LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานบริการ

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อังกฤษ-จีน 
ร.ร.เอกอโยธยา
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)

งานบริการลูกค้้า แนะนำสิ้นค้า

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน นครปฐม
นครปฐม
(ต.สนามจันทร์, เมืองนครแฐม)

พนักงานธุรการคีย์ข้อมูล

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(สูงเนิน, สูงเนิน)

Sale and Marketing Executive for All products,Oversea Coordinator,Import-Export Staff, Building/Property/Hotel/Apartment/Resort Manager,Tour Operation and Advertising and Entertainment Manager,Modern Trade

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา MARKETING MANAGEMENT 
KRIRK UNIVERSITY
กรุงเทพมหานคร
(Klongsan, Klongsan)

พนักงานขาย

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
สมุทรสาคร
(บางหญ้าแพรก, เมือง)

ขับรถโฟลค์คลีฟ

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา หลักสูตรมัธยมปลาย 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(จ.ระยอง)
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์,นักวิจัยและพัฒนา

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สระแก้ว
(อรัญประเทศ, อรัญประเทศ)

ผู้จัดการอพาร์ทมเม้นท์ 2.ธุรการอพาร์ทมเม้นท์ 3. พนักงานบัญชี

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
ร.ร.เทคนิคพณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

ผู้จัดการ,พนักงานขาย,พนักงานสินเชื่อ

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

ธุรการ,เสมียน

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
มัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
(เขตเจ้าคุณสิงห์, บึงทองหลาง)

งานประสานงานทั่วไป ธุรการ งานเอกสาร

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

เจ้าหน้าที่วางแผน , เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ธุรการ

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(ท้านบ้านใหม่, เมือง)

พนักงานขาย

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พนักงานขาย

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

room maid

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ร.ร ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

พนักงานบริการ

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร ประกอบธรรมอิสลาม
พังงา
(กะไหล, ตะกั่วทุ่ง)

เจ้าหน้าที่บุคคล

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สมุทรปราการ
(บางโปรง, เมือง)

พนักงานขาย ,Part time ,แคชเชียร์

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นืตืศาสตร์ 
มหาวิยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.ในเมือง ซ.ชยางกูร ถ.ชยางกูร, อ.เมือง)

อะไรก็ได้

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก
(ท่าโพธิ์, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

1 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองไผ่ล้อม, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat