LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 การเกษฅตร คุมสวน

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พืชสวน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จันทบุรี
(จันทเขลม, เขาคิชฌกููฏ)

พนักงานขาย PC ,พนักงานบริการลูกค้า ,พนักงานธุรการ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
นนทบุรี
(บางศรีเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ฝ่ายขาย,ครูอนุบาล,นักจัดรายการวิทุฯ,ประชาสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภูเก็ต
(ราไวย์, เมือง)

เจ้าหน้าที่การตลาด

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ (ปฐมวัย) 
ม.รามคำแหง
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
(วังหิน, บางขัน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศษ 
ร.ร ประชาราษอุปถัมภ์(เตรียมอุดมศึกษา)
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัตณา)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

บรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร, ท่องเที่ยว

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กาญจนบุรี
(หนองโรง, พนมทวน)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สงขลา
(สะกอม, เทพา)

PC ประจำร้าน

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมฯ
ร้อยเอ็ด
(ขามเปี้ย, โพธิ์ชัย)

pc โทรศัพท์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโยธินบำรุง
นครศรีธรรมราช
(ท่าวัง, เมือง)

พนักงานขาย-พีซี-พนักงานบริการ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะวัฒนธรรม 
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
กรุงเทพมหานคร
(ราษฎร์บูรณะ, ราษฎร์บูรณะ)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ภูเก็ต
(ราไวย์, เมือง)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นราธวาส
(จะแนะ, จะแนะ)

ธุรการ การตลาด

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ราชภัฎนครราชสีมา
สมุทรปราการ
(บางพลี, บางพลีใหญ่)

บัญชี

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(, )

พนักงาน pc หรือพนักงานบริการ เสริฟ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อนุบาลเพชรูรณ์
กรุงเทพมหานคร
(, ประเวศ)

จ.ป.เทคนิค

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
ตาก
(, )

เจ้าหนัาที่ขายประจำ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ระยอง
(ทับมา, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat