LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาขับรถบรรทุก ผู้สมัครงานขับรถบรรทุก หาผู้สมัครงานขับรถบรรทุก หาพนักงานขับรถบรรทุก หาคนทำงานขับรถบรรทุก หาคนว่างงานขับรถบรรทุก หาเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขับรถบรรทุก

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
สุนธรชัยคุุณศึกษา
ขอนแก่น
(ขัวเรียง, ชุมแพ)

ขับรถบรรทุก

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
(ห้วยขมิ้น, ด่านช้าง)

ขับรถส่งของ พนักงานทั่งไป

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไพศาลาพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พนักงานขับรถส่งของ

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(ครองจั่น, บางกะปิ)

ขับรถบรรทุก

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนประดู่วัฒนา
นครราชสีมา
(หนองไทร, ด่านขุนทด)

ขับรถสิบล้อ จ. กาญจนบุรี

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก.ส.น กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(บ้านเก่า, เมือง)

ขับรถพ่วง

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.ร.ร.รัตนบรี
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

พนักงานขับรถส่งของ

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การโรงแรมและท่องเที่ยว 
วิทยาลับอาชีวศึกษานครปฐม
ชุมพร
(เขาทะลุ, สวี)

ขับรถพ่วง เทรลเลอร์ ใบขับขี่ บ.3

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดท่าไชย
นครสวรรค์
(หัวโพธิ์, สองพี่น้อง)

พนักงานขับรถส่งของ

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
การศึกษานอกโรงเรียน อ.หว้านใหญ่
มุกดาหาร
(ต.ดงหมู, อ.หว้านใหญ่)

พนักงานขับรถเทรเลอร์,รถพ่วง

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทคนิต 
อ่างทองปัทมโรจย์วิทยาคม
อ่างทอง
(ศาลาแดง, เมือง)

เซลล์ขับรถส่งของ

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
กำแพงเพชร
(ต. หนองหลวง, อ. ลานกระบือ)

พนักงานขับรถส่งของ

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.สกลนคร
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

ขับรถบรรทุก

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศรีโครตบูรษ์
นครพนม
(บ้านกลาง, เมือง)

ขับรถ18ล้อ เทลเลอร์ รถพ่วง

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ศิลป์ 
ร.ร ปัญจะพิทยาคาร
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานติดรถส่งสินค้า,พนักงานขับรถส่งของ,พนักงานขับรถ

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ปทุมธานี
(บางคูวัด, เมืองปทุมธานี)

พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศรีสวัสพิทยาคม
กาญจนบุรี
(แม่กระบุง, ศรีสวัสดิ์)

บิการลูกค้า ขับรถส่งของ พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถบรรทุก10ล้อ

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. บ้านหนองไผ่
เพชรบุรี
(หนองหญ้าปล้อง, หนองหญ้าปล้อง)

พนักงานขับรถเทรลเลอร์(หัวลาก)

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.โนนค้อวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(โนนค้อ, โนนคูณ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat