LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 งานเชื่อม

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา โลหะการ 
วิทยสารพัดช่างชลบุรี
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

พนักงานทั่วไป

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธ์พณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, บางกอกใหญ่)

งานขาย

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)

ประชาสัมพันธ์, ธุรการ

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(หายโศก, บ้านผือ)

พนักงานบริการลูกค้า

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(สุมเส้า, เพ็ญ)

เจ้าหน้าที่บริหางานรักษาความปลอดภัย

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาาล, นาตาล)

แม่บ้าน ต้อนรับ ไกด์ ผู้ช่วยไกด์ ประสานงาน ธุรการ

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต พัฒนาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชลบุรี
(สำนักบก, เมือง)

ทุกประเภท

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

บัญชี

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
ม.เอเชียอาคเนย์
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

นักวิทยาศาสตร์, ควบคุมคุณภาพการผลิต

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

การตลาด

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิมลบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา สายอาชีพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิยการสยาม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานธุรการ

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

พนักงานคลังสินค้า บุคลากร

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ/ประสานงาน/พนักงานทั่วไป

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา
(สุรนารี, เมือง)

ช่างบำรุง,ตรวจสอบคุณภาพ,การผลิต,ช่างกลึง

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)

คีย์ข้อมูล

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา บริหาร 
ม.รัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

พนัครงานทั่วไป

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
พังงูพิทยาคม
อุดรธานี
(พังงู, หนองหาน)

marketing

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนอรุณวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
(ช้างแรก, บางสะพานน้อย)

พนักงานขาย

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด 
มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่ายาง, ทุ่งใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat