LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ทัวร์

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านพรุใน
ภูเก็ต
(ต.ป่าตอง, กะทู้)

จัดเรียงสินค้า,ช่างทั่วไป

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อ้อมอารีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

พนักงานขาย

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา
สมุทรสาคร
(นาดี, เมือง)

ผู้ช่วยจัดการ

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สมุทรปราการ
(บางนา, บางนา)

การตลาด

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชฎัฏสงขลา
ภูเก็ต
(รัตชดา, เมือง)

หัวหน้าชุดรปภ.

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
วิทยาลัยทองสุข
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

พนักงานฝ่ายผลิค

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
ลำพูน
(เวียงยอง, เมือง)

เด็กเสริฟ

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านหนองบอน
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พนักงานขาน

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบัวเชดวิทยา
พิษณุโลก
(ดงประคำ, พรมพิราม)

บาริสต้า

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
พิชญบัณฑิต
หนองบัวลำภู
(บ้านถิ่น, โนนสัง)

คลังสินค้า,จัดเรียงของ,ส่งสินค้า,ขับรถส่งของ

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
สกลนคร
(ธาตุเชิงชุม, เมือง)

วิศวะ

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วน 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(วังโตนด, นายายอาม)

พนักงานขาย

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป-ภาษาไทย 
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานบริการ

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร หนองสวรรค์วิทยา
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี)

บัญชี

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พระนครบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

พนักงานขาย

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

10 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ยะลา
(บาโร๊ะ, ยะหา)

พนักงานขาย , ธุรการ

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมืองนครราชสีมา)

พาททาม

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.รพรานวิบูวิทยา
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี)

พนักงานขาย

10 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(เขาสวนกวาง, เขาสวนกวาง)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'CINT'

/keywordresume.asp, line 745