LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสังคม,ครูประถมศึกษา,ครูประจำชั้น

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูประถมเเละครูการงานอาชีพ

30 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองต้นไทร, คลองสาน)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ป 4-6 , ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

28 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อยุธยา
(เชียงรากน้อย, บางประอิน)

พนักงานต้อนรับ ธุรการ ครูนาฎศิลป์ชั้นประถม ครูอนุบาล

27 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์และการละคร 
ราชภัฎพระนครบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูสังคม,ครูประถมศึกษา,ครูประจำชั้น

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูสอนภาษาอังกฤษ ครูสอนระดับประถม

22 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูสอนด้านสุขภาพ การเลี้ยงเด็ก การสอนชั้นประถมศึกษา ธุรการ การบริหารงานทั้วไป

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนคริยทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, บางกะปิ)

ครู ภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษา

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(แจ้ห่ม, แจ้ห่ม)

ครูระดับชั้นประถมศึกษา/เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผลฯ

16 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ครูสอนสุขศึกษาพลศึกษา,ครูประจำชั้นประถม,ครูธุรการ,ครูอนุบาล,ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
ม.เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูสังคมศึกษา/ครูประจำชั้นประถมศึกษา

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมุทรปราการ
(บางหญ้าเเเพรก, พระประเเดง)

ครูสังคมศึกษา/ครูประจำชั้นประถมศึกษา

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูผู้สอนทั้งประถมและมัธยม,พนักงานธุรการ,พนักงานทั่วไป

10 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ครูสอนวิชาจินตคณิต ภาษาจีน ภาษาไทยและสุขศึกษา ระดับประถม , ไกด์

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูประถม ฝึกอบรม

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา การศึกษาวิทนาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุพรรณบุรี
(ต.บางปลาม้า, อ.บางปลาม้า)

ครูสอนประถมต้น

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูอนุบาล - ประถมศึกษา (ไทย คณิต วิทย์)

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
แพร่
(ร้องกวาง, ร้องกวาง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู งานเอกสารต่างๆ

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา,ครูสอนคณิตศาสตร์ ประถม

3 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรุงเทพมหานคร
(พิมลราช, บางบัวทอง)

ครูสอนคอมประถม

28 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สายตะกู, บ้านกรวด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat