LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูอนุบาล หรือ ประถมศึกษา

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ตำบลในเมือง, เมือง)

ครูสอนเด็กประถม

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

ครูสนคณิตศาสตร์ ระดับประถม-มัธยมต้น

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ไทรงาม, ไทรงาม)

ครูประถม

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มรภ.ลำปาง
ลำปาง
(ตำบลนาสัก, อำเภอแม่เมาะ)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ครูเเนะเเนว ครูประถมวัย ครูอนุบาล

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บุรีรัมย์
(สูงเนิน, กระสัง)

ครูแนะแนว ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูมัธยม งานธนาคาร

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชฏัชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุรินทร์
(ปรือ, ปราสาท)

ครูสอนภาษาไทย, ครูอนุบาล, ครูระดับชั้นประถมศึกษ

12 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(สำพะเนียง, บ้านแพรก)

ครูสอนวิทยาศาสตร์. ครูประจำชั้นประถม. ครูสอนคณิตศาสตร์ประถม

1 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนร่องคำ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูคอมพิวเตอร์ อนุบาล-ประถม // การตลาดออนไลน์

1 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูประถมศึกษา/ครูวิชาอื่นๆ/ครูปฐมวัย

31 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(เจดีย์หัก, เมือง)

ครูสอนหนังสือเด็กประถม

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(บ่อใหญ่, บรบือ)

ครูสอนปฐมวัย/ประถมศึกษา

22 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

ครูปฐมวัย /ประถมศึกษา

18 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ขอนแก่น
(วังชัย, น้ำพอง)

ครูสอนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ เด็กอนุบาล - ประถมต้น (Part - Time)

16 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การเงิน การธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

11 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(สระคู, สุวรรณภูมิ)

ครูสอนประถม

4 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

ครูสอนประถมวัย ครูสอนพิเศษ แคชเชียร์ เชียร์ขายสินค้า

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินณ์ วิทยาเขต ปัตตานี
สงขลา
(ต.บ่อยาง, อ.เมือง)

ครูสอนพิเศษ เด็กประถม , งานทำความสะอาด, คีย์งาน, การตลาด, งานขาย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
กรุงเทพมหานคร
(แสนแสบ, มีนบุรี)

ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถม

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ติวเตอร์ ระดับประถม

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นนทบุรี
(บางรักใหญ่, บางบัวทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat