LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ครูประถม ตรวจสอบคุณภาพ

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.เชียงยืน, อ.เชียงยืน)

ครูสุขศึกษา,ครูระดับประถมศึกษา,ครูมัธยมศึกษา

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

ครูประถม

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 22 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

ครูสอนศิลปะประถม

12 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ซอยวัดป่าอดุลยาราม ถนนกัลปพฤษ์, เมือง)

ครูสอนเด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล,ประถมศึกษา

10 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เอกวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูพละ,ครูอนุบาล ประถม มัธยม,ครูพี่เลี้ยง,ครูฝึกออกกำลังกาย,เจ้าหน้าที่กีฬา(พลศึกษา)

7 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

ครูสังคมศึกษา/ครูประจำชั้นประถมศึกษา

5 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูสังคมศึกษา/ครูประจำชั้นประถมศึกษา

5 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(บางหญ้าเเเพรก, พระประเเดง)

ครูประถม

3 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา บริหารหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูสอนพิเศษ ระดับประถม full time

27 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูสอนภาษา ครูเด็กประถม ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์

15 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา Teaching English to speaker of other languages (TESOL) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

คุณครูอนุบาล คุณครูประถม

14 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กาฬสินธ์
(บัวขาว, กุฉินารายณ์)

ครูวิทย์- คณิต ประถมศึกษา

13 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่ว 
มหาวิทยาลัยราชภัทราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(บางประกอก, ราชบูรณะ)

ครูสอนพิเศษเด็กอนุบาล-ประถมต้น,พี่เลี้ยงเด็ก,เฝ้าร้านขายของ,จัดเอกสาร,พนักงานขาย,จัดดอกไม้,ทำอาหาร

11 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

ครูสอนภาษาอังกฤษฝ่ายประถม

9 มีนาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ครูสอนเด็กประถม

5 มีนาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เพชรบุรี
(ยางน้ำกลัดเหนือ, หนองหญ้าปล้อง)

ตรูภาษาไทย ครูสอนระดับประถม มัธยม อนุบาล

23 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มรภ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ดุมใหญ่, ม่วงสามสิบ)

ครูผู้สอนระดับประถม

18 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
ราชภัฎกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(นครชุม, เมือง)

ครูสอนภาษาไทย ครูประถม

13 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลย
(หนองหญ้าปล้อง, วังสะพุง)

ครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์เด็กประถม

12 กุมภาพันธ์ 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, ทุ่งครุ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat