LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนว่ายน้ำ ครูพลศึกษาครูผู้ช่วยอนุบาล.ประถม

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางขุนเทียน)

ครู

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
กรุงเทพมหานคร
(-, ดินแดง)

ครูสอนภาษาอังฤษ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกกิจ 
สถาบันาชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

พนักงานธุรการ,ครูสอนคณิตศาสตร์

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษร์บูรณะ)

ครู

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูสอนวิชาภาษาไทย

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นนทบุรี
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

ครูประถมศึกษา,พนักงานขาย,คีย์ข้อมูล,ออฟฟิต

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

บรรณารักษ์,ครูบรรณารักษ์

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ทะเมนชัย, ลำปลายมาศ)

ครูผู้สอน,ติวเตอร์,ผู้ช่วยสอน

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การสอนคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพชรบุรี
(ต้นมะม่วง, เมือง)

ครูวิทยาศาสตร์

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(สนม, สนม)

ครูอัตราจ้าง

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เมืองแก, ท่าตูม)

ครู,ออกแบบกราฟิก

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

พนักงานขาย,ครู,พนักงานธุรการ,พนักงานบัญชี,callcenterและอื่นๆที่ดิฉันมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมต่อตำเเหน่งงาน

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ตรวจรับสินค้า สต๊อครูม/บริการลูกค้า เคชเชียร์/การเงินและบัญชี

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยะลา
(กาบัง, กาบัง)

ครูคณิตศาสตร์,เจ้าหน้าที่วางแผน

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาม, คลองหลวง)

กราฟฟิก ครูคอมพิวเตอร์

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
ขอนแก่น
(บ้านโคก, โคกโพธิ์ไชย)

ครูสอนสังคมศึกษา

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(อีสานเขต, เฉลิมพระเกียรติ)

ครูประถมศึกษา

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
อุตรดิตถ์
(บ้านฝาย, น้ำปาด)

ตรวจนับสินค้า,สต๊อครูม

22 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
ภูเก็ต
(ป่าตอง, กะทู้)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat