LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาการตลาด ผู้สมัครงานการตลาด หาผู้สมัครงานการตลาด หาพนักงานการตลาด หาคนทำงานการตลาด หาคนว่างงานการตลาด หาเจ้าหน้าที่การตลาด

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 การตลาด,ช่าง

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพระแม่มารี
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

ผู้จัดการการตลาด การขาย

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.พระนครฯ
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, กรุงเทพมหานคร)

Sale การตลาด พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนอุบลราชธานี
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองแก, หัวหิน)

marketing

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ม.วิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นครราชสีมา
(โพธิ์กลาง, เมือง)

Marketing

20 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุบลราชธานี
(หัวดอน, เขื่องในล)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ธุรการคลังสินค้า ประชาสัมพันธ์

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
(ควนรู, รัตภูมิ)

marketing

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พนักงานขาย การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ คคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
โรงเรียนเบญจมาศราชูทิศ ม.5 ต่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
ชุมพร
(บางปู, อ.ยะหริ่ง)

การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
สงขลา
(นาหว้า, จะนะ)

พนักงานขาย การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาสารพัดช่างสกลนคร
สกลนคร
(ธาตุเชิงชุม, เมืองสกลนคร)

ขาย ประสานงานขาย นำเข้า ส่งออก การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
(rachatewa, bangplee)

ธุรการ,การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองหว้า, บัวลาย)

การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
นครนายก
(สริกา, เมือง)

การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพพล
ขอนแก่น
(โคกสง่า, พล)

การตลาด / การจัดการ / ธุรการ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สวนจิตรลดา, ดุสิต)

เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชลบุรี
(หนองปลาไหล, บางละมุง)

การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารแบรนด์) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(วัดพระยาไกร, บางคอแหลม)

การตลาด

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เปรมติณสูลานนท์
นครปฐม
(สระกะเทียม, เมือง)

เลขา การตลาด งานออกอีเว้นท์

19 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat