LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู ธุรการ ทะเบียน ประสานงาน

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ธุรการ, งานขาย, ครูคณิตศาสตร์

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิราชภัฏเชียงราย
ลพบุรี
(เขาสามยอด, เมือง)

ครู

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพย์ 
ราชภัฎธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(วัดท่าพระ, บางกอกใหญ่)

ครูพลศึกษา

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(บ้านบาก, ศรีสมเด็จ)

ครู

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, บางเขน)

ครูสอนคณิตศาสตร์

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
ม.ราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
( ราษฎร์เจริญ, พยัคภูมิพิสัย)

ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพละศึกษา

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สิงห์บุรี
(ต้นโพธิ์, เมืองสิงห์บุรี)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปราจีนบุรี
(บ้านหอย, ประจันตคาม)

ครู

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บ้านยาง, เมือง)

ครูอนุบาล

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(งิม, ปง)

ครูผู้สอน ติวเตอร์

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจวบคีรีขันธ์
(สามร้อยยอด, สามร้อยยอด)

ครู

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุพรรณบุรี
(วัดดาว, บางปลาม้า)

ครูปฐมวัย

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยลัยราชภัฎสวนดุสิต
อุบลราชธานี
(ปทุม, เมือง)

ครูพลศึกษา ,พนักงานธุระการ

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา,QC,นักวิจัย-พัฒนา,อาจารย์

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุดรธานี
(หมากแข้ง, เมือง)

ครู

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชัยนาท
(ในเมือง, เมืองชัยนาท)

ครูดนตรีสากล

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชลบุรี
(หนองใหญ่, หนองใหญ่)

ครู/อาจารย์/ธุรการ/บัญชี

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

นักโภชนาการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,ครูโภชนาการ

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตปัตตานี)
พัทลุง
(แม่ขรี, ตะโหมด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat