนบุรี
(นาดี, นาดี)

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ประถม มัธยมต้น

28 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา สถิติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจวบคีรีขันธ์
(ปากแพรก, บางสะพานน้อย)

ครูประถม,ครูอนุบาล,ครูภาษาไทย

25 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทาลัยพะเยา
กำแพงเพชร
(ปางมะค่า, ขาณุวรลักษบุรี)

ครูปฐมวัย/ครูอนุบาล/ครูประถม

24 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูประถมศึกษาหรืองานเกี่ยวกับการศึกษา

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ครูประถม มัธยมต้น /หัวหน้าแผนกธุรกิจค้าแลีก/ผู้จัดการร้าน

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปทุมธานี
(คูบางหลวง, ลาดหลุมแก้ว)

ครูประจำชั้นประถม/มัธยมต้น

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปทุมธานี
(คูบางหลวง, ลาดหลุมแก้ว)

ครูระดับประถมศึกษา

13 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
สถาบัณรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, คลองเตย)

ครูประถม ครูปบมวัย

10 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

ครูอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า คณิตศสาตร์ระดับอนุบาลถึงประถม งานเกี่ยวกับเอกสาร ธุรการ เต้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ

3 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็ดทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ครูคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษา

1 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(โตกกม้อ, เมือง)

ครูประถม

29 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,ธุรการ,ครูสอนพิเศษระดับประถม

26 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและครูคณิตศาตร์ระดับประถมและครูปฐมศึกษา

6 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(รือเสาะออก, รือเสาะ)

ครูการงานอาชีพ ,ครูคอมพิวเตอร์ ระดับประถม

6 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ะุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นครศรีธรรมราช
(หนองหงส์, ทุ่งสง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat