LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บุรีรัมย์
(พระครู, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุ่ง,เขียนเเบ

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา เคื่องมือกลเเละซ่อมบำรุง 
ต.บุญนาคพัฒา
ลำปาง
(ต.บุญนาคพัฒา, เมือว)

ช่างเชื่อมไฟฟ้า co2 อาร์ก้อน

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา เทนิคโลหะ(ช่างเชื่อมโลหะ) 
เทคนิคสระแก้ว
สระแก้ว
(หนองม่วง, โคกสูง)

พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.พิบูลสงคราม
อุตรดิตถ์
(ต.หาดกรวด, เมือง)

ทั่วไป

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ก.ศ.นพระสมุทรเจดี
กรุงเทพมหานคร
(บางกอกน้อย, บางขุนนนท์)

พนักงานขาย,หัวหน้าแผนก

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.สยาม
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, ลาดพร้าว)

พนักงานจัดสินค้า

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฤทธิยะวรรณาลัย๒
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไฟม)

พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและภัตตาคาร 
มหาวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

อะไรก็ได้

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
ศรีสะเกษ
(ใจดี, ขุขันธ์)

พนักงานขับรถผู้บาิหาร

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โงเรียนบ้านเวาะ
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

นักกำหนดอาหาร ,นักโภชนาการ

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
แกลง "วิทยสถาวร"
ระยอง
(วังหว้า, แกลง)

พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการ

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

พนักงานติดรถส่งของ

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

แคชเชีย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รุ่งเรื่องวิทยา
นครสวรรค์
(คลองเตย, คลองเตย)

พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีวะวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุดรธานี
(หนองกุงทับม้า, วังสามหมอ)

แคชเชียร์ , จัดเรียงสินค้า , พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(แพรกษาใหม่, เมือง)

การตลาด

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ลำพูน
(ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมือง)

Pc พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยพาณิชการเจ้าพะยา
ประจวบคีรีขันธ์
(พญาไท, ราชเทวี)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'CINT'

/keywordresume.asp, line 745