หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

หาพนักงานการตลาด หาคนทำงานการตลาด หาการตลาด

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

การตลาด,อีเว้นท์,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (สวนหลวง, สวนหลวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


การจัดการการตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

นนทบุรี (บางแม่นาง, บางใหญ่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ผู้ช่วยผู้จัดการ,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์แขนงการเมืองและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

สุรินทร์ (ท่าตูม, ท่าตูม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการ, การตลาด, สินเชื่อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ชัยภูมิ (ในเมือง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


ธุรการ ประสานงาน การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 42 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนผู้ใหญ่วัดราชสิงขร  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 18 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

กาฬสินธ์ (คำบง, ห้วยผึ้ง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ,Marketing
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 31 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

ลำปาง (-, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานขาย,การตลาด,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาดและการจัดการการบันเทิง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (ราษฎร์พัฒนา, สะพานสูง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานการตลาดทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 0 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัย มหาสารคาม  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กาฬสินธ์ (สงเปลือย, เขาวง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


พนักงานขาย,การตลาด,บัญชี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี  เกรดเฉลี่ย 3.7  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

อุดรธานี (กุดสระ, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


นักออกแบบกราฟฟิก,ออกแแบผลิตภัณฑ์,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สาขาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (คันนายาว, คันนายาว)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 มิถุนายน 2562


การตลาด / พนักงานขาย / แคชเชียร์ / บริการลูกค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

พัทลุง (ป่าบอน, ป่าบอน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

อุบลราชธานี (ธาตุ, วารินชำราบ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย การตลาด ทัวร์ ประสานงาน ต่างประเทศ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 47 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาอังกฤษ1,2 คณิต1,2 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 22 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (วังทองหลาง, วังทองหลาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


พนักงานขาย ,การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (บางพลัด, บางพลัด)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


Sale, การตลาด, AE, ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 38 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 15 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (หนองจะบก, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


ประชาสัมพันธ์ , พนักงานขาย, การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบริหารจัดการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ  เกรดเฉลี่ย 3.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

นครราชสีมา (หัวทะเล, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

กรุงเทพมหานคร (โพธิ์ใหญ่, วารินชำราบ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


การตลาด,การจัดการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

มหาสารคาม (แก่งเลิงจาน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 18 ปี วุฒิ ม.6 สาขา โรงเรียนกบินทร์วิทยา  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ปราจีนบุรี (เมืองเก่า, กบินทร์บุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562


งานขาย การตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 30 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด วิทยาลัยการอาชีพอินทราชัย  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป

สระแก้ว (ต.พระเพลิง, เขาฉกรรจ์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 มิถุนายน 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat