LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาขับรถตู้ ผู้สมัครงานขับรถตู้ หาผู้สมัครงานขับรถตู้ หาพนักงานขับรถตู้ หาคนทำงานขับรถตู้ หาคนว่างงานขับรถตู้ หาเจ้าหน้าที่ขับรถตู้

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ขับรถผู้บริหาร ขับรถส่งของ ขับรถตู้ รถสไลร์

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร วัดศรีบุญเรือง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านจังเกา
ชลบุรี
(ต.นาจอมเทียน, อ.สัตหีบ)

พนักงานขับรถตู้

2 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทพศิรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ป้อมปราบศัตรูพ่าย)

งานขับรถตู้,งานทั่วไป

2 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา พาณิชย์กรรม 
โรงเรียนพาณิชยการเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

คนขับรถตู้

1 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ชินนุกูลวิทยา
สมุทรสงคราม
(บางจระเกร็ง, อ.เมืองสมุทรสงคราม)

พนักฃานขับรถตู้หรือกระบะ

1 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พนักงานขับรถตู้ ิขับรถบัส

1 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รวัดทรงธรรม
สมุทรปราการ
(บางครุ, พระประแดง)

ช่างทั่วไป/ขับรถตู้/ขับรถส่งของ

1 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
(บ่อผุด, เกาะสมุย)

พนักงานขับรถตู้

29 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 25 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
นครราชสีมา
(หนองกระทุ่ม, เมือง)

ขับรถตู้

29 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษาเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขับรถตู้DSI

29 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.
นนทบุรี
(ต. บางคูรัด, อ. บางบัวทอง)

ขับรถนาย/ขับรถตู้

25 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
อ ทรายมูล
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

พนักงานขับรถตู้-รถเก๋ง, ช่างไฟฟ้า

23 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์) 
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

ขับรถตู้ รถทั่วไป

22 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา  
เซนต์จอน์ห
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

พนังงานขับรถตู้ท่องเที่ยว

21 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา หัตถกรรม เครื่องหล่อ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

พนักงานขับรถตู้ พนักงานขาย

19 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสระบุร๊
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

ขับรถตู้สาย ลพบุรี/โคกสำโรง

19 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พัฒนาทักษะชัวิต 
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(คลองหลวง, คลองหลวง)

ขับรถตู่คอนเทนเนอร์

18 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ศรีแก้ว, ศรีรัตนะ)

ช่างยนต์ สามารถขับรถตู้ได้

17 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
(แม่น้ำ, เกาะสมุย)

ขับรถตู้ท่องเที่ยวทั่วไทย

12 มกราคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร
สระแก้ว
(ท่าเกวียน, วัฒนานคร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat