LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพลศึกษา สุขศึกษา ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน นักกิจกรรมนันทนาการ

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(หนองแขม, พรหมพิรม)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษา

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มรภ.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ครูสอนวิชาภาษาไทย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สตูล
(ทุ่งหว้า, ทุ่งหว้า)

ครู

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(บัวโคก, ท่าตูม)

ครูพลศึกษา

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
นครปฐม
(นิลเพชร, บางเลน)

ครูสังคม

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
น่าน
(นาปัง, ภูเพียง)

ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(หัวหิน, ห้วยเม็ก)

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเคมี

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์-เคมี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อยุธยา
(เจ้าเจ็ด, เสนา)

ครูวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ห้องแลป

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มทร.ศรีวิชัย
กรุงเทพมหานคร
(แขวงโคกแฝด, เขตหนองจอก)

ครูสอนภาษาไทย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(วังไชย, บรบือ)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) อ.บาล-ม.ปลาย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจวบคีรีขันธ์
(เขาน้อย, ปราณบุรี)

ครูผู้สอน

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
หนองบัวลำภู
(เก่ากลอย, นากลาง)

ครูสอนหนังสือ,พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
ปัตตานี
(ต.วัด, อ.ยะรัง)

ครูสังคม,นักวิเคราะห์

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ปทุมวัน, ปทุมวัน)

ครู อาหารและโภชนาการ คหกรรม

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(ลำลูกกา, ลำลูกกา)

ครูผูช่วย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.พิบูลมังสาหาร
กรุงเทพมหานคร
(บางหญ้าแพรก, พระประแดง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครูอนุบาล

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้าน, เมือง)

ครูพลศึกษา

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองบัวลำภู
(โนนขมิ้น, เมือง)

ครู

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

ครูสอนภาษาไทย,เลขานุการ,ธนาคาร

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มรภ. บุรีรัมย์
นนทบุรี
(บางศรีเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat