LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูประถม

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประภมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูฟิสิกส์,ครูวิทยาศาสตร์ประถม-มัธยม

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สองห้อง, เมือง)

ครูประถมศึกษา

23 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

ครูสอนภาษาไทย,ครูสอนชั้นประถมศึกษา

22 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิตย์-อังกฤษ 
โรงเรียนรัตนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งพญาไทย, ราชเทวี)

ครูวิทยาศสาตร์ สอนระดับประถมศึกษา

20 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
(บ้านเป้า, หนองสูง)

ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

20 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นครนายก
(โคกไทย, ศรีมโหสถ)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ครูสอนระดับประถมศึกษา ครูประจำชั้น

17 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สระบุรี
(ลำสมพุง, มวกเหล็ก)

ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(ดำเนินสะดวก, ดำเนินสะดวก)

ครูสังคม ครูประถม ธุรการโรงเรียน

15 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ต.หนองปากโลง, อ.เมือง)

ธุรการ, บริษัทท่องเที่ยว, ครูประถม

15 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นครพนม
(อาจสามารถ, เมือง)

ครูสอนระดับประถม

12 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

ครูประถมศึกษา, ครูปฐมวัย, ธุรการ

12 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูอนุบาล ครูประถม ครูพี่เลี้ยงเด็ก

8 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรย
ภูเก็ต
(ศรีสุนทร, ถลาง)

ครูสอนวิชาจินตคณิต ภาษาจีน ภาษาไทยและสุขศึกษา ระดับประถม , ไกด์

8 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูสอนคณิตศาตร์,ครูสอนระดับประถมศึกษา

8 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูคณิตศาสตร์ ครูประถม-มัธยม ครูปฐมวัย

5 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระยอง
(พลงตาเอี่ยม, วังจันทร์)

ครูวิทยาศาสตร์ ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา

4 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ครูประถมศึกษา

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แพร่
(ป่าแมต, เมือง)

ครูประถมศึกษา

2 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพชรบุรี
(บ้านแหลม, บ้านแหลม)

ครูสอนประถม

1 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(หนองโน, กระนวน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat