LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 การจัดการและการท่องเที่ยว บธบ.

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กาฬสินธ์
(บัวขาว, กุฉินารายณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ธุรการ ครู

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

พนักงานขับรถส่งสินค้า

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา ช่างอุตสาหกรรมยานยนต์ 
รร.ช่างกลอุดรธานี
ขอนแก่น
(บ้านเป็ด, เมือง)

ครัวเบเกอรี่,ธุรการ,พนักงานประจำร้าน,แคชเชียร์

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)

พนักงานชงกาแฟ,พนักงานเสริฟ

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

Pcขาย บัญชี

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
กระบี่
(หนองทะเล, เมือง)

เด็กติดรถส่งของ

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การขาย 
พณิชยการจำนงค์
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

พนักงานธนาคาร,พนักงานบัญชี,พนักงานบริการลูกค้า,พนักงานออฟฟิศ,พนักงานการเงิน,พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

พนง.ขาย

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

รภป

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ยะลา
(กรงปินัง, กรงปินัง)

Graphic Design

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมกราฟิก 
วิทยาลาอชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(ตะเคียนทอง, กาญจนดิษฐ์)

พนักงานขาย จัดอเรียงสิ้นค้า

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ยะลา
(กรงปินัง, กรงปินัง)

พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดราษฎร์บำรุง
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมือง)

พนักงานเสิร์ฟ

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สมุทรปราการ
(บางปลา, บางพลี)

พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูณย์บริหารธุรกิจรามอินทรา
กรุงเทพมหานคร
(, คลองสามวา)

พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(โจดม่วง, ศิลาลาด)

พนักงานซ่อมมือถือ

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานบัญชี

29 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ส่งสินค้า,ส่งพัสดุ,ส่งเอกสาร

29 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี 
โรงเรียนบ้านป่าสัก
กรุงเทพมหานคร
(, จันทรเกษม)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'CINT'

/keywordresume.asp, line 745