LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์เด็ก

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(มายอ, มายอ)

ครู

15 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กรุงเทพมหานคร
(แจนแลน, กุฉินารายณ์)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
อยุธยา
(บ่อตาโล่, วังน้อย)

งานธุรการ IT ครูสอนคอมพิวเตอร์

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ธุรการ ครู การตลาด

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ครูคอมพิวเตอร์,ครูธุรการ

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อุบลราชธานี
(คอแลน, บุณฑริก)

ผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก / พนักงานเสริฟ / ครูสอน / งานอิสระ / พาเที่ยว

15 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ศิลปคำนวน 
โรงเรียน บางมดวิทยาสีสุกหวาดจวนอุปภัม
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูสอนภาษาจีน

15 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีนธุรกิจ 
มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นครราชสีมา
(ธงชัยเหนือ, ปักธงชัย)

ครู,พนักงานขาย

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(โพไร่หวาน, เมืองเพชรบุรี)

ครูสอนพลศึกษา

14 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาราคาม
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

ครูศิลปะ

14 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศึกษา 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปราจีนบุรี
(รอบเมือง, เมือง)

ครูอัตราจ้าง

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชลบุรี
(บ่อทอง, บ่อทอง)

ครู

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา โภชนาการชุมชน 
มสธ
กรุงเทพมหานคร
(บ้านพานถม, พระนคร)

ขาย ครูพี่เลี้ยง

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
วัดปากน้ำวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

ครู

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำศูนย์เด็ก

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(มายอ, มายอ)

ครูปฐมวัย,ครูผู้ช่วย,พี่เลี้ยงเด็ก

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การปฐมวัยศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ครู

13 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ครูสอนการงานอาชีพ

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อุบลราชธานี
(หนองเหล่า, ม่วงสามสิบ)

ครูสอนภาษาจีน

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา การสอนภาษาจีนในฐานะต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยซีหนาน
อุดรธานี
(เชียงยืน, เมืองอุดรธษนี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat