LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เอกสังคมศึกษา 
ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

ครูปฐมวัย

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หนองคาย
(อากาศ, อากาศอำนวย)

ครูประจำชั้นอนุบาล

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
(หนองสูง, หนองสูง)

IT,Reception,Teacher

31 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครูผู้สอน

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูเอกชน ติวเตอร์

31 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูสอนฟิสิกส์

30 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูปฐมวัย

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร้อยเอ็ด
(บ้านฝาง, เกษตรวิสัย)

ครูปฐมวัย

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
(แม่อูคอ, ขุนยวม)

ครู ครูพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานบัญชี ธุรการ

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

ครูนาฏศิลป์

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์และการละคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ครูพี่เลี้ยง

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คหกรรม 
ราชินีบรูณะ
นครปฐม
(ตลาดจินดา, สามพราน)

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การตลาด, ครู, อาจารย์

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลุกกา)

ครูสังคม, พนักงานแบงค์, พนักงานธุรการ

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
ราชภัฏนครราชสีมา
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ผู้จัดการบัญชี,อาจารย์พิเศษบัญชี

30 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 22 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(บางม่วง, บางใหญ่)

ครูสอนพิเศษวิชาคณิตศษสตร์

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(จอมศรี, เพ็ญ)

พนักงานบริการ ครูผู้สอน

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ด่านขุนทด, ด่านขุนทด)

ครูพี่เลี้ยง พนักงานลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(นาสะไม, ตระการพืชผล)

ครูสอนเด็กเล็ก/พนักงานรับโทรศัพท์/พนักงานธุรการ/ประสานงาน พนักงานขาย พนักงานบริการ/ประชาสัมพันธ์

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(หัวรอ, เมือง)

ครูคอมพิวเตอร์,IT,webmaster

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองสามวาตะวันตก, คลองสามวา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat