LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูประถม ผู้สมัครงานครูประถม หาผู้สมัครงานครูประถม หาพนักงานครูประถม หาคนทำงานครูประถม หาคนว่างงานครูประถม หาเจ้าหน้าที่ครูประถม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนประถมต้น

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์เอกประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ครูอนุบาล - ประถมศึกษา (ไทย คณิต วิทย์)

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
แพร่
(ร้องกวาง, ร้องกวาง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู งานเอกสารต่างๆ

13 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา,ครูสอนคณิตศาสตร์ ประถม

3 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
กรุงเทพมหานคร
(พิมลราช, บางบัวทอง)

ครูสอนคอมประถม

28 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สายตะกู, บ้านกรวด)

ครูประถม-มัธยม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ การงาน พละ กราฟฟิค

18 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
กรุงเทพมหานคร
(บึงกึ่ม, คันนายาว)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม,พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

7 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นครศรีธรรมราช
(ควนพัง, ร่อนพิบูลย์)

ธุรการ, ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา

5 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูประถม อนุบาล

28 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์-ฟิสิกส์ 
รร.พรหมพิยานุสรณ์
นครศรีธรรมราช
(ต.ท้ายสำเภา, อ.พระพรหม)

ครูปฐมวัย,ครูประถมศึกษา,ครูธุรการ, ครูพละ

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชลบุรี
(เหมือง, เมืองชลบุุรี)

ครูสอนระดับอนุบาล-ประถม

12 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฎเลย
ขอนแก่น
(ศิลา, เมือง)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี
(คลองหลวง, คลองหนึ่ง)

ครูสอนดนตรี ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ครูระดับชั้นประถมศึกษา

2 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นนทบุรี
(ตำบลไทร, อำเภอเมือง)

ครูคอมพิวเตอร์ ครูประถมศึกษา ครูอนุบาล เจ้าหน้าที่วิชาการ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศุกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

ครูผู้สอนประถมศึกษา

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูอนุบาล,ครูประถม,ครูอาชีว,พนักงานบัญชี,แม่บ้าน

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฎเลย
นครราชสีมา
(โคกสูง, เมือง)

ครูผู้ช่วยดูแลเด็กระดับประถม

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(คลองน้อย, ปากพนัง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ธุรการ เลขานุการ พนักงานขาย ครูสอนเด็กประถมวัย

15 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสำนักงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

ครูสอนชั้นประถม

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมุทรสาคร
(นาดี, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat