LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่าง ควบคุมเครื่องจักร แม่พิมพ์พลาสติก

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ลพบุรี
(ต.โคกลำพาน, อ.เมือง)

เจ้าหน้าที่แฟนคลับ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มีใบประกอบวิชาชีพ ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
รร.หล่มสักวิทยาคม
นนทบุรี
(บางพุด, ปากเกร็ด)

พนักงานส่งเอกสาร , ,

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.รมัธยมด่านสำโรง
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

QC,staff,ธุรการ,เอกสารทั่วไป

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์,ภาษา 
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกเเดง)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ,พนักงานประจำออฟฟิต,คอมพิวเตอร์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ดุสิตพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

part-time,staff,event,พนักงานขาย,พนักงานเสิร์ฟ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การละคร 
จุฬา
กรุงเทพมหานคร
(หลักสอง, บางแค)

พนักงานทั่วไป พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ลำพูน
(บ้านกลาง, เมือง)

เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานบัญชี, พนักงานธุรการ, Pay roll

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บ้านพานถม, พระนคร)

ธุรการ,พัสดุ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

Customer Service Officer

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
หนองคาย
(ฃุมฃ้าง, โพนพิสัย)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปวช. สาขา การโรงแรมท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

โฟร์เเมน ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ตูมใหญ่, คูเมือง)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศประยุกต์ 
ราชภัฎนครปฐม
กาญจนบุรี
(ท่ามะกา, ท่ามะกา)

ครูปฐมวัย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลุัญบุรีธ
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)

ประชาสัมพันธ์,พนักงานขาย,ธุรการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานคร
(คลองชักพระ, ตลิ่งชัน)

ธุรการฝ่ายบุคคล

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

ทำกาแฟ..ผู้ช่วยกุ๊ก

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คหกรรมสาศตร์ 
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้
กรุงเทพมหานคร
(บางเชือกหนัง, ตลิ่งชัน)

เด็ก อาหาร เบเกอรี่

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานบัญชี, ธุรการ, คอมพิวเตอร์

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
สมุทรปราการ
(บางพึ่ง, พระประแดง)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat