LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูภาษาอังกฤษ

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ครูสอนภาษาไทย

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นครพนม
(นาง้ว, นาหว้า)

ครู บริการ

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รััฐประศาสนสาตร์ 
ม.ราชภัฏยะลา
สงขลา
(จะแหน, สะบ้าย้อย)

อาจารย์นาฏศิลป์

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

ครูภาษาอังกฤษประถม/มัธยม

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(โนนเจริญ, บ้านกรวด)

ครู,ขายโทรศัพท์,พนักงานโรงแรม

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,ครูสอนพิเศษเด็กปฐมวัย,call center ไม่กดดันยอด

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา มานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

ครู

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ธุรการ/พนักงานบริษัท/อาจารย์

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, ภาษีเจริญ)

ครู

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาโท สาขา ครุศาสตร์ 
จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(พิมลราช, บางบัวทอง)

ครูสอนภาษาจีนแก่เด็กประถม,มัธยม ครูสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ,ล่ามภาษาจีน,เลขานุกาี

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา Internatinal Economic And Trade 
Guangxi teacher education university
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

เลขา ล่าม แปลภาษา อาจารย์ ประสานงานต่างประเทศ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages 
Zhejiang University
น่าน
(ปัว, ปัว)

ครูช่าง วิศวอุตสาหการ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(ปลักหนู, นาทวี)

ครูพี่เลี้ยง

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

ครูสอนพิเศษ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาลัยศิลปากร
กาญจนบุรี
(ท่าไม้, ท่ามะกา)

ครูคอมพิวเตอร์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นครสวรรค์
(ปากน้ำโพ, เมือง)

ครูสิอนการตลาด

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่แรม, แม่ริม)

อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ จ.เพชรบูรณ์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงใหม่
(แม่ปั๋ง, พร้าว)

ครูภาษาอังกฤษ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นนทบุรี
(, )
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat