LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานบริการทั่วไป

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ยะลา
(ตาเนาะปูเต๊ะ, บันนังสตา)

เสริฟ

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการจัดการการผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ทุกงาน

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
การศึกษาพิเศษ
แพร่
(แม่ยางตาล, ร้องกวาง)

พนักงานขาย ผู้ช่วยผู้จัดการ(ฝึกหัด)

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(หนองขาว, ท่าม่วง)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาโพธิ์พทยาสรรพ์
นครราชสีมา
(นากลาง, สูงเนิน)

พนักงานขาบ

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปัตตานี
(ตุยง, หนองจิก)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ผู้ช่วยกุ๊ก

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

พนักงานบริษัท

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการตลาด 
เทคโนโลยีละโว้ ลพบุรี
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

งานเอกสาร,ดูแลผู้สูงอายุ

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สกลนคร
(ฮางโฮง, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานบริการร้านอาหาร

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

หัวหน้างาน,ผู้ช่วยผู้จัดการ

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สระแก้ว
(หนองน้ำใส, วัฒนานคร)

เลขานุการ, เลขาส่วนตัว, เลขา, Secretary, Personal Assistant, ธุรการ, กฎหมาย, นักพิสูจน์อักษร, proof reader, compliance, ผู้จัดการ, Legal

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจัตร)

พนักงานขาย,พนักงานจัดเรียงสินค้า

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
พิษณุโลก
(ไทรย้อย, เนินมะปราง)

พนักงานบริการ, พนักงานขาย, ประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ภาษา การสื่อสาร และธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(สวนหลวง, เฉลิมพระเกียรติ)

พนักงานเสริฟ/พนักงานครัว

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านยางบ่ออี
กรุงเทพมหานคร
(เขตวังทองหลาง, วังทองหลาง)

marketing

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
วไลรงณ์กรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พนักงานประจำ

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

part time-full time

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมอิเล็กโทรนิกส์เเละโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ษาภีเจริญ)

ไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

23 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างอุตสาหกรรม 
วท.เทคโนอาชีวะอุบลราชธานี
ชลบุรี
(บึง, ศรีราชา)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'cint'

/keywordresume.asp, line 770