LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้ช่วยดูแลเด็กระดับประถม

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(คลองน้อย, ปากพนัง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ธุรการ เลขานุการ พนักงานขาย ครูสอนเด็กประถมวัย

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสำนักงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

ครูสอนชั้นประถม

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมุทรสาคร
(นาดี, เมือง)

ครูสังคมศึกษา/ครูประจำชั้นประถมศึกษา

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์,ผู้ช่วยครูอนุบาล,ผู้ช่วยครูประถม

7 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม, ผู้ช่วยผู้จัดการ, กุ๊ก, ครูสอนคณิตศาสตร์ประถม มัธยมต้น-ปลาย, ครูสอนวิชาฟิสิกส์

27 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พัทลุง
(เกาะนางคำ, ปากพะยูน)

ครูอนุบาล ประถม , ประสานงานฝ่ายต่างประเทศในโรงเรียน

26 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(สามควายเผือก, เมือง)

ครูประถม-มัธยม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงาน พละ กราฟฟิค

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, ภาษีเจริญ บางแค)

ครูประถมศึกษา ถนัดสอนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ครูสอนวิชาภาษาจีนระดับประถมศึกษา

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
(พระเหลา, พนา)

พนักงานขาย ครูสอนพิเศษประถม ดูแลเด็กประถม เด็กพิเศษ

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ค.บ.วิทยาสาสตร์ เคมี 
มหาวิทยาัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชันประถม-มัธมยมต้น

29 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ครูประถม ธุรการ

28 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครสวรรค์
(บ้านมะเกลือ, เมือง)

ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา สรีรวิทยา 
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

ครูสอน ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้น, นักธรณีวิทยา

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา ธรณีวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนครไชยศรี, ดุสิต)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ประถม และมัธยมต้น ทำงานเกียวกัยวตรวจสอบ ห้องแลบ

25 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รอมาเนีย
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

ติวเตอร์สอนระดับประถม วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

ครูวิทยาศาสตร์ คณิต ภาษาอังกฤษ ครูประถม ครูอนุบาล

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(ใหม่พัฒนา, เกาะคา)

ครูภาษาไทย ครูประถมศึกษา

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat