LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 pc พนักงานขาย แนะนำสินค้า

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
( ควนกรด, ทุ่งสง)

PC. ขายเครื่องใช้ไฟฟ้

28 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ธุรการ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การพัญฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

พนักงานขับรถ

28 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย 
ร.บ้านค้อ
ร้อยเอ็ด
(ต.โนนตาล, อ.เมืองร้อยเอ็ด)

บริการ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.นาโปร่งประชาสรรค์
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, กทม)

Pc, แคชเชียร์ Qc QA ธุรการ บัญชี เช็คสต็อก

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โนนสูงพิทยาคาร
อุดรธานี
(หนองไผ่, เมือง)

ครูสอนภาษาไทย

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุรินทร์
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

ครูประถมศึกษา

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สุรินทร์
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

เสิร์ฟ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ม.กรุงเทพธนบุรี
นครปฐม
(กระทุ่มล้ม, สามพราน)

ธุรการ,คีย์ข้อมูล

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

พนักงานบัญชี

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
แพร่
(วังชิ้น, วังชิ้น)

พนักงานขาย

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
จุฬาภรณ์
กรุงเทพมหานคร
(บางกะปิ, บางกะปิ)

พนักงานฝ่ายผลิต ชิ้นงานเกี่ยวกับอิเล็กโทนิค

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา สายศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

พนักงานขาย

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สงขลา
(ท่าม่วง, เทพา)

พนักงานขาย

28 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การตลาด 
พณิชยการธ้ชรินทร์
กรุงเทพมหานคร
(, Bangkok)

พนักงานประจำ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ไทยรัฐวิทยา75เฉลิมพระเกีรติ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พนักงานขาย

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ โฆษณา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โตนด, โนนสูง)

พนักงานขาย

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาลบรูพาอุบล
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมืองอุบล)

ขับรถส่งของ

28 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กันตังพิทยากร
ปทุมธานี
(ธัญบุรี, ธัญบุรี)

ทั่วไป

28 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
(คู้ฝั่งิหนือ, หนองจอก)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'CINT'

/keywordresume.asp, line 745