LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูประถม-มัธยม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงาน พละ กราฟฟิค

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, ภาษีเจริญ บางแค)

ครูประถมศึกษา ถนัดสอนวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาทร)

ครูสอนวิชาภาษาจีนระดับประถมศึกษา

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
(พระเหลา, พนา)

พนักงานขาย ครูสอนพิเศษประถม ดูแลเด็กประถม เด็กพิเศษ

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ค.บ.วิทยาสาสตร์ เคมี 
มหาวิทยาัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชันประถม-มัธมยมต้น

29 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวรนารีเฉลิม
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

ครูประถม ธุรการ

28 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครสวรรค์
(บ้านมะเกลือ, เมือง)

ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา สรีรวิทยา 
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

ครูสอน ครูผู้ช่วยคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้น, นักธรณีวิทยา

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา ธรณีวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนครไชยศรี, ดุสิต)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ประถม และมัธยมต้น ทำงานเกียวกัยวตรวจสอบ ห้องแลบ

25 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รอมาเนีย
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

ติวเตอร์สอนระดับประถม วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

ครูวิทยาศาสตร์ คณิต ภาษาอังกฤษ ครูประถม ครูอนุบาล

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(ใหม่พัฒนา, เกาะคา)

ครูภาษาไทย ครูประถมศึกษา

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูสอนภาษาอังอังกฤษระดับประถมศึกษา

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การวัดและประเมินทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(บางปู, ยะหริ่ง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา

11 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(เชียงรากใหญ่, สามโคก)

ครูสอนสังคมศึกษา ระดับประถมต้น

10 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครพนม
(แสนพัน, ธาตุพนม)

ติวเตอร์สังคม และคณิตศาสตร์ประถม

10 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครอนุบาล ครูปฐมวัย ครูประถม

6 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครสวรรค์
(บางรักพัฒนา, บางยัวทอง)

ครูสอนระดับประถม-มัธยม งวิชาคณิตศาสตร์

3 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาสารคาม
(ตำบลเหล่าดอกไม้, อำเภอชื่นชม)

ครูปฐมวัย/ครูประถมศึกษา

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
มหาสารคาม
(ต.กู่ทอง, อ.เชียงเยืน)

ครูสอนวิทยาศาสาตร์ประถมถึงมัธยมต้น

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat