LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ผู้จัดการ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เลย
(นาหอ, ด่านซ้าย)

พนักงานขายเสื้อผ้าในห้างไกล้ที่พัก

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

บุคคล-จัดซื้อ-บัญชี-การเงิน

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยสยาม9
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

งานบริการ เด็กเสริฟ แคชเชียร์ พีอาร์

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
สวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

พนักงานขาย

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

พนัดงานขาย

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันฟื้นฟูรักษา

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 3 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร
มุกดาหาร
(หนองแวง, นิคมคำสร้อย)

พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน/พนักงานธุรการ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นครศรีธรรมราช
(ท่าดี, ลานสกา)

งานบริหาร ,งานบริหาร

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การขนส่งระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

บุคคลธุรการ,ธุรการธุร,การประสานงาน

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคำม่วง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

พนักงานเสริฟ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

ธุรการ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

ฝ่ายบุคคล ธุรการ อื่นๆ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

เลขานุการ, เลขาส่วนตัว, เลขา, Secretary, Personal Assistant, ธุรการ, กฎหมาย, นักพิสูจน์อักษร, proof reader, compliance, ผู้จัดการ, Legal

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจัตร)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่ธุรการ

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(เหมือง, เมือง)

ช่างเทคนิค

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
สงขลา
(คลองเปียะ, จะนะ)

พนักงานขาย

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วัดป่าประดู่
ระยอง
(ตะพง, เมือง)

ล่ามภาษาจีน

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ชุมพร
(ทรายขาว, คลองท่อม)

พนักงานบริการ,พนักงานขายสินค้า

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.วังเหนือวิทยา
ลำปาง
(วังเหนือ, อ.วังเหนือ)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'cint'

/keywordresume.asp, line 770