LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เขียนแบบ,เก็บข้อมูล,สำรวจ,หาปริมาณงาน

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

กราฟฟิก การตลาด ประชาสัมพันธ์

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชลบุรี
(บ้านปึก, เมือง)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บ้านด่าน, บ้านด่าน)

ทุกตำแหน่ง

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ทุ่ง, ไชยา)

ทุกตำแหน่งที่พิจารณาว่าเหมาะสม

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมภายใน 
เทคโนโลยีราชมงคลโคราช
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลง, บางกะปิ)

บาริสต้า,บาร์,ผู้ช่วยกุ๊ก

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
นครสวรรค์
(ต.ธนู, อ.อุทัย)

วิศวกรไฟฟ้า

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ิศิลา, เมือง)

พนักงานเดินเอกสาร

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. อุดมวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

บัญชี,ธุรการประสานงานทั่วไป

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
ม.หอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(วงศ์สว่าง, บางซื่อ)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปทุมธานี
(บางกะดี, เมือง)

เลขานุการ,ธุรการ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลำพูน
(เหมืองง่า, เมือง)

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป,บริการลูกค้า

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(วงศ์สว่าง, บางซื่อ)

วิศวกรสิ่งเเวดล้อม,Officer Engineer,ที่ปรึกษา,วิศวกรขาย,บริหาร

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา MBA บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปทุมธานี
(หลักหก, เมือง)

เซลล์/พนักงานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยพิษณุโลก
พิษณุโลก
(หัวรอ, เมือง)

กุ๊กเบเกอรี่,พนักงานจัดเรียงเอกสารทั่วไป

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ภูเก็ต
(กะทู้, กะทู้)

เจ้าหน้าที่การตลาด,Event

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชัยภูมิ
(คอนสวรรค์, คอนสวรรค์)

บัญชี ธุรการ การเงิน

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

Editor,Graphic design

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนครไชยศรี, ดุสิต)

พนักงานขาย การตลาด

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
ม.วงษชวลิตกุล
นครราชสีมา
(สุรนารี, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat