LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาขับรถตู้ ผู้สมัครงานขับรถตู้ หาผู้สมัครงานขับรถตู้ หาพนักงานขับรถตู้ หาคนทำงานขับรถตู้ หาคนว่างงานขับรถตู้ หาเจ้าหน้าที่ขับรถตู้

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขับรถตู้

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
พิษณุโลก
(วัดโบสถ์, วัดโบสถ์)

พนักงานขับรถตู้

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา พื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุรินทร์
ชลบุรี
(บ้านปึก, เมือง)

ขับรถตู้

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.
นครราชสีมา
(ตลาด, เมือง)

งานขับรถตู้วีไอพี

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาสวนดุสิต
นนทบุรี
(บางเลน, บางใหญ่)

ขับรถตู้

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดเขมาภิรตาราม
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ., ธัญบุรี.)

พนักงานขับรถตู้

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เพชรบุรี
(ต.บางแก้ว, อ.บ้านแหลม)

พนักงานขับรถตู้

6 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางกระสอ, เมืองนนทบุรี)

ขับรถตู้

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นครสวรรค์
(บ้านมะเกลือ, เมือง)

พนักงานขับรถตู้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มหาวิทยาลัยราชมงคล สุวรรณภูมิ
หนองบัวลำภู
(หัวนา, เมือง)

ขับรถตู้

2 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ช่างเชื่อม 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จันทบุรี
(ทับไทร, โป่งน้ำร้อน)

ขับรถผู้บริหาร ขับรถตู้ บริการลูกค้า ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

1 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

ขับรถตู่ส่งพนักงาน ขับกะบะส่งของ

31 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร อ.โพนนาแก้ว
นครนายก
(ดอนหัวฬ้อ, เมือง)

พนักงานขับรถตู้

26 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ศรีปทุมพิทยาคาร
อำนาจเจริญ
(โพนเมืองน้อย, หัวตะพาน)

ขับรถตู้

23 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เบ็จจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
(ตระการพืชผล, ตระการ)

ขับรถตู้

22 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เสสะเวชวิทยา
สมุทรปราการ
(แพรกษา, เมีอง)

ขับรถรับส่งพนักงาน,ขับรถตู้

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม.3 
กศน.บางปะกง
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ขับรถตู้

16 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

ขับรถตู้ส่งลูกค้า

14 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 61 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนชลบุรี
ชลบุรี
(หนองปลาไหล, บางละมุง)

พนักงานขับรถตู้

13 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัด 
ม.หาดใหญ๋
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ขับรถส่งของ ขับรถตู้

11 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท 
ร.ร. อรัญประเทศ
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat