LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ไกด์ เลขา ภาษา

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กรุงเทพมหานคร
(มหาสวัสดิ์, พุทธมณฑล)

ธุรการ การเงิน บัญชี แคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์ การขาย

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนพานิชยกาาเชียงใหม่
ขอนแก่น
( ต.ศิลา, เมือง)

พนักงานเสริฟ

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดราชสิงขร
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, บางคอแหลม)

พนักงานขาย พนักงานตลาด พนักงานธุรการ ฯลฯ

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นครปฐม
(วัดละมุด, นครชัยศรี)

ส่งเสริมการขาย

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ก่รจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบถรี)

พนักงานขาย

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
(ิอำนาจ, ลืออำนาจ)

งานทำประจำออฟฟิต

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
วิรุณบริหารธุรกิจ เชียงราย
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(วังจุฬา, วังน้อย)

เสริฟ

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดมะสงมิตรภาพที่55
สระบุรี
(มวกเหล็ก, มวกเหล็ก)

QC / QA

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
ร.ร.สุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
ขอนแก่น
(ต.เขาน้อย, อ.เวียงเก่า)

ฝ่ายประมวลผล ควบคุมระบบ ธุรการ

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(บ่อตาโล่, วังน้อย)

ถ่ายแบบ นายแบบ

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านขุนฝาง
อุตรดิตถ์
(ขุนฝาง, เมือง)

..

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
หนองชุมแสงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, ห้วยขวาง)

พนักงานขาย, พนักงานด้านสินเชื่อ,ธุรการ,งานด้านกานธนาคาร,ลูกค้าสัมพันธ์

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

การตลาด

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, เขตวังทองหลาง)

พนักงาน

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักคีย์ข้อมูล

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
นครศรีธรรมราช
(วังอ่าง, ชะอวด)

ผุ้จัดการเขต

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิชาชีพ 
กศน
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี)

การโรงแรม

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
ไชยปราการ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าทราย, เมือง)

ขับรถให้นาย

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา คณิต-อังฤกษ 
มักกะสันพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัฒนา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat