LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาการตลาด ผู้สมัครงานการตลาด หาผู้สมัครงานการตลาด หาพนักงานการตลาด หาคนทำงานการตลาด หาคนว่างงานการตลาด หาเจ้าหน้าที่การตลาด

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย,การตลาด,แคลชเชียร์

22 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา
(, บางน้ำเปรี้ยว)

การตลาด,พนักงานบริการ

22 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

การตลาด ประชาสัมพันธ์ ธุรการ อื่นๆ

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิธุรกิจบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

งานขาย การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ราชพฤกษ์
ภูเก็ต
(ฉลอง, เมือง)

งานขาย /การตลาด/

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
ม.กรุงเทพธนบุรี
สมุทรสงคราม
(แม่กลอง, เมืองสมุทรสงคราม)

งานขายการตลาดเช็คสต็อก

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา เคยศึกษาวิทยาลัยอาชีวะหนองคาย สาขาบัญชีแต่โอนเกรดมา กสน. 
การศึกษานอกโรงเรียน
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่าบ่อ)

Product and Marketing

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
นครราชสีมา
(Lungtakhen, Huaitaleng)

การตลาด , Marketing

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
เมรี่เทคโนโลยี่
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานขาย การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัยชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บ้านเดื่อ, เกษตรสมบรูณ์)

การตลาด,ครู,marketing

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ประสานงานขาย,การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา Business English 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

บริงาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย การจัดการ

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ภูเก็ต
(ช้างกลาง, ช้างกลาง)

การตลาด ขาย

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ตาก
( แม่กาษา, แม่สอด)

พนักงานขาย การตลาด บัญชี

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ประยุกต์ 
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
นครปฐม
(บางแก้วฟ้า, นครชัยศรี)

การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(บ้านบึง, บ้านบึง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงายขาย,การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หนองคาย
(เป้า, ตระการพืชผล)

การตลาด การขาย

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
พาณิชยการบางนา
กำแพงเพชร
(นครชุม, เมืองกำแพงเพชร)

การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การตลาด 
สายประสิทธิ์พาณิชยการ
สมุทรปราการ
(บางยอ, พระประแดง)

พนักขาย การตลาด

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat