LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูผู้สอน

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ศึกษา ศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
นครปฐม
(หนองปากโลง, เมืองนครปฐม)

งานธุรการ,คอลเซนเตอร์,ครู,ทั่วไป

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางรัก, บางรัก)

ครูอัตราจ้าง ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ครูพล

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี
ชัยนาท
(, เมือง)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

ครูสอนดนตรี

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(ต,บึงเกลือ, อ.เสลภูมิ)

ครูสอนนาฏศิลป์

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) 
ราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูผู้สอน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว-วังหิน77, ลาดพร้าว)

ครู

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล 
ม.ราชมงคลธัญบุรี
หนองคาย
(หมากเเข้ง, เมือง)

ครูสอนภาษาไทย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(หนองโสน, เลาขวั)

ครูสอนนาฏศิลป์โรงเรียนเอกชน , ฝ่ายประชาสัมพันธ์

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
( มักกะสัน, ราชเทวี)

ครูเอกวิชาสังคม

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สุพรรณบุรี
(ยางนอน, เดิมบางนางบวช)

ครูฝึกรปภ

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อ.ภูพาน
จันทบุรี
(ทับไทร, โป่งน้ำร้อน)

ครู

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทายาลัยราชภัฏเลย
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ห้วยราชา, ห้วยราช)

ครู งานด้านประสานงาน ธุรการ บริการดูแลสุขภาพ ดูแลผู้ป่วย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สื่อมวลชน/ จิตวิทยาทั่วไป 
รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

Makeup Artist, เทคนิเชี่ยนช่างเสริมสวย, เลขานุการ, มัคคุเทศน์, ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ฯลฯ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
อยุธยา
(วังจุฬา, วังน้อย)

ธุรการและประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยครู

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการบริหารทรัพย์ยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นครสวรรค์
( โคกเดื่อ, ไพศาลี)

ครู

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนงเหนือ, คลองเตย)

ครูสอนภาษาจีน

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา Teaching Chinese as a Foreign Language (TCFL) 
Honghe University
กรุงเทพมหานคร
(อนุเสาวรีย์, บางเขต)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat