LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 PC

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
พลาญชัยพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
(เหนื่อเมือง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เคมี วิเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชัยภูมิ
(ในเมือง, เมือง)

นักวิชาการเกษตร นักวิจัยชีววิทยา

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา ชีวเคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, นิคมคำสร้อย)

ฝ่ายผลิต

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
วัดสารอด
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พัทลุง
(เขาปู่, ศรีบรรพต)

service engineer

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล 
เกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พิจิตร
(สากเหล็ก, สากเหล็ก)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์2
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

พนักงานธุรการ, บุคคล

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
กรุงเทพมหานคร
(คลอง12, หนองจอก)

การขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

ลูกค้าสัมพันธ์

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ชับรถบ้าน

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปากท่อพิทยาคม
ราชบุรี
(ดอนทราย, ปากท่อ)

พนักงานขาย พนักงานธุรการ

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

เสริฟ

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
ชลบุรี
(ศรีราชา, ศรีราชา)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การบัญชิ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
กรุงเทพมหานคร
(แขวงศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สันติการามสิทยา
ราชบุรี
(ทุ่งหลวง, ปากท่อ)

ธุรการ,ประสานงาน

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.
อุดรธานี
(บ้านเลื่อม, เมือง)

ซูปเปอร์ไวเซอร์

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าแฝก, ท่าปลา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat