หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานการตลาด หาคนทำงานการตลาด หาการตลาด

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 11 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

ปราจีนบุรี (รอบเมือง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,HR,การจัดการทั่วไป,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต)  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ปทุมธานี (คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


นักวิจัย, เศรษฐกร,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 31 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (เสนานิคม, จตุจักร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาดเช่าซื้อรถยนต์,การเงินการธนาคาร,วิเคราะห์สินเชื่อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 41 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิยาลัยศรีปทุม  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 14 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

สุราษฎร์ธานี (วัดประดู่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี เทคนิคพาณิชยาการพิษณุโลก  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (ในเมือง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


บัญชี การเงิน การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 33 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (คู, จะนะ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานฝ่ายขาย,การตลาด,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 28 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการฝ่ายการตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (ท่าช้าง, บางกล่ำ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา นิเทศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด ม.แม่โจ้  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป

แพร่ (แม่ทราย, ร้องกวาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงายขายการตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 2.1  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

ปราจีนบุรี (เมืองเก่า, กบิน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขาย,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 32 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์/บริหารธุรกิจ วิทยาลัยแหลมทอง  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

กำแพงเพชร (หนองไม้กอง, ไทรงาม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาด,คลีนิค,sale
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางนา, บางนา)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


Marketing,Finalcail
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 37 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 10 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

หนองคาย (กวนวัน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่การตลาด/ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ชลบุรี (ดอนหัวฬ่อ, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 39 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 12 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

สมุทรสาคร (อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทลัยราชภัฏ​สงขลา​  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

สงขลา (หาดใหญ่​, หาดใหญ่​)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

สมุทรปราการ (บางฉโลง, บางพลี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


HR, Marketing, Sale, Customer service
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ขอนแก่น (ขามป้อม, เปือยน้อย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่การตลาด(Gunpla)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ปวช.การโรงเเรม มหาลัย/การตลาด มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

นครสวรรค์ (ทุ่งครุ, Bangkok)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
22 กุมภาพันธ์ 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat