LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานต้อนรับ พนักงานประสานงาน เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา English for communication 
Rajamangala university of technology Thanyaburi
นครปฐม
(Nongdindang, Nakornpathom)

พนักงานประจำ

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดทองศาลางาม
กรุงเทพมหานคร
(คูหาสวรรค์, ภาษีเจริญ)

ครู, อาจารย์

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ธุรการ การตลาด งานบุคคล

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พนักงานฝ่าย

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

เด็กเสริฟ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
(หนองยาว, พนมสารคาม)

ธุรการ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

Project Manager

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา โยธา 
วิทยาลัยครูพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางระมาด, ตลิ่งชัน)

ที่ปรึกษาความงาม ,ทรีทเม้น

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น นนทบุรี
อุดรธานี
(ผาสุก, กุมภวาปี)

พนักงานขาย

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้าแก่งศรีภูมิ
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

พนักงานขาย

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

พนักงานธนกิจฝึกหัด

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สตูล
(เกาะสาหร่าย, เมือง)

นักกายภาพบำบัด

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา
(หนองจะบก, เมือง)

พนักงานขับรถ

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การตลาด 
บริหารธุรกิจอยุธยา
อยุธยา
(ช้างน้อย, บางไทร)

อาหาร

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
สุโขทัย
(วังน้ำขาว, บ้านด่านลานหอย)

Barista

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านหนองโป่ง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ส่งอาหาร

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ 
วัดรางบัว
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

บริการ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อังกฤษ 
กศน
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

Barista

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

นักประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(ขัวมุง, สารภี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat