LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เกี่ยวกับโปรแกมต่าง

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ธุรการทั่วไป

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

จัดเรียงสินค้า ผู้ช่วยแม่บ้าน

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ยะลา
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

Sale

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยพายัพ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

บุคคล,จัดซื้อ,sale

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
ฉะเชิงเทรา
(แสนภูดาษ, บ้านโพธิ์)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ลำปาง
(แม่ปุ, แม่พริก)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์ _ คณิต 
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม
หนองคาย
(วังอิทก, บางระกำ)

ธุรการ

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(ธนู, อุทัย)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

เจ้าหน้าดูแลบริการลูกค้า

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

พนักงานรับรถ

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา 
วไลยอลงกรณ์
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พนักงานผลิต

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
กศน.น่าน
น่าน
(เรือง, เมือง)

พนักงานขาย,ธุรการ

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(แพรกษา, เมือง)

ฝ่ายบุคคล,พนักงานสิ่งแวดล้อม,QA, QC อื่นๆที่ไม่จำกัดเกรด

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, ดมือง)

เจ้าหน้าที่บุคคล

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 
แม่ฟ้าหลวงร่วมเครือพญาไท
ปราจีนบุรี
(ดงขี้เหล็ด, เมือง)

บริการ

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปทุมธานี
(บ้านกลาง, เมือง)

IT,computer

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(ตลาดใหญ่, เมืองภูเก็ต)

ธุรการ

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)

ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/หัวหน้าทีมขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิงห์บุรี
(ต.โรงช้าง, อ.พรหมบุรี)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'cint'

/keywordresume.asp, line 758