LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานคลังสินค้า, จัดส่ง, รับคืน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เตรียมอุดมเปร็งวิสุทธาธิบดี
กรุงเทพมหานคร
(ขุมทอง, ลาดกระบัง)

เสิร์ฟ

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ภูเก็ต
(เกาะแก้ว, เมือง)

พนักงาน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ต.วังตะกู, อ.เมือง)

พนักวานขาย จัดเรียงสิ้นค้า ทั่วไป

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พนักงานฝ่ายผลิต

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นครสวรรค์
(สำโรงชัย, ไพศาลี)

ทั่วไป

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(เมืองไพร, เสลภูมิ)

พนักงานดูแลลูกค้า,พนักงานดูแลการเงิน

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ขับรถ

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามััญ 
โรงเรียนประชาบำรุง
ยะลา
(แม่หวาด, ธารโต)

โฟร์แมน

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีก่อสร้าง 
มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ตูมใหญ่, คูเมือง)

พรักงานทั่วไป

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

งานออกแบบ งานความคิดสร้างสรรค์ งานเขียนแบบ งานจัดอีเว้นท์

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หนองคาย
(ค่ายบกหวาน, เมือง)

Teller ,พนักงานออฟฟิศ

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

พนักงานประจำร้าน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.
นครราชสีมา
(หนองตะไก้, สูงเนิน)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(สนม, สนม)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, จอมทอง)

บัญชี ธุรการ

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานขาย (BA)

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
ปทุมธานี
(บางพูน, เมือง)

พนักงานเสิร์ฟ

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ ระดับมอต้น
สุรินทร์
(โพนครก, ท่าตูม)

พนักงานขายสินค้า

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
ขอนแก่น
(เมืองเก่า, เมือง)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
(ต.รับร่อ, อ.ท่าแซะ)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'cint'

/keywordresume.asp, line 758