LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หรือครูประถมศึกษา

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ชลบุรี
(ห้วยกะปิ, เมือง)

ครูสอนอนุบาล ประถม และพี่เลี้ยงเด็ก

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ครูประถม

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
วิทยาลัยครูจันทร์เกษม
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถม

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ยะลา
(ยะหา, ยะหา)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ครูประถมศึกษา,ครูปฐมวัย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สมุทรปราการ
(บางปลา, บางพลี)

ครูประถม ครูวิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ครูสอนหนังสือระดับประถมศึกษา

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
ม.รามคำแหง
ลำปาง
(แจ้ซ้อน, เมืองปาน)

ครูประถมศึึึึึึึึึึึึึกษา

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

ครูประถม

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ครูอนุบาล ครูประถม

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
บุรีรัมย์
(เย้ยปราสาท, หนองกี่)

ครูสอนภาษาอังกฤษประถม

23 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
นครพนม
(นาราชคาย, เมือง)

ครูผู้ระดับประถมศึกษา

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูประถมวัย ราชการ ฝ่ายบุคคล ธุรการ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูประถม

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยพะเยา
สุโขทัย
(ไทยชนะศึก, ทุ่งเสลี่ยม)

ครูประถมศึกษา

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สระบุรี
(ท่ามะปราง, แก่งคอย)

ครูภาษาอังกฤษ , ครูประถมศึกษา

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ครูสอนสุขศึกษาพลศึกษา, ครูประถมศึกษา, ครูธุรการ

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, วัฒนา)

ครูประถมศึกษา

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ลำพูน
(นาทราย, ลี้)

ครูสอนระดับประถม

18 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ประยุกตื 
ม.ขอนแก่น
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูสอนคิมพิวเตอร์ระดับอนุบาล-ประถม

18 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(รุง, กันทรลักษ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat