LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ล่าม สอนพิเศษ ติวเตอร์ ประสานงาน ภาษาจีน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(อรุณอมรินทร์, บางกอกน้อย)

ครู,งานบริการ,ธุรกาน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาและภาษาไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

ครู บริการ งานที่ต้องใช้ภาษาจีน ขับรถ

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา จีน-อังกฤษ 
รังษีวิทยา
เชียงใหม่
(หนองบัว, ไชยปราการ)

อาจารย์ งานด้านการโรงเเรม receptionist sale support

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เอกภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(รองเมือง, ปทุมวัน)

ครูจัดกิจกรรม

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์
ชลบุรี
(เหมือง, เมือง)

ครูสอนภาษาจีน อาจารย์สอนภาษาจีน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา อังกฤษ-จีน 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูสอนภาษาไทย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มรภ.พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท
(, สรรคบุรี)

ครูสอนดนตรี

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีตะวันตก 
ราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

ครูประถมศึกษา

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

สายตรวจ , ครูฝึก, รปภ

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 63 ปี ประสบการณ์ 37 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูคณิตศาสตร์

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มุกดาหาร
(เหล่าหมี, ดอนตาล)

ครูสอนสังคมศึกษา

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูปฐมวัย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(โนนแดง, บ้านเขว้า)

ครู ธุรการ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

ครูผู้สอน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นครราชสีมา
(บ้านเหลื่อม, บ้านเหลื่อม)

ครู,พนักงานธนาคาร

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
(2, ขุนยวม)

ครูสอนสังคม

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มุกดาหาร
(ดงเย็น, เมือง)

ครูคณิตศาสตร์

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
(บัวแดง, ปทุมรัตต์)

ครู

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
สมุทรปราการ
( เทพารักษ์, เมือง)

ผู้จัดการ ธุรการ ฝ่ายบุคคล ครู พนักงานขาย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สระบุรี
(ชะอม, แก่งคอย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat