LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู พี่เลี้ยงเด็ก

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(อมก๋อย, อมก๋อย)

ครู

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(คลองหก, คลองหลวง)

ครูระดับอนุบาล

15 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภูเก็ต
( ต.ราไวย์, อ.เมือง)

อาจารย์สอนอาหารแกะสลักงานใบตอง

14 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ครู

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

itsupport ครู ขนส่ง อื่นๆ

14 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

ครูสอนผู้ช่วยพยาบาล

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ครูอตรัาจ้าง

14 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

ครู

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

ครูปฐมวัย

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(โพธิ์สัย, ศรีสมเด็จ)

ครูสอนภาษาอังอังกฤษระดับประถมศึกษา

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การวัดและประเมินทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(บางปู, ยะหริ่ง)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาโท สาขา Finance 
University of Exeter
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, บางกะปิ)

ครู อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครู ธุรการ

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เป็นสุข, จอมพระ)

ธุรการ,บุคคล,ประชาสัมพันธ์,ครูพี่เลี้ยง

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตาก
(หนองบัวเหนือ, เมือง)

ครูสังคมศึกษา

14 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุดรธานี
(น้ำโสม, น้ำโสม)

อาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

นักวิชาการสาธารณสุขในโรงงาน,ครูสอนสุขศึกษา

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ศรีสะเกษ
(ตำบลเขิน, อำเภอน้ำเกลี้ยง)

อาจารย์ประจำ

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาเอก สาขา ชีววิทยา (ชีวโมเลกุล) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ครูเคมี

13 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, เมืองสมุทรปราการ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat