LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูปฐมวัย ผู้สมัครงานครูปฐมวัย หาผู้สมัครงานครูปฐมวัย หาพนักงานครูปฐมวัย หาคนทำงานครูปฐมวัย หาคนว่างงานครูปฐมวัย หาเจ้าหน้าที่ครูปฐมวัย

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูปฐมวัย

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อุบลราชธานี
(โพธิ์ไทร, โพธิ์ไทร)

ครูปฐมวัย

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนไทย, โนนไทย)

ครูสอนปฐมวัย/ประถมศึกษา

22 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

ครูปฐมวัย

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาลัยราชภัฏเลย
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)

ครูอนุบาล ครูปฐมวัย ครูเตรียมอนุบาล ครูพัฒนาทักษะเด็กเล็ก ครูสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษตามบ้าน รับฝากเลี้ยงเด็กเล็ก

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูปฐมวัย /ประถมศึกษา

18 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ขอนแก่น
(วังชัย, น้ำพอง)

ครูปฐมวัย

6 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พัทลุง
(ตะโหมด, ตะโหมด)

เลขา พนักงานขาย ครูปฐมวัย,การบริหาร

3 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, ห้วยขวาง)

ครูปฐมวัย

2 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
มุกดาหาร
(โพนทราย, เมือง)

ครูปฐมวัย (อนุบาล)

1 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนสระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

ครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ครูชีววิทยา พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ยุหว่า, สันป่าตอง)

ครูปฐมวัย

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บ้านกรวด, บ้านกรวด)

ครู,พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มรภ.สกลนคร
สกลนคร
(นาม่อง, กุดบาก)

ครูปฐมวัย

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(หนองเลิง, เมือง)

ครูปฐมวัย

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

ครูปฐมวัย

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(มะต้อง, พรหมพิราม)

ครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(วัดท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ครูปฐมวัย

21 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
น่าน
(ส้านนาหนองใหม่, เวียงสา)

ครูปฐมวัย พนักงานบริษัท พนักงานธนาคาร

20 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ปฐมวัย 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(สี่พระยา, บางรัก)

ครูปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก ผู้นำกิจกรรม

20 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(ช่างทองหล่อ, บางกอกน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat