LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครูปฐมวัย ผู้สมัครงานครูปฐมวัย หาผู้สมัครงานครูปฐมวัย หาพนักงานครูปฐมวัย หาคนทำงานครูปฐมวัย หาคนว่างงานครูปฐมวัย หาเจ้าหน้าที่ครูปฐมวัย

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูปฐมวัย

3 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
ม .ราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูอังกฤษ,ปฐมวัย,ครูผู้ช่วย,

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ตาจง, ละหานทราย)

ครูปฐมวัย

25 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
( วังก์พง, ปราณบุรี)

ครูแนะแนว,ครูปฐมวัย,ครูพี้เลี้ยง,เจ้าหน้าที่ธุรการ

19 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การแนะแนว 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

ครูปฐมวัย ครูผู้ช่วย

19 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

ครูปฐมวัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เอก ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บึงกาฬ
(นำ้จั้น, เซกา)

ครูปฐมวัย

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(วังก์พง, ปราณบุรี)

ธุรการ/บันทึกข้อมูลของหน่วยงานราชการ , งานราชการ , ธนาคาร , วิเคาระห์คุณภาพ , ครูอัตราจ้างปฐมวัย

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพรพ
กาญจนบุรี
( ลุ่มสุ่ม, ไทรโยค)

ครูปฐมวัย

7 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ผู้ช่วยนักวิชาการประมง,ครูปฐมวัย,ประชาสัมพันธ์

6 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ลำไพล, เทพา)

ครูปฐมวัย

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่)

ผู้ช่วยนักวิชาการประมง,ครูปฐมวัย,ประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(เกาะสะบ้า, เทพา)

พนักงานขาย, การตลาด, บริหารงานธุรกิจ, ครูปฐมวัย, งานธนาคาร

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กระบี่
(เขาต่อ, ปลายพระยา)

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

20 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ครูปฐมวัย

19 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ราชบุรี
(ดอนทราย, โพธาราม)

ครูปฐมวัย ครูภาษาไทย หรือศิลปะ

16 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(หนองกุลา, บางระกำ)

ครูปฐมวัย

16 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อยุธยา
(ลำตาเสา, วังน้อย)

ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง ธุรการ

26 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(เก่าย่าดี, แก้งคร้อ)

ครูปฐมวัย

24 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏ์ธานี
นราธวาส
(จอเบาะ, ยี่งอ)

ครูปฐมวัย,งานpart time

23 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(กองแขก, แม่แจ่ม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat