LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 อาจารย์ งานทะเบียน

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมุทรสาคร
(หนองบัว, บ้านแพ้ว)

อาจารย์สอนภาษาอังกหส

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สมุทรปราการ
(ครุใน, พระประแดง)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด/ช่างประติมากรรม/ครู

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่างทอง
(ราชสถิตย์, ไชโย)

ครู

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งโพธิ์, จุฬาภรณ์)

ครู

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ครูอนุบาล,ครูพี่เลี้ยง,พี่เลี้ยงเดก,แคชเชียร์,พนักงานขาย,งานโรงแรม เป็นต้น

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ปากแตระ, ระโนด)

ครู

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
ร.ร.นายายอามพิทยาคม
จันทบุรี
(ต.สามพี่น้อง, อ.แก่งหางแมว)

English, secondary level teacher

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา  
North Carolina State University, USA
เชียงใหม่
(, Chiang Mai)

ครู,ครูผู้ช่วย

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, ดอนเมือง)

ครูวิทยาศาสตร์

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หัวเสือ, ขุขันธ์)

ครูคหกรรม ครูการงานพื้นฐานอาชีพ

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำปาง
(ตวิเชตนคร, แจ้ห่ม)

ครูอนุบาล

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็ก) 
ราชภุฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

ครูสอนวิชาคณิตศมสตร์

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สระบุรี
(หัวปลวก, เสาไห้)

พนักงานขาย ครูพี่เลี้ยง เร่งรัดหนี้สิน

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์ฝรั่งเศส 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
ลำพูน
(เวียงยอง, เมือง)

ครูปฐมวัย

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำพูน
(แม่ลาน, ลี้)

ครูวิทยาศาสตร์,ครูบรรณารักษ์,ครูธุรการ,งานในสายครู

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

ครูสอนวิทยาศาตร์การกีฬา

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สพล.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ในเมือง, เมือง)

ครูภาษาอังกฤษ

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

Full time tutor

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา Software Engineering 
King Mongkut''s Institue of Technology Labkrabang
สมุทรปราการ
(Sam Rong, Muang Samut Prakan)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat