LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ฝ่ายผลิต

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รกระแสพัฒนา
ขอนแก่น
(หนองแวงนางเบ้า, พล)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
อุดรธานี
(อ้อมกอ, บ้านดุง)

พนักงานขาย พนักงานทั่วไป PC PG Staff

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

งานเกี่ยวกับกฎหมาย,งานด้านธุรการ,นิติกร

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อยุธยา
(กุฎี, ผักไห่)

R&D,Lab,QA.

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา food science 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ฝายหลวง, ลับแล)

ผู้ช่วยกุ๊ก

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเกษมพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา อังกฤษ จีน 
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
กรุงเทพมหานคร
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

พนักงานขาย,ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ห้วยขวาง)

ธุรการ บุคคล ผู่ช่วยผู้จัดการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(สวนกล้วย, บ้านโป่ง)

ฝ่ายสินเชื่อ,พนักงานตรวจสภาพรถ,เจ้าหน้าฝ่ายตรวจสอบ,เลขานุการสมาคม,ฝ่ายจัดซื้อ,การเงิน

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

ช่างไฟฟ้า,พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(สนามชัย, เมืองฯ)

ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
(ต.สาวะถี, อ.เมือง)

พนักงานดูแลบริการลูกค้า

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
อุบลราชธานี
(เจียด, เขมราฐ)

พนักงานขาย เสริฟ คีร์ข้อมูล เป็นต้น

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปทุมธานี
(บางคูวัด, ปากเกร็ด)

พนักงานธุการ การเงิน การบัญชี

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นครราชสีมา
(โพธิ์กลาง, เมือง)

แม่บ้าน

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วันครู2502
นครราชสีมา
(เมืองคง, คง)

คิวซี

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

ธุรการ งานออฟฟิศ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat