LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หา ผู้สมัครงาน หาผู้สมัครงาน หาพนักงาน หาคนทำงาน หาคนว่างงาน หาเจ้าหน้าที่

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขาย การตลาด แคชเชียร์

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา
พัทลุง
(ดอนทราย, ควนขนุน)

ฝ่ายบุคคล

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สุราษฎร์ธานี
(บ้านใต้, เกาะพะงัน)

ช่างเทคนิค

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี
อุดรธานี
(หนองไฮ, เมือง)

พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ธุรการ,พนักงานทั่วไป

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สิงห์บุรี
(ถอนสมอ, อ.ท่าช้าง)

พนักงานส่งเอกสาร

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศน.เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
(เเพรกษาใหม่, เมืองสมุทรปราการ)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยครูเพชรบุรวิทยาลงกรณ์
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

ผู้สื่อข่าว

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา  
มหาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
แพร่
(สวนเขื่อน, เมืองแพร่)

พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียนวัดบวรมงคล
นนทบุรี
(พิมลราช, บางบัวทอง)

เมสเซนเจอ

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.บางขุนเทียน
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

แคชเชียร์

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนลองวิทยา
แพร่
(ห้วยอ้อ, ลอง)

บริการ พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)

Qa Qc ผู้ช่วยช่าง

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ระยอง
(มะขามคู่, นิคมพัฒนา)

IT, IT Support

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ไทรงาม, บางเลน)

พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การโรงแรม 
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(หนองยาว, พนมสารคาม)

พนักงานพูด

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยพณิชยหารอินทรชัย
นครศรีธรรมราช
(ดุสิต, ถ้ำพรรณรา)

บริหารงานบุคคล,ธุรการ,ประสานงาน

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สมุทรปราการ
(ศรีษะจรเข้น้อย, บางเสาธง)

พนักงานเสริร์ฟ

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
เซนต์โยเซฟระยอง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางบำหรุ, บางพลัด)

ครู ธุรการ ทะเบียน ประสานงาน

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

Whatever

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
กรุงเทพมหานคร
(Ladprao, Ladprao)


Microsoft VBScript runtime error '800a0006'

Overflow: 'cint'

/keywordresume.asp, line 758