LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูเอกชน ติวเตอร์

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครูสอนภาษาจีน

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(ต.นิคมสร้างตนเอง, เมื่อง)

งานบริการ ครูผู้ช่วย ธุรการประสานงาน

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครู ,พนักงานทั่วไป,ธุรการ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรุงเทพมหานคร
(ปากคลองภาษีเจริญ, ภาษีเจริญ)

งานธุรการ ครูพี่เลี้ยง

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ
ภูเก็ต
(ป่าคลอก, ถลาง)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ครูวิทย์

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หนองคาย
(เขวาไร่, นาเชือก)

วืทยาศาสตร์การกีฬา บริการ เอกสาร ครูฝึก เทรนเนอร์

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนเทียน, จอมทอง)

ครูสอนพลศึกษา

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนครไชยศรี, ดุสิต)

ครูอัตราจ้าง ครูธุรการ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ชุมเห็ด, เมือง)

ครู ธุรการ คอมพิวเตอร์ บัญชี อบรม

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตรัง
(ท่าพญา, ปะเหลียน)

ครู, ธุรการ, อื่นๆ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(แหลม, หัวไทร)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ,พนักงานขาย,ติวเตอร์,อื่นๆ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครราชสีมา
(ต.บ้านใหม่, อ.เมือง)

ครูคอมพิวเตอร์ ครูประถมศึกษา ครูอนุบาล เจ้าหน้าที่วิชาการ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศุกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

ครูนาฏศิลป์/พนักงานธุรการ/เลขานุการ

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา นาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
(ท่ามะขาม, เมือง)

ครูผู้สอนประถมศึกษา

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

แม่บ้าน ทำความสะอาด ทำอาหาร ครู

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชฏัชลำปาง
เชียงใหม่
(ต.แม่คือ, อ.ดอยสะเก็ด)

ครูสอนคณิตศาสตร์/ผู้ช่วยสอน

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(เขาคอก, ประโคนชัย)

Customer service, guide, teacher, marketing

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นครปฐม
(สามง่าม, ดอนตูม)

ครูอนุบาล

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา อังกฤษ-สังคม 
โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat