LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูปฐมวัย

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(หนองพอก, หนองพอก)

ครูสอนนาฏศิลป์

21 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(ต.ทมนางาม, โนนสะอาด)

ครูพี่เลี้ยง ,งานธุรการ,การตลาด

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจและเลขานุการ 
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครู พนักงานต้อนรับ

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีและการแสดง นาฏศิลป์ไทยและกำกับลีลา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

ครู,งานวิชาการ

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
สระบุรี
(คชสิทธิ์, หนองแค)

ผู้ช่วยครู

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
วัดบวรมงคล
นครสวรรค์
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ฺคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แพร่
(สะเอียบ, สอง)

ครูภ่าษาไทย

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
แม่ฮ่องสอน
(แม่ยวม, แม่สะเรียง)

ครูพี่เลี้ยง

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
หนองชุมแสงวิทยา
ชุมพร
(ท่าตะเภา, เมือง)

พนักงานทั่วไป,ครู,ธุรการ

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ยางน้อย, โกสุมพิสัย)

ครู,พนักงานอื่นๆ

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

ครูพี่เลี้ยง

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ครู ,เจ้าหน้าที่กราฟฟิค,Designer,พนังงานขาย

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูสอนพิเศษ

20 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร
หนองคาย
(สีกาย, เมือง)

ครู

20 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
สุราษฎร์ธานี
(บางโพธิ์, เมือง)

teacher

20 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา English major 
Rangsit University
ปทุมธานี
(คลองสี่, คลองหลวง)

ครูอนุบาล,ครูผู้ช่วยอนุบาล

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

งานอิสระ ครู นักวางแผน ประสานงาน

20 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำปาง
(ห้างฉัตร, ห้างฉัตร)

ครู

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ธนบุรี, ตลาดพลู)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat