LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สุโขทัย
(บ้านกล้วย, เมือง)

ครู

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

อาจารย์สาขาการขาย/สาขาการตลาด

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูอนุบาล,ครูประถม,ครูอาชีว,พนักงานบัญชี,แม่บ้าน

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฎเลย
นครราชสีมา
(โคกสูง, เมือง)

ครูช่วยสอนอนุบาล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)

ครูพลศึกษา

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(ท่าแค, เมือง)

ครูสอนคอมพิวเตอร์

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)

ครูสอนภาษาไทย

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

ครู,อาจารย์

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาิทยาลัยพะเยา
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมือง)

ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูเอกชน ติวเตอร์

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ครูฝึก

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กก.รรภ.4
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ครู พี่เลี้่ยงเด็ก

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คุรุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

ครูพละศึกษา

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพละศึกษา 
สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
เลย
(หนองหญ้าปล้อง, วังสะพุง)

ครูพี่เลี้ยงและครูประจำชั้นปฐมวัย

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ปัตตานี
(เมาะมาวี, ยะรัง)

ล่ามเวียดนาม การตลาด ครู

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

Sale ,อบรม,ครู

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(พะวง, เมือง)

ครู อาจารย์สอนภาษาไทย

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

คอมพิวเตอร์ ไอที ครู โฆษณา

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นครราชสีมา
(เมือง, เมือง)

ครูฟิสิกส์,พนักงานประสานงาน,พนักงานประกันคุณภาพสินค้า

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(หนองโก, กระนวน)

ล่าม, ครู,นักแปล

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา French 
Ramkhamhang university
ภูเก็ต
(Talad Yai, Muang)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat