LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม/มัธยม

17 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา English Education studies 
Obafemi Awolowo University Ile ife
กรุงเทพมหานคร
(Kannayao, Kannayao)

ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปทุมธานี
(คลองหลวง, เมือง)

ธุรการ การเงิน บัญชี ครูประถม

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูประถมศึกษา

11 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(บางจาน, เมือง)

ครูประถม,ครูอนุบาล,ครูพี่เลี่ยง

10 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูอนุบาล,ครูประถมวัย,

7 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึดษา 
มหาวิทยาบัยรามคำแหง
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานต้อนรับ ธุรการ ครูนาฎศิลป์ชั้นประถม ครูอนุบาล

7 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์และการละคร 
ราชภัฎพระนครบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูประถมศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานทั่วไป

7 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปทุมธานี
(ลำผักกูด, ธัญบุรี)

ครูวิทยาศาสตร์,ครูอนุบาล,ครูประถมศึกษา

6 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หนองคาย
(โนนทอง, หนองเรือ)

งานด้านคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง, สอนพิเศษไทย คณิต วิทย์ คอม ประถม,งานเอกสารต่างๆหรือธุรการ,คุณครูสอนคอมพิสเตอร์

2 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มรภ.ย้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางด้วน, ภาษีเจริญ)

ครูประถม/ครูสังคม

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ครูสอนศิลปะ ประถม-มัธยม

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(บ้านไผ่, บ้านไผ่)

ครูสอนประถมต้น

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูผู้สอน ติวเตอร์ระดับประถมศึกษา

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

ครูสังคม,ครูประถมศึกษา,ครูประจำชั้น

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูประถมเเละครูการงานอาชีพ

30 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ป 4-6 , ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, บางประอิน)

ครูสังคม,ครูประถมศึกษา,ครูประจำชั้น

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนระดับประถม

22 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูสอนด้านสุขภาพ การเลี้ยงเด็ก การสอนชั้นประถมศึกษา ธุรการ การบริหารงานทั้วไป

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนคริยทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat