LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขับโฟล์คลิฟ

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พื้นฐาน 
ร. ร. หนองบัวนาค
ขอนแก่น
(เมืองเก่า, เมือง)

ธุรการ คีย์ข้อมูล

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา บัญชี 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

พนักงานขาย เครื่องแต่งกาย พนักงานด้านบริการ พนักงานต้อนรับ โรงแรม การท่องเที่ยว

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ออกแบบเสื้อ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าไร่, เมืองนครศรีธรรมราช)

ส่งของ

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สุขศึกษา 
กศน. การศึกษานอกระบบ
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

ขับรถ

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สายบุรี
ปัตตานี
( ปุโละปุโย, หนองจิก)

บริการทั้งหมด หรือประชาสัมพันธ์ ราชการ

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วค.ยะลา
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

พนักงาน

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน บ้านหมี่
ลพบุรี
(10, เชี่ยงงา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การปกครอง 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

ช่างแท่นขุดเจาะนำ้มัน

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างกล 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ระยอง
(เเม่นำ้คู้, ปลวกแดง)

การตลาด

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

ออกแบบ พนักงานดูแลลูกค้า เซล

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เทคนิคก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ราชบุรี
(หนองกบ, บ้านโป่ง)

พนักงานประจำ

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชิโนรส
กรุงเทพมหานคร
(จรัญสนิวงศ์ซอย24, เขตบางกอกน้อย)

พนักงานขาย

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุวรรณณารามวิทยาคม
สงขลา
(หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่)

พนักงานทั่วไป

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองหก, คลองหลวง)

ทำได้คับ

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
ขอนแก่น
(ท่าพระ, เมือง)

อะไรก็ได้ที่รับสมัคร

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาสารคาม
นครสวรรค์
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

พนักงานออฟฟิต,พนักงานขาย

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชฏัฑสวนสุนันทา
ชุมพร
(หัวหิน, หัวหิน)

พนักงานขาย

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
(คอกกระบือ, เมือง)

พนักงาน

16 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'cint'

/keywordresume.asp, line 770