LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาขับรถ ผู้สมัครงานขับรถ หาผู้สมัครงานขับรถ หาพนักงานขับรถ หาคนทำงานขับรถ หาคนว่างงานขับรถ หาเจ้าหน้าที่ขับรถ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขับรถทัวร์ท่องเทื่ยว

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ขับรถ

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ช่างยายนต์ 
เทคโนโลยีละโว้
ลพบุรี
(บางคู้, ท่าวุ้ง)

คนขับรถในสนามบิน

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ช่างกลเกษตร 
วิทยาลัยการเกษตรและประมงปัตตานี
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พนักงานขับรถ

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านศรีวิชัย
อุดรธานี
(นิคมสงเคราะห์, เมือง)

พนักงานขับรถ

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้เยว
ฉะเชิงเทรา
(หมอนทอง, บางน้ำเปรี้ยว)

พนักงานฝ่ายผลิต ขับรถ Q.C.Q.A .พิทักษ์ทรัพย์ จัดเรียง เชลล์ห้าง

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
ลำปางเทคโนโลยี
ลำปาง
(ปงแสนทอง, เมือง)

ขับรถผุ้บริหาร

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั้วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเฆต, สาทร)

พนักงานขับรถ,พนักงานขาย

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน.บางบัวทอง
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

ขับรถสิบล้อ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บา้นโพหวาย
สุราษฎร์ธานี
(ต.มะขามเตี้ย, อ.เมือง)

พนักงานขับรถ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

ขับรถ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านไร่ออก
สงขลา
(บางเรียง, ควนเนียง)

พนักงานขับรถประจำสนามบินสุวรรณภูมิ(เร่งด่วน)

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
อุดรพณิชยการ ช่างกล
อุดรธานี
(บ้านโปร่ง, ศรีธาตุ)

ขับรถ จยย

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

พนักงานขับรถ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ขับรถโฟสลิบ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.เมืองคว
อยุธยา
(สานเรือน, บางปะอิน)

พนักงานขับรถ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ก.ศ.น อำเมืองราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

ขับรถ. 4ล้อ/6ล้อ/10ล้อ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
กศน
กาฬสินธ์
(บัวขาว, กุฉินายณ์)

ขับรถส่งสินค้า

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
(โคกสะอาด, ลำปลายมาศ)

ขาย/ขับรถ/ส่งสินค้า/เร่งรัดหนี้สิน

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา เครื่องกล/ยานยนต์ 
โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ
ชัยภูมิ
(ท่าหินโงม, เมืองชัยภูมิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat