LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาขับรถตู้ ผู้สมัครงานขับรถตู้ หาผู้สมัครงานขับรถตู้ หาพนักงานขับรถตู้ หาคนทำงานขับรถตู้ หาคนว่างงานขับรถตู้ หาเจ้าหน้าที่ขับรถตู้

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ขับรถตู้ให้นาย

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา แม่พิมพ์โลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
กรุงเทพมหานคร
(แพรกษาใหม่, เมือง)

ขับรถตู่

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
สตูล
(ต.คลองขุด, อ.เมือง)

ขับรถตู้ทัวย์

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ขุนไทยธาราม
กาญจนบุรี
(รางสาลี่, ท่าม่วง)

ขับรถตู้

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์ 
นวมินทราชินูทิศ สวนกุกลาบ สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

ขับรถผู้บริหาร.ขับรถส่วนกลาง.ขับรถตู้

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ผาเมืองวิทยาคม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

คนขับรถ (รอบกลางวัน) เพศหญิง วุฒิการศึกษา ม.3 - ป.ตรี มีใบขับขี่รถยนต์ ขับรถตู้ให้โรงแรม และขับรถยนต์ให้เจ้านาย เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน โปร 3 เดือน ถ้าผ่านโปร 3 เดือน ปรับเงินเดือนขึ้นเป็น 16,000 บาท/เดือน มีประกันสังคม รักษาฟรีท

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบริการธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานขับรถตู้ท่องเที่ยว

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร ร บ้านลิ้นฟ้า
สมุทรสาคร
(แคนาดา, กระทุ่มแบน)

ขับรถตู้

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.ตำบลหาดทรายรี
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขับรถตู้้,พนักงานขับรถยนต์

16 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศึกษานารีวิทยา
นนทบุรี
(บางใหญ่, บางใหญ่)

พนักงานขับรถตู้

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้า 
หอพระ
นครปฐม
(คลองโยง, พุทธมณฑล)

ขับรถตู้

14 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้าแก้ขอ
ชุมพร
(นาสัก, สวี)

พนักงานขับรถตู้

11 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดงบัง
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถตู้ส่งพนักงานเช้า-เย็น

9 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษา 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ระยอง
(นิคมพัฒนา, นิคมพัฒนา)

พนักงานขับรถตู้รับส่งพนักงาน บ.วิทยุการบิน (พื้นที่ดอนเมือง-รังสิต)

5 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างเครื่องยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดนครนายก
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พนักงานขับรถตู้

5 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อังกฤษ-คณิต 
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน์
สงขลา
(Hadyai, Hadyai)

พนักงานขับรถตู้

3 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มัธยมวัดมกุฏกษัตย์
อ่างทอง
(โพธ์ม่วงพันธุ์, สามโก้)

พนักงานขับรถตู้

3 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วใบ 
โรงเรียนบางปะอินราชานุเคระาห์ 1
อยุธยา
(ตลาดเกรียบ, บางปะอิน)

พนักงานขับรถตู้

3 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้า 
หอพระ
นครปฐม
(คลองโยง, พุทธมณฑล)

ขับรถตู้

3 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดอนฉิมพลิ
ฉะเชิงเทรา
(ดอนฉิมพลี, บ้างนำ้เปรี้ยว)

พนักงานขับรถตู้

31 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงสุวรรณรังสฤฏวิทยาลัย
เพชรบุรี
(ตำหรุ, บ้านลาด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat