LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูปฐมวับ/ครูประถมศึกษา

12 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลับราชภัฎจันทรเกษม
ขอนแก่น
(วังชัย, น้ำพอง)

ครูวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม

5 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูสอนพิเศษ ระดับชั้นประถม - มัธยมต้น

3 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฉะเชิงเทรา
(แหลมประดู่, บ้านโพธิ์)

ครูประถมศึกษา

30 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุดรธานี
(เวียงคำ, กุมภวาปี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครูอนุบาล-ประถม1-3

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจักการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(นวมินทร์, บึงกุ่ม)

ครูประถม

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

ครูประถม

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์
ชลบุรี
(หมาบโป่ง, พานทอง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู ร้านอาหาร งานเอกสารต่างๆ

12 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูแระจำชั้นประถมเเละอนุบาล

7 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ฉะเชิงเทรา
(หัวไทร, บางคล้า)

ครูประถมศึกษา

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมืองภูเก็ต)

ติวเตอร์คณิตศาสตร์ประถม มัธยมต้น

1 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา สถิติ 
นิด้า
ประจวบคีรีขันธ์
(ปากแพรก, บางสะพานน้อย)

ครูสังคม ระดับประถม-มัธยม

23 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มรถ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหรุ, บางพลัด)

ครูประถม

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต-คอม 
ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
นครปฐม
(สามพราน, สามพราน)

ครูปฐมวัย-ประถม จบ.ป.บัณฑิต

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.เกริก
กรุงเทพมหานคร
(, ดอนเมือง)

ครูการประถมศึกษา,ครูผู้ช่วย,ครูพี่เลี้ยง,ครูภาษาไทย,ครูสังคม

9 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กรุงเทพมหานคร
(ศาลเจ้าพ่อเสือ, พระนคร)

ครูประถม

9 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นครปฐม
(คลองใหม่, สามพราน)

ครูประจำชั้นประถมศึกษา

8 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อยุธยา
(สามบัณฑิต, อุทัย)

ครูอนุบาล ครูประถม

4 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนไทย, โนนไทย)

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประถม

1 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat